GenBronnen

maas

Kapellen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Kapellen (D) - 30 september en 7 oktober 1704 - brief en schema van Theodorus Nobben pastoor in "Cappellen" [= Kapellen D] als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Scraets zoon van Gerardus Scraets, Gerardus zoon van Jacobus Scraets; en

- Agnes van Luijnen dochter van Gertrudis Scraets, Gertrudis dochter van Wilhelmus Scraets, Wilhelmus zoon van Jacobus Scraets.

RHCL Maastricht (4-1704-76 - foto 5037a+b+c+d)

 

Grave (nb) / Kapellen (D) - 5, 13 en 14 mei 1710 - brieven van fr. Jacobus kapelaan van Grave vanwege afwezigheid van fr. Columbanus pastoor van

Grave en Theodorus Nobben pastoor van "Cappellen" [= Kapellen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Laurensen burger en parochiaan van Grave en

Anna Libens parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (6-1710-51 - foto 5043a+b+c+d+e)

 

Veert (D) - 5 december 1713 - brief van fr. [onleesbaar] pastoor van Veert (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Bienemans parochiaan van Veert (D) en

Margriet Loeven parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (7-1713-7 - foto 5051a+b)

 

Kapellen (D) - 12 juni 1715 - brief en schema van J: A: Bosman pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Steenmans zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Henricus; en

- Hendrina op den Colsaert ook Broeckmans dochter van Wessel, Wessel zoon van Christianus.

Henricus en Christianus zijn broers, zonen van Wessel Colsaert en Hendrina Valkenberg.

RHCL Maastricht (7-1715-119 - foto 5053a+b)

 

Kapellen (D) - 28 maart 1716 - brief en schema van J. A. Bosman pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon in gen Hoet weduwenaar van Joanna Drogen; en

- Margaretha van Gemmeren dochter van Henricus van Gemmeren en Gertrudis Drogen, Gertrudis dochter van Henricus Drogen.

Joanna Drogen en Henricus Drogen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (8-1716-128 - foto 5055a+b+c)

 

Kapellen (D) - 28 april 1719 - brief van f: S: van den Bosche pastoor "Cappellensis" [= Kapellen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Angelus van Tongeren "Pontensis" [= Pont D] en

Catharina Jaegers "Cappellensis" [= Kapellen].

RHCL Maastricht (9-1719-107 - foto 5058a+b)

 

Kapellen (D) - 29 juni 1728 - brief van P. Fronsten namens pastoor Jegers als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen en voor geestelijk verwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Bulhorst en Catharina Schrats.

Theodorus was doopgetuige bij een kind van Catharina en omgekeerd.

RHCL Maastricht (10-1728-69 - foto 5064a/c+TV)

 

Straelen (D) - 17 april 1730 - brief van Joannes Henricus Jegers pastoor van Capellen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus aen gen Heijster en Joanna Weegen parochianen van Capellen.

RHCL Maastricht (12-1730-24 - foto 1275a+b)

 

Wetten (D) - 7 juni 1735 - brief van G. ten Broeck pastoor van Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwachtschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus aen gen Heijster weduwenaar en parochiaan van Kapellen (D) en

Catharina Terhoeven parochiane van Wetten (D).

RHCL Maastricht (13-1735-154 - foto 5067a+b)

 

Kapellen (D) - 13 juli 1735 - brief van Joannes H. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus aen gen Heister parochiaan van Kapellen (D) en

Margarita Stammen parochiane van Winnekendonk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-156 - foto 5068)

 

Kapellen (D) - 16 februari 1740 - brief van Joannes Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Hoppengarth ex Winnekendonk (D) en

Maria van Booven weduwe parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (14-1740-37 - foto 5070a+b)

 

Kapellen (D) - 21 februari 1741 - brief van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Peters en Catharina Schraets weduwe parochianen van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-74 - foto 5074)

 

Aldekerk (D) - 5 april 1742 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hagers parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Borssers geboren in Capellen [= Kapellen D].

RHCL Maastricht (16-1742 -80 - foto 4600a+b)

 

Kapellen (D) - 29 mei 1742 - brief van Joannes Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Gerritsen en Aleijdis Weeghen.

RHCL Maastricht (16-1742-15 - foto 5077)

 

Kapellen (D) - 4 juni 1743 - brief van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Gyskens en Margaretha Louven.

RHCL Maastricht (17-1743-31 - foto 5079a+b+c)

 

Kapellen (D) - 25 januari 1744 - brief van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Hunck parochiaan van Kapellen (D) en

Anna Elisabetha van den Sande parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (17-1744-17 - foto 5080a+b+c)

 

Aldekerk (D) / Nieukerk (D) - 23 november 1752 - brieven van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) en G: van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als

aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen [zodat ze voor gesloten tijd kunnen trouwen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Borffers afkomstig van Kapellen (D) bij Geldern (D) vele jaren parochiaan van Aldekerk (D) en

Margaretha Schupkens alias Hermans, weduwe en parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (19-1752-18 - foto 4614a/c+TV)

 

Kapellen (D) - 28 januari 1760 - brief en 2 schema's van J: H: Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema vader lijn:

- Joannes Henricus Loeven zoon van Henricus Loeven, Henricus zoon van Anna van Druyten, Anna dochter van Jacobus van Druyten, Jacobus zoon

                                                 van Petrus Druyten; en

- Agnes van Gemmeren dochter van Cornelius van Gemmeren, Cornelius zoon van Adrianus van Gemmeren, Adrianus zoon van Agnes van Druyten,

                                                 Agnes dochter van Petrus van Druyten.

2e schema moeder lijn:

- Joannes Henricus Loeven zoon van Christina Meggelen, Christina dochter van Aldegondis Welmans, Aldegondis dochter van Joannes Welmans,

                                                 Joannes zoon van Adam Welmans; en

- Agnes van Gemmeren dochter van Cornelius van Gemmeren, Cornelius zoon van Agnes Welmans, Agnes dochter van Wilhelmus Welmans, Wilhelmus

                                                 zoon van Adam Welmans.

RHCL Maastricht (22-1760-6 - foto 5085a+b+c)

 

Kapellen (D) - 12 mei 1760 - brief en 2 schema's van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema vader lijn:

- Arnoldus aen gen Heijster zoon van Wiro aen gen Heijster, Wiro zoon van Everardus aen gen Heijster, Everardus zoon van Sophia in gen Stouff,

                                                 Sophia dochter van Wiro in gen Stouff en NN; en

- Anna ter Hoeven dochter van Elisabeth in gen Stouff, Elisabeth dochter van Henricus in gen Stouff, Henricus zoon van Wiro in gen Stouff en NN.

2e schema moeder lijn:

- Arnoldus aen gen Heijster zoon van Wiro aen gen Heijster, Wiro zoon van Elisabeth te Geendt, Elisabeth dochter van Mathias te Geendt, Mathias

                                                 zoon van Petrus te Geendt en Maria NN; en

- Anna ter Hoeven dochter van Petrus ter Hoeven, Petrus zoon van Agnes te Geendt, Agnes dochter Petrus te Geendt, Petrus zoon van Petrus te

                                                 Geendt en Maria NN.

RHCL Maastricht (22-1760-13 - foto 5086a+b)

 

Kapellen (D) - 1 april 1761 - brief en 2 schema's van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema vader lijn:

- Henricus van Gemmeren zoon van Cornelius van Gemmeren, Cornelius zoon van Paulus van Gemmeren, Paulus zoon van Agnes van Druyten, Agnes

                                                dochter van Petrus van Druyten; en

- Anna Margaretha Loeven dochter van Henricus Loeven, Henricus zoon van Anna van Druyten, Anna dochter van Jacobus van Druijten, Jacobus zoon

                                                van Petrus van Druyten.

2e schema moeder lijn:

- Henricus van Gemmeren zoon van Theodora aen gen Eyndt, Theodora dochter van Catharina aen gen Voort, Catharina dochter van Joannes aen

                                                gen Voort; en

- Anna Margaretha Loeven dochter van Christina Mechelen, Christina dochter van Aldegundis Welmans, Aldegundis dochter van Joanna aen gen Voort.

Joannes aen gen Voort en Joanna aen gen Voort zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1761-43 - foto 5087)

 

Kapellen (D) - 16 november 1773 - brief en schema van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Hekerens zoon van Elisabetha aen gen Eendt, Elisabeth dochter van Joannes aen gen Eendt, Joannes zoon van Wilhelmus aen gen Eendt

                                               en Elisabetha Leuw; en

- Catharina Loeven weduwe van Paulus van Gemmeren, Paulus zoon van Theodora aen gen Eendt, Theodora dochter van Henricus aen gen Eendt,

                                               Henricus zoon van Wilhelmus aen gen Eendt en Elisabetha Leuw.

RHCL Maastricht (27-1773-43 - foto 5095a+b)

 

Kapellen (D) - 25 augustus 1777 - brief van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Hafmans weduwenaar en parochiane van Nieukerk (D) en

Margareta aen gen Heijster parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-101 - foto 5106)

 

Kapellen (D) - 11 september 1777 - brief en schema van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias aen gen Heijster zoon van Maria Dungelhoef, Maria dochter van Theodorus Dungelhoef, Theodorus zoon van Petrus Dungelhoef en

                                                 Mechtildis Crebbers; en

- Mechtildis Welmans dochter van Margareta in gen Illum, Margareta dochter van Petrus in gen Illum, Petrus zoon van Maria Dungelhoef, Maria dochter

                                                 van Petrus Dungelhoef en Mechtildis Crebbers.

RHCL Maastricht (28-1777-20 - foto 5105a+b)

 

Kapellen (D) - 21 september 1780 - brief en 2 schema's van C: F: Treels pastoor in "Capellen" [= Kapellen D] mede ondertekend door f: Michael a s. Cath:

pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 4e graad:

- Everardus te Loij parochiaan van Geldern (D), zoon van Stephanus te Loij, Stephanus zoon van Mechtildis Roghmans, Mechtildis dochter van Petrus

                                         Roghmans, Petrus zoon van Henricus Roghmans en Elisabetha Bonninghs; en

- Joanna Stammen parochiane van Kapellen (D), dochter van Henricus Stammen, Henricus zoon van Joannes Stammen, Joannes zoon van Margarita

                                         Roghmans, Margarita dochter van Henricus Roghmans en Elisabetha Bonninghs.

2e schema 3e graad:

- Everardus te Loij parochiaan van Geldern (D), zoon van Lucia aen gen Heijster, Lucia dochter van Everardus aen gen Heijster, Everardus zoon van

                                         Petrus aen gen Heijster en Gertrudis Weijermans; en

- Joanna Stammen parochiane van Kapellen (D), dochter van Lucia aen gen Heijster, Lucia dochter van Gerardus aen gen Heijster, Gerardus zoon van

                                         Petrus aen gen Heijster en Gertrudis Weijermans.

RHCL Maastricht (29-1780-32 - foto 4882a+b+c)

 

Kapellen (D) - 8 mei 1781 - brief van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Stammen en Joanna in gen Illum.

RHCL Maastricht (29-1781-12 - foto 5107)

 

Kapellen (D) - 7 februari 1782 - brief van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hinssen weduwenaar en Catharina Louven.

RHCL Maastricht (29-1782-8 - foto 5108)

 

Kapellen (D) - 28 april 1783 - brief van Hermannus Godefridus Poell pastoor als aanvraag voor dispensatie van de afroepingen voor markies van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (29-1783-60 - foto 6309+TV)

 

Kapellen (D) - 9 mei 1784 - brief van H. G. Poels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Stimmans en Maria Welmans.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-8 - foto 5112)

 

Kapellen (D) - 1 oktober 1788 - brief van Poell pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus in gen Illum parochiaan van Kapellen (D) en

... Agnes ter Hoeven parochiane van ws. Wetten (D) [gevlekt - oplossing via huwelijk later]

RHCL Maastricht (30-1788-10 - foto 5114)     

 

Pont (D) - 6 juni 1796 - brief van J.W. Schiffer pastoor in Pont als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Klumpen ex Kapellen en

Maria Gertrudis Holdt parochiane van Pont.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-64 - foto 3934a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Twisteden/Kapellen (D) - datum onbekend - brief incl. schema van onbekende schrijver aan bisdom Roermond, waarin wordt gevraagd om dispensatie

vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerit Steeckelings "woonachtigh tot Twistede getrouwd is geweest mit Jennicken te Geindt maer geene kinderen", Jennicken te Geindt dochter van

                                                Maria ingen Erritkamp, Maria dochter van Jan ingen Erritkamp; en

- Maria ingen Erritkamp "woonende tot Cappellen" dochter van Jan ingen Erritkamp, Jan zoon van Peter ingen Erritkamp.

Jan ingen Erritkamp en Peter ingen Erritkamp zijn broers.

RHCL Maastricht (S-?-58 - foto 4364)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond / Geldern (D) - 1 augustus en 4 september 1680 - beslissing door fr. Reginaldus bisschop van Roermond en daaropvolgende brief van fr.

Petrus ab Angelo deken in Geldern (D) dat de pastoor van Kapellen (D) was ontslagen op grond van verschillende schandalen, waaronder 1 bij het

huwelijk van kapitein Franco en vrouwe Wijenhorst. Wat een zuster van Wijenhorst onder ede heeft verklaard maar ontkent door betreffende pastoor.

RHCL Maastricht (1-1680-12 - foto 4689a/b+TV)