GenBronnen

maas

Kückhoven (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Kuckhoven (D) - 1 december 1702 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Nix en Gudula Lemmen.

RHCL Maastricht (4-1702-14 - foto 5035a+b)

 

Kuckhoven (D) - 4 mei 1703 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Matzenrath en Maria Gielenkirchen.

RHCL Maastricht (4-1703-29 - foto 5036a+b)

 

Kuckhoven (D) - 6 december 1704? - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Theodorus Ulrici parochiaan van Kuckhoven (D) en

Sibylla Eggerath ex Holtzweiler (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (4-1704-85 - foto 5038a+b) 

 

Kuckhoven (D) - 18 januari 1710 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Matthaeus Eggerath parochiaan van Kuckhoven (D) en

Sophia Geloven parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (6-1710-100 - foto 5046a+b) 

 

Kuckhoven (D) - 9 augustus 1710 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Comes weduwenaar ex Venrath (D) bisdom Keulen (D) en

Catharina Collers weduwe parochiane van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (6-1710-95 - foto 5044a+b)

 

Kuckhoven (D) - 14 oktober 1710 - brief en schema van Joannes van Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Heinrichs zoon van Gerardus Heinrichs, Gerardus zoon van Henricus Esser, Henricus zoon van Eva Eggerat; en

- Catharina Halcourt dochter van Paulus Halcourt, Paulus zoon van Joannes Gielenkirchen, Joannes zoon van Anna Eggerath.

Eva Eggerat en Anna Eggerat zijn zusters.

RHCL Maastricht (6-1710-133 - foto 5049a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 20 oktober 1710 - brief en schema van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Buschgens zoon van Joannes Buschgens, Joannes zoon van Helena Gielenkirchen; en

- Sophia Heinrichs dochter van Paulus Heinrichs en Anna Gielenkirchen, Anna dochter van Joannes Gielenkirchen.

Helena Gielenkirchen en Joannes Gielenkirchen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (6-1710-135 - foto 5050a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 29 mei 1716 - brief/schema van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jopen zoon van Theodorus Jopen, zoon van Maria Schroeders, Maria dochter van Joannes Schroeders; en

- Catharina Essers dochter van Margarita Schroeders, dochter van Joannes Schroeders, Joannes zoon van Henricus Schroeders.

Joannes Schroeders en Henricus Schroeders zijn broers.

RHCL Maastricht (8-1716-91 - foto 5054)

 

Kuckhoven (D) - 13 november 1719 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Godefridus Jansen weduwenaar en Maria Ulrici weduwe.

RHCL Maastricht (9-1719-23 - foto 5057a+b)

 

Kuckhoven (D) - 7 april 1723 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Paulus Ulrici en Maria Fieten parochianen van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (10-1723-19 - foto 5060a+b)

 

Kuckhoven (D) - 6 september 1740 - brief van J. W. Nyssen pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Phlippen en Catharina Esser.

Er was ook een schema geleverd blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-108 - foto 5071)

 

Kuckhoven (D) - 23 februari 1753 - brief van S. Görris pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Hilgers en Catharina Ollers.

RHCL Maastricht (20-1753-46 - foto 5081a+b)

 

Kuckhoven (D) - 16 mei 1753 - brief en schema van Sebastianus Görris pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Buschgens zoon van Joannes Buschgens, Joannes zoon van Joannes Buschgens, Joannes zoon van Joannes Buschgens; en

 - Odilia Henrichs dochter van Petrus Henrichs, Petrus zoon van Odilia Buschgens, Odilia dochter van Joannes Buschgens.

RHCL Maastricht (20-1753-156 - foto 5084a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 6 september 1753 - brief van Sebastianus Görris pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Fieten en Anna Catharina Cüppers.

RHCL Maastricht (20-1753-95 - foto 5082)       


Erkelens / Kuckhoven (D) - 1 juli 1760 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en pastoor van Keuckhoven als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Buschgens parochiaan van Kückhoven (D) en

Elisabeta Josepha Vogels parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-118 - foto 3706a+b+c)

 

Erkelens / Kuckhoven (D) - 13 mei 1761 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en pastoor van Keuckhoven als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hendericks parochiaan in Keuchoven (D) en

Maria Gertrudis Cupers parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (23-1761-20 - foto 3711a+b+c)

 

Kuckhoven (D) / Ratheim (D) - 29 mei 1761 - brieven van pastoor van Kuckhoven (D) en van A. J. Beeck kapelaan te Ratheim (D) als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everhardus Evertz weduwenaar parochiaan van Kuckhoven (D) en

Catharina Prausten ook Brausten parochiane van Gerderath (D) bisdom Luik (B).

Het is hiermee onduidelijk of zij van Gerderath (D) is of van Ratheim (D)?

RHCL Maastricht (23-1761-14 - foto 4835a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 3 februari 1764 - brief van Joannes Ollers pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Corsten en Petronella Cuppers.

RHCL Maastricht (23-1764-127 - foto 5089)

 

Kuckhoven (D) - 7 september 1764 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Renerus Peschters en Ida Jorgens parochianen van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (23-1764-40 - foto 5088)

 

Kuckhoven (D) - 25 oktober 1764 - brief en schema van F: W: Cardoll pastoor in Kuckhoven mede onderschreven door F: W: Moers pastoor en deken

van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pelzer parochiaan van Erkelens (D), zoon van Franciscus Pelzer en Catharina Mertens, Catharina dochter van Petrus Mertens en Megtildis

                                      Ollerst, Petrus zoon van Gerardus Mertens en Anna Sijgers, Anna dochter van Gerardus Sijgers; en

- Anna Catharina Cupers parochiane in Kuckhoven, dochter van Mathias Cupers en Catharina Buschgens, Mathias zoon van Petrus Cupers en Petronella

                                      Granterath, Petronella dochter van Mathias Granterath en Helena Sijgers, Helena dochter van Gerardus Sijgers.

RHCL Maastricht (23-1764-105 - foto 3721a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 19 mei 1767 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henschemächer van bisdom Keulen (D) en

Anna Gertrudis Jopen parochiane van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (24-1767-73 - foto 5090)

 

Kuckhoven (D) - 22 november 1767 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Jopgens en Maria Catharina Seijdenpennengs.

RHCL Maastricht (24-1767-135 - foto 5091a+b)

 

Kuckhoven (D) - 28 mei 1768 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Teisen en M: Catharina Hantzen.

RHCL Maastricht (25-1768-95 - foto 5092)

 

Kuckhoven (D) - 12 februari 1773 - brief en schema van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Ollers zoon van Joannes Ollers, Joannes zoon van Catharina Jopen, Catharina dochter van Henricus Jopen, Henricus zoon van Joannes Jopen

                                               en Maria Schreuders; en

- Esther Opheijden dochter van Anna Catharina Ollers, Anna Catharina dochter van Catharina auf der Gragt, Catharina dochter van Catharina Jopen,

                                               Catharina dochter van Joannes Jopen en Maria Schreuders.

RHCL Maastricht (27-1773-77 - foto 5098a+b)

 

Kuckhoven (D) / Erkelens (D) - 1 maart 1773 - brieven van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) en P: V: Ganser pastoor van "Ercliniensis" [= Erke-

lens D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Severs parochiaan van Kuckhoven (D) en

Anna Catharina Amfalderen parochiane van "Erckelentz" [= Erkelens D].

RHCL Maastricht (27-1773-86 - foto 5099a+b+c)

 

Kuckhoven (D) / Erkelens (D) - 21 april 1773 - brieven van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) en P: V: Ganser pastoor van "Ercliniensis" [= Erke-

lens D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Paulus parochiaan van Kuckhoven (D) en

Cunegunda Cüppers parochiane van "Erckelentz" [= Erkelens D].

RHCL Maastricht (27-1773-100 - foto 5100a+b+c)

 

Kuckhoven (D) - 20 juni 1775 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Pisters en Elisabetha Wirtz.

RHCL Maastricht (28-1775-34 - foto 5101a+b)

 

Kuckhoven (D) - 1 oktober 1775 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathaeus Eckerath en Agnes Francken.

RHCL Maastricht (28-1775-41 - foto 5103)

 

Kuckhoven (D) - 2 oktober 1775 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Jassen en Caecilia Gielenkirchen weduwe.

RHCL Maastricht (28-1775-35 - foto 5102a+b)

 

Erkelens (D) - 7 september 1780 - brief en schema van H. B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Nix ex parochie van Kuckhoven (D) zoon van Sophia Cuppers, Sophia dochter van Anna Leonards, Anna dochter van Sophia Ollers, Sophia

                                     dochter van Petrus Ollers; en

- Anna Catharina Eggerath van parochie Erkelens (D) dochter van Petrus Eggerath, Petrus zoon van Sybilla Webers, Sybilla dochter van Catharina

                                     Ollers, Catharina dochter van Petrus Ollers. 

RHCL Maastricht (29-1780-34 - foto 3759a+b)

 

Kuckhoven (D) - 10 februari 1783 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Sijben van parochie Kuckhoven (D) en

Anna Gertrudis Overgelt van parochie Beek (D).

RHCL Maastricht (29-1783-176 - foto 3768)

 

Kuckhoven (D) - 26 september 1783 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Petrus Linnarst en Gertrudis Joopen.

RHCL Maastricht (29-1783-87 - foto 5109)

 

Kuckhoven (D) - 24 november 1783 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Conrardus Hermans parochiaan van Erkelens (D) en

Esther Buschgens parochiane van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (29-1783-44 - foto 3762)

 

Kuckhoven (D) - 14 februari 1786 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Evertz en Maria Catharina Phillippen.

RHCL Maastricht (30-1786-11 - foto 5113)

 

Erkelens (D) - 2 oktober 1787 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gassen weduwenaar parochiaan van Kuckhoven (D) en

Anna Cath. Basselor van parochie Erkelens (D).

RHCL Maastricht (30-1787-39 - foto 3777)

 

Kuckhoven (D) - 22 juni 1796 - brief van H. Joseph Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hermannus Weijdemans en Helena Halcaur.

RHCL Maastricht (32-1796-26 - foto 5117)

 

Kuckhoven (D) - 22 augustus 1796 - brief van H: J: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Philippen parochiaan van Kuckhoven (D) en

Anna Elisabetha Mines weduwe parochiane van Baesweiler (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (32-1796-42 - foto 5118)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Kuckhoven (D) - 21 juni 1705 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) over genoegdoening voor een meisje die was ontmaagd.

RHCL Maastricht (5-1705-38 - foto 5040a/b+TV)