GenBronnen

maas

Aldekerk (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Geldern (D) / Aldekerk (D) - 5 en 6 januari, 16 februari en 26 april 1678 - brieven van Martinus van de Venne pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] en

Petrus Cleinings pastoor "veteris ecclesiae" [= Aldekerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad verwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Herck en Sophia Bossmans.

RHCL Maastricht (1-1678-2 - foto 4555a+b+c+d)

 

Aldekerk (D) - 12 januari 1682 - brief van Joannes Oliemeulen vice pastoor parochie "veteris ecclesia" [= Aldekerk D] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes ter Linden zoon van Grietgen, Grietgen dochter van Stingh, Stingh dochter van Jacob en Gritgen zijn 2e vrouw na overlijden van zijn 1e vrouw; en

- Margaretha ook Grietgen Tilmans dochter van Jan, Jan zoon van Entgen, Entgen dochter van Jacob en Meth zijn 1e vrouw.

RHCL Maastricht (1-1682-71 - foto 4557a+b+c)

 

Nieukerk (D) / Aldekerk (D) - 21 augustus en 1 september 1682 - brieven van R. Strijbosch pastoor "novem ecclesia" [= Nieukerk D] en Ludovicus Clei-

nings pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Schreurs parochiaan van Aldekerk (D) en

Aleidis Vorsmans parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (1-1682-41 - foto 4556a+b+c)

 

Aldekerk (D) - datum? ca. 1682-1705 - brief van L. Cleinings pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Slex organist en Agnes Arnden.

RHCL Maastricht (S-?-139 - foto 4672+TV)

 

Aldekerk (D) - 21 mei 1685 - brief en schema van L. Cleinings pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kersten zoon van Christianus, Christianus zoon van Mathias, Mathias zoon van Petrus; en

- Anna Papen dochter van Hermannus, Hermannus zoon van Anna, Anna dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (2-1685-50 - foto 4558a+b)

 

Aldekerk (D) - 29 mei 1685 - brief van L. Cleinings pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie van ontheffing van de afroepingen in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus NN en Petronella Cleinings, die zwanger is en zuster van de pastoor.

RHCL Maastricht (2-1685-52 - foto 4559+TV)

 

Aldekerk (D) - voor 22 april 1698 - schema van [L. Cleinings pastoor van Aldekerk, ge-identificeerd op basis van zijn handschrift] ter ondersteuning

voor een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Felings zoon van Jacobus Felings, Jacobus zoon van Hendricus Velts nu Felings, Henricus zoon van Catharina Velts; en

- Elisabetha Horstmans dochter van Henricus Velts nu Horstmans, Henricus zoon van Anna Velts.

Catharina Velts en Anna Velts zijn zusters, dochters van Henricus Velts.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Zij trouwen op 22 april 1698 in Aldekerk rk (D).

RHCL Maastricht (S-1698-2 - foto 6242a/b)


Wachtendonck (D) / Aldekerk (D) - 11 en 12 oktober 1704 - brieven van W. Theodorus Chorus deken en pastoor in Wachtendonck en van Ludovicus

Cleinings pastoor van Aldekerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Quoijseau parochiaan van Wachtendonck (D) en

Maria Gertrudis Nijmans parochiane van Aldekerck (D).

RHCL Maastricht (4-1704-75 - foto 1548a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 9 april 1706 - brief van Ludovicus Cleinings pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Ceurmans en Agnete Hoeps.

RHCL Maastricht (5-1706-25 - foto 4563)

 

Geldern (D) - 21 juli 1706 - brief van fr. Ambrosius ab Imonae con: carm: p. en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Deemens weduwnaar parochiaan van Geldern (D) en

Margareta Beelen parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (5-1706-20 - foto 4715a+b)

 

Aldekerk (D) - voor 25-3-1708 - schema van ??? ter ondersteuning voor een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Bosch zoon van Joannes Bosch, Joannes zoon van Catharina Bosch, Catharina dochter van Aleidis Leijen; en

- Catharina Leijen dochter van Gerardus Leijen, Gerardus zoon van Joannes Leijen, Joannes zoon van Catharina Leijen.

Aleidis Leijen en Catharina Leijen zijn zusters.

Ze laten kind dopen in Aldekerk (D) op 25-3-1708 [graag afb. huwelijk voor 100% zekerheid]

RHCL Maastricht (S-?-21 - foto 6243)

 

Aldekerk (D) - 26 september 1709 - brief van T. Matthaei alias Verschueren pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Grouwels en Sophia Backhuijs.

RHCL Maastricht (5-1709-41 - foto 4564)

 

Aldekerk (D) - 1709-1718? - brief van T. Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Drijs en Gertrudis Booten parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (3-1698-1 - foto 4561a+b)

 

Aldekerk (D) - 27 februari 1710 - brief van Theod. Matthei pastoor in Aldekerck en brief d.d. 7 februari 1710 van B. Anselmus pastoor van "campo" als

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leupelmans parochiaan van "veteris Campi" [= iemand die weet welke plaats daarmee bedoeld wordt? oud Kempen of Altencamp bij Rheinberg D]

bisdom Keulen en Elisabetha Elsar parochiane van Aldekerck.

Ze zijn verloofd in Reurt [D] en na 1e afkondiging kwam er bezwaar tegen dat huwelijk van Sophia Burgers, die verklaarde dat Joannes al aan haar belofte

had gedaan, maar daarvan wilt ontslaan voor een gouden dukaat.

RHCL Maastricht (6-1710-92 - foto 666a/c+TV)

 

Aldekerk (D) - 25 juni 1710 - brief van Theod. Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Wilhelmus Graus "capitaneus fixum domicilium non habens" en

Joanna Maria Sophia Herderscheijt de Flores.

RHCL Maastricht (6-1710-104 - foto 4566a/b)

 

Aldekerk (D) - 28 oktober en 4 november 1710 - brieven en schema van Theod. Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie van-

wege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Horstmes zoon van Henrick Veels ook Horstmes, Henrick zoon van Henrick ter Linder ook Veels, Henrick zoon van Steven ter Linder; en

- Agnes ook Neeske Meijers dochter van Nees Meijers, Nees dochter van Entje ter Linder, Entje dochter van Loeff ter Linder, Loeff zoon van Steven ter Linder.

RHCL Maastricht (6-1710-89 en 6-1710-128 - foto 4565a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 2 februari 1712 - brief en schema van T. Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Ponten zoon van Aleidis, Aleidis dochter van Catharina, Catharina dochter van Aleidis, Aleidis dochter van Andreas; en

- Catharina Winters dochter van Joannes, Joannes zoon van Petrus, Petrus zoon van Andreas.

RHCL Maastricht (6-1712-20 - foto 4567a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 29 december 1715 - brief en schema van Theod. Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus ook Arnolt Hercken zoon van Gerardus ook Geret Herken, Gerardus zoon van Thijs Hercken, Thijs zoon van Jan Hercken; en

- Elisabetha ook Elske Cnoop weduwe van Jan Hercken genaamd Schreurs, Jan zoon van Peter Hercken, Peter zoon van Jan Hercken.

RHCL Maastricht (7-1715-38 - foto 4571a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 22 mei 1716 - brief van Theodorus Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Hoenmans en Catharina Bosch.

RHCL Maastricht (8-1716-92 - foto 4569a+b)

 

Aldekerk (D) - 1 en 2 juli 1716 - brief en schema van Theodorus Matthaei pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Schupkens oud 57 jaar weduwnaar van Fijcken Custers, Fijcken dochter van Gerit Custers en Geertien Cuijck, Gerit zoon van Henricus

                                                   Custers; en

- Gertrudis ook Grietien Hermans weduwe oud 53 jaar, dochter van Jan Hermans en Neesken Leemans, Jan zoon van Peter Hermes en N. Custers,

                                                   N. dochter van Henricus Custers.

RHCL Maastricht (8-1716-119 - foto 4570a+b+c) 

 

Sevelen/Aldekerk (D) - 11 en 18 oktober 1718 - brief en schema van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen en brief van fr. Petrus Matthaei van

Aldekerk als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Weijtsels zoon van Gossuinus Weijtsels, Gossuinus zoon van Jacobus Weijtsels; en

- Mechtildis Leedt parochiane van Zevelen, dochter van Joannes Leedt, Joannes zoon van Anna Weijtsels, Anna dochter van Jacobus Weijtsels.

Gossuinus Weijtsels en Anna Weijtsels zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (8-1718-1 - foto 1347a+b+c+d+e)

 

Aldekerk (D) - 13 januari 1719 - brief van Pet: Matthaei in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gulicks "Urdingensis patriae Coloniensis" [= Urdingen D] en

Helena Monus parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (9-1719-95 - foto 4574a+b)

 

Aldekerk (D) - 7 februari 1719 - brief van Pet. Matthaei min: ind: in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Beckehoff "ex Herdeke int Marcks oriundis" [= Herdecke D] en

Agnetis Tabbers parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (9-1719-61 - foto 4573a+b+c)

 

Aldekerk/Venlo - 5 en 11 juni 1721 - brieven van Janssens pastoor van Aldekerck en van Cornelius Rosa vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid

van de pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alardus Willemsen parochiaan van Venlo en

Catharina Slex parochiane van Aldekerck.

RHCL Maastricht (10-1721-1 - foto 1020a+b+c+d+e)

 

Aldekerk (D) - 31 januari 1726 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Mackers en Maria Schoufs.

RHCL Maastricht (10-1726-20 - foto 4575a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 7 februari 1726 - brief en schema van Godefr: Janssens pastoor van "veteris ecclesia" [= Aldekerk D] als aanvraag voor diepsnatie van-

wege bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

-  Henricus Priesen weduwnaar zoon van Margaretha Priesen, Margaretha dochter van Petrus Eeckmans ook Priesen, Petrus zoon van Margaretha Eeckmans; en 

- Margaretha Leurs dochter van Richarda Leurs, Richarda dochter van Catharina Faers, Catharina dochter van Margaretha Eeckmans.

RHCL Maastricht (10-1726-21 en S-1726-96 - foto 4576a+b)

 

Aldekerk (D) - 25 augustus 1729 - brief van God. Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Tilmanus Custers en Elisabetha Straelmans parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-116 - foto 4579a+b)

 

Aldekerk (D) - 17 september 1729 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Trebels en Catharina Pannekes alias Urmers parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-110 - foto 4578a+b)

 

Aldekerk (D) - 10 november 1729 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Paulus Haffmans en Christina Schreurs parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-80 - foto 4577a+b)

 

Aldekerk (D) - 14 november 1729 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes van Cuijck en Margaretha Slex parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-140 - foto 4580a+b)

 

Aldekerk (D) - januari 1730 - brief van God. Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Godefridus ten Dijck en Margaretha Bosch alias Loijen.

RHCL Maastricht (12-1730-104 - foto 4583a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 18 april 1730 - brief en schema van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Hoever zoon van Margaretha Burgers, Margaretha dochter van Margaretha Burgers, Margaretha dochter van Christina Burgers; en

- Joanna ten Haeff, dochter van Catharina Comans alias Haeff, Catharina dochter van Aldegunda Comans, Aldegunda dochter van Tilmanus Schuermans.

Tilmanus Schuermans en Christina Burgers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (12-1730-30 - foto 4581a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 7 mei 1730 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Haffmans en Mechtildis te Put parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (12-1730-68 - foto 4582a+b)

 

Aldekerk (D) - 20 januari 1735 - brief van G. Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schoenmekers alias Thelen en Aldegundis Roosen parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-89 - foto 4585a+b)

 

Aldekerk (D) - 16 februari 1735 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mousers alias Hoenmans en Mechtildis Clout parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-143 - foto 4586a+b)

 

Aldekerk (D) - 1 maart 1735 - brief van G. Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Hamekers en Catharina Hollenders parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-225 - foto 4589a+b)  

 

Nieukerk (D) - 17 april 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Bosch alias Munnik ex Aldekerk (D) en

Aleijde Born parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-50 - foto 4286a+b)

 

Aldekerk (D) - 4 november 1735 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Cornelius Cleijdix "ex nova ecclesia" [= Nieukerk D] en

Barbara Mulders parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-162 - foto 4587a+b)

 

Aldekerk (D) - 26 november 1735 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Culschen en Aleijdis van Haefs.

RHCL Maastricht (13-1735-173 - foto 4588a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 10 december 1735 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Geelen geboortig van Geldern (D) soldaat in garnizoen Venlo en

Maria Magdalena Saliris dochter van wijlen Petrus Saliris parochiane van Aldekerk (D).

Haar vader is blijkbaar als soldaat in Hollandse dienst overleden in "India orientali".

RHCL Maastricht (13-1735-87 - foto 4584a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 20 maart 1736 - brief van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beuninx en Catharina Schuven parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (14-1736-9 - foto 4590a+b+c)

 

Kempen (D) - 3 februari 1737 - brief van f: L: Lauven pastoor van Kempen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Salms "Verstrati' [= Aldekerk D] en

Anna Catharina Munckten parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (14-1737-17 - foto 5069a+b)

 

Aldekerk (D) - 9 februari 1740 - brief van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cladders zoon van Geertruij Papen, Geertruij dochter van Gritgen Papen, Gritgen dochter van Peter Sweers; en

- Anna Margaretha Hots alias Slex, dochter van Gertrudis Hots alias Slex, Gertrudis dochter van Gritgen Hots.

Gritgen Hots en Peter Sweers zijn zus en broer, met de opmerking dat in dit land de mannen vaak hun naam wijzigen in de namen van de huizen waar ze

wonen. De ouders van Joannes zijn reeds overleden en vader van de bruid schepen is ook reeds overleden.

RHCL Maastricht (14-1740-43 - foto 4592a/c+TV)

 

Nieukerk (D) - 26 april 1740 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus Cupers ex Aldekerk (D) en

Elizabeth ten Bergh parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (14-1740-100 - foto 4290a+b)

 

Aldekerk (D) - 27 april 1740 - brief en schema van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes ten Haeff zoon van Catharina, Catharina dochter van Aldegundis, Aldegundis dochter van Tilmanus Schuermans, Tilmanus zoon van N.

                                            Schuermans; en

- Sophia Steijnes dochter van Henricus, Henricus zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Christina, Christina dochter van N. Schuermans.

RHCL Maastricht (14-1740-7 - foto 4591a+b) 

 

Venlo - 20 mei 1740 - brief van L: Vaes vice-pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Strucken en Anna Gertrudis Heesen.

Op achterzijde wordt geschreven dat zij van Aldenkercken is, maar nu 7-8 maanden in Venlo woont.

RHCL Maastricht (14-1740-33 - foto 1082a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 4 juli 1740 - brief van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cox en Agnes Hots parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (14-1740-130 - foto 4593a+b)

 

Venlo - 20 juli 1741 - brief van A. van Boterdael vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kreijt alias Loijen parochiaan van Venlo en

Maria Cornelia Willemsen parochiane van Aldekerk [D].

Ze zijn verloofd - velen weten dat zij trouwen - maar er blijkt dat ze 3e graad bloedverwantschap hebben. Ze vragen om dispensatie van dat beletsel

alsmede voor ontheffing van de 3 afkondigingen. Er was ook schema bijgeleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-76 - foto 1101a+b+TV)

 

Nieukerk (D) en Aldekerk (D) - 13 en 17 augustus 1741 - briefje van G. van der Heijden pastoor in "Nijkercke" [= Nieukerk D] en brief van G. Janssens

pastoor in Aldekerk als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilman Gaerts parochiaan van Aldekerk (D) en

Sibijlla Leurs ex "nova ecclesia" [= Nieukerk D].

RHCL Maastricht (15-1741-84 - foto 4294a+b+c+d)

 

Reurt (D) - 25 oktober 1741 - brief van J: Laps pastoor van Reurt (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Lodewijcks Schaephusanus van parochie Aldekerk (D) en

Gertrudis Houben parochiane van Reurt (D).

RHCL Maastricht (15-1741-89 - foto 4594a+b)

 

Aldekerk (D) - 24 november 1741 - brief van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Gulix weduwnaar en Mechtildis Hoenmans weduwe parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (15-1741-142 - foto 4595a+b)

 

Kempen (D) / Aldekerk (D) - 23 en 29 maart 1742 - brief van Leon: Lauven pastoor van Kempen (D) en van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Derpmans "Verstrati" [= Aldekerk D] en

Aemilia Cickes parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (16-1742-69 - foto 4599a+b+c+d+e)

 

Nieukerk (D) / Aldekerk (D) - 6 april 1742 - brieven van G. van der Heijden pastoor van Nijkerck [= Nieukerk] en G: Janssens pastoor van Aldekerk (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Posten parochiaan van Nieukerk (D) en

Mechtildis Beniers parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (16-1742-81 - foto 4601a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 5 april 1742 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hagers parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Borssers geboren in Capellen [= Kapellen D].

RHCL Maastricht (16-1742 -80 - foto 4600a+b)

 

Aldekerk (D) - 12 juni 1742 - brief van God. Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Brugers en Eva Daemen.

RHCL Maastricht (16-1742-54 - foto 4598a+b)

 

Aldekerk (D) - 2 augustus 1742 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmanus Rous en Catharina Heghmans parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (16-1742-51 - foto 4597a+b)

 

Nieukerk (D) - 7 februari 1743 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus ook Kerst Boomen ex Aldekerk (D) zoon van Henricus Herwighs en Beel Boomen, Beel dochter van Jacob Boomen en Maria Gruenmans,

                                            Maria dochter van Adam Gruenmans; en

- Catherina Brugger ook als Huls parochiane van Nieukerk (D) dochter van Henrick Brugger et Nees Housmans, Nees dochter van Geurt Housmans en

                                            Beel Huls, Beel dochter van Gerit Huls en Trin Gruenmans.

RHCL Maastricht (17-1743-74 - foto 4305a+b+c)

 

Aldekerk (D) en Nieukerk (D) - 5 mei 1743 - brieven incl. schema van G. Janssens pastoor in Aldekerk (D) en van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck"

[= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus ook Geurt Boismans alias ten Bosch ex "nieuw kerck" zoon van Neesken Boismans, Neesken dochter van Geurt Getsen, Geurt zoon van

                                           Neesken, Neesken dochter van Geurt Philips; en

- Catharina ook Trineken Huenen ook Hennen weduwe parochiane van Aldekerk dochter van Peter Stappers, Peter zoon van Peter, Peter zoon van

                                           Geurt Philips.

Peter en Neesken zijn broer en zus, kinderen van Geurt Philips.

RHCL Maastricht (17-1743-15 - foto 4302a+b+c+d)

 

Aldekerk (D) - 21 juli 1743 - brief en schema van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Rijcken "ex monte sancti Antonij" [= st. Tonisberg D] zoon van Hubertus Rijcken en Sophia Straetmans, Sophia dochter van Godefridus,

                                           Godefridus zoon van Matthias Straetmans; en 

- Catharina Straetmans parochiane van Aldekerk (D) dochter van Laurentius, Laurentius zoon van Petrus, Petrus zoon van Matthias Straetmans. 

RHCL Maastricht (17-1743-19 - foto 4602a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 31 augustus 1743 - brief van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beckers en Agnes Mommen parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (17-1743-95 - foto 4605a+b)

 

Aldekerk (D) - 6 september 1743 - brief van G. Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gravers en Margaretha van Cuijck.

RHCL Maastricht (17-1743-23 - foto 4603a+b)

 

Aldekerck (D) - 17 september 1743 - brief van Janssens pastoor in Aldekerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Vinmans parochiaan van Aldekerck (D) en

Anna Catharina Voss ex Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (17-1743-36 - foto 1586a+b)

 

Nieukerk (D) - 19 september 1743 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Christianus Hoenmans ex Aldekerk (D) en

Aleijdis Cuijpers parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (17-1743-35 - foto 4304a+b)

 

Aldekerk (D) - 7 november 1743 - brief en schema van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Machers zoon van Thunis, Thunis zoon van Peter, Peter zoon van Thunis; en

- Gertrudis Wijers dochter van Trijn, Trijn dochter van Jan, Jan zoon van Thunis.

RHCL Maastricht (17-1743-42 - foto 4604a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 5 januari 1746 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Nicolaus Reutmans vroeger kamerheer van de markies in Hoensbroek nu koster in rk kerk van Aldekerk (D) en

Joanna Vinmans dochter van Henricus Vinmans organist weduwe en weduwnaar met 2 meisjes.

Dispensatie voor ontheffing van de afroepingen vanwege geroddel.

RHCL Maastricht (18-1746-112 - foto 4608a/c+TV)

 

Aldekerk (D) - 6 mei 1746 - brief van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Bruncken parochiaan "novæ ecclesiæ" [= Nieukerk D] en

Sophia Hillen parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (18-1746-120 - foto 4609)

 

Aldekerk (D) - 21 juni 1746 - brief van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bents en Elisabetha Pannebeckers,

RHCL Maastricht (18-1746-134 - foto 4610a+b)

 

Aldekerk (D) - 17 augustus 1746 - brieven van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus Meisters chirurgijn en Anna Maria Hoenmans alias Mousers.

Voor ontheffing van de afroepingen, vanwege zakelijk belang. Op 18 augustus werd dispensatie verleend.

Als ps meldt hij dat Catharina Ackermans van zijn parochie is toegetreden in het klooster.

RHCL Maastricht (18-1746-58 - foto 4607a/d+TV)

 

Aldekerk (D) / Kempen (D) - 20 november 1746 - brieven van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) en Josephus Herringen pastoor van Kempen (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Hots parochiaan van Aldekerk (D) en

Christina Borggarts van Kempen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-34 - foto 4606a+b)

 

Aldekerk (D) - 8 maart 1747 - brief van Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pastoor alias Seuwen soldaat "actualis coactus Brandeburgiens" en

Elisabetha Steintgens parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (19-1747-9 - foto 4612a+b)

 

Aldekerk (D) - 11 april 1747 - brief van G. Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pannekens en Anna Catharina Huberten parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (19-1747-4 - foto 4611a+b)

 

Aldekerk (D) - 29 mei 1750 - brief en schema van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Machers weduwnaar zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Joannes, Joannes zoon van Petrus; en

- Anna Weijers dochter van Catharina, Catharina dochter van Sophia, Sophia dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (19-1750-16 - foto 4613a+b+c)

 

Aldekerk (D) / Nieukerk (D) - 23 november 1752 - brieven van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) en G: van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als

aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen [zodat ze voor gesloten tijd kunnen trouwen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Borffers afkomstig van Kapellen (D) bij Geldern (D) vele jaren parochiaan van Aldekerk (D) en

Margaretha Schupkens alias Hermans, weduwe en parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (19-1752-18 - foto 4614a/c+TV)

 

Aldekerk (D) - 16 januari 1753 - brief van Godefridus Janssens pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Clouten en Margaretha Heijnen parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (20-1753-7 - foto 4615a+b)

 

Aldekerk (D) - 30 juni 1753 - brief van M. Straetman kapellaan in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bosch en Agnes Hots parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (20-1753-161 - foto 4616a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 28 augustus 1753 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerk" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Pegels ex "Oudekerck" [= Aldekerk D] en

Maria Labs parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (20-1753-30 - foto 4310a+b)

 

Aldekerk (D) - 2 november 1755 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Bergers en Catharina Bennen.

RHCL Maastricht (21-1755-10 - foto 4617a+b)

 

Aldekerk (D) - 26 september 1759 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Gulijx en Margarita Bon.

RHCL Maastricht (21-1759-21 - foto 4618a+b)

 

Aldekerk (D) - 17 januari 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerk (D) mede ondertekend door J: Fijnes pastoor in Zevelen [= Sevelen D] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bongen ex Zevelen [= Sevelen D] en

Gertrudis Hoeffnaegels ex Aldekerck [= Aldekerk].

RHCL Maastricht (22-1760-174 - foto 4626a+b)

 

Aldekerck (D) - 6 februari 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Vinmans ex Zevelen en

Agnes Theelen ex Aldekerck.

RHCL Maastricht (22-1760-131 - foto 1362)

 

Aldekerk (D) - 28 april 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Pegels en Margarita Draeck parochianen van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-79 - foto 4620a+b)

 

Aldekerk (D) - 4 mei 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bartholomæus van Wijenbergh en Anna ten Eijcken weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-93 - foto 4622)

 

Aldekerk (D) - 8 mei 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) mede ondertekend door P. J. Poell pastoor in Reurth [= Reurt D] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Meulegraefs parochiaan van Reurt (D) en

Christina Keuters parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-81 - foto 4621a+b)

 

Aldekerk (D) - 27 mei 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ruthgerus Haever parochiaan van Aldekerk (D) en

Helena Ohmen parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-104 - foto 4315a+b)

 

Aldekerck (D) - 14 juni 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hotz parochiaan van Aldekerck (D) en

Margarita Baetsen parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (22-1760-115 - foto 1601a+b)

 

Aldekerk (D) - 28 juni 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Callen parochiaan van Nieukerk (D) en

Gertrudis Pannekens parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-120 - foto 4317a+b)

 

Aldekerk (D) - 10 juli 1760 - brief en schema van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Naebers weduwnaar van Mechtildis Catharina, Mechtildis Catharina dochter van Joannes, Joannes zoon van Tilmannus, Tilmannus zoon van Petrus; en

- Agnes Slex dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Joannes, Joannes zoon van Joanna, Joanna dochter van Petrus..

RHCL Maastricht (22-1760-52 - foto 4619a+b+c)

 

Aldekerk (D) - 19 augustus 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reuvers en Christina Pauwels.

RHCL Maastricht (22-1760-116 - foto 4624a+b)

 

Aldekerk (D) - 27 augustus 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes ten Dijck weduwnaar en Mechtildis Catharina Looijens.

RHCL Maastricht (22-1760-123 - foto 4625a+b)

 

Aldekerk (D) - 17 september 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verbvand met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maes parochiaan van Nieukerk (D) en

Sophia Gartmans parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-89 - foto 4314)

 

Aldekerk (D) - 22 november 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Papenheijm en Sibilla Gasthuijs.

RHCL Maastricht (22-1760-95 - foto 4623a+b+c+d)

 

Aldekerk (D) - 25 maart 1761 - brief en schema van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Gilbers zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Joanna; en

- Elisabetha ten Derp dochter van Theijs, Theijs zoon van Tilmannus.

Tilmannus en Joanna zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1761-36 - foto 4629a+b)

 

Aldekerk (D) - 28 maart 1761 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Keusters en Christina Theijs.

RHCL Maastricht (23-1761-5 - foto 4628)

 

Aldekerk (D) - 12 november 1761 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Schupkens en Anna Margarita van Kuijck.

RHCL Maastricht (23-1761-1 - foto 4627)

 

Aldekerk (D) - 22 april 1767 - brief van J: M: de Cock pastoor "veteris eeclesia" [= Aldekerk D] mede ondertekend door H: Slex pastoor "montis s(anc)ti

Antonii" [= st. Antonisberg D] als aanvraag door dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pinckels parochiaan van Aldekerk (D) en

Christina Hafmans parochiane van st. Tonisberg (D).

RHCL Maastricht (24-1767-122 - foto 4632)

 

Aldekerk (D) - 27 mei 1767 - brief en schema van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Ruthgerus Bolten zoon van Christina, Christina dochter van Paulus, Paulus zoon van Jacobus; en

- Mechtildis Peters dochter van Margarita, Margarita dochter van Mechtildis, Mechtildis dochter van Margarita.

Jacobus en Mechtildis zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (24-1767-72 - foto 4631a+b+c)

 

Aldekerk(D) - 16 september 1767 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Haeffmans en Margarita Haemus.

RHCL Maastricht (24-1767-141 - foto 4633)

 

Aldekerk (D) - 28 oktober 1767 - brief en schema van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Arnoldus ten Dijck zoon van Margarita, Margarita dochter van Catharina; en

- Mechtildis Catharina Slex dochter van Mechtildis, Mechtildis dochter van Agnes.

Agnes en Catharina zijn zusters.

RHCL Maastricht (24-1767-149 - foto 4635a+b)

 

Nieukerk (D) - 6 november 1767 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kusters parochiaan van Aldekerk (D) en

Aldegondis Steirtgens parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (24-1767-96 - foto 4330)

 

Aldekerk (D) - 18 november 1767 - brief van J: M: de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Schoenmaeckers en Aldegundis Gilberts.

RHCL Maastricht (24-1767-148 - foto 4634)

 

Aldekerk (D) - 8 september 1768 - brief van J: M: van Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Dries en Anna Gertrudis Booten.

RHCL Maastricht (25-1768-44 - foto 4636)

 

Aldekerk (D) - 30 december 1771 en 13 januari 1772 - brieven en schema van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie

vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Maesen zoon van Antonius Maesen en Aldegundis Paesch; en

- Sibilla Paesch ook Kloeten dochter van Henricus Paesch en Maria Kloeten.

Henricus Paesch en Aldegundis Paesch zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (26-1772-43 - foto 4644a+b+c+d+e+f) 

 

Aldekerk (D) - 29 januari 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wummers weduwnaar en Margarita Bongen weduwe.

RHCL Maastricht (26-1772-37 - foto 4643)

 

Aldekerk (D) - 4 februari 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ruthgerus Breijhorst weduwnaar en Mechtildis Schardenbergh.

RHCL Maastricht (26-1772-31 - foto 4642)

 

Aldekerk (D) - 5 februari 1772 - brief en schema van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Tilmannus Eeckmans zoon van Ludovicus Eeckmans en Catharina Bisschops, Ludovicus zoon van Joannes Eeckmans en Aldegundis Broeckmans; en

- Anna Sophia Willems, dochter van Joannes Willems en Catharina Eeckmans, Catharina dochter van Tilmannus Eeckmans en Elisabeth Steijnes.

Joannes Eeckmans en Tilmannus Eeckmans zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-30 - foto 4641a+b)

 

Aldekerk (D) - 13 februari 1772 - brief van J. M. deCock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hoefnaegels en Christina Cuijpers.

RHCL Maastricht (26-1772-7 - foto 4637)

 

Aldekerk (D) - 24 februari 1772 - brief van J. M> de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Engelen parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Gertrudis Heeskes van Kempen (D) aartsbisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-10 - foto 4639)

 

Aldekerk (D) - 26 februari 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Draeck en Magdalena Eickmans.

RHCL Maastricht (26-1772-9 - foto 4638)

 

Aldekerk (D) - 19 maart 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Roosen en Catharina van Dalen.

RHCL Maastricht (26-1772-17 - foto 4640)

 

Nieukerk (D) - 12 mei 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) mede ondertekend door G. W. Slex kapelaan in Aldekerck (D) [vanwege

afwezigheid van pastoor aldaar] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vankuijck parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Dries parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-134 - foto 4341)

 

Aldekerk (D) - 22 juni 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Pannekens en Anna Felinghs.

RHCL Maastricht (26-1772-103 - foto 4645)

 

Aldekerk (D) - 19 november 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor ex Nieukerck (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Pannekes weduwnaar parochiaan van Nieukerk (D) en

Catharina Heijmans parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (24-1772-29 - foto 4336)

 

Mill (nb) - 24 februari 1773 - brief van Gerardus Vos pastoor van Mill als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gedden parochiaan van Aldenkerk (D) en

Maria Elizabetha Graven parochiane van Mill.

RHCL Maastricht (27-1773-82 - foto 3260)

 

Aldekerk (D) - 24 juni 1773 - brief en schema van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Brants bruidegom Pannekes zoon van Godefridus Brants en Aldegundis Haeffmans, Godefridus zoon van Gerardus Brants en Richarda,

                                            Richarda dochter van Lambertus Pannekes en Elisabeth Daermans; en

- Anna Reijnders bruid Daermans, dochter van Ludovicus Reynders en Maria Roes, Ludovicus zoon van Wilhelmus Reynders en Maria, Maria dochter

                                            van Henricus Daermans en Gertrudis Vinmans.

Elisabetha Daermans en Henricus Daermans zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (27-1773-22 - foto 4646a+b)

 

Aldekerk (D) - 30 augustus 1773 - brief incl. schema van G. Wilhelmus Slex kapelaan in Aldekerck (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor in

Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwegeb 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Phlips parochiaan in "Nieuwkerck" zoon van Mathias Phlips en Anna Stappers, Anna dochter van Goedefridus Stappers en Gertrudis

                                           Gromans, Goedefridus zoon van Petrus Stappers en Maria Phlips; en

- Anna Margarita Kusters parochiane in Aldekerck, dochter van Henricus Kusters en Anna Stappers, Anna dochter van Peter Stappers en Sophia

                                           Willems, Peter zoon van Petrus Stappers en Maria Phlips.

RHCL Maastricht (27-1773-52 - foto 4342a+b)

 

Aldekerk (D) - 9 oktober 1774 - brief en schema van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Haegemans zoon van Gosuenus Haegemans en Gertrudis Schopmans, Gertrudis dochter van Petrus Schopmans en Catharina Baetsen; en

- Aldegundis Vaets bruid Jochims dochter van Wilhelmus Vaets en Sibilla Felings bruid Jochims, Sibilla dochter van Jacobus Felings en Margarita

                                          Schopmans bruid Jochims, Margarita dochter van Andreas Schopmans en Sibilla Jochims.

Petrus Schopmans en Andreas Schopmans zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1774-11 - foto 4647a+b)

 

Aldekerk (D) - 8 februari 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fels en Christina Sanders.

RHCL Maastricht (28-1777-49 - foto 4650)

 

Aldekerk (D) - 4 april 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Heusch en Maria Mulders.

RHCL Maastricht (28-1777-78 - foto 4651)

 

Aldekerk (D) - 22 mei 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Jacobus Lochmans weduwnaar en Anna Catharina Gasthes, beiden parochianen van Aldekerk (D).

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen, zodat ze snel kunnen trouwen ook al omdat Godefridus vaak voor zaken in Venlo woont.

RHCL Maastricht (28-1777-115 - foto 4653+TV)

 

Aldekerk (D) - 14 juni 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Tilmannus Bosch en Anna Gertrudis Helmigs.

RHCL Maastricht (28-1777-147 - foto 4654)

 

Aldekerk (D) - 21 november 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatioe in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Rijcken parochiaan van st. Antonis-berg [= st. Tonisberg D] en

Christina Crops parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-88 - foto 4652)

 

Aldekerk (D) - 4 december 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Diresen bruidegom Wetzels weduwnaar en Sophia Coenen.

RHCL Maastricht (28-1777-15 - foto 4649)

 

Aldekerk (D) - 13 februari 1781 - brief van J. M. de Cock pastoor van Aldekerk (D) over betaling van Joannes Huijsman vanwege verleende dispensatie op 14

januari in verband met 4e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (29-1781-7 - foto 4656a/b+TV)

 

Aldekerk (D) - 5 mei 1781 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Joosten en Margarita Mulders.

RHCL Maastricht (29-1781-4 - foto 4655)

 

Aldekerk (D) - 5 februari 1783 - brief van A: F: STahl dienstbaar in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kemelinghs en Catharina op den Mon.

RHCL Maastricht (29-1783-181 - foto 4658)

 

Aldekerk (D) - 22 februari 1783 - brief van A: F: Stahl dienstbaar in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Papen en Maria Agnes Hafmans.

RHCL Maastricht (29-1783-20 - foto 4657a+b)

 

Aldekerk (D) - 20 april 1784 - schema van Joannes Kuijpers namens van der Schueren ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Breskes bdm Wimmen zoon van Maria Tenberg, Maria dochter van Sibilla Fieten, Sibilla dochter van Mechtildis Schueren, Mechtildis dochter

                                              van Petrus Schueren en Sibilla Rurtman; en

- Margarita Coninx dochter van Elisabeth Bachkins, Elisabeth dochter van Sibilla Schueren, Sibilla dochter van Henricus Schueren, Henricus zoon van

                                              Petrus Schueren en Sibilla Rurtman.

De brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-24 - foto 4662)

 

Aldekerk (D) - 10 oktober 1784 - brief en schema van P. De van der Schueren dienstbaar in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Deuckels en Joanna Bullen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-21 - foto 4661)

 

Aldekerk (D) - 24 november 1784 - brief van P. De van der Schueren pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Tilmannus Raetjes en Sophia Roeffs weduwe.

RHCL Maastricht (30-1784-3 - foto 4659a+b)

 

Aldekerk (D) - 9 juni 1785 - brief van P. van der Schueren pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Loeven parochiaan van "montis sancti Antonii" [= st. Tonisberg D] en

Catharina Buijten parochiane van Aldekerk (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1785-19 - foto 4663)

 

Aldekerk (D) - 7 juni 1796 - brief van P. van der Schueren pastoor van Aldekerkl (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Menskens weduwnaar en Aldegundis Eijckmans.

RHCL Maastricht (32-1796-50 - foto 4669)

 

Aldekerk (D) - 7 juli 1796 - brief en schema van P. van der Schueren pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Beckers zoon van Petrus Beckers en Margarita Huyskes, Margarita dochter van Gerardus Huijskes en Eva Beeker, Eva dochter van Petrus

                                            Beeker en Catharina Reijnders; en

- Anna Catharina Beeker dochter van Joannes Beeker en Catharina Bosmans, Joannes zoon van Petrus Beeker en Catharina Heumes, Petrus zoon

                                            van Joannes Beeker en Aldegundis Heijkes.

Petrus Beeker en Joannes Beeker zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1796-3 - foto 4667a+b)

 

Aldekerk (D) - 18 oktober 1801 - brief van P. van der Schueren pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Druijen en Helena Metzen.

RHCL Maastricht (32-1801-7 - foto 4670a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

verm. Aldekerck (D) - februari - ca. 1721 - brief en schema van G: Janssens pastoor in Aldekercken als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Slex zoon van Catharina, Catharina dochter van Petrus Hoenmans, Petrus zoon van Jacobus Hoenmans; en

- Mechtildis Poorten alias Deuckels dochter van Agnes, Agnes dochter van Mechtildis Hoenmans, Mechtildis dochter van Jacobus Hoenmans.

RHCL Maastricht (S-?-47 - foto 1342a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Keulen (D) - 19 december 1643 - bedank briefje van Joannes Bock vicarius aan Hermen op den Acker in Aldekerck (D) waar hij enige tijd had verbleven.

RHCL Maastricht (1-1643-1 - foto 4554a/b+TV)

 

Aldekerk (D) - 24 februari 1678 - brief van Petrus Cleinings pastoor "ve" [= veteris ecclesiae = Aldekerk D] over kerk zaken.

RHCL Maastricht (1-1678-37 - foto 6143)

 

Aldekerk (D) - 13 nov. 1740 - brief van A. Slens vicarius over het in de winter op zon- en feestdagen opdienen van missen in de kapel van Stenden, een

gehucht bij Aldekerk. Hij vraagt toestemming dat te doen in periode begin december tot einde februari.

RHCL Maastricht (14-1740-77 - foto 6348a/b+TV)

 

Aldekerk (D) - 13 en 16 oktober 1741 - brief van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) aan bisdom Roermond, waarna antwoord uit Roermond aan

Aldekerk (D) en Venlo over Sophia Graten die in verleden heeft gekraamd aan een onwettig kind en bij geboorte de vader niet heeft genoemd. Het

kind is inmiddels overleden en nu noemt Sophia als vader Petrus Diemers, die het ontkent. Petrus heeft nu verhouding met Catharina Simens, die

zwanger is en met wie hij wilt trouwen. We weten niet goed met wie hij moest trouwen danwel vergoeding betalen. Huwelijjk brengt uitkomst.

RHCL Maastricht (15-1741-107 en 160 - foto 1105a/f+TV)

 

Aldekerk (D) - 18 februari 1743 - brief van G. Janssens pastoor in Aldekerk (D) over aantal dingen: 1) over 4 burgers uit st. Antonius en 3 bedelaars die

parochianen zijn van Aldekerk (D) allen in gevangenis waarvan hij hoopt dat ze spoedig vrij komen; 2) Vitus een arme jongen van 18 jaar die in Aldekerk

(D) afgelopen zomer publiekelijk was gegeseld en weggestuurd in ballingschap en 3) de 2 vrouwen van Andreas Speulmans, de tegenwoordige met de

naam Maria, maar daarvoor was hij weduwnaar waaruit een zoon genaamd Jacobus Speulmans leeftijd nu 12 jaar en enkele maanden, die zijn hele leven

heeft gebedeld maar 3 jaar geleden uit huis vluchtte omdat Andreas hem niet erkend. Jacobus ging naar Kempen (D) waar op kasteel Fels Jacobus was

erkend als zoon van Andreas, wat Andreas ontkend.

RHCL Maastricht (17-1743-60 - foto 6293a/c+TV)

 

Aldekerk (D) - 17 april 1776 - brief van J. M. de Cock pastoor van Aldekerk (D) over zakelijke dingen.

RHCL Maastricht (28-1776-2 - foto 4648+TV)

 

Aldekerk (D) - 17 maart 1784 - dokument als copie van gericht Aldekerk over de inventaris van Jacobus Haeff weduwnaar van Gritjen Schutten ten

aanzien van hun 2 kinderen.

RHCL Maastricht (30-1784-18 - foto 4660)

 

Aldekerk (D) - 31 maart 1784 - verklaring van A. W. Burgers van gericht Aldekerk (D) inzake huwelijks kontrakt tussen:

Joannes Wimmers en Margriet Coninghs.

RHCL Maastricht (30-1784-17 - foto 4352)

 

Afferden - 23 augustus 1786 - brief van P. Erckens, pastoor en decaan van Afferden die hulp vraagt aan de bisschop van Roermond over een kwestie

van bruidegom Godefridus Blauels en bruid Anna Poots, die hebben besloten te wonen in Rayen (een gehucht bij Neukirchen-Vluyn) maar geestelijk

valt dit onder pastoor van Eyll (een dorp bij Aldekerk) van aartsbisdom Keulen. De pastoor van Aldekerk heeft de afkondigingen ongefundeerd geweigerd

te laten doen, vanwege de lering en aannames in verschillende bisdommen. De bruidegom komt uit Kempen (D) heeft aldaar catechismus geleerd maar

is opgevoed en zijn 1e communie in Aldekerk (D) en zij van Raijen (D) haar bloedverwanten wonen daar. Erkens merkt op dat echtparen onnodig worden

ten neergeslagen en vraagt de bisschop van Roermond om advies en een nieuwe instructie.

RHCL Maastricht (30-1786-23 - foto 1654a+b+c+TV)

 

Leuth (D) - 26 maart 1787 - brief van M. G. Tauwelrij pastoor in Leuth aan collega in Aldekerck (D) waarin hij hem mededeelt dat de ouders van Anna

Nelissen parochiane van Leuth (D) instemmen met haar huwelijk met Gerard Mojers parochiaan van Aldekerck (D) en dus geen beletsels bestaan.

RHCL Maastricht (30-1787-19 - foto 265a/b+TV)

 

Aldekerk (D) - 24 juni 1788 - brief van P. van der Schueren pastoor van Aldekerk (D) over Hermannus Cuijpers niet katholiek, die wilt trouwen met een

niet met name genoemde vrouw. Pastoor vraagt om advies. Bisdom antwoord dat Hermannus toegelaten mag worden tot een verloving.

RHCL Maastricht (30-1788-15 - foto 4664a/d+TV)

 

Grefrath (D) - 5 mei 1789 - brief van H. Knoblauch pastoor van Grefrath (D) over een anonieme kwestie van een soldaat die weduwnaar en parochiaan

is van Grefrath (D) die is getrouwd met een katholiek meisje uit Aldekerk (D). Maar huwelijk was niet voltrokken door hun eigen pastoor, dat wil zeggen

door een leger predikant. Vader van de bruid heeft tegen de pastoor van Aldekerk (D) verklaard niet eens te zijn met voortzetting van hun huwelijk door

voltrekking ervan in katholieke kerk van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (30-1789-5 - foto 4665a/c+TV)

 

Nieukerk (D) - 30 juli 1792 - brief van Hubrichs pastoor van Nieukerk (D) aan zijn collega te Aldekerk (D) over een probleem in welke plaats te trouwen

door Anna Kluijker die zwanger is van een soldaat maar waarmee ze niet wilt trouwen. Eerder dat is 7 jaar daarvoor was Anna al stiekem verloofd met

Petrus Swaegers, met wie ze nu wilt trouwen. Anna was voor advies naar haar broer in Aldekerk (D) gegaan en ze kunnen daar trouwen. Echter de

pastoor van Nieukerk (D) schrijft dat ze na voltrekking gaan wonen in Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (31-1792-22 - foto 4356a/c+TV)

 

st. Tonisberg (D) - 20 maart 1793 - brief van pastoor de Boesten over een dienstmeid parochiane van st. Tonisberg, die wilt trouwen, zij is echter geboren

in Holland van een katholieke moeder uit Aldekerk (D) en van een niet katholieke vader. Zij werd op 2-jarige leeftijd, na overlijden van haar ouders, overge-

bracht naar haar oma en oom in Aldekerk (D) en aldaar opgevoed. Zij zou door de moeder zijn gedoopt in Nijmegen, maar er is aldaar door de pastoors

niets gevonden [wellicht protestants gedoopt?]. Ook Dordrecht werd genoemd. De pastoor heeft het halve land afgezocht voor aanwijzingen. Pastoor vraagt

aan bisdom Roermond of zij als gedoopt kan worden beschouwd, de meid blijkt de katholieke leer te hebben geleerd en de mis te hebben bijgewoond.

Bisdom Roermond antwoordt positief mits zij onder voorwaarde wordt gedoopt en biecht aflegt.

RHCL Maastricht (31-1793-12 - foto 6331a/c+TV)

 

Aldekerk (D) - 13 augustus 1796 - brief van P. van der Schueren pastoor van Aldekerk (D) over annulering door Wilhelmina van Kuijck van haar verlo-

ving met Paulus Henricus Goosen, die ze op 11 juni was aangegaan. De pastoor heeft haar nog duidelijk gemaakt, dat zij zwaar zondigt als zij zonder

goede reden van de verloving afziet. Bisdom antwoord dat Wilhelmina niet verplicht is haar solemnele trouw beloften ter executie te brengen.

RHCL Maastricht (32-1796-18 - foto 4668+TV)