GenBronnen

maas

Anrath (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Viersen (D) - 4 augustus 1728 - brief van H. Cofferad pastoor in Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weyers parochiaan van Viersen en

Maria Venn van Anrath bisdom Keulen

RHCL Maastricht (10-1728-66 - foto 3870a+b)

 

Leuth / Anrath (D) - 11 april 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en f. Hieronymus Niedereuter pastoor in Anrath als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Buscher tijdelijk parochiaan van Anrath bisdom Keulen oorspronkelijk uit Lobberich en

Maria Lentzen parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-75 - foto 3871a+b+c)

 

Anrath (D) / Viersen (D) - 16 en 21 november 1746 - brieven van Hieronymus Niedereuter pastoor van Anrath (D) en Henr: Cofferad pastoor in Viersen

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hox parochiaan van Anrath (D) bisdom Keulen en

Lucia Bellen parochiane van Viersen.

RHCL Maastricht (18-1746-37 - foto 3872a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 2 april 1789 - brief van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloed-

erwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hauen en Margaretha Hauen, beiden afkomstig uit Anrath (D) bisdom Keulen maar wonende in Viersen (D).

Vanwege 2e graad dient het via Rome te lopen. Daar boven op komen nog dat Anrath (D) in een andere bisdom ligt en dat natuurlijkerwijs de 3 afroe-

pingen moeten plaatsvinden, wat niet in Anrath (D) kan gebeuren vanwege de nieuw gekozen prins.

RHCL Maastricht (30-1789-11 - foto 4546a/c+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Anrath (D) - 27 augustus 1714 - brief van Joannes Grunewalt pastoor in Anrath (D) als afkondiging dat op 2 augustus 1714 Cornelius Preijert Bendez

katholiek werd gedoopt met peetvader of begunstiger Hieronymus Mengius. Hij was eerder ketters gedoopt.

RHCL Maastricht (7-1714-27 - foto 3869+TV)