GenBronnen

maas

Elmpt (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Aken (D) - 3 oktober 1689 - brief van Nicolaus Feibus aarts-priester "Aquisgranus" [= Aken D] aan bisdom Roermond, uit handelingen bisschop van

Roermond blijkt dat zij op verzoek van pastoor Deles in Elmpt op 5 okt. 1689 dispensatie hebben gegeven voor de 3 afkondigingen, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus de Obsinnich bruidegom Rohe parochiaan van Aken (D) en

Anna Maria de Holtrop weduwe de Keverbergh parochiane van Elmpt (D).

Ze trouwen later dat jaar in Elmpt (D).

RHCL Maastricht (2-1689-35 - foto 4560a/b)

 

Elmpt (D) - 28 februari 1690 - brief van H. Deles pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Harmes en Emilia Engels.

RHCL Maastricht (3-1690-44 - foto 2724a+b)

 

Elmpt (D) - 1 januari 1700 - schema van Stephanus Overdijck vicarius in Elmpt ter ondersteuning voor een aanvraag om dispensatie vanwege bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Polmans zoon van Sophia Mooren, Sophia illegale dochter van Theodorus Hennen alias Mooren; en

- Catharina Mooren dochter van Theodorus Mooren, Theodorus zoon van Hermanus Mooren, Hermanus legale zoon van Theodorus Hennen alias Mooren.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (3-1700-1 - foto 2725)

 

Erkelens / Elmpt (D) - 27 april 1703 - brief van H. Deles pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mooren ook Mohren geboortig van Elmpt (D) en

Sibilla Welckens gedoopt 4 april 1681 in Erkelens.

RHCL Maastricht (4-1703-49 + 4-1703-56 - foto 2728a+b)

 

Elmpt (D) - 24 september 1703 - brief van H. Deles pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Moren en Sijbilla Packers.

RHCL Maastricht (4-1703-18 - foto 2727a+b)

 

Elmpt (D) - 5 juni 1704, 30 juni 1704, 1 juli 1704 en 18 juli 1704 - brief van Stephanus Overdijck vicarius in Elmpt (D) als aanvraag voor dispensatie

vanwege geestelijke verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Holtz en Maria Janssen.

RHCL Maastricht (4-1704-70 - foto 2729a+b+c+d+e)

 

Elmpt (D) - 6 februari 1705 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Sloets en Gertrus Lames.

RHCL Maastricht (5-1705-29 - foto 2730a+b)

 

Born / Elmpt (D) - 18 en 19 juli 1706 - brieven van pastoor Ollers van Born en van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt (D) als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reijnkes parochiaan van Born en

Gertruda Dunck parochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (5-1706-19 - foto 2731a+b)

 

Elmpt (D) - 8 augustus 1706 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Engels en Petronilla Gijsen.

RHCL Maastricht (5-1706-4 - foto 2335a+b)

 

Nedercruchten (D) - 31 januari 1710 - brief van pastoor Loverix van Nedercruchten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Mullers parochiaan van Nedercruchten (D) en

Regina Heggers ex Elmpt (D).

RHCL Maastricht (6-1710-130 - foto 2732)

 

Elmpt (D) - 30 juni 1713 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Muersen en Lucia in der Smitten.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (7-1713-9 - foto 2733+TV)

 

Elmpt (D) - 19 februari 1719 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afroepingen in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Schruers afkomstig uit Elmpt en Anna Jurgens.

Hij heeft jaren rondgezworven en is teruggekeerd naar Elmpt met een vrouw genaamd Anna Jurgens die blijkbaar protestants is. Hij kan geen getuig-

schriften leveren en de pastoor heeft Anna geinstrueerd in grond beginselen van het katholiek geloof. Vragen gratis om dispensatie, want ze zijn arm.

RHCL Maastricht (9-1719-115 - foto 2734a/b+TV)

 

Elmpt (D) - 15 februari 1726 - brief en schema van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus in der Smitten zoon van Johanna, Johanna dochter van Catharina, Catharina dochter van Joannes Bonus; en

- Anna Coenen dochter van Henricus, Henricus zoon van Sibilla, Sibilla dochter van Judith, Judith dochter van Joannes Bonus.

Catharina en Judith zijn zusters.

RHCL Maastricht (10-1726-16 - foto 2735a+b)

 

Elmpt (D) - 28 juni 1728 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Mooren en Gertrudis in gen Dael.

RHCL Maastricht (10-1728-73 - foto 2737)

 

Elmpt (D) - 17 augustus 1728 - brief en schema van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Coenen zoon van Henricus Coenen, Henricus zoon van Marcelis; en

- Francisca Coenen dochter van Joannes Coenen, Joannes zoon van Joannes Coenen, Joannes zoon van Marcelis.

RHCL Maastricht (10-1728-21 - foto 2736a+b)

 

Elmpt (D) - 1 juli 1729 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mattheus Cupers en Aemilia Loijen.

RHCL Maastricht (11-1729-30 - foto 2738)

 

Elmpt (D) - 22 september 1729 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Gaurissen en Sophia Coenen.

RHCL Maastricht (11-1729-69 - foto 2739a+b)

 

Elmpt (D) - 5 oktober 1729 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Beucken parochiaan ex Overcruchten (D) en

Catharina Bonus parochiane van Elmpt (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-128 - foto 2740)

 

Elmpt (D) - 21 september 1735 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias in ger Doenen en Maria Coenen.

RHCL Maastricht (13-1735-229 - foto 2742)

 

Elmpt (D) - 15 november 1735 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Moren en Catharina Neuen.

RHCL Maastricht (13-1735-19 - foto 2741)

 

Elmpt (D) - 21 juni 1737 - brief van N.H. Neijnens namens pastoor Jacobus Dolmans als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Linsen en Catharina Thomis.

RHCL Maastricht (14-1737-8 - foto 2743a+b)

 

Elmpt (D) - 16 januari 1740 - brief van Ludgerus Lauven als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Knoeren en Oligundo Cloevers.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-15 - foto 2745a+b)

 

Elmpt (D) - 27 april 1740 - brief van Ludgerus Lauven als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Bonus en Sophia Luijmes.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-10 - foto 2744a+b+TV)

 

Elmpt (D) - 19 augustus 1740 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Gorissen en Pretonella Polmans.

RHCL Maastricht (14-1740-110 - foto 2747a+b)

 

Elmpt (D) - 2 september 1740 - brief van Ludgerus Lauven als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Wilems en Gertrudis Jurgens.

RHCL Maastricht (14-1740-109 - foto 2746a+b)

 

Elmpt (D) - 11 februari 1741 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Mevissen en Anna Gertrudis Rohlen.

RHCL Maastricht (15-1741-57 - foto 2748a+b)

 

Elmpt (D) / Cruchten (D) - 14 februari 1741 - brief van Ludg. Lauven uit Elmpt aan pastoor Reinerus Deckers in "Nidercruchten" deken van district

Erckelens en brief van Reinerus Deckers pastoor van Cruchten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Birx parochiaan van Elmpt (D) en

Catharina Spickerbaums parochiane van Nedercruchten.

RHCL Maastricht (15-1741-60 - foto 2749a+b+c)

 

Elmpt (D) / Overcruchten (D) - 2 en 10 april 1742 - brieven van Ludgerus Lauven uit Elmpt en pastoor Daers uit Overcruchten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Backes en Catharina Brouwers.

RHCL Maastricht (16-1742-59 - foto 2752a+b+c)

 

Elmpt (D) - 6 juli 1742 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wirts en Elisabetha Arets.

RHCL Maastricht (16-1742-19 - foto 2750a+b)

 

Viersen (D) / Elmpt (D) - 9 en 14 juli 1742 - brieven van Henricus Cofferad pastoor van Viersen en van Ant. Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Reiners parochiaan van Viersen (D) en

Maria Maassen parochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (16-1742-31 - foto 2751a+b)

 

Elmpt (D) - 4 oktober 1742 - brief van Ludgerus Lauven uit Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Werdts en Aemilia Meurschen.

RHCL Maastricht (16-1742-98 - foto 2753a+b)

 

Elmpt (D) - 17 april 1746 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Fieckes weduwnaar en Gertrudis Baers aanvraagster ex Horn.

RHCL Maastricht (18-1746-150 - foto 1887)

 

Elmpt (D) - 3 mei 1746 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Hommen en Catharina Wijnen.

RHCL Maastricht (18-1746-155 - foto 2754)

 

Roermond - 29 december 1747 - brief en schema van Raijmaeckers op commissie van pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Wilms zoon van Agnes Joosten; en

- Emilia Mertens dochter van Elbertus Mertens, Elbertus zoon van Elisabeth Joosten.

Beiden zijn parochianen van Elmpt (D). Agnes en Elisabeth zijn zusters.

RHCL Maastricht (19-1747-21 - foto 2755a+b)

 

Rhurkempen (D) / Born / Elmpt (D) - 10 en 11 maart 1750 - brieven en verklaringen van pater Leonardus Lottinx van (Rhur)Kempen (D), F. Nelissen

pastoor van Born bisdom Luik en van Antonius Nopp pastoor van Elmpt (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius (Gerardus) Peeters afkomstig ex Rhurkempen (D) nu parochiaan van Born bisdom Luik en

Sophiae Coolen parochiane van Elmpt (D).

Erbij zijn doop als zoon van Mathaei Peeters en Mariae Jennes.

Hij blijkt soldaat te zijn geweest. Er zijn geen obstakels uit Kempen en Elmpt (D).

RHCL Maastricht (19-1750-42 - foto 2756a/g)

 

Elmpt (D) - 20 februari 1753 - brieven van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Cleuver en Barbara Mooren parochianen van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (20-1753-48 - foto 2757a+b+c+d+e+f+g)

 

Elmpt (B) - 17 juni 1755 - brief en schema van Antonius Nopp pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Mertens zoon van Christina Moren, Christina dochter van Theodorus Mooren, Theodorus zoon van Joannes Mooren en Catharina in der Schmitten; en

- Catharina Brawers dochter van Anna Engels, Anna dochter van Sophia Mooren, Sophia dochter van Joannes Mooren en Catharina in der Schmitten.

RHCL Maastricht (21-1755-2 - foto 2758a+b+c+d)

 

Elmpt (D) - 27 juli 1755 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mertens en Catharina Engels.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (21-1755-8 - foto 2759a+b)

 

Elmpt (B) - 8 mei 1760 - brief en schema van Antonius Nopp pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Mooren zoon van Mathijs Mooren en Agnes Coenen, Mathijs zoon van Theodorus Mooren en Anna Engels, Theodorus zoon van Jan

                                             Mooren en Catharina in der Schmitten; en

- Maria Brawers dochter van Conradus Brouwers en Catharina Bonus, Conradus zoon van Theodorus Brawers en Anna Engels, Anna dochter van

                                             Wilhelmus Engels en Sophia Mooren, Sophia dochter van Jan Mooren en Catharina in der Schmitten.

RHCL Maastricht (22-1760-33 - foto 2761a+b+c+d)

 

Elmpt (D) - 11 mei 1760 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap, echter de namen

van de betrokkenen werden niet vermeld. Er moet eerst instemming van ouders of woordvoeders komen, voor inwilliging ervan.

RHCL Maastricht (22-1760-32 - foto 2760a/c+TV)

 

Nederkruchten (D) / Elmpt (D) - 2 augustus 1760 - brieven van frater Bernardus van Nederkruchten en van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Horters parochiaan van Niederkruchten (D) en

Emilia ook Omilia Gi(e)rckens parochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (22-1760-38 - foto 2762a+b+c)

 

Nedercruchten/Elmpt (D) - 1/3 september 1760 - brief van Bernardus Ahrem dienstbaar in Cruchten (D) en brieven en schema van Antonius Nopp

pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Quirinus Bonus weduwnaar van Agnes Grasen parochiaan van Niedercruchten (D), Agnes dochter van Gera[r]dus Grasen, Gerardus zoon van

                                            Petrus Grasen; en

Maria Jansen weduwe parochiane van Elmpt (D), dochter van Conra[r]dus Jansen, Conrardus zoon van Joannes Jansen en Maria Grasen.

Petrus Grasen en Maria Grasen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (22-1760-90 + 22-1760-125 - foto 2763a t/m h)

 

Elmpt (D) - 27 september 1760 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Lutters en Catharina Mooren parochianen van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (22-1760-107 - foto 2764a+b)

 

Overcruchten (D) / Elmpt (D) - 4 januari 1764 - brieven van J.B. D'houdt pastoor in Overcruchten (D) en van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters parochiaan de Elmpt (D) en

Maria Weerts parochiane van Overcruchten (D).

RHCL Maastricht (23-1764-75 - foto 2767a+b+c+d)

 

Nedercruchten (D) - 13 januari 1764 - brief van R. Schopen vice-pastoor van Nedercruchten als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wuesten parochiaan van Nedercruchten (D) en

Omilia Goertz ex Elmpt (D).

RHCL Maastricht (23-1764-78 - foto 2781a+b+c)

 

Elmpt (D) - 9 juli 1764 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Teven weduwnaar parochiaan van Elmpt en

Petronilla Catzer parochiane van Kaldenkirchen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (23-1764-64 - foto 246)

 

Elmpt (D) - 9 september 1764 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Theodorus Mooren en Anna Bergers.

RHCL Maastricht (23-1764-39 - foto 2766)

 

Elmpt (D) - 12 juli 1767 - brief en schema door Matthias Curges uit Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Conen zoon van Theodorus Conen, Theodorus van Albertus Conen, Albertus zoon van Wilhelmus Conen, Wilhelmus zoon van Petrus

                                       Conen en Anna NN; en

- Sophia Muren dochter van Bertramus Muren, Bertramus zoon van Elisabeth Justen, Elisabeth dochter van Anna Conen, Anna dochter van Petrus

                                       Conen en Anna NN.

RHCL Maastricht (24-1767-125 - foto 2768a+b)

 

Nedercruchten (D) / Elmpt (D) - 22 en 23 november 1768 - brieven van J.J. Janssen uit Nedercruchten (D) en van J.N. Schloot van Elmpt (D) als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Stevens parochiaan in Nedercruchten (D) en

Maria Custers parochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (25-1768-15 - foto 2769a+b+c)

 

Elmpt (D) - 28 augustus 1772 - brief van J.N. Schloots pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Conrardus Geraeds weduwnaar parochiaan van Swalmen en

Barbara Engelen parochiane van Elmpt (D).   

RHCL Maastricht (26-1772-89 - foto 367) 

 

Elmpt (D) - 27 oktober 1772 - brief en schema van J.N. Schloots pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Coonen zoon van Gerardus Coonen; en

- Elisabetha Coonen dochter van Anna Mooren, Anna dochter van Agnes Coonen.

Gerardus en Agnes zijn neef en nicht.

RHCL Maastricht (26-1772-58 + 26-1772-59-2 - foto 2770a+b+c+d)

 

Elmpt (D) - 3 november 1772 - brief van J.N. Schlooth pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Hermanus Wirts en Catharina Bonus.   

RHCL Maastricht (26-1772-60 - foto 2771)

 

Elmpt (D) - 30 december 1773 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Daemen en Anna Tacken.   

RHCL Maastricht (27-1773-3 - foto 2772)

 

Elmpt (D) - 31 december 1776 - brief en schema door J.N. Schloott pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus Tilmans zoon van Gerardus Tilmans, Gerardus zoon van Judith Mooren, Judith dochter van Catharina Maessen, Catharina dochter van

                                          Joannes Maessen en Anna Rinckens; en

- Anna Christina Schreurs dochter van Hermanus Schreurs, Hermanus zoon van Leonardus Schreurs, Leonardus zoon van Joanna Maessen, Joanna

                                          dochter van Joannes Maessen en Anna Rinckens.

RHCL Maastricht (28-1777-97 - foto 2774a+b)

 

Elmpt (D) - 11 juni 1777 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Theodorus Reijners parochiaan van Elmpt (D) en

Anna Gertrudis Mols parochiane van Viersen (D).   

RHCL Maastricht (28-1777-17 - foto 2773)

 

Elmpt (D) - 9 januari 1783 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus in der Smitten en Sijbilla de Batz.   

RHCL Maastricht (29-1783-46 - foto 2776+TV)

 

Elmpt (D) - 8 augustus 1783 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Mathias Marliano en Catharina Suijlen.   

RHCL Maastricht (29-1783-85 - foto 2777)

 

Elmpt (D) - 19 september 1783 - brief van J.N. Schlools pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Gerardus Suijlen en Anna Essers.   

RHCL Maastricht (29-1783-90 - foto 2778)

 

Elmpt (D) - 4 december 1783 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Heckers en Agnes Laemes.   

RHCL Maastricht (29-1783-27 - foto 2775)

 

Elmpt (D) - 16 oktober 1784 - brief en schema door J.N. Schlools pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Polms zoon van Anna Mertens, Anna dochter van Albertus Mertens, Albertus zoon van Elisabetha Joosten, Elisabetha dochter van

                                     Albertus Joosten; en

- Gertrudis Smits weduwe, dochter van Mechtildis Joosten, Mechtildis dochter van Henricus Joosten, Henricus zoon van Albertus Joosten.

RHCL Maastricht (30-1784-2 - foto 2779a+b)

 

Nedercruchten (D) - 10 februari 1792 - brief van J.J. Janssens pastoor in Nedercruchten (D) aangaande voorgenomen huwelijk tussen:

Silverter Clemens parochiaan van Nedercruchten (D) en

Anna Elisabetha Haeksteijn paprochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (31-1792-22 - foto 4184)

 

Elmpt (D) - 14 oktober 1792 - schema door J.N. Schlools pastoor van Elmpt ter ondersteuning van aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Cunnen geboren 3 augustus 1763 als zoon van Sophia Maessen, Sophia geboren 14 mei 1721 als dochter van Bertrandus Maessen,

                                         Bertrandus geboren 4 april 1690 als zoon van Reijnerus Maessen, Reijnerus geboren 19 januari 1661 als zoon van Joannes

                                         Maessen en Anna Rinckens; en

- Anna Judith Tilmans geboren 12 september 1769 als dochter van Gerardus Tilmans, Gerardus geboren 23 oktober 1729 als zoon van Judith Mooren,

                                         Judith geboren 29 juni 1694 als dochter van Catharina Maessen, Catharina geboren 6 september 1664 als dochter van

                                         Joannes Maessen en Anna Rinckens.

RHCL Maastricht (30-1792-16 - foto 2780)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Elmpt (D) - 1 januari 1700 - brief van H. Deles pastoor in Elmpt over aanstaande huwelijk van een zwangere bruid waarbij sprake is van bloed- of

aanverwantschap en meer problemen die de voortgang belemmeren. Nu dat ook de ouders van de bruid niet instemmen met het huwelijk.

RHCL Maastricht (3-1700-2 - foto 2726+TV)

 

Roermond - 24 november 1709 - brief van J. v. Rijnschers die een recept uitgeeft voor hoofdpijn aan pastoor Jacobus Dolmans van Elmpt, waarbij

de dokter dat hoofdpijn uitlegt vanwege kou op het hoofd. Uitkomst zal bieden een pruik daaronder een kruidenmutsje, ook daarvoor was weer toe-

stemming nodig van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (5-1709-11 - foto 6277+TV)

 

Elmpt (D) - 2 november 1760 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt over blijkbaar een afspraak om geen deserteurs te laten trouwen. Pastoor

vraagt aan de bisschop of dat zo is. Nu gaat het over Joannes Coonen parochiaan van Elmpt (D) eerst militair bij de Hollanders, later bij de Fransen,

uit beiden was hij gedeserteert en veroordeeld. Hij was blijkbaar gevangen bij de koningin van Hongarije en later krijsgevangen in Hannover.

RHCL Maastricht (22-1760-180 - foto 2765a/b+TV)

 

Elmpt (D) - 10 januari 1764 - brief van NN [dat deel weggescheurd] pastoor van Elmpt die verklaart over Mathias Wolters parochiaan van Elmpt dat

er geen kanoniek beletsel in de weg staat, om tot inzegening van het huwelijk over te kunnen gaan.

RHCL Maastricht (23-1764-79 - foto 4154a/b+TV)