GenBronnen

maas

Lobberich (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Lobberich (D) - 28 februari 1677 - brief van Godefridus Frisch pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Berten en Gudula Michelen.

RHCL Maastricht (1-1677-7 - foto 5121a+b+c)

 

Lobbericht (D) - 9 juni 1682 - brief van Matthias Lorthix tijdelijk dienstbaar in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen voor een

anonieme zaak, omdat zij zwanger is en verder geklets van het dorp willen vermijden.

RHCL Maastricht (1-1682-70 - foto 5122a/c+TV)

 

Lobberich (D) - 4 maart 1689 - brief van Joannes Pulvermecker pastoor in Lobberich als aanvraag voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Heidefelt en Catharina Rutzen.

RHCL Maastricht (2-1689-2 - foto 5123a+b)

 

Leuth (D) / Lobberich (D) / Roermond - 9 juli 1690 en 10 augustus 1690 - brieven van Joannes Verhaer pastoor van Leuth en van Joannes Pulvermecher

pastoor in Lobberich en dispensatie van bisschop Reginaldus van bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Smits ex Lobberich (D) en

Margarita Schinck ex Leuth D).

Brief van Verhaer schrijft dat ze voorheen inwoner was van Mechelen.

Er was bezwaar tegen dit huwelijk ingebracht door Rutgerus Hijnes.

Er wordt dispensatie verleend voor de afkondigingen, ze trouwen 11 augustus 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-16 - foto 179a/d+TV)

 

Lobberich (D) - 17 november 1699 - brief van J. A. Beckers pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Hinsen en Agnes Dahles weduwe.

RHCL Maastricht (3-1699-19 - foto 5124a+b)

 

Lobberich (D) - 21 februari 1700 - brief van F. A. Beckers pastoor "Lobbricanus" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Tevesen van Lobberich en

Gertrudis tho Bosch van Leuth.

RHCL Maastricht (3-1700-36 - foto 5125a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 december 1702 - brief van Ger Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Druffen [van Hinsbeck D] en

Oletgen Wolters van "Lobbrig" [= Lobberich D].

RHCL Maastricht (4-1702-6 - foto 4919)

 

Lobberich (D) - 14 januari 1704 - brief van J. A. Beckers pastoor in "Lobberig" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bäumkes en Lucia Gelis parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (4-1704-99 - foto 5127a+b)

 

Lobberich (D) - 18 april 1704 - brief van Joannes Augustinus Beckers pastoor in Lobberich, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Nölckes parochiaan van Lobberich en

Elisabetha Pijlers parcohiane van Leuth.  

RHCL Maastricht (4-1704-6 - foto 183)

 

Lobberich (D) - 9 juli 1704 - brief van F. W. Essers pastoor in "Lobrich" als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Hubrechs en Adelheide Huintges, die op 8 juli 1704 waren verloofd.

RHCL Maastricht (4-1704-31 - foto 5126a/b+TV)

 

Lobberich (D) - 15 augustus 1704 - brief van F. W. Essers pastoor in "Lobbrig" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Anstoes en Gertrudis Wahns.

RHCL Maastricht (4-1704-97 - foto 5150a+b+c)

 

Lobberich (D) - 26 april 1708 - brief van F. W. Essers pastoor van "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Dors en Catharina Kirchoffs paprochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (5-1708-2 - foto 5129a+b)

 

Lobberich (D) - 27 juli 1708 - brief van F. W. Essers pastoor in Lobbrich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wolters weduwnaar en Beatrix Schommer parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (5-1708-7 - foto 3124a+b)

 

Lobberich (D) - 10 september 1708 - brief van T. W. Hippertz kapelaan in "Lobbrich" vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wildenrath en Sibilla Cüpers.

RHCL Maastricht (5-1708-3 - foto 5130a+b)

 

Lobberich (D) - 14 januari 1710 - brief van F. Wilh. Essers pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hormes weduwnaar en Lucia Kessels parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (6-1710-136 - foto 5132a+b)

 

Lobberich (D) - 19 februari 1710 - brief van F. Wilh. Essers pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wildenraht en Catharina Draacken.

RHCL Maastricht (6-1710-143 - foto 5133a+b)

 

Lobberich (D) - 4 oktober 1710 - brief van F. Wilh. Essers pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Raitgens parochiaan van Wankum en

Anna Strucks parochiane van Lobberich.

RHCL Maastricht (6-1710-94 - foto 5131)

 

Lobberich (D) - 18 november 1710 - brief van F. Wilh. Essers pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Adams en Gertrudis Gozes.

RHCL Maastricht (6-1710-153 - foto 5134a+b)

 

Lobberich (D) - 22 augustus 1712 - brief van Theodorus Rutgerus Borgs pastoor "indignus in Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Dorst en Caecilia Greffkes parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (6-1712-19 - foto 5137)

 

Lobberich (D) - 14 oktober 1712 - brief van Theod. Rutgerus Borgs pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Conrardus Mobis en Drutgen Rölckes parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (6-1712-11 - foto 5135a+b)

 

Lobberich (D) - 28 oktober 1712 - brief en naamloze schema van Theodorus Rutgerus Borgs pastoor van "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Therig Preuten en Olletgen Brackelmans.

RHCL Maastricht (6-1712-13 - foto 5136a+b+c)

 

Lobberich (D) - 30 oktober 1718 - brief en schema door Theodorus Borgs pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Bengmans alias Tobroick, zoon van Gelis Bengmans, Gelis zoon van Nicolaus Bengmans, Nicolaus zoon van Gerardus Dörckens, Gerardus

                                                zoon van Martinus Dörckens; en

- Margaretha Mullers dochter van Catharina Mullers, Catharina dochter van Cornelius Mullers, Cornelius dochter van Catharina Dörckens, Catharina

                                                dochter van Martinus Dörckens.

RHCL Maastricht (8-1718-20 - foto 5138a+b+c)

 

Lobberich (D) - 5 januari 1719 - brief van Theodorus Borgs pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wolters en Margaretha Pelfers.

RHCL Maastricht (9-1719-88 - foto 5141a+b)

 

Lobberich (D) - 31 juli 1719 - brief en schema door Theodorus Borgs pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Godefridus Brückels en Christina Vosen parochianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (9-1719-48 - foto 5140a+b)

 

Lobberich (D) - 29 oktober 1719 - brief door Theodorus Borgs pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Clasen en Catharina Feickes.

RHCL Maastricht (9-1719-36 - foto 5139a+b)

 

Lobberich (D) - 23 november 1719 - brief door Theodorus Rutgerus Borgs pastoor in Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joachim Stynner en Olletgen Clasen parchianen van Lobberich.

RHCL Maastricht (9-1719-138 - foto 5142a+b)

 

Leuth/Lobberich (D) - 23 en 27 januari 1721 - brieven van Wolterus Michels pastoor in Leuth en Theodorus Borgs pastoor in Lobberich als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Wilhelmus No(o)ten parochiaan van Leuth en

Margarita Kerckhoffs parochiane van Lobberich.

Er was dispensatie verleend voor ontheffing van de 3 afkondigingen, vanwege het geklets dat de bruid al zo snel trouwt na de dood van haar 1e man,

na het trouwen kwam er blijkbaar toch bezwaar uit Lobberich, maar de pastoor stelt vast dat ze nu zijn getrouwd.

RHCL Maastricht (10-1721-2 - foto 304a/c+TV)

 

Lobberich (D) - 24 juli 1724 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Töckers en Sibilla Heidenfels.

RHCL Maastricht (10-1724-26 - foto 5143a+b)

 

Lobberich (D) - 12 februari 1726 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

 huwelijk tussen:

Mathias Backes en Agnes Cremers.

RHCL Maastricht (10-1724-32 - foto 5144a+b)

 

Lobberich (D) - 10 mei 1726 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Vossen en Catharina Michelen.

RHCL Maastricht (10-1726-42 - foto 5145a+b)

 

Leuth (D) - 25 januari 1728 - brief van Woltherus Michels pastoor in Leuth [mede verklaard door Joannes Jacobus Klöcker pastoor van Lobberich] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joachimus Heijdeveldts parochiaan van Lobberich en

Aleidis tho Bosch parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (10-1728-49 - foto 307a+b)

 

Lobberich (D) - 28 januari 1728 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hermannus in dem Broexken parochiaan van Lobberich en

Margaretha Hormes parochiane van Suchtelen.

RHCL Maastricht (10-1728-58 - foto 5147a+b) 

 

Lobberich (D) - 4 mei 1728 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Menskes en Maria Offermans.

RHCL Maastricht (10-1728-29 - foto 5146a+b)

 

Lobberich (D) - 27 februari 1729 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Hoffs weduwnaar en Christina Schrörs.

RHCL Maastricht (11-1729-160 - foto 5153a+b)

 

Lobberich (D) - 26 en 29 oktober 1729 - brieven van Joannes Cijriaenszoon pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Adrianus Constantinus l. baro de Bentinck ex Limbrichts bisdom Luik (D) en

Anna Francisca de Bocholtz ex Bocholtz in Lobberich parochiane st. Sebastianus.

RHCL Maastricht (11-1729-21 - foto 5152a+b+c)

 

Leuth (D) - 2 november 1729 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Henricus Bontenackels parochiaan van Leuth en

Aleijdis Schiffelers parochiane van Lobberich.

RHCL Maastricht (11-1729-142 - foto 206)

 

Hinsbeck (D) - 8 februari 1730 - brief van f: Jacob: van Steenhuijs dienstbaar in "Hijnsbeeck" [= Hinsbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Frederick Toebroeck ex Lobberich (D) en

Margareta Todam ex "Hijnsbeeck" [= Hinsbeck D].

RHCL Maastricht (12-1730-17 - foto 4946a+b)

 

Lobberich (D) - 17 februari 1730 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:  

Gerardus Hauptman afkomstig uit Leuth (D) en

Hester Kuse parochiane s. Sebastiani "martijris" in Lobberich (D).

RHCL Maastricht (12-1730-99 - foto 209)

 

Viersen (D) - 30 december 1730 - brief van H: Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Reynerus Mertens "Lobbriensis" [= Lobberich D] en

Gertrudis Boeckels "Virsensis" [= Viersen].

RHCL Maastricht (12-1730-19 - foto 4437a+b+c)

 

Lobberich (D) - 30 december 1730 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Matthias Hoskers en Catharina Screibers.

RHCL Maastricht (12-1730-27 - foto 5154a+b)

 

Lobberich (D) - 18 april 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Ripertz en Catharina Nelen.

RHCL Maastricht (13-1735-38 - foto 5157a+b)

 

Lobberich (D) - 10 mei 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in  verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Hubrichs en Anna Schiefflers.

RHCL Maastricht (13-1735-13 - foto 5155a+b)

 

Lobberich (D) - 14 augustus 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Thomas Kleppen en Mettgen Proickels.

RHCL Maastricht (13-1735-144 - foto 5160a+b)

 

Lobberich (D) - 22 augustus 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Laurentius Claassens en Adelheidis Hörschen.

RHCL Maastricht (13-1735-160 - foto 5161a+b) 

 

Lobberich (D) - 15 september 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Godefridus Woens en Margaretha Weijers parochianen van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (13-1735-51 - foto 4287)

 

Lobberich (D) - 19 oktober 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Schommers en Sijbilla Boscher.

RHCL Maastricht (13-1735-200 - foto 5164a+b)

 

Lobberich (D) - 25 oktober 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Quirinus Moubis van Lobberich (D) en

Catharina Peltzer parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (13-1735-184 - foto 5163a+b)

 

Lobberich (D) - 1 november 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Steemans en Margaretha Selis.

RHCL Maastricht (13-1735-178 - foto 5162a+b)

 

Lobberich (D) - 17 november 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Paulus Heckes en Maria Moubis.

RHCL Maastricht (13-1735-17 - foto 5156a+b)

 

Lobberich (D) - 19 november 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Conen uit Lobberich (D) en

Lucia Fussen uit Hinsbeck (D).

Omdat tijd te kort is, er werd dispensatie verleend op 21 november 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-65 - foto 5158a/b+TV)

 

Lobberich (D) - 23 november 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Wilhelmus Jannes en gertrudis Bongertz.

RHCL Maastricht (13-1735-72 - foto 5159a+b)

 

Lobberich (D) - 7 januari 1736 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Greuteler en Anna Wolters.

RHCL Maastricht (14-1736-3 - foto 5165a+b)

 

Lobberich (D) - 18 februari 1736 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Poecken en Odilia Broeckels.

RHCL Maastricht (14-1736-29 - foto 5166a+b)

 

Lobberich (D) - 24 september? 1736 - brief van Joannes Cijriaens pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Tewers parochiaan van Lobberich (D) en

Aemilia Bruckels ex Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (14-1736-21 - foto 4950)

 

Leuth (D) - 11 november 1737 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wolters van Lobberich en

Maria Muntgens van Leuth.

RHCL Maastricht (14-1737-19 - foto 216)

 

Lobberich (D) - 22 januari 1740 - brief van Leonardus Jansen pasoot in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Antonietti afkomstig van Zwitserland nu 7 jaren inwoner van Lobberich (D) en

Margareta Hubrichs van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (14-1740-54 - foto 5167a+b)

 

Lobberich (D) - 20 februari 1740 - brief van fr. Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Muntgens ex Hinsbeck (D) en

Johanna Rosen "Lobbricana" [= Lobberich D].

RHCL Maastricht (14-1740-85 - foto 4952a+b)

 

Lobberich (D) - 25 februari 1740 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Cremer en Joanna Severing.

RHCL Maastricht (14-1740-93 - foto 5170a+b)

 

Lobberich (D) - 27 februari 1740 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Nicolaus Koux en Catharina Berger.

RHCL Maastricht (14-1740-146 - foto 5172)

 

Lobberich (D) - 27 april 1740 - brief van fr. Leon. Jansen pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Mertens "Lobbricanus" en

Anna Gertrudis Clossen ex Broehlen diacesis Coloniensis.

RHCL Maastricht (14-1740-8 - foto 1391a+b)

 

Lobberich (D) - 27 juli 1740 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Ecker en Anna Heithausen.

RHCL Maastricht (14-1740-115 - foto 5171a+b)

 

Lobberich (D) - 12 oktober 1740 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Wittlings en Emilia Brökels.

RHCL Maastricht (14-1740-87 - foto 5169a+b)

 

Lobberich (D) - 20 november 1740 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Hessen en Maria Stemens.

RHCL Maastricht (14-1740-75 - foto 5168a+b)

 

Lobberich (D) - 9 februari 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus Willderoth en Agnes Steiger.

RHCL Maastricht (15-1741-67 - foto 5175a+b)

 

Lobberich (D) - 6 mei 1741 - brief van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joachim Gartz en Margareta Mevesen.

RHCL Maastricht (15-1741-32 - foto 5173a+b)

 

Lobberich (D) - 2 juni 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hormes en Catharina Schletz.

RHCL Maastricht (15-1741-54 - foto 5174a+b)

 

Lobberich (D) - 11 juli 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Huskens en Catharina Heidenfels.

RHCL Maastricht (15-1741-72 - foto 5176a+b)

 

Lobberich (D) - 29 augustus 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Mertens en Maria Immekoth.

RHCL Maastricht (15-1741-86 - foto 5177a+b)

 

Lobberich (D) - 5 november 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor in "Lobbrich" (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Dammer ex parochie Hinsbeck en

Christina Stemans "Lobbricana" [= Lobberich] (D).

RHCL Maastricht (15-1741-159 - foto 5178a+b)

 

Lobberich (D) - 7 november 1741 - brief van fr. Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Theodorus Hebben en Sibijlla Könisser.

RHCL Maastricht (15-1741-158 - foto 4958a+b)

 

Leuth / Anrath (D) - 11 april 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en f. Hieronymus Niedereuter pastoor in Anrath als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Buscher tijdelijk parochiaan van Anrath bisdom Keulen oorspronkelijk uit Lobberich en

Maria Lentzen parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-75 - foto 3871a+b+c)

 

Lobberich (D) - 17 oktober 1742 - brief van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Rutgers "Suchtelensis" en

Margaretha Ebbertz "ex Lobbrich".

RHCL Maastricht (16-1742-111 - foto 5179a+b)

 

Lobberich (D) - 6 juni 1743 - brief/schema van Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Steger ook Steiger zoon van Joachim Steiger en Stingen Steiger, Joachim Steiger zoon van Quirinus Steiger alias Scheffler en Neesken

                                        Steiger, Quirinus zoon van Joannes Scheffler en Oletgen Broker, Oletgen dochter van Joannes Broker; en

- Anna Pascher dochter van Jacob Pascher en Drutgen Pascher, Jacob zoon van Paulus Pascher alias Paulus en Catharina Pascher, Paulus zoon

                                        van Joannes Paulus en Anna Broker, Anna dochter van Joannes Broker.

RHCL Maastricht (17-1743-28 - foto 5180a+b)

 

Lobberich (D) - 2 november 1743 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Martinus Gartz en Cecilia Haus.

RHCL Maastricht (17-1743-47 - foto 5181a+b)

 

Lobberich (D) - 15 februari 1744 - brief van Leonardus Jansen pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Domesen en Agnes Eicks.

RHCL Maastricht (17-1744-35 - foto 5183a+b)

 

Lobberich (D) - 7 oktober 1744 - brief van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Lucas Rimel en Adelheidis Reiter.

RHCL Maastricht (17-1744-4 - foto 5182a+b) 

 

Lobberich (D) - 11 februari 1746 - brief en 2 schema's van f. Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Kessells parochiaan van Lobberich (D), zoon van Adelheidis, Adelheidis dochter van Joannes, Joannes zoon van Beatrix, Beatrix dochter van Joannes; en

- Anna Wivelickhoven ex parochie van Hinsbeck (D), dochter van Helvig, Helvig zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Petrus, Petrus zoon van Joannes.

2e schema:

- Joannes Kessells parochiaan van Lobberich (D), zoon van Paulus, Paulus zoon van Lucia, Lucia dochter van Anna, Anna dochter van Andreas; en

- Anna Wivelickhoven ex parochie van Hinsbeck (D), dochter van Lucia, Lucia dochter van Quirinus, Quirinus zoon van Catharina, Catharina dochter van Andreas.

RHCL Maastricht (18-1746-93 - foto 4961a+b)

 

Lobberich (D) - 27 april 1746 - brief van Leonardus Jansen pastoor in Lobberich (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Engbroch en Catharina Bonnartz.

RHCL Maastricht (18-1746-79 - foto 5184)

 

Viersen (D) / Lobberich (D) - 1 juli 1746 - brieven van Henricus Cofferod pastoor van Viersen (D) en van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Wildenraedt of Wilderoth "Lobbricensis" [= Lobberich D] en

Margaretha Faassen "Virsensis" [= Viersen D].

RHCL Maastricht (18-1746-115 - foto 4467a+b+c+d+e)

 

Lobberich (D) / Boisheim (D) - 15 juli 1746 - brieven van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) en van Reinaldus Marx pastoor van Boisheim (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schönges ex parochie van Lobberich (D) en

Gertrudis Mulers ex Boisheim (D).

RHCL Maastricht (18-1746-43 - foto 4676a+b+c)

 

Grefrath (D) - 16 november 1746 - brief van Fridericus Hillebringh pastoor van "Greveraht" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Hoon parochiaan van Grefrath (D) en

Gertrudis Wilsenraht parochiane van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (18-1746-31 - foto 4814a+b)

 

Lobberich (D) - 20 november 1746 - brief van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Feijen parochiaan van Dulcken (D) en

Margaretha Wittlings parochiane van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (18-1746-106 - foto 4679a+b)

 

Lobberich (D) - 6 januari 1747 - brief van Leonardus Jansen pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Feikes en Gertrudis Bökels.

RHCL Maastricht (19-1747-25 - foto 5185a+b)

 

Hinsbeck (D) / Lobberich (D) - 20 en 21 januari 1747 - brieven van J.J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) en van Leonardus Jansen pastoor van

Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias de Dam ex Hinsbeck (D) en

Helena Nölkens parochiane van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (19-1747-32 - foto 4964a+b+c)

 

Lobberich/Hinsbeck (D) - 24 en 28 mei 1747 - brief van Leon. Jansen pastoor van Lobberich en J.J. Xijlander pastoor van Hinsbeck als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Do(h)mes parochiaan van Lobberich (D) en

Gertrudis Muntges ex Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (19-1747-14 - foto 714a+b+c)

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 28 januari 1749 - brieven van Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) en van J.J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Merschels parochiaan van Lobberich (D) en

Mechtildis Hax parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (19-1749-44 - foto 4965a+b+c)

 

Lobberich (D) / Boisheim (D) - 21 november 1749 - brieven van Leonardus Jansen pastoor van Lobberich (D) en van Reinoldus Marx pastoor van

Boisheim (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jansen ex Boisheim (D) bisdom Keulen (D) en

Maria Anstos parochiane van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (19-1749-24 - foto 4677a+b+c+d) 

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 3 november 1753 - brieven en schema van fr. Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) en van J: J: Newen pastoor van

Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus toe Wevelinckhoven ex parochie Hinsbeck (D), zoon van Lucia Steiger, Lucia dochter van Quirinus Schifflers, Quirinus zoon van Oletgen

                                                 Broker, Oletgen dochter van Andreas Broker; en

- Alegunda Pauwels parochiane van Lobberich (D), dochter van Paulus Pauwels, Paulus zoon van Lucia Puawels, Lucia dochter van Gretgen Brocker,

                                                 Gretgen dochter van Andreas Broker.

RHCL Maastricht (20-1753-97 - foto 4970a+b+c)

 

Lobberich (D) - 10 november 1753 - brief van Leon: Jansen pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Quirinus Koux en Joanna Cremers.

RHCL Maastricht (20-1753-22 - foto 5187a+b)

 

Lobberich (D) - 19 oktober 1759 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Peter Berckes en Engen Kaysers.

RHCL Maastricht (21-1759-22 - foto 5188a+b)

 

Lobberich (D) - 21 en 23 januari 1760 - brieven van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hermannus Wolters en Maria Wittlings.

RHCL Maastricht (22-1760-10 - foto 5189a+b+c+d)

 

Lobberich (D) - 22 mei 1760 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinerus Kohlen en Maria Anna Backus weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-86 - foto 5191a+b)

 

Lobberich (D) - 4 juni 1760 - brief en schema van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Bletsmuller zoon van Tisgen Bletsmuller, Tisgen zoon van Oletgen Geles, Oletgen dochter van Margaretha Geles; en

- Gritgen Heijer dochter van Metgen Heyer, Metgen dochter van Gritgen Leven, Gritgen dochter van Judgen Geles, Judgen dochter van Margaretha.

RHCL Maastricht (22-1760-100 - foto 5193a+b+c) 

 

Lobberich (D) / Viersen (D) - 23, 24 en 28 juni 1760 - brieven van f. C: Broich pastoor van "Lobbrich" [= Lobberich D] en M. Thijnen pastoor van Viersen

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kalers parochiaan in Lobberich (D) oud 27 jaar en

Catharina Bosch parochiane van Viersen (D) oud 26 jaar.

RHCL Maastricht (22-1760-119 - foto 4483a+b+c+d+e)

 

Lobberich (D) - 2 juli 1760 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abel Berten weduwnaar en Agnes Waans weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-143 - foto 5194a+b)

 

Lobberich (D) - 4 november 1760 - brief en schema van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas to Brock zoon van Andreas to Brock, Andreas zoon van Gelas to Brock, Gelas zoon van Andreas to Brock, Andreas zoon van Fridericus to Brock; en

- Feicken Schiffelers dochter van Helwig Schiffeler, Helwig zoon van Joannes Schiffeler, Joannes zoon van Oletgen to Brock, Oletgen dochter van

                                                           Fridericus to Brock. 

RHCL Maastricht (22-1760-62 - foto 5190a+b)

 

Lobberich (D) - 25 november 1760 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janus weduwnaar en Catharina Obelen weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-97 - foto 5192a+b)

 

Lobberich (D) - 26 december 1760 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthis Dörckes en Gertrudt Schulten.

RHCL Maastricht (22-1760-158 - foto 5195a+b)

 

Lobberich (D) - 23 januari 1762 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wolters en Sybilla Feickes.

RHCL Maastricht (23-1762-30 - foto 5196)

 

Lobberich (D) - 20 januari 1764 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Voncken en Anna Maria Brustes.

RHCL Maastricht (23-1764-87 - foto 5197)

 

Lobberich (D) - 1 mei 1764 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Gerardus to Bosch en Gertrudis Waens genaamd Siebens.

Zij hebben toestemming van de ouder van de bruidegom met geen andere bezwaren behalve dan dat ze al onder 1 dak wonen. Er kwam antwoord van

bisdom Roermond waarin zij terecht konstateerde dat dispensatie niet zomaar kan worden verleend omdat er niets bekend is van de juridische staat van

de bruid. Waarop de kapelaan Joannes Paulus Stemneler uit Lobberich (D) op 7 mei verklaarde dat de bruid al aantal jaren weduwe is en daardoor geen

toestemming nodig heeft. Op 8 mei werd er dispensatie verleend.

RHCL Maastricht (23-1764-129 - foto 5198a/e+TV)

 

Leuth (D) / Lobberich (D) - 26 mei 1764 - brieven van M. van Wylick pastoor in Leuth (D) en van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus genaamd Arets Lomes ook Lommerts parochiaan van Lobberich (D) en

Gertrudis Schaeren parochiane van Leuth (D).

RHCL Maastricht (23-1764-131 - foto 5199a+b+c+d)

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 9 en 10 november 1764 - brieven van f. C: Broich pastoor van "Lobbrich" [= Lobberich D] en J: J: Newen decaan en

pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hormes ook Harmes genaamd Stevens weduwenaar parochiaan van Lobberich (D) en

Alegunda Kroger parochiane van Hinsbeck (D) [brief van Hinsbeck].

RHCL Maastricht (23-1764-111 - foto 4991a+b)

 

Lobberich (D) - 18 mei 1767 - brief/schema van Broick pastoor in Lobbrich als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Andreas Hormes zoon van Lucia Hormes, Lucia dochter van Lenardt Hormes, Lenardt zoon van Gritgen Dhal, Gritgen dochter van Jann Dhal; en

- Maria Greuteser, dochter van Agidius Greuteser, Agidius zoon van Matthias Geles, Matthias zoon van Matthias Dhal, Matthias zoon van Jann Dhal.

RHCL Maastricht (24-1767-79 - foto 1365)

 

Hinsbeck (D) - 31 mei 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) [mede ondertekend door f. C: Broich pastoor van Lobberich (D)] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Heijenfelts weduwenaar parochiaan van Lobberich (D) en

Lucia Dammer parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-69 - foto 4996) 

 

Hinsbeck (D) - 2 oktober 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door f. C: Broich pastoor van Lobberich

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hauss parochiaan van Lobberich (D)n en

Gertrudis Neliss weduwe van Holthausen parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-13 - foto 4993)

 

Lobberich (D) - 8 november 1767 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Bex en Maria Catharina Jansens.

RHCL Maastricht (24-1767-100 - foto 5200) 

 

Lobberich (D) - 11 januari 1772 - brief en schema van f: C: Broich pastoor van Lobberich (D) mede ondertekend door J: J: Newen decaan en pastoor

van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cremers parochiaan van Hinsbeck (D), zoon van Cornelius Cremers, Cornelius zoon van Mathias Cremers, Mathias zoon van Joannes

                                           Cremers, Joannes zoon van Mathias Cremers; en

- Agnes Cremers parochiane van Lobberich (D), dochter van Joannes Cremers, Joannes zoon van Paulus Cremers, Paulus zoon van Gerardus

                                           Cremers, Gerardus zoon van Mathias Cremers..

RHCL Maastricht (26-1772-2 - foto 5002a+b+c)

 

Lobberich (D) - 7 mei 1773 - brief van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Loyen en Anna Hormes.

RHCL Maastricht (27-1773-98 - foto 5201)

 

Wanckum (D) - 1 januari 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) [mede ondertekend door Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D)]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Wolters parochiaan van Lobberich (D) en

Sibilla Elisabetha Dickhoff parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (28-1777-98 - foto 4236)

 

Viersen (D) - 25 september 1777 - brief van Joannes Michael Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Arnoldus Ebertz parochiaan van Lobberich (D) en

Anna Elisabetha Hecken parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-121 - foto 4530)

 

Leuth (D) - 24 oktober 1777 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bongarts parochiaan van Lobberich en

Maria Noeten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (28-1777-81 - foto 254)

 

Lobberich (D) - 30 oktober 1780 - brief/schema van Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Heitzer "de Greverath" nu wonende in Lobberich (D) zoon van Catharina Jeles, Catharina dochter van Catharina Greutezer, Catharina dochter

                                             van Maria Greutezer; en

- Catharina Holdhausen parochiane van Lobberich (D) dochter van Catharina Greutezer, Catharina dochter van Arnoldus Greutezer, Arnoldus zoon van

                                             Reinerus Greutezer.

Maria Greutezer en Reiner Greuteezer zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (29-1780-17 - foto 5202)

 

Lobberich (D) - 24 september 1783 - brief/schema van Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Engbroicks weduwnaar van Maria, Maria dochter van Sybilla, Sybilla dochter van Stephan Hoff; en

- Clara Brocker dochter van Mathias Brocker, Mathias zoon van Catharina Hoff.

Stephan Hoff en Catharina Hoff zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1783-88 - foto 5203)

 

Lobberich (D) - 11 oktober 1784 - brief/schema van Ign. Handels kapelaan in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Aegidius Pascher zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Paulus, Paulus zoon van Anna; en

- Odilia Cremers dochter van Mathias, Mathias zoon van Catharina, Catharina dochter van Andreas.

Anna en Andreas zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (30-1784-20 - foto 5204a+b)

 

Lobberich (D) - 23 januari 1786 - brief en schema van Paulus Stemmeler pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joachim Gaatz zoon van Joachim Poocken alias Gaatz, Joachim zoon van Laurentius Poocken, Laurentius zoon van Eva Gaatz; en

- Maria Agnes Pascher dochter van Joannes Pascher en Petronilla Gaatz alias Hoff, Petronilla dochter van Peter Gaatz alias Hoff, Peter zoon van Mathias Gaatz.

Eva Gaatz en Mathias Gaatz zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (30-1786-26 - foto 5205a+b)

 

Lobberich (D) - 13 mei 1786 - brief en schema van Paulus Stemmeler pastoor van Lobberich (D) mede ondertekend door P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck

(D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joachim Kahrmäckers parochiaan van Hinsbeck (D) zoon van Catharina Birker, Catharina doochter van Ida Schmitz, Ida dochter van Adelheidis Josten; en

- Catharina Cremers parochiane van Lobberich (D) dochter van Gertrudis Hegges, Gertrudis dochter van Petrus Hegges, Petrus zoon van Catharina Josten.

RHCL Maastricht (30-1786-13 - foto 5019a+b)

 

Hinsbeck (D) - 5 mei 1788 - brief van P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door Paulus Lemmeler pastoor van Lobberich (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Clarkes ook Broeker parochiaan van Lobberich (D) en

Helena Rutten parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (30-1788-7 - foto 5021)

 

Lobberich (D) - 25 januari 1795 - brief van Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D) en schema van J.A. Brinckman pastoor van Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Pascher zoon van Henricus Pascher en Sybilla Hupen, Henricus zoon van Martinus Pascher en Caecilia Pascher, Cecilia dochter van Arnoldus

                                             Pascher en Helena Wiitlings, Helena dochter van Paulus Witlings en Caecilia Thonis; en

- Agatha Pooten, dochter van Henricus Pooten en Sophia Windberger, Henricus zoon van Petrus Pooten en Agatha Toewewelinkhoven, Agatha dochter

                                             van Petri Toewewelinckhoven en Petronilla Wittlings, Petronilla dochter van Paulus Wittlings en Caecilia Thonis.

RHCL Maastricht (31-1795-31 en S-1795-99 - foto 3833a+b+c+d)

 

Grefrath (D) - 25 oktober 1796 - brief en schema van f. H. Knoblauch pastoor van "Greverath" [= Grefrath D] mede ondertekend door fr. Paulus Stemmeler

pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conradus Schmitz parochiaan van Grefrath (D), zoon van Henricus Schmitz, Henricus zoon van Gerardus Schmitz, Gerardus zoon van Anna Schruers; en

- Maria Hormes ook Brokken parochiane van Lobberich (D), dochter van Anna Brokken ook Hormes, Anna dochter van Wilhelmus Brokken, Wilhelmus

                                                     zoon van Joanna Schruers.

Joanna Schruers en Anna Schruers zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1796-33 - foto 4900a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Huijskens parochiaan van Roermond en Aldegunda N. parochiane van Lobberich (D).

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Lobberich 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-7 - foto 3098)

 

plaats? - datum? - notitie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Wolters ex Breijl bisdom Luik en

Gertrudie Poken ex Lobberich.

[onbekend wanneer en waar getrouwd, aanvullingen hierover welkom]

RHCL Maastricht (S-?-24 - foto 3866)

 

Lobberich? - datum? - brief van NN [zwaar beschadigd door RHCL verschonings project] als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen voor:

Henricus Rosen en Catharina NN.

RHCL Maastricht (S-?-120 - foto 5208+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Lobberich (D) - 17 en 23 oktober 1708 - brieven van F. W. Essers pastoor van "Lobbrich" aan bisdom waarin hij toestemming vraagt te kunnen trouwen:

Theodorus Immekott en Catharina Connisser parochianen van Lobberich.

Ze zijn al 2 jaar verloofd en dus in ondertrouw. Er zijn geen kerkelijke bezwaren, behalve die aan de kant van de vader van de bruid.

Er zit een Nederlandse verklaring bij van de bruid "Trincken Keuijnessen" dat ze "Derick Eijmekoets" wilt trouwen [met x als handmerk van de bruid].

RHCL Maastricht (5-1708-1 - foto 5128a/c+TV)

 

Venray - 24 juli 1716 - brief van Matthias Roebroeck over de koster Joannes Smidts die sinds 14 dagen is gevlucht met zijn heimelijke liefde Petronella dochter

van Joannes van de Sandt en Agnes Jurgiens parochianen van Venray. Zij is 20 jaar en samen zijn ze bij zijn bloedverwanten in Lobberich (D). De koster was

al eerder getrouwd geweest. Dan komt er een uitgebreid gesprek met de ouders en gaat over allerlei kondities. Blijkbaar ging dat goed wat ze trouwen in Venray

op 18 augustus 1716 wat ongetwijfeld de nodige te weeg zal hebben gebracht.

RHCL Maastricht (8-1716-79 - foto 1439a+b+c+d+TV)

 

Lobberich (D) - 11 augustus 1743 - brief van pastoor Leon. Jansen waarin hij meldt de overlijden van pastoor Paulus Scheffler.

RHCL Maastricht (17-1743-62 - foto 6294a/b+TV)

 

Lobberich (D) - 8 februari 1783 - brief van Paulus Stemmeler pastoor van Lobberich (D) aan pastoor Hoster in Viersen (D) over Maria Agnes Katers die

aantal maanden eerder was verhuisd van Lobberich (D) naar Viersen (D). In verband met haar voorgenomen huwelijk met NN wordt inlichtingen gevraagd

bij haar vorige gemeente, waarvan pastoor Stemmeler geen beletselen meldt aan Hoster.

RHCL Maastricht (29-1783-3 - foto 4535+TV)