GenBronnen

digitalisering

maas

Anrath (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Viersen (D) - 4 augustus 1728 - brief van H. Cofferad pastoor in Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weyers parochiaan van Viersen en

Maria Venn van Anrath bisdom Keulen

RHCL Maastricht (10-1728-66 - foto 3870a+b)

 

Leuth / Anrath (D) - 11 april 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en f. Hieronymus Niedereuter pastoor in Anrath als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Buscher tijdelijk parochiaan van Anrath bisdom Keulen oorspronkelijk uit Lobberich en

Maria Lentzen parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-75 - foto 3871a+b+c)

 

Anrath (D) / Viersen (D) - 16 en 21 november 1746 - brieven van Hieronymus Niedereuter pastoor van Anrath (D) en Henr: Cofferad pastoor in Viersen

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hox parochiaan van Anrath (D) bisdom Keulen en

Lucia Bellen parochiane van Viersen.

RHCL Maastricht (18-1746-37 - foto 3872a+b+c+d)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Anrath (D) - 27 augustus 1714 - brief van Joannes Grunewalt pastoor in Anrath (D) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (7-1714-27 - foto 3869)