GenBronnen

maas

Anholt (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Bergen - 28 april 1700 - brief van Henr. Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Jans ook Klinckhamer van Goch hertogdom Kleef en

Gertrudis Smitz parochiane van Bergen, dochter van de koster.

De ouders van de bruid hadden bezwaren tegen dit huwelijk vanwege de bruidegom die maar een arme handwerksman was en zij middelmatig.

Zij is daarop weggelopen. Ouders leggen ten einde raad neer bij de feiten. Zij vinden wel dat de huwelijk ver weg moet plaatsvinden, namelijk

in gehucht Disberden bij Anholt (D) vanwege de schande en zo willen ouders voorkomen dat afkondigingen plaatsvinden in Bergen.

RHCL Maastricht (3-1700-45 - foto 1658a+b+c+d+TV)