GenBronnen

maas

Amern (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nederkruchten - 9 oktober 1801 - brief van J. T. Herbordt pastoor van Nedercruchten als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Schutgens weduwnaar Anna Margarita Plönies en Agnes Plönies.

De pastoor beschrijft ook een andere zaak waarbij Wilhelmus Schreurs parochiaan van Amern st. Georgius ene Anna Catarina Goses zwanger heeft

gemaakt die ook parochiane is van Amern, maar ook ene N.N. Vosdellen, parochiane van Nedercruchten.

RHCL Maastricht (32-1801-4 - foto 2122a+b+c)