GenBronnen

maas

Kevelaer (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Kevelaer (D) - 20 september 1682 - brief en schema van M. Robyns pastoor van Kevelaar (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes in gen Schipdonck zoon van Petrus in gen Schipdonck en Alegonda Gietmans, Alegonda dochter van Theodorus Gietmans en Mechtildis

                                           Bremenhorst, Theodorus zoon van Gerardus Gietmans en Alegonda Boeijen; en

- Joanna Ertcamp dochter van Wilhelmus Ertcamp en Catharina Bollen, Wilhelmus zoon van Petrus Ertcamp en Catharina Boijen.

Alegonda Boeijen en Catharina Boijen zijn zusters.

RHLC Maastricht (1-1682-30 - foto 5030a t/m 5030g)

 

Kevelaer (D) - 16 februari 1700 - brief en schema van C. Sturm vice pastoor van Kevelaer als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Reinders parochiaan van Kevelaer (D), zoon van Gerardus Reinders, Gerardus zoon van Aldegunda te Kaet, Aldegunda dochter van Joannes

                                           te Kaet, Joannes zoon van Theodorus te Kaet en NN; en

- Catharina Brucx "Udemiensem" [= Uedem D] bisdom Keulen, dochter Sijbilla in gen Surgen, Sijbilla dochter van Mechtildis Herts, Mechtildis dochter van

                                           Mechtildis te Kaet, Mechtildis dochter van Theodorus te Kaet en NN.

RHCL Maastricht (3-1700-14 - foto 5034a+b+c)

 

Kevelaer (D) - 1704 - brief van Sturm als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Raeijmaeckers en Johanna Nohlt parochianen van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (4-1704-66 - foto 3955a+b)

 

Kevelaer (D) - 30 maart 1705 - brief en schema van onbekende schrijver aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap over voorgenomen huwelijk tussen:

- Hendrick Brux zoon van Gerit Brux en Sijbilla Noijen, Sijbilla dochter van Gerit Noijen en Mechel NN, Gerrit zoon van Peter Noijen en Sijbilla te Kaet,

                                               Sijbilla dochter van Jan te Kaet en Aeltjen Geurts; en

- Aeltjen Reinders dochter van Gerit Reinders en Elizabeth NN, Gerit zoon van Jan Reinders en Aeltjen te Kaet, Aeltjen dochter van Jan te Kaet en NN,

                                               Jan zoon van Jan te Kaet en Aeltjen Geurts.

RHCL Maastricht (5-1705-8 - foto 5039a+b)

 

Kevelaer (D) - 25 juli 1709 - brief van J. B. Cogen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Straten stalknecht bij markies de Schinck en Anna Potmans weduwe.

RHCL Maastricht (5-1709-38 - foto 5042)

 

Kevelaer (D) - 25 februari 1710 - brief van Joannes Baptista Cogen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Theodorus Roefs afkomstig van Helmond en

Catharina Reinders parochiane van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (6-1710-107 - foto 5047)

 

Kevelaer (D) - 8 september 1710 - brief van J: B: Cogen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Gerardus Cösters parochiaan van Kevelaer (D) en

      Anna Maria Risack parochiane van "Visetensis ad Mosam" (B) [= Vise] bisdom Luik.

Blijkens handelingen van bisschop van Roermond werd op 8 sept. 1710 dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen aan pastoor van Kevelaer (D).

2) Joannes Baren en Francisca Elizabetha Smitsz zwervers.

Blijkens handelingen van bisschop van Roermond werd op 8 sept. 1710 dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen aan pastoor van Roermond.

Inderdaad trouwen op 8 sept. 1710 rk in Roermond: Joannes Paaren soldaat in regiment Ansbach en Francisca Elisabetha Smits.

RHCL Maastricht (6-1710-96 - foto 5045a/b) 

 

Kevelaer (D) - 23 september 1713 - brief van J: B: Cogen pastoor van Kevelaer (B) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Janssen en Catharina Weijers.

Dag erna kwam er bezwaar van Gijsberta ook als Geijsken Beckers waarbij ze middels een verklaring af ziet van bezwaar. Zij lijkt ons te zijn afgekocht.

RHCL Maastricht (7-1713-11+12 - foto 5052a/d+TV)

 

Kevelaer (D) - 27 december 1716 - brief van J. van Nespen pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Niersmans parochiaan van Kevelaer (D) en

Catharina van Sous parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (8-1716-133 - foto 4734)

 

Kevelaer (D) - 11 juli 1719 - brief van J. van Nespen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wiemers en Gertrudis Voet parochianen van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (9-1719-5 - foto 5056)

 

Twisteden (D) - 10 oktober 1720 - brief van J. H. Schax pastoor van "Twesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Matthias Schax ex parochie de Twisteden (D) en

Margarita Kints ex parochie de Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (9-1720-6 - foto 4359a+b)

 

Kevelaer (D) - 5 augustus 1722 - brief van Jan van Nespen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vinmans en Elisabetha Ingenham.

RHCL Maastricht (10-1722-4 - foto 5059)

 

Kevelaer (D) - 14 april 1724 - brief van Joannes de Jonghe "orat: pbr" op commissie van de afwezige pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Boomen weduwenaar en Aldegonda Cremers.

RHCL Maastricht (10-1724-13 - foto 5062a+b)

 

Kevelaer (D) - 20 november 1726 - brief van Jan Nespen pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Raemaker parochiaan van Kevelaer (D) en

Margaretha Haefmans parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1726-43 - foto 4746) 

 

Kevelaer (D) - 9 april 1727 - brief van Jan van Nespen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes op Vois en Sijbilla Reinders weduwe.

RHCL Maastricht (10-1727-6 - foto 5063)

 

Kevelaer (D) - 21 januari 1734 - brief van J.F. de la Montagne pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Broekmans en Maria Vos.

RHCL Maastricht (12-1734-1 - foto 5065)

 

Kevelaer (D) - 27 januari 1735 - brief van Judocus Francis de la Montagne pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Petrus Holtmans parochiaan van Kevelaer (D) en

Gerarda Hoogen ex Winnekendonk (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (13-1735-85 - foto 5066a+b)

 

Kevelaer (D) - 3 mei 1741 - brief van J.F. de la Montagne pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Verheijen en Joanna Rogmans.

RHCL Maastricht (15-1741-29 - foto 5072a+b)

 

Kevelaer (D) - 16 mei 1741 - brief van J.F. de la Montagne pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Rogmans en Henrica Weijers parochianen van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (15-1741-36 - foto 5073)

 

Kevelaer (D) - 16 september 1741 - brief van J.F. de la Montagne pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Keijsers en Sibilla Wijmers.

RHCL Maastricht (15-1741-133 - foto 5075a+b)

 

Kevelaer (D) - 25 oktober 1742 - brief van J. Röring "or. pbr." vanwege afwezigheid pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Pinders en Catharina Eijl.

RHCL Maastricht (16-1742-103 - foto 5078) 

 

Kevelaer (D) - 8 juli 1746 - brief van J.F. de la Montagne pastoor in Kevelaer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ma[t]hias Heinen van parochie Alphen bisdom Keulen en

Maria Gertrudis Grauwels van parochie Kevelaer.

RHCL Maastricht (18-1746-41 - foto 1188a+b)

 

Kevelaer (D) - 6 november 1753 - brief en schema van P: van Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Straten zoon van Agnetis Sassevelt, Agnes dochter van Catharina Weijers, Catharina dochter van Mechtildis Caetmans, Mechtildis dochter

                                                  van Henricus Caetmans en Catharina Nijlen; en

- Anna Catharina Deresme dochter van Joannes Dereseme, Joannes zoon van Caspar Deresme, Caspar zoon van Elizabeth Caetmans, Elizabeth

                                                  dochter van Henricus Caetmans en Catharina Nijlen.

RHCL Maastricht (20-1753-136 - foto 5083a+b+c)  

 

Kevelaer (D) - 1 februari 1762 - brief van P. van Bogaert pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Paeschens parochiaan van Nieuwkercken [= Nieukerk D] en

Aldegondis Opwis parochiane van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (23-1762-28 - foto 4324)

 

Kevelaer (D) - 27 mei 1768 - brief van P. van Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Horsten en Christina Costers parochianen van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (25-1768-121 - foto 5094)

 

Kevelaer (D) - 27 oktober 1768 - brief en schema van P: van Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mattheus Selders zoon van Henricus Selders, Henricus zoon van Theodorus Selders, Theodorus zoon van Petrus Selders; en

- Agnes Deckers dochter van Joannes Deckers, Joannes zoon van Hesther Selders, Hester dochter van Petrus Selders.

RHCL Maastricht (25-1768-106 - foto 5093a+b)

 

Kevelaer (D) - 3 november 1773 - brief en schema van P: van Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Grutter parochiaan van Hasperen (D) bisdom Keulen (D), zoon van Margaretha Noijen, Margaretha dochter van Godefridus Noijen; en

- Elizabetha Hinnekens parochiane van Kevelaer, dochter van Catharina Dijx, Catharina dochter van Henrica Noijen, Henrica dochter van Godefridus Noijen.

RHCL Maastricht (27-1773-50 - foto 5096a+b)

 

Kevelaer (D) - 19 november 1773 - brief en schema van P. van Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Weijers zoon van Henricus Weijers, Henricus zoon van Mechtildis Caetmans, Mechtildis dochter van Henricus Caetmans; en

- Maria Aldegondis Martens weduwe, dochter van Petrus Martens, Petrus dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Willemina Caetmans, Willemina

                                                     dochter van Henricus Caetmans.

RHCL Maastricht (27-1773-56 - foto 5097a+b)  

 

Sevelen (D) - 12 maart 1777 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus ten Haefs parochiaan van Kevelaer en

Catharina ten Bercken alias Boonen parochiane van Sevelen.

RHCL Maastricht (28-1777-46 - foto 1368a+b)

 

Geldern (D) - 17 april 1777 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Margareda parochiaan van Geldern (D) en

Dorothea Schax parochiane van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (28-1773-23 - foto 4875)

 

Kevelaer (D) - 6 oktober 1777 - brief en schema van Petrus V: Bogaert pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Laghers zoon van Gerardus Laghers en Catharina Costers, Catharina dochter van Gerardus Costers, Gerardus zoon van Henricus Costers,

                                               Henricus zoon van Joannes Costers; en

- Petronella Heuvelmans dochter van Elizabetha Costers, Elisabeth dochter van Gerardus Costers, Gerardus zoon van Joannes Costers.

RHCL Maastricht (28-1777-12 - foto 5104a+b)

 

Kevelaer (D) - 23 januari 1789 - brief van Em: Verkinderen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Daems en Joanna Gruijntiens. 

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Ze trouwen rk in Kevelaer (D) op 18 februari 1789 met als getuigen: Joannes en Henricus Voesten.

RHCL Maastricht (30-1789-14 - foto 5115)

 

Kevelaer (D) - 2 mei 1792 - brief van E. Verkinderen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed- en aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Dungelhoef en Petronilla Selders.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1792-7 - foto 5116a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Kevelaer (D) - 25 en 27 oktober 1706 - brieven van C. Sturm pastoor van Kevelaer (D) in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Daelen en Catharina Elders parochianen van Kevelaer (D).

Tijdens afroepingen besloot Henricus niet door te gaan met het huwelijk. Wat werd bevestigd door Catharina.

RHCL Maastricht (5-1706-1 - foto 5041a+b+c)

 

Kevelaer (D) - 6 oktober 1721 - brief van Joannes de Jonghe presbyter op commissie van de afwezige pastoor, waarin hij aankondigd dat zijn verloofd:

Joannes Petit "Campanarium etc." en Maria van Haendel.

RHCL Maastricht (10-1724-3 - foto 5061+TV)