GenBronnen

maas

Krefeld (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


1735 bisdom Keulen


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Viersen (D) - 7 januari 1735 - brief van Henr. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Lingenbrinck uit Krefeld bisdom Keulen uit het land van Moers (D) en

Anna Gertrudis Lamberts parochiane van Viersen (D).

Het paar hadden al eerder hun verloving afgesloten. De bruidegom was 5 jaar door het vaderland buitengesloten en wilt in Viersen (D) wonen.

Aan einde van de brief noemt de pastoor dat er een mennoniet [= een wederdoper] in Viersen is gaan wonen en vraagt advies aan de bisschop.  

RHCL Maastricht (13-1735-201 - foto 4442a/b+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Creveld (D) - 16 januari 1753 - briefje van P. Joris pastoor in Creveldt (D) aan de pastoor van Viersen waarin hij toegeeft een fout te hebben gemaakt over

Jacobus Mammers waarvan hij dacht dat hij woonde in Krefeld (D) maar dat is niet zo, al dit belangrijk vanwege de huwelijks afkondigingen.

Brief gevonden bij andere correspondentie van Viersen (D).

RHCL Maastricht (20-1753-11b - foto 4596a/b+TV)

 

Creveld (D) - 19 oktober 1755 - briefje van fr. Leonius Schmitz [aan ws. pastoor van Velden] waarin hij verklaard dat bij de 3 afkondingen van de brui-

degom geen protest heeft plaatsgevonden waarmee inwijding van het huwelijk kan worden overgeaan.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2177+TV)