GenBronnen

maas

Julich (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Wessem - 10 november 1682 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adam Broessens katholiek afkomstig van land van Julich (D) soldaat in garnizoen van Maastricht en

Matthia in gen Beendt parochiane van Wessem.

Soldaat was gisteren bij de pastoor gekomen en had gevraagd om zijn assistentie vanwege zijn huwelijk specifiek de afkondigingen wat niet bij de soldaten

plaatsvindt. Hij zei ook dat hij katholiek is onder heidenen en bracht met hem mee toestemming van zijn kapitein en verklaring inzake zijn vrijheid.

Blijkbaar is het goed gegaan wat ze zijn dag erna getoruwd in Wessem zonder vermelding van een dispensatie.

RHCL Maastricht (1-1682-36 - foto 1896a+b+c+TV)

 

Nieukerk (D) - 25 november 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor van "Nijkerck" [= Nieukerk] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Adamus Wirtz uit de buurt van Julich (D) maar nu 2 jaar parochiaan van Nieukerk (D) en

Elizabetha Scharff uit Kaiserswerth (D).

Adamus had Elisabeth bezwangerd, die haar wilde verlaten. Maar de pastoor en anderen hebben Adamus op ander denken gezet, opdat het kind niet on-

wettig zou worden. Bij deze aanvraag vragen ze ook om vergiffenis van de ontucht voor het huwelijk.

RHCL Maastricht (13-1735-165 - foto 5028a/b+TV)

 

Nederweert - 20 januari 1746 - brief van Joannes Vullers vice pastoor uit Nederweert aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de afkon-

digingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Leemans uit Tienen (B) en katholiek die 11 jaar dienst heeft gedaan in het Franse leger maar is gevlucht naar Holland en

Gertrudis Engels uit Jülich [Gulick D].

Er zijn verschillende problemen omdat haar doop en handelingsvrijheid uit Jülich moest komen en bij hem dat hij een verklaring kreeg van een niet

katholieke voorganger met instemming van zijn legeraanvoerder [hij is namelijk nu bij het Hollandse leger] en het huwelijk in advents tijd.

Ontheffing omdat ze al lang hebben moeten wachten, wat ze dag later gratis kregen.

RHCL Maastricht (18-1746-144 - foto 1814a+b+TV)

 

Julich (D) - 24 september 1796 - brief van Hagens pastoor van "Juliaci" [= Julich D] als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

N. Vautrin in dienst van de Franse republiek en Josephina Euler uit Julich (D).

Josephina is geboren op 1 november 1774 in Julich (D) en daarop gedoopt als dochter van Antonius Euler en Barbara Jansenius.

De bruidegom moet voor zaken weg en hij is geboren op 15 december 1768.

Op 26 september 1796 werd dispensatie verleend door bisdom Roermond. 

RHCL Maastricht (32-1796-4 - foto 5029a t/m 5029f+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Erkelens (D) - 1 april 1703 - brief van J. C. Hauten pastoor en deken van Erkelens die zich er over klaagt dat Margareta Busch uit zijn parochie in Julich

(D) is getrouwd zonder zijn toestemming en Christina Theren in Matzerath onder Julich (D) is getrouwd met een lutheraan uit Brandenburg.

RHCL Maastricht (4-1703-54 - foto 3605a/c+TV)

 

(Maas)Bree - 15 april 1794 - brief van P.A. van Vechgelt pastoor in Bree aan bisdom Roermond met de vraag om raad over een tweetal die ongehuwd

samenwonen, waarvan de man ook al eerder was getrouwd in Julich [D] en zijn vrouw daar heeft laten zitten. Hij heeft een ander bezwangerd. Het dorp

is in rep en roer over dit samenwonend tweetal, daardoor is de pastoor gedwongen om maatregelen te nemen. Die zouden moeten bestaan in openlijk

weigeren van het sacrament [de communie] tijdens de paasmis. In dat jaar was dat op 20 april, dus enkele dagen na deze brief. De vraag is dus over

wel of niet openlijk weigeren van het sacrament.

RHCL Maastricht (31-1794-6 - foto 66+TV)