GenBronnen

maas

Kaldenkirchen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Hinsbeck (D) - 14 februari 1690 - brief van Ger. Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schmits afkomstig van Kaldenkirchen (D) en

Sibilla Foncken dochter van Godefridus Foncken wonende in Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (3-1690-28 - foto 4916a+b+c)

 

Venlo/Kaldenkerken - 24 april 1715 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en fr. Gerardus Theodori pastoor in Kaldenkercken als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Ferdinandus de Rieth ex Kaldekercken en

Sibilla Elisabetha van der Mersche parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-78 - foto 190a+b)

 

Leuth/Kaldenkirchen (D) - 12 juli 1747 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en Andreas Speek pastoor in Kaldenkercken als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Duijckers parochiaan van Kaldenkerken en

Maria Benger parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (19-1747-27 - foto 237a+b+c+d+e)

 

Kaldenkirchen/Leuth (D) - 31 december 1759 en 3 januari 1760 - brieven en schema van P. Mullers prior/pastoor in Kaldenkirchen en M. van Wijlick

pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Ewaltz parochiaan van Kaldenkerken, zoon van Theodorus Ewaltz en Sibilla Noeten, Sibilla dochter van Petrus Noeten, Petrus zoon van

                                              Rutgerus Noeten en Sophia tho Bosch; en

- Gertrudis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Rutgerus Noeten, Rutgerus zoon van Jacobus Noeten, Jacobus zoon van Rutgerus Noeten en

                                              Sophia tho Bosch.

RHCL Maastricht (22-1760-105 - foto 243a+b+c+d+e+f+g)

 

Elmpt (D) - 9 juli 1764 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Teven weduwnaar parochiaan van Elmpt en

Petronilla Catzer parochiane van Kaldenkirchen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (23-1764-64 - foto 246)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venlo - 27 maart 1781 - Latijnse brief van T. van den Broeck pastoor te Venlo aan de bisschop van Roermond over:

1) was gisteravond geroepen om laatste heilige sakramenten toe te dienen aan Catharina N: die stervende is [zoals de dokter dat beweert] maar zij

     is ook zwanger. Ze woont echter samen en wilt trouwen met een niet-katholieke militair, maar dat is verboden door de katholieke kerk. Er zijn zelfs

     2 afkondigingen gedaan in de protestantse kerk, vandaar dat pastoor van den Broeck de sacramenten niet heeft toegediend. Hij gaat er van alles

     aan doen om die niet-katholieke militair uit huis te zetten, en vraagt zich af hoe ze begraven moet worden, indien ze sterft.

2) hij had een brief van Timmermans, priester in Tegelen, ontvangen waarin hij hem vertelde dat Joannes Janssen in Venlo woont, meer dan eens

     zijn dwaalleer had afgezworen, maar nog geen geloofsbelijdens had gedaan. Deze Joannes wordt hier in Venlo de katholieke leer onderricht en

     verlangt erna zo snel mogelijk toegelaten te worden tot de biecht. Zijn fouten kunnen hem niet in Kaldenkerken worden vergeven, want de priester

     aldaar - Delissen - is ziek.

3) pastoor van den Broeck vraagt aan de bisschop om hem voor Venlo de speciale bevoegdheid te verlenen om biechtelingen te vergeven voor hun

     interne en externe dwaalleer maar ook voor duidelijke en openbare dwaalleer. In die hele regio is er niemand anders dan Delissen bevoegd om dat

     te doen. Nu worden de biechtelingen door de biechtvaders naar de biechtvaders van bisdom Luik gestuurt of naar een ander i.p.v. iedere keer te

     schrijven naar de bisschop in Roermond om de macht [dispensatie] te krijgen te vergeven.

RHCL Maastricht (29-1781-19 - foto 17a+b+TV)

 

Venlo - 19 november 1801 - brief van L. van Veulen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Mavius gereformeerd heeft in Venlo een huwelijk gesloten met zijn katholieke stiefdochter tegenover de republikeinse gemeente en blijkbaar ook bij de

dominee van Kaldenkirchen (D). Voor dat huwelijk had de pastoor van Venlo hun al gewaarschuwd op de nietigheid van hun huwelijk wat ze dus blijkbaar

met groot geroddel en schaamte gewoon hebben genegeerd. Sindsdien presenteert zij zich nu en dan voor de sacramenten bij de RK kerk van Venlo.

De vraag is of hij zo'n openbare concubine kan uitsluiten van de openbare sacramenten.

2) Agnes een meid heeft half jaar geleden verloving gesloten met Lambertus onder voorwaarde 100 kronen te schenken aan de armen. Bij paasfeest heeft

Lambertus alle omgang met Agnes afgebroken. Blijkbaar heeft zij nieuwe verloving aangegaan met een weduwnaar met 2 kleine kinderen, ze woont al met

hem samen en hebben ook al gemeenschap waarop Lambertus protest indient. De pastoor vraagt hoe ermee om te gaan. Blijkbaar denkt Lambertus nog

recht te hebben, neen dus met iemand afbreken is ook verbreking van verloving.

Op 3 december 1801 in Venlo trouwen RK Joannes Jacobs weduwnaar ex Velden en Agnes op den Berg ex Kaldenkirchen met dispensatie voor de 3 afkon-

digingen vanwege zijn weduwnaarschap.

RHCL Maastricht (32-1801-15 - foto 1211a+b+TV)