GenBronnen

maas

Hinsbeck (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Suchtelen (D) - 13 oktober 1677 - brief en schema van f. Theodorus Commer pastoor in Suchtelen [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes Beken ex Hinsbeck (D) bisdom Roermond, zoon van Catharina Beeken, Catharina dochter van Henricus, Henricus zoon van Everhardus; en

- Margaretha Neppesen "Suchtelensis" bisdom Keulen, dochter van Everhardus int Huijsredt, Everhardus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Everhardus.

RHCL Maastricht (1-1677-4 - foto 5254a+b)

 

Hinsbeck (D) - 18 februari 1678? - brief van Gerhardus Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes op den Veldt en Catharina Holtmans.

RHCL Maastricht (1-1678-58 - foto 4913)

 

Hinsbeck (D) - 1678? - schema van ws. Jennen ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschp in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Schoenmakers alias Borren zoon van Joannes Schoenmakers alias Borren en Stinken Borren, kind van Schoenmakers alias Borren, kind

                                              van Geeraert Schoenmakers; en

- Anna Jennen, dochter van Matthias Jennen en Aleijdis Jennen, kind van Jen Jennen.

RHCL Maastricht (1-1678-58 - foto 4914)

 

Hinsbeck (D) - 25 januari 1679 - brief en schema van Gerhardus Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Tilmannus in gen Newenhaus zoon van Henricus Tilmans alias in gen Newenhaus en Gertrudis, Henricus zoon van Theodorus in gen Newenhaus,

                                          Theodorus zoon van Petrus in gen Newenhaus en Anna op den Feldt; en

- Anna op den Feldt dochter van Wilhelmus op den Feldt, zoon van Jan op den Feldt en Anna, Jan zoon van Jencken op den Feldt.

Anna op den Feldt en Jencken op den Feldt zijn zusters.

RHCL Maastricht (3-1690-76 - foto 4917a+b)

 

Hinsbeck (D) - 14 februari 1690 - brief van Ger. Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schmits afkomstig van Kaldenkirchen (D) en

Sibilla Foncken dochter van Godefridus Foncken wonende in Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (3-1690-28 - foto 4916a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 14 augustus 1690 - brief van Ger Jennen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Schibruch parochiaan van Hinsbeck (D) afkomstig uit Vekell nabij Brussel (B) en

een meisje uit Roermond.

Bruidegom woont nu 14 jaar in Hinsbeck (D) waarvan 4 jaar en 5 maanden als tuinman voor huize Krickenbeck. De bruid heeft daar 1 jaar gewerkt.

Hij wilt trouwen zonder medeweten van de vrouwe van Krickenbeck omdat hij bang is te worden ontslagen. Daarom aanvraag voor ontheffing van de 3 afkon-

digingen zodat ze in geheim kunnen trouwen, de pastoor weet van geen kanonieke beletselen aangaande de bruidegom.

RHCL Maastricht (3-1690-77 - foto 4918a/b+TV)

 

Hinsbeck (D) - 21 november 1690 - brief van Jennen pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Janssen parochiaan van Hinsbeck en

Catharina Kohlen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-14 - foto 178a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 december 1702 - brief van Ger Jennen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Druffen [van Hinsbeck D] en

Oletgen Wolters van "Lobbrig" [= Lobberich D].

RHCL Maastricht (4-1702-6 - foto 4919)

 

Hinsbeck (D) - 1708? - brief van Joannes Wijhers kapelaan in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sickens en Elisabeta Genkens.

RHCL Maastricht (5-1708-4 - foto 4921a+b)

 

Hinsbeck (D) - 1708? - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Fitgens en Elisabeth Jenckes.

RHCL Maastricht (5-1708-5 - foto 4922)

 

Hinsbeck (D) 30 juli 1708 - brief van L. H. Xylander p: in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Hillebrand luthers en Margaretha Willems parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (5-1708-6 - foto 4923)

 

Hinsbeck (D) - 5 augustus 1709 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie voor de 3 afkondigingen in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Landrij timmerman, werkt meer dan 1 jaar in huize Krickenbeck en Maria Gertrudis Jans.

RHCL Maastricht (6-1710-7 - foto 4925+TV)

 

Hinsbeck (D) - 18 oktober 1709 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Holthausen koster en Anna Bertges.

RHCL Maastricht (6-1710-8 - foto 4926)

 

Hinsbeck (D) - 26 september 1710 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Henricus Goerts en Catharina Hopmans.

RHCL Maastricht (6-1710-141 - foto 4927)

 

Hinsbeck (D) - 21 mei 1711 - brief van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus op den Veld en Maria Dammer.

RHCL Maastricht (26-1771-5 - foto 5001)

 

Hinsbeck (D) - 18 november 1713 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Dammer en Ida Holthuysen.

RHCL Maastricht (7-1713-24 - foto 4929)

 

Hinsbeck (D) / Leuth (D) - 9 en 10 januari 1715 - brieven van Lamb. Hend. Xylander pastoor van Hinsbeck en van W. Michels pastoor in Leuth als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Bosschen en Catharina Bontenakels.  

Blijkbaar was er bezwaar gekomen uit Hinsbeck door ene Godefridus Cupers die inmiddels met Catharina was verloofd.

Verklaring van 7 januari dat de naburen namens Lambertus aan de momboirs van Catharina zijnde Geurdt Neijen en Theijsken

Schincken hadden gevraagd, Catharina verklaart dat zij aan Lambertus als eerste de belofte had gegeven en daar aan houdt.  

RHCL Maastricht (7-1715-72 - foto 189a+b+c+d)

 

Hinsbeck (D) - 29 januari 1716 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Wefers en Caecilia Baars.

RHCL Maastricht (8-1716-21 - foto 4930)

 

Leuth (D) - 18 augustus 1716 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Heuren parochiaan van Hinsbeck en

Gertrudis Beeren parochiane van Leuth.  

RHCL Maastricht (8-1716-140 - foto 197a+b)

 

Hinsbeck (D) - 11 september 1716 - brief van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Beyer en Gertrudis Hukes.

RHCL Maastricht (8-1716-122 - foto 4932)

 

Hinsbeck (D) - 15 november 1716 - brief van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Huijel en Maria Schroers.

RHCL Maastricht (8-1716-67 - foto 4931)

 

Leuth (D) - 30 januari 1717 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Aegidius Muntjes parochiaan van Hinsbeck en

Catharina Nooten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (8-1716-55 - foto 194)

 

Hinsbeck (D) - 6 november 1718 - brief van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Nicolaus Vlenraes en Catharina in gen Neijenfels.

RHCL Maastricht (8-1718-10 - foto 4933)

 

Hinsbeck (D) - 1719-1749 - brief en schema van Joannes Jacobus Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Holthausen, zoon van Anna, Anna dochter van Michael Bertges; en

- Maria Schroers weduwe, dochter van Maria Bertges.

Michael Bertges en Maria Bertges zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (2-1689-27 - foto 4915a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 januari 1719 - brief en schema van pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Joannes Newen parochiaan van Leuth, weduwnaar van Lucia, Lucia dochter van Mechteldis, Mechtildis dochter van Lucia; en

- Catharina Deijlander parochiane van Hinsbeck, dochter van Joannes, Joannes zoon van Dahm op den Velt.

Dahm op den Velt en Lucia kinderen van NN.

RHCL Maastricht (9-1719-91 - foto 200a+b)

 

Hinsbeck (D) - 11 januari 1719 - brief en schema van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Polfers zoon van Geranes?, Geranis kind van Merry, Merry kind van Merry; en

- Beatrix Claerkes dochter van Jorick, Jorick kind van Noel, Noel zoon van Reiner Schoemeckers.

Merry en Reiner Schoemeckers zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (9-1719-98 - foto 4935a+b)

 

Hinsbeck (D) - 26 januari 1719 - brief en schema van Lamb. Hen. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon Kroeger ex Wanckum (D) zoon van Megen, Megen dochter van Trincken, Trincken dochter van Boz Buschken; en

- Gertrudis Hubecker ex Hinsbeck (D) Gruytgen dochter van Olers, Olers zoon van Linx Boschen.

RHCL Maastricht (9-1719-102 - foto 4202a+b)

 

Hinsbeck (D) - 11 juli 1719 - brief van Lamb. Hen. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor een dispensatie van een voorgenomen huwelijk

tussen een paar die niet met namen werden genoemd. Er is kwestie van vrijheid van handelen van een gedeserteerde soldaat.

RHCL Maastricht (9-1719-108 - foto 4936a/TV)

 

Hinsbeck (D) - 6 september 1719 - brief van Lamb. Henr. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joachim Jennen en Ida Bellen.

RHCL Maastricht (9-1719-52 - foto 4934a+b)

 

Hinsbeck (D) - 29 december 1727 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Jacobus Rutten en Lucia Schmitz.

RHCL Maastricht (10-1727-11 - foto 4938)

 

Hinsbeck (D) - 1 januari 1728 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Steels en Catharina Bruckels.

RHCL Maastricht (10-1728-15 - foto 4939)

 

Hinsbeck (D) - 8 januari 1728 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Henricus Dellen en Anna Eickes.

RHCL Maastricht (10-1728-48 - foto 4941)

 

Hinsbeck (D) - 30 december 1728 - brief van J: J: Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Holthausen en Maria Joijen.

RHCL Maastricht (10-1728-34 - foto 4940)

 

Hinsbeck (D) - 26 februari 1729 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Rutten weduwenaar en Irmgardis Hover.

RHCL Maastricht (11-1729-161 - foto 4943)

 

Hinsbeck (D) - 13 augustus 1729 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Lochter en Elizabetha Steels.

RHCL Maastricht (11-1729-148 - foto 4942)

 

Wanckum (D) / Hinsbeck (D) - 18 november 1729 - brieven van Herman Vinck pastoor van Wanckum (D) en J. J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als

aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Heuscken ook Hoers [brief Xylander] van parochie Wanckum (D) en

Maria Bouten ook Booten [brief Xylander] die nu 6 jaar in Hinsbeck (D) woont.

Vanwege aankomende gesloten tijd en blijkbaar ook om economische redenen.

RHCL Maastricht (11-1729-159 en 11-1729-84 - foto 4207a/d+TV)

 

Hinsbeck (D) - 8 februari 1730 - brief van f: Jacob: van Steenhuijs dienstbaar in "Hijnsbeeck" [= Hinsbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Frederick Toebroeck ex Lobberich (D) en

Margareta Todam ex "Hijnsbeeck" [= Hinsbeck D].

RHCL Maastricht (12-1730-17 - foto 4946a+b)

 

Hinsbeck (D) - 26 juni 1730 - brief van J. J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Bruckels en Agnes Backes.

RHCL Maastricht (12-1730-13 - foto 4945)

 

Hinsbeck (D) - 20 november 1730 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Kochs en Alegunda Ophofen.

RHCL Maastricht (12-1730-21 - foto 4947)

 

Hinsbeck (D) - 7 januari 1735 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Meners en Petronella Pillers.

RHCL Maastricht (13-1735-91 - foto 4948)

 

Lobberich (D) - 25 oktober 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Quirinus Moubis van Lobberich (D) en

Catharina Peltzer parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (13-1735-184 - foto 5163a+b)

 

Lobberich (D) - 19 november 1735 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Conen uit Lobberich (D) en

Lucia Fussen uit Hinsbeck (D).

Omdat tijd te kort is, er werd dispensatie verleend op 21 november 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-65 - foto 5158a/b+TV)

 

Lobberich (D) - 24 september? 1736 - brief van Joannes Cijriaens pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Tewers parochiaan van Lobberich (D) en

Aemilia Bruckels ex Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (14-1736-21 - foto 4950)

 

Hinsbeck (D) - 25 november 1736 - brief van J. J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Emes en Catharina Mantges.

RHCL Maastricht (14-1736-22 - foto 4951)

 

Hinsbeck (D) - 2 mei 1737 - brief van J. J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Petrus Leisen weduwnaar en Anna Harmes uit Viersen (D).

Vanwege aankomende feestdag en hun vrienden op bezoek is, willen ze snel trouwen. Ze waren verloofd in Viersen (D).

RHCL Maastricht (14-1737-1 - foto 4445+TV)

 

Lobberich (D) - 20 februari 1740 - brief van fr. Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Muntgens ex Hinsbeck (D) en

Johanna Rosen "Lobbricana" [= Lobberich D].

RHCL Maastricht (14-1740-85 - foto 4952a+b)

 

Hinsbeck (D) - 16 augustus 1740 - brief van Joannes Jacobus Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Rutten en Lucia Canters.

RHCL Maastricht (14-1740-112 - foto 4953)

 

Hinsbeck (D) - 19 september 1740 - brief van J. J. Xylander pastoor in Hinsbeck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Hax (van Hinsbeck) en

Joanna Huijskens van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (14-1740-119 - foto 1583)

 

Hinsbeck (D) - 7 februari 1741 - brief van J. J. Xijlander pastooor in Hinsbeck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathæus Pillers en Margaretha Goltz.

RHCL Maastricht (15-1741-69 - foto 6188)

 

Hinsbeck (D) - 9 april 1741 - brief van Joannes Jacobus Newen priester in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Steinberg en Catharina Gierden parochianen van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (15-1741-18 - foto 4954)

 

Lobberich (D) - 5 november 1741 - brief van Leonardus Jansen pastoor in "Lobbrich" (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Dammer ex parochie Hinsbeck en

Christina Stemans "Lobbricana" [= Lobberich] (D).

RHCL Maastricht (15-1741-159 - foto 5178a+b)

 

Hinsbeck (D) - 25 november 1741 - brief van J: J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Kirchofs "moranti in Boisheim" en Maria Dammer.

RHCL Maastricht (15-1741-141 - foto 4957)

 

Hinsbeck (D) - 27 november 1741 - brief van Joannes Jacobus Newen priester in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispnestaie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Petrus Kohler en Maria Hillenbrand.

RHCL Maastricht (15-1741-140 - foto 4956)

 

Leuth/Hinsbeck (D) - 8 juli 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en Jacobus Newen priester in Hinsbeck voor afwezige pastoor als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Jacobus Dammer van Hinsbeck en

Joanna Tullings van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-28 - foto 223a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 27 juni 1743 - brief van J: J: Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Berger en Ida Bruckels.

RHCL Maastricht (17-1743-25 - foto 4959a+b)

 

Hinsbeck (D) - 11 en 12 september 1743 - brieven en schema van J.J. Xylander pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Petrus Dammer zoon van Petrus Dammer, Petrus zoon van Maria op den Herrenhoff; en

- Anna Harmes dochter van Jan Harmes, Jan zoon van Henricus Harmes, Henricus zoon van Agnes op den Herrenhoff.

Maria op den Herrenhoff en Agnes op den Herrenhoff zijn zusters.

RHCL Maastricht (17-1743-101 - foto 1124a+b+c+d+e)

 

Hinsbeck/Wanckum (D) - 11/12 januari 1744 - brief van J.J. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) en brief en schema van Hermannus Vinck pastoor in

Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Draac ook Dracken van parochie Wanckum (D), zoon van Margarita Beeck, Margarita dochter van Sophia, Sophia dochter van Joachim Jennen; en

- Catharina Jennen van parochie Hinsbeck (D), dochter van Joachim, Joachim zoon van Joannes, Joannes, Joannes zoon van Joachim Jennen.

RHCL Maastricht (17-1744-6 - foto 4217a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 12 november 1744 - brief van J: J: Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Nicolaus Borr weduwenaar en Adelheide Willems.

RHCL Maastricht (17-1744-20 - foto 4960)

 

Grefrath (D) - 23 november 1744 - brief van f. Joannes Fridericus Hillebringh pastoor van "Greveraht" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Huipen parochiaan van Grefrath (D) en

Joanna Rätges parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (17-1744-8 - foto 4810a+b)

 

Hinsbeck (D) - 5 februari 1746 - brief van J: J: Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Drukers en Catharina Schreurs weduwe.

RHCL Maastricht (18-1746-159 - foto 4962)

 

Lobberich (D) - 11 februari 1746 - brief en 2 schema's van f. Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Kessells parochiaan van Lobberich (D), zoon van Adelheidis, Adelheidis dochter van Joannes, Joannes zoon van Beatrix, Beatrix dochter van Joannes; en

- Anna Wivelickhoven ex parochie van Hinsbeck (D), dochter van Helvig, Helvig zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Petrus, Petrus zoon van Joannes.

2e schema:

- Joannes Kessells parochiaan van Lobberich (D), zoon van Paulus, Paulus zoon van Lucia, Lucia dochter van Anna, Anna dochter van Andreas; en

- Anna Wivelickhoven ex parochie van Hinsbeck (D), dochter van Lucia, Lucia dochter van Quirinus, Quirinus zoon van Catharina, Catharina dochter van Andreas.

RHCL Maastricht (18-1746-93 - foto 4961a+b)

 

Hinsbeck (D) / Lobberich (D) - 20 en 21 januari 1747 - brieven van J.J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) en van Leonardus Jansen pastoor van

Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias de Dam ex Hinsbeck (D) en

Helena Nölkens parochiane van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (19-1747-32 - foto 4964a+b+c)

 

Lobberich/Hinsbeck (D) - 24 en 28 mei 1747 - brief van Leon. Jansen pastoor van Lobberich en J.J. Xijlander pastoor van Hinsbeck als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Do(h)mes parochiaan van Lobberich (D) en

Gertrudis Muntges ex Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (19-1747-14 - foto 714a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 11 juni 1747 - brief van J: J. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Strucker en Gertrudis Beumen weduwe.

RHCL Maastricht (191747-23 - foto 4963)

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 28 januari 1749 - brieven van Leon. Jansen pastoor van Lobberich (D) en van J.J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Merschels parochiaan van Lobberich (D) en

Mechtildis Hax parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (19-1749-44 - foto 4965a+b+c)

 

Grefrath (D) / Lobberich (D) - 8 februari 1749 - brieven van J. Jacob Meul pastoor in "Greverath" [= Grefrath D] en J: J: Xylander pastoor van Hinsbeck (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Mundgen parochiaan van Hinsbeck (D) en

Aemilia Hennis parochiane van Grefrath (D).

RHCL Maastricht (19-1749-47 - foto 4821a+b)

 

Hinsbeck (D) - 1 en 11 juni 1752 - brief en schema van J: J: Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Kessels zoon van Agnes, Agnes dochter van Joanna, Joanna dochter van Henricus auf den Bremenstrouck; en

- Maria Beumen dochter van Matthia, Mathia dochter van Martinus, Martinus zoon van Anna.

Henricus auf den Bremenstrouck en Anna zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (19-1752-13 - foto 4966a+b+c+d+e)

 

Hinsbeck (D) - 29 april 1753 - brief en schema van J: J: Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Tröckes was getrouwd met Agnes Lorrein, Agnes dochter van Joannes Lorrein en Elizabeth Huiskes, Elisabeth dochter van Petrus Huiskes en Agnes; en

- Gertrudis Boijen ook Huiskes, dochter van Wilhelmus Boijen en Christina Huiskes, Christina dochter van Henricus Huiskes, Henricus zoon van Petrus

                                                        Huiskes en Agnes.

RHCL Maastricht (20-1753-75 - foto 4969a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 mei 1753 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Dellen en Anna Heiteser.

RHCL Maastricht (20-1753-44 - foto 4968)

 

Wanckum/Hinsbeck (D) - 24 en 26 september 1753 - brieven van J. Straten vice pastoor in Wanckum (D) en J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Draacken van parochie Wanckum (D), zoon van Matthias Draacken en Margareta Beeck, Margareta dochter van Reinerus Beeck en Sophia

                                             Jennen, Sophia dochter van Joannes Jennen en Eva Voncken; en

- Anna Scheupkens van parochie Hinsbeck (D) weduwe van Matthias Bellen, Matthias zoon van Joachim Bellen en Anna, Joachim zoon van Franciscus

                                             Bellen en Catharina Jennen, Catharina dochter van Joannes Jennen en Eva Voncken.

RHCL Maastricht (20-1753-86 - foto 4222a+b+c)

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 3 november 1753 - brieven en schema van fr. Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) en van J: J: Newen pastoor van

Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus toe Wevelinckhoven ex parochie Hinsbeck (D), zoon van Lucia Steiger, Lucia dochter van Quirinus Schifflers, Quirinus zoon van Oletgen

                                                 Broker, Oletgen dochter van Andreas Broker; en

- Alegunda Pauwels parochiane van Lobberich (D), dochter van Paulus Pauwels, Paulus zoon van Lucia Puawels, Lucia dochter van Gretgen Brocker,

                                                 Gretgen dochter van Andreas Broker.

RHCL Maastricht (20-1753-97 - foto 4970a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 8 november 1753 - brief en schema van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adamus Renckes zoon van Joannes Renckes en Margareta Erckens, Joannes zoon van Joannes Renckes; en

- Maria Schircks, dochter van Arnoldus Schircks en Beatrix Kroonen, Arnoldus zoon van Conradus Schircks en Maria, Maria dochter van Joannes Renckes.

RHCL Maastricht (20-1753-135 - foto 4972a+b)

 

Hinsbeck (D) 31 juli 1755 - brief en 2 schema's van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Petrus Jennen zoon van Jacobus Jennen en Catharina Haacks, Catharina dochter van Petrus Haacks en Anna Töllings, Petrus zoon van Nicolaus

                                       Haacks en Maria Neliss; en

- Maria Kohlen dochter van Jacobus Kohlen en Maria Pooten, Maria dochter van Henricus Pooten en Sophia Haacks, Sophia dochter van Gerardus

                                       Haacks en Anna Neliss.

Maria Neliss en Anna Neliss zijn dochters van Abel en Gertrudis Neliss.

2e schema:

- Petrus Jennen zoon van Jacobus Jennen en Catharina Haacks, Catharina dochter van Petrus Haacks en Anna Töllings, Petrus zoon van Nicolaus

                                       Haacks en Maria Neliss; en

- Maria Kohlen dochter van Jacobus Kohlen en Maria Pooten, Maria dochter van Henricus Pooten en Sophia Haacks, Sophia dochter van Gerardus

                                       Haacks en Anna Neliss.

Nicolaus Haacks en Gerardus Haackes zijn zonen van Bernardus en Elizabeta Haacks.

RHCL Maastricht (21-1755-24 - foto 4973a+b)

 

Hinsbeck (D) - 11 februari 1760 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bungarts en Margareta Vintkes.

RHCL Maastricht (22-1760-161 - foto 4981)      

 

Herongen/Hinsbeck (D) - 21 mei 1760 - brieven van J.J. Newen pastoor van Hinsbeck en J. Walthausen pastoor van Herongen als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Veldius ook genaamd auf den Veld/Felds parochiaan van Hinsbeck (D) en

Sijbilla Bircker parochiane van Herongen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-85 - foto 1529a+b+c+d)

 

Hinsbeck (D) - 20 juni 1760 - brief en 3 schema's van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Schommer zoon van Gerardus Schommer en Catharina Cremers, Gerardus zoon van Joannes Schommer en Aemilia Berten, Joannes zoon

                                       van Gerardus Schommer en Elizabetha toe Dam, Elizabeth dochter van Michael toe Dam; en

- Elizabetha Beijer dochter van Henricus Beijer en Gertrude Meertz, Henricus zoon van Adamus Beijer en Margareta Voncken, Margareta dochter van

                                       Henricus Voncken en Maria toe Dam, Maria dochter van Michael toe Dam.

2e schema:

- Joannes Schommer zoon van Gerardus Schommer en Catharina Cremers, Catharina dochter van Joannes Cremers en Catharina Broucker, Catharina

                                       dochter van Andreas Broucker en Margareta Meertz, Margareta dochter van Joannes en Margareta Meertz; en

- Elizabetha Beijer dochter van Henricus Beijer en Gertrudis Meertz, Gertrudis dochter van Joannes Meertz en Catharina Schiffler, Joannes zoon van

                                       Conradus Meertz en Elizabetha Jennen, Conradus zoon van Joannes en Margareta Meertz.

3e schema:

- Joannes Schommer zoon van Gerardus Schommer en Catharina Cremers, Catharina dochter van Joannes Cremers en Catharina Broucker, Catharina

                                       dochter van Andreas Broucker en Margareta Meertz, Andreas zoon van Fridericus en Gertrudis Broucker; en

- Elizabetha Beijer dochter van Henricus Beijer en Gertrudis Meertz, Gertrudis dochter van Joannes Meertz en Catharina Schifflers, Catharina dochter

                                       van Joannes Schifflers en Alegunda Broucker, Alegunda dochter van Fridericus en Gertrudis Broucker.

RHCL Maastricht (22-1760-87 - foto 4978a+b).

 

Hinsbeck (D) - 14 juli 1760 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jennen en Gertrudis Lindackers.

RHCL Maastricht (22-1760-53 - foto 4976)

 

Hinsbeck (D) - 26 augustus 1760 - brief van J: J: New pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Rutten en Petronilla Emes.

RHCL Maastricht (22-1760-114 - foto 4980)

 

Hinsbeck (D) - 11 november 1760 - brief en schema van J: J: Newenh pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Sprünger ook Beemers zoon van Antonius Sprünger en Helena Wevers, Antonius zoon van Mathias Beemers ook Sprünger en Maria; en

- Margareta Sieben ook Schreurs dochter van Wilhelmus Schreurs en Catharina Sieben, Catharina dochter van Joannes Sieben en Christina toe Dam.

Maria en Joannes Sieben zijn nicht en neef.

RHCL Maastricht (22-1760-57 - foto 4977a+b)

 

Hinsbeck (D) - 23 november 1760 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goltz en Sijbilla Pillers.

RHCL Maastricht (22-1760-98 - foto 4979)

 

Hinsbeck (D) - 10 juni 1761 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Tiller en Mechtildis Hoteser.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (23-1761-25 deels - foto 4983)

 

Hinsbeck (D) - 10 juni 1761 - schema van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) ter ondersteuning van een aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Meertz zoon van Joannes Meertz en Margareta Dellen, Margareta dochter van Joannes Dellen en Catharina Reenen, Joannes zoon van

                                        Wilhelmus Dellen en Maria Claerkes, Wilhelmus zoon van Henricus en Margareta Dellen; en

- Maria Königs dochter van Arnoldus Königs en Alegunda Dellen ook Stemes, Alegunda dochter van Henricus Dellen en Sijbilla auf den Feldt, Henricus

                                        zoon van Andreas Dellen en Catharina Stemes, Andreas zoon van Henricus en Margareta Dellen.

Schema onverwachts gevonden bij aanvraag van ander paar, daardoor niet geindexeerd.

RHCL Maastricht (23-1761-25 deels - foto 4984)

 

Hinsbeck (D) - 29 augustus 1761 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egbertus Wevers en Maria Renckes.

RHCL Maastricht (23-1761-30 - foto 4985)

 

Grefrath (D) - 13 november 1761 - brief van f. Jac: Meull pastoor van "Greverath" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Michael Berten ex Hinsbeck (D) en

Wendelina Jahnes weduwe parochiane van Grefrath (D).

RHCL Maastricht (23-1761-27 - foto 4836a+b)

 

Hinsbeck (D) - 21 januari 1764 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Stapper en Odilia Reeff.

RHCL Maastricht (23-1764-86 - foto 4989)

 

Hinsbeck (D) - 17 mei 1764 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius auf der Heijden zoon van Joannes auf der Heijden en Anna Duker, Anna dochter van Mathias Duker en Sophia Beijer, Sophia dochter van

                                          Tilmannus Beijer; en

- Sijbilla Pillers weduwe Goltz, dochter van Albertus Pillers en Elizabetha Auwer, Elisabeth dochter van Adamus Auwer en Margareta NN, Adamus zoon

                                          van Godefridus Auwer en Margareta Beijer.

Tilmannus Beijer en Margareta Beijer zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-123 - foto 4992a+b)   

 

Grefrath (D) - 10 juli 1764 - brief van f. M. Joseph Granderath pastoor van "Greverath" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hammen parochiaan van Hinsbeck (D) en

Elisabetha Trögers parochiane van Grefrath (D).

RHCL Maastricht (23-1764-103 - foto 4845)

 

Hinsbeck (D) - 18 augustus 1764 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Blauwerts zoon van Joannes Blauwerts en Sijbilla Dammer, Joannes zoon van Bartholomaeus Blauwerts en Maria, Maria dochter van

                                              Alegunda Willems; en

- Anna Maria Hillenbrandts dochter van Matthias Hillenbrandts en Catharina Drengskes, Matthias zoon van Jacobus Hillenbrands en Margareta,

                                              Margareta dochter van Joannes Willems.

Alegunda Willems en Joannes Willems zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (23-1764-72 - foto 4988a+b)

 

Hinsbeck (D) - 13 oktober 1764 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Holthausen en Agnetis Rutten.

RHCL Maastricht (23-1764-50 - foto 4986)

 

Hinsbeck (D) - 19 oktober 1764 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus auf den Feldt weduwenaar en Sybilla Heidenvelts.

RHCL Maastricht (23-1764-53 - foto 4987)

 

Hinsbeck (D) - 9 november 1764 - brief van J: J: Newen decaal en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Broucker en Maria Dammer.

RHCL Maastricht (23-1764-96 - foto 4990)

 

Lobberich (D) / Hinsbeck (D) - 9 en 10 november 1764 - brieven van f. C: Broich pastoor van "Lobbrich" [= Lobberich D] en J: J: Newen decaan en

pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hormes ook Harmes genaamd Stevens weduwenaar parochiaan van Lobberich (D) en

Alegunda Kroger parochiane van Hinsbeck (D) [brief van Hinsbeck].

RHCL Maastricht (23-1764-111 - foto 4991a+b)

 

Hinsbeck (D) - 5 februari 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Christophorus Hillenbrandts en Anna Gertrudis Bosch.

RHCL Maastricht (24-1767-42 - foto 4994)

 

Hinsbeck (D) - 5 februari 1767 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius auf den Feldts zoon van Henricus op den Feldts en Maria Jennen, Henricus zoon van Rutgerus op den Feldt en Ida Scheufges, Rutgerus

                                                 zoon van Wilhelmus op den Feldt en Ida NN; en

- Catharina Erckes dochter van Jacobus Erckes en Mechtildis Maar, Mechtildis dochter van Arnoldus Maar en Catharina op den Feldt, Catharina dochter

                                                 van Wilhelmus op den Feldt en Ida NN.

RHCL Maastricht (24-1767-59 - foto 4995a+b)

 

Hinsbeck (D) - 10 mei 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Theodorus Pascher en Sijbilla Hören weduwe van Schumachers.

RHCL Maastricht (24-1767-75 - foto 4997)

 

Hinsbeck (D) - 31 mei 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) [mede ondertekend door f. C: Broich pastoor van Lobberich (D)] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Heijenfelts weduwenaar parochiaan van Lobberich (D) en

Lucia Dammer parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-69 - foto 4996) 

 

Herongen (D) - 20 juli 1767 - brief van J. Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Heurs weduwnaar parochiaan van Herongen (D) en

Gertrudis Lindackers weduwe Jennen parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-87 - foto 1531)

 

Hinsbeck (D) - 23 september 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck [mede ondertekend door Bernardus Milet vice-pastoor van

Venlo vanwege afwezigheid van de pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Alberts parochiaan van Venlo en

Maria Balbina Rütters weduwe Goltz parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-144 - foto 1172)

 

Hinsbeck (D) - 2 oktober 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door f. C: Broich pastoor van Lobberich

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hauss parochiaan van Lobberich (D)n en

Gertrudis Neliss weduwe van Holthausen parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-13 - foto 4993)

 

Hinsbeck (D) - 6 november 1767 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Schommer zoon van Gerardus Schommer en Margareta Lindackers, Margareta dochter van Petrus Lindackers en Margareta Duckers, Petrus

                                        zoon van Joannes Lindackers en Anna Backes, Anna dochter van Joannes Backes en Sophia; en

- Anna Emes dochter van Andreas Emes en Maria Backes, Maria dochter van Jacobus Backes en Elizabeta Muntges, Jacobus zoon van Joannes Backes

                                        en Anna NN, Joannes zoon van Joannes Backes en Sophia.

RHCL Maastricht (24-1767-95 - foto 4998a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 april 1768 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bungarts weduwenaar en Mechtildis Stroucker.

RHCL Maastricht (25-1768-60 - foto 4999)

 

Leuth (D) - 17 en 18 oktober 1768 - brieven en 2 schema's van M. van Wijlick pastoor in Leuth en J.J. Newen pastoor in Hinsbeck, als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Dellen parochiaan van Hinsbeck, zoon van Matthias Dellen en Margaritha Leenackers, Matthias zoon van Joannes Dellen en Catharina

                                          Schinck "conduta Reenen", Joannes zoon van Guilhelmus Dellen en Maria Sanders; en

- Aleidis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Joannes Noeten en Elisabetha Canters, Elisabetha dochter van Laurentius Canters en Margaritha

                                          Dellen, Margaritha dochter van Guilhelmus Dellen en Maria Sanders.

2e schema:

- Joannes Dellen parochiaan van Hinsbeck, Joannes zoon van Matthias Dellen en Margaritha Leenackers, Matthias zoon van Joannes Dellen en Catharina

                                          Schinck, Catharina dochter van Petrus Schinck en Catharina Noeten, Petrus zoon van Gerardus Schinck en Eleonora Reenen; en

- Aleidis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Joannes Noeten en Elisabetha Canters, Joannes zoon van Laurentius Noeten en Margaretha Noeten,

                                          Laurentius zoon van Joannes Noeten en Aleidis Schinck, Aleidis dochter van Gerardus Schinck en Eleonora Reenen.

RHCL Maastricht (25-1768-34 - foto 249a+b+c+d+e)

 

Lobberich (D) - 11 januari 1772 - brief en schema van f: C: Broich pastoor van Lobberich (D) mede ondertekend door J: J: Newen decaan en pastoor

van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cremers parochiaan van Hinsbeck (D), zoon van Cornelius Cremers, Cornelius zoon van Mathias Cremers, Mathias zoon van Joannes

                                           Cremers, Joannes zoon van Mathias Cremers; en

- Agnes Cremers parochiane van Lobberich (D), dochter van Joannes Cremers, Joannes zoon van Paulus Cremers, Paulus zoon van Gerardus

                                           Cremers, Gerardus zoon van Mathias Cremers..

RHCL Maastricht (26-1772-2 - foto 5002a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 29 januari 1772 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door f. Pantaleon Godesberg pastoor

van Suchtelen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Huppertz parochiaan van Suchtelen (D) en

Agnetis Königs parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (26-1772-34 - foto 5004)

 

Hinsbeck (D) - 31 januari 1772 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Backes zoon van Joannes Backes en Anna ob den Bergh, Anna dochter van Henricus ob den Bergh en Lucia toe Damm, Lucia dochter van

                                         Joannes Michael toe Damm en Mechtildis Holthausen; en

- Elizabetha Guijen dochter van Arnoldus Guijen en Elisabetha Bruitsch, Arnoldus zoon van Leonardus Guijen en Ida toe Damm, Ida dochter van

                                         Joannes Michael toe Damm en Mechtildis Holthausen.

RHCL Maastricht (26-1772-27 - foto 5003a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 31 januari 1772 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes toe Damm en Anna Tiller.

RHCL Maastricht (26-1772-35 - foto 5005)

 

Hinsbeck (D) - 31 januari 1772 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Scheufges ook Emes zoon van Petrus Scheuffges en Joanna Kessels, Petrus zoon van Arnoldus Scheufges en Gertrudis Emes, Arnoldus

                                           zoon van Reinerus Scheuffges en Agatha NN; en

- Alegunda Dammer dochter van Petrus Dammer en Anna Kehrmeckers, Anna dochter van Joannes Kehrmerckers ook Harmes en Catharina Scheuffges,

                                           Catharina dochter van Petrus Scheuffges en Christina Berckes, Petrus zoon van Reinerus Scheuffges en Agatha NN.

RHCL Maastricht (26-1772-36 - foto 5006a+b)

 

Hinsbeck (D) - 13 mei 1772 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Leeven ook Müntges zoon van Petrus Leeven en Margareta Hover, Petrus zoon van Jacobus Leeven en Mechtildis Stormen, Jacobus zoon

                                           van Joannes Leeven en Mechtildis Müntges, Mechtildis dochter van Jacobus Müntges en Catharina NN; en

- Margareta Biesten dochter van Petrus Biesten en Catharina Stevens, Petrus zoon van Henricus Biesten en Catharina Müntges, Catharina dochter

                                           van Laurentius Müntges en Margareta Ilberts, Laurentius zoon van Jacobus Müntges en Catharina NN.

RHCL Maastricht (26-1772-132 - foto 5011a+b)

 

Hinsbeck (D) - 2 juli 1772 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Ulenraadts en Catharina Willems.

RHCL Maastricht (26-1772-104 - foto 5010)

 

Hinsbeck (D) - 12 augustus 1772 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Paulus Fölens zoon van Joannes Fölens en Anna auf den Feldt, Joannes zoon van Rutgerus Fölens en Aemilia Cremers, Aemilia dochter van Joannes

                                                Cremers en Catharina Broucker; en

- Anna Margareta Cremers dochter van Cornelius Cremers en Catharina Biest, Cornelius zoon van Mathias Cremers en Agnetis Kerfmeckers, Mathias

                                                zoon van Joannes Cremers en Catharina Broucker.

RHCL Maastricht (26-1772-96 - foto 5009a+b)

 

Hinsbeck (D) - 3 november 1772 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Polffers zoon van Theodorus Polffers en Alegunda Eggen, Theodorus zoon van Theodorus Polffers en Beatrix Schumachers, Beatrix dochter

                                       van Theodorus Schumachers en Elizabetha auf den Dick. Elizabeth dochter van Mathias auf den Dick en Christina Clöenkes; en

- Catharina toe Dam dochter van Joannes toe Dam en Alegunda Dammer, Alegunda dochter van Petrus Dammer en Ida Holthausen, Ida dochter van

                                       Andreas Holthausen en Alegunda auf den Dick. Alegunda dochter van Mathias auf den Dick en Christina Clöenkes.

RHCL Maastricht (26-1772-61 - foto 5007a+b)

 

Hinsbeck (D) - 21 november 1772 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Godefridus Wimmers en Catharina Winckels weduwe van Ververs.

RHCL Maastricht (26-1772-71 - foto 5008)

 

Hinsbeck (D) - 28 mei 1773 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Polffers zoon van Petrus Polffers en Margareta Rutten, Margareta dochter van Petrus Rutten en Margareta Pels, Margareta dochter van

                                                 Petrus Pels en Gertrudis Backes, Petrus zoon van Martinus Pels en Beatrix Tröckes; en

- Maria Ulenraedts dochter van Petrus Ulenraedts en Gertrudis Wenckums, Gertrudis dochter van Joannes Wenckums en Mechtildis Voncken, Joannes

                                                 zoon van Theodorus Wenckums en Gertrudis Pels, Gertrudis dochter van Martinus Pels en Beatrix Tröckes.

RHCL Maastricht (27-1773-58 - foto 5014a+b)

 

Hinsbeck (D) - 18 juni 1773 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Bertges zoon van Jacobus Bertges en Elizabetha Backes, Elisabeth dochter van Petrus Backes en Anna Binker, Petrus zoon van Joannes

                                                 Backes en Elizabetha Knipkes, Joannes zoon van Joannes Backes en Sophia NN; en

- Elizabetha Emes dochter van Andreas Emes en Maria auf den Lindacker ook Backes, Maria dochter van Jacobus auf den Lindacker "abusive Backes",

                                                 Jacobus zoon van Joannes auf den Lindacker en Anna Backes, Anna dochter van Joannes Backes en Sophia NN.

RHCL Maastricht (27-1773-4 - foto 5012a+b)

 

Hinsbeck (D) - 8 juli 1773 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Rehnen en Christina Dammer.

RHCL Maastricht (27-1773-19 - foto 5013)

 

Wanckum (D) - 10 juli 1773 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hinckes parochiaan van Hinsbeck (D) en

Maria Vintges weduwe Draack parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (27-1773-36 - foto 4232)  

 

Wanckum (D) - 29 januari 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Neliss parochiaan van Hinsbeck (D) en

Catharina Biest parochiane van Wanckum (D).

RHC Maastricht (28-1777-52 - foto 4235)

 

Hinsbeck (D) - 1777? - brief van J.J. Newen pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Claess parochiaan van Leuth en

Margareta auf den Berg parochiane van Hinsbeck.

RHCL Maastricht (28-1777-60 - foto 252)

 

Hinsbeck (D) - 25 juni 1777 - brief en schema van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Rutgerus Dellen zoon van Andreas Dellen en Catharina Eicker, Andreas zoon van Henricus Dellen en Sijbilla auf den Feldt, Henricus zoon van Andreas

                                          Dellen en Catharina Stemes, Andreas zoon van Henricus Dellen; en

- Lucia Dellen dochter van Mathias Dellen en Margareta Lindackers, Mathias zoon van Joannes Dellen en Catharina Rehnen, Joannes zoon van

                                          Wilhelmus Dellen en Maria Cläenckes, Wilhelmus zoon van Henricus Dellen.

RHCL Maastricht (28-1777-141 - foto 5016a+b)

 

Hinsbeck (D) - 2 juli 1777 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Königs en Catharina Eggen.

RHCL Maastricht (28-1777-34 - foto 5015)

 

Wanckum (D) - 31 juli 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bertges van parochie Hinsbeck (D) en

Lucia Hupen van parochie Wanckum (D).

RHCL Maastricht (26-1772-116 - foto 4231)

 

Grefrath (D) - 20 en 21 juni 1779 - brieven van f: H. Knoblauch pastoor van "Greverath" [= Grefrath D] mede ondertekend door J: J: Newen pastoor van

Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie inverband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Wackertapp parochiaan van Hinsbeck (D) en

Margaretha Hüpkes parochiane van Grefrath (D).

RHCL Maastricht (28-1779-9 - foto 4879a+b+c+d)

 

Hinsbeck (D) - 11 mei 1781 - brief van J. Newen dienstbaar in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Hören en Maria Magdalena Sprünger.

RHCL Maastricht (29-1781-10 - foto 5017)

 

Leuth (D) - 5 juni 1783 - brief en 2 schema's van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed- en aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Joannes Creemers weduwnaar en parochiaan van Hinsbeck, zoon van Cornelius Creemers, Cornelius zoon van Matthias Creemers, Matthias zoon van

                                               Cornelius Creemers en Alitje Broeker; en

- Catharina Schinck parochiane van Leuth, dochter Henricus Schinck, Henricus zoon van Henricus Schinck alias Smits en Inken Broeker, Inken dochter

                                               van Jelis Broeker en Gertrudis zijn vrouw.

Jelis Broeker en Alitje Broeker zijn broer en zuster.

2e schema aanverwantschap:

- Joannes Creemers parochiaan van Hinsbeck, weduwnaar van zijn overleden vrouw Agnes Pauwels, Agnes dochter van Joannis Pauwels en Amilia Bispel,

                                               Amilia dochter van Henricus Bispel, Henricus Bispel zoon van N: (voornaam onbekend) Bispel en Anna Smeits; en

- Catharina Schinck parochiane van Leuth, dochter van Henricus Schinck, Henricus zoon van Hendricus Schinck, Hendricus Schinck zoon van Theisken

                                               Smeits bruidegom ("condictus") Schinck.

RHCL Maastricht (29-1783-119 - foto 262a+b)

 

Hinsbeck (D) - 19 november 1783 - brief en schema van P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Heijdenfeld zoon van Joannes Heijdenfeld en Maria Dammer, Maria dochter van Petrus Dammer en Ida Holthausen, Petrus zoon van Joannes

                                            Dammer en Maria Poeten, Joannes zoon van Petrus Dammer en Everarda NN; en

- Catharina Nölkes dochter van Henricus Nolkes en Margareta Cremers, Henricus zoon van Georgius [sic: Renerus] Nolkes en Catharina Jennen, Renerus

                                            zoon van Georgius Nölkes en Margareta Dammer, Margareta dochter van Petrus Dammer en Everarda NN.

RHCL Maastricht (29-1783-81 en S-1783-81 - foto 5018a+b)

 

plaats? [Grefrath?] - ??? 1783 - schema als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reimen zoon van Henricus Reimen en Barbara Bronckhorst, Henricus zoon van Goswinus Reimen en Margaretha Bohen, Margaretha

                       dochter van Henricus Bohen en Catharina Kreess; en

- Agatha Bouten ook Noppen, dochter van Henricus Bouten ook Noppen en Margaretha Horsten, Henricus zoon van Antonius Bouten en

                      Catharina Musers ook Noppen. Catharina dochter van Simon Musers ook Noppen en Aemilia Kreess.

Catharina Kreess en Aemilia Kreess zijn zusters.

Zijn ws. getrouwd in Hinsbeck (D) 18-4-1785.

RHCL Maastricht (29-1783-42 - foto 6225+TV)

 

Hinsbeck (D) - 14 april 1786 - brief en schema van P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus toe Dam zoon van Joannes [? was doorgehaald] Toedam en Aldegondis Dammer, Aldegondis dochter van Petrus Dammer en Ida Holthausen,

                                             Ida dochter van Andreas Holthausen en Aldegondis Claerkes, Andreas zoon van Arnoldus Holthausen en Mechtildis Engels; en

- Anna Catharina Dammer dochter van Joannes Dammer en Aemilia Schommer, Joannes zoon van Petrus Dammer en Sophia Holthausen, Sophia dochter

                                             van Wilhelmus Holthausen en Anna Bertges, Wilhelmus zoon van Arnoldus Holthausenen Mechtildis Engels.

RHCL Maastricht (30-1786-34 - foto 5020a+b+c)

 

Lobberich (D) - 13 mei 1786 - brief en schema van Paulus Stemmeler pastoor van Lobberich (D) mede ondertekend door P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck

(D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joachim Kahrmäckers parochiaan van Hinsbeck (D), zoon van Catharina Birker, Catharina doochter van Ida Schmitz, Ida dochter van Adelheidis Josten; en

- Catharina Cremers parochiane van Lobberich (D) dochter van Gertrudis Hegges, Gertrudis dochter van Petrus Hegges, Petrus zoon van Catharina Josten.

RHCL Maastricht (30-1786-13 - foto 5019a+b)

 

Hinsbeck (D) - 5 mei 1788 - brief van P: Dickhoff pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door Paulus Lemmeler pastoor van Lobberich (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Clarkes ook Broeker parochiaan van Lobberich (D) en

Helena Rutten parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (30-1788-7 - foto 5021)

 

Hinsbeck (D) - 7 april 1790 - brief van R. Leeven pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Nothen 38 jaar, afkomstig uit Leuth residerend en parochiaan van Hinsbeck en

Alegunda auf den Feld parochiane van Hinsbeck.

RHCL Maastricht (31-1790-17 - foto 267a+b)

 

Hinsbeck (D) - 26 mei 1790 - schema van R. Leeven pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door Paulus Lemmeler pastoor van Lobberich (D) ter

ondersteuning bij aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Aegidius Bongartz zoon van Joannes Bongartz ook Stieger en Alegunda Rath, Alegunda dochter van Richardus Rath en Christina Bispels, Richard

                                             zoon van Petrus Rath en N. Franckeser; en

- Lucia Holthausen dochter van Michael Holthausen en Agnetis Rutten, Agnes dochter van Gerardus Rutten en Lucia Canters, Gerardus zoon van

                                             Mathias Rutten en Agnetis Rath, Agnes dochter van Petrus Rath en N. Franckeser.

Aanvraag blijkbaar niet bewaard of hebben we nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1790-8 - foto 5022)

 

Hinsbeck (D) - 7 november 1793 - brief en schema van J. A. Brinckman pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

 bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Benger zoon van Henricus Benger en Catharina Canters, Henricus zoon van Arnoldus Benger en Margaretha Pooten, Arnoldus zoon van

                                             Mathias Benger en Lucia Dieker; en

- Maria Catharina Hover dochter van Joannes Hover en Sijbilla Saassen, Sijbilla dochter van Mathias Saassen en Agnetis Fölens, Mathias zoon van

                                             Bartholomaeus Saassen en Elisabeth Benger, Elisabeth dochter van Mathias Benger en Lucia Dieker.

RHCL Maastricht (31-1793-23 - foto 5023a+b)      

 

Lobberich (D) - 25 januari 1795 - brief van Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D) en schema van J.A. Brinckman pastoor van Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Pascher zoon van Henricus Pascher en Sybilla Hupen, Henricus zoon van Martinus Pascher en Caecilia Pascher, Cecilia dochter van Arnoldus

                                             Pascher en Helena Wiitlings, Helena dochter van Paulus Witlings en Caecilia Thonis; en

- Agatha Pooten, dochter van Henricus Pooten en Sophia Windberger, Henricus zoon van Petrus Pooten en Agatha Toewewelinkhoven, Agatha dochter

                                             van Petri Toewewelinckhoven en Petronilla Wittlings, Petronilla dochter van Paulus Wittlings en Caecilia Thonis.

RHCL Maastricht (31-1795-31 en S-1795-99 - foto 3833a+b+c+d)

 

Hinsbeck (D) - 31 mei 1796 - brief van J. A. Brinckman pastoor van Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap\

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Thones zoon van Godefridus Thönes alias Althaasen, Godefridus zoon van Joannes Althaasen ook Thönes en Lucia Gierden, Joannes

                                             zoon van Petrus Althaasen en Petronilla Wittlings, Petrus zoon van Godefridus Althaasen en NN; en

- Catharina Wolters dochter van Arnoldus Wolters en Elisabeth Tophoven, Arnoldus zoon van Godefridus Wolters en Catharina Holthausen, Godefridus

                                             zoon van NN Wolters en Margareta Althaasen, Margaretha dochter van Godefridus Althaasen en NN.

RHCL Maastricht (32-1796-87 - foto 5025a+b)

 

Hinsbeck (D) - 22 november 1796 - brief van J. A. Brinckman pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door F. H. Koblauck pastoor van Greverath

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Fölens en Anna Gertrudis Kerckhoffs.

RHCL Maastricht (32-1796-75 - foto 5024a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Grefrath (D) - ? - brief van NN pastoor van Grefrath (D) aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt te kunnen trouwen:

Christianus Kirss afgezworen Luthers nu katholiek, deserteur uit Koningsbergen (toen Pruissen, nu Kaliningrad Rusland) en

Joanna Janssen weduwe in Grefrath (D).

Verder in de brief staat een andere zaak, namelijk Hermannus Schlossers en Anna Hugels uit Hinsbeck (D). Kennelijk zijn ze Hinsbeck (D) getrouwd zon-

der de pastoor van Grefrath (D) daarvan in kennis te stellen.

RHCL Maastricht (S-?-162 - foto 4912a/c+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? aan ws. bisdom Roermond rond een huwelijk waarvan een onjuiste verklaring was gegeven, De pastoor

heeft nog wel informatie ingewonnen bij de pastoor van Hinsbeck (D) zonder verder te komen.

RHCL Maastricht (S-?-163 - foto 6266+TV)

 

Huls (D) / Hinsbeck (D) - 6 en 15 juni, 13 juli 1730 - brieven van Joannes Wilh. Schlaeger pastoor rector in Huls (D), van J. J. Xylander pastoor van Hins-

beck (D) en pater Jac. van Steenhuijsen over problemen rondom:

Godefridus Raemackers parochiaan van Hinsbeck (D) en

Anna Maria Berrij weduwe van der Rennen parochiane van Huls (D) bisdom Keulen (D).

De pastoor van Huls (D) geeft aan dat er geen belemmeringen zijn t.a.v. de bruid. Op de brief van 15 juni staat nog dat op 16 juni er dispensatie werd ver-

leend en dat het huwelijk was voltrokken in Roermond door pater Guardianus. [gezien herkomst van de bruid zou je verwachten in Huls]. Dan zit er nog een

13 juli brief bij van fr. Jac. van Steenhuijsen die verklaart, dat hij Godefridus kent van de tijd dat hij als priester de parochie van Hinsbeck (D) waarnam,

maar nu er daar een nieuwe pastoor is, de geloofsbrieven van Godefridus heeft geweigerd omdat hij de paasdienst niet zou hebben bijgewoond. Op zelfde

dag was er een verklaring van Henrick Coenen en Peter Eikers op verzoek van Godefridus Raemaekers die hun naar pastoor van Hinsbeck (D) had gezon-

den om via hem te verzoeken een attestatie van broeder Steenhuijsen, niet alleen heeft de pastoor dat geweigerd maar ook "seer geflooct" [gevloekt] met

andere bedreigingen.

RHCL Maastricht (12-1730-11 en 12 - foto 4944a/e+TV)

 

Hinsbeck (D) - 11 juni 1752 - brief van J: J: Newen pastoor van Hinsbeck (D) over een anonieme situatie waarvan sprake is van wellicht 1e graad bloed- of

aanverwantschap.

RHCL Maastricht (19-1752-15 - foto 4967a/b+TV)

 

Hinsbeck (D) - 11 juli 1755 - duitse verklaring van Rutgen Hasen waarin hij toestemming geeft dat zijn zoon Godefridus Hasen trouwt met Maria Sibilla Alters.

RHCL Maastricht (21-1755-26 - foto 4974+TV)