GenBronnen

digitalisering

maas

Körrenzig (D)


Erkelens (D) - 16 oktober 1753 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en Matthaus Matthai pastoor van Körrenzig als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Blanckarts weduwenaar parochiaan van Erkelens (D) en

 Sibilla Plum weduwe parochiane van Körrenzig (D) district Keulen.

RHCL Maastricht (20-1753-99 - foto 3688a+b)