GenBronnen

digitalisering

maas

Julich (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Nederweert - 20 januari 1746 - brief van Joannes Vullers vice pastoor uit Nederweert aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de afkon-

digingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Leemans uit Tienen (B) en katholiek die 11 jaar dienst heeft gedaan in het Franse leger maar is gevlucht naar Holland en

Gertrudis Engels uit Jülich [Gulick D].

Er zijn verschillende problemen omdat haar doop en handelingsvrijheid uit Jülich moest komen en bij hem dat hij een verklaring kreeg van een niet

katholieke voorganger met instemming van zijn legeraanvoerder [hij is namelijk nu bij het Hollandse leger] en het huwelijk in advents tijd.

Ontheffing omdat ze al lang hebben moeten wachten, wat ze dag later gratis kregen.

RHCL Maastricht (18-1746-144 - foto 1814a+b+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

(Maas)Bree - 15 april 1794 - brief van P.A. van Vechgelt pastoor in Bree aan bisdom Roermond met de vraag om raad over een tweetal die ongehuwd

samenwonen, waarvan de man ook al eerder was getrouwd in Julich [D] en zijn vrouw daar heeft laten zitten. Hij heeft een ander bezwangerd. Het dorp

is in rep en roer over dit samenwonend tweetal, daardoor is de pastoor gedwongen om maatregelen te nemen. Die zouden moeten bestaan in openlijk

weigeren van het sacrament [de communie] tijdens de paasmis. In dat jaar was dat op 20 april, dus enkele dagen na deze brief. De vraag is dus over

wel of niet openlijk weigeren van het sacrament.

RHCL Maastricht (31-1794-6 - foto 66+TV)

 

Julich (D) - september 1796 - brief van Hagens pastoor van "Juliaci" [= Julich D] over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1796-4 - foto 5029a t/m 5029f)