GenBronnen

maas

Vierlingsbeek (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Grave (nb) - 18 juni 1706 - brief en schema van fr. Columbanus in Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Kempen "incola s[anc]ti Antonij et frater procuratrieis monialum graviensium" - zoon van Petrus, Petrus zoon van Reijnerus, Reijnerus

                                             zoon van Aldegondis; en

- Joanna Janssen "incola Fierlinxbeeck" dochter van Petronella, Petronella dochter van Petronella, Petronella dochter van Joannes.

Aldegondis en Joannes zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (5-1706-13 - foto 1402a+b+c)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 juni 1716 - brief van Matthieus vanden Broeck pastoor in Vierlingbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Willems van Gemert katholiek en

Joanna Catharina van Overscheij niet katholiek.

RHCL Maastricht (8-1716-118 - foto 1404a+b+c)

 

Grave/Vierlingsbeek (nb) - 19 en 21 januari 1719 - brief van Columbanus pastoor in Grave, brief en schema van Matthieus van den Broeck pastoor in

Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Zelen parochiaan Vierlinxbeeck, zoon van Catharina Cuijpers, Catharina dochter van Joanna Heurckens, Joanna dochter van Joannes

                                          Heurckens, Joannes zoon van Reijnerus Heurckens en Alijdis; en

- Gertrudis Helena van den Broeck parochiane Graviensis, dochter van Elisabetha Verschaar, Elisabetha dochter van Arnolda Hijsen, Arnolda dochter

                                          van Theodorus Hijsen, Theodorus zoon van Arnoldus Hijsen en Alijdis.

Joannes Heurckens en Theodorus Hijsen zijn half broers.

RHCL Maastricht (9-1719-39 - foto 1405a+b+c+d+e+f)

 

Geijsteren - 30 november 1721 - brief van Joannis Vlockhoven pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk van:

Alart Jans van de Staij geboren (Vierlings)beek in het land van Cuijk inwoner over en weer in Geijsteren en (Vierlings)beek, heeft gewerkt in Holland.

Zijn toekomstige vrouw werd niet vermeld in dit schrijven.

Op 11 januari 1722 zijn getrouwd in Vierlingsbeek: Aaldert Janssen van de Staeij en Enneken Hendricks, ondertrouw 13 dec. 1721.

RHCL Maastricht (10-1721-27 - foto 1406a/b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 14 oktober 1729 - brief van M: vanden Broeck pastoor in Vierlinxbeeck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes van Berchom niet katholiek 45 jaar en Maria Petri katholiek parochiane van Vierlingsbeek en 23 jaar.

RHCL Maastricht (11-1729-88 - foto 1407a+b+c)

 

Oirlo - 25 november 1735 - brief van Joannes Fran: Kerstens pastoor van Oirlo aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Adam op de Blackt uit Venraij nu parochiaan van Vierlingsbeek en

Petronella Claessen van parochie kerk van Oirlo.

De bruidegom is al vele jaren een vluchteling om niet te worden opgepakt voor dienstneming door Brandenburg [sic: Pruissen].

Als de afkondigingen zou plaats vinden dan wordt de overheid ervan bekend.

RHCL Maastricht (13-1735-70 - foto 1408a+b+c+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 21 mei 1741 - brief van Matthieus van den Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Hugen [= Huijgens] ex Grunningen [= Groeningen/Groningen] en

Jacoba of Jacomijn Lemmen ex Holthees.

Beiden zijn parochianen van Vierlingsbeek en zijn op 6 mei 1741 in ondertrouw gegaan bij de pastoor van Vierlingsbeek en als 1e afroeping. Na de 2e af-

roeping kwam een goede vriend van de pastoor naar voren, die hem informeerde dat er een beletsel was. De pastoor heeft daarop onderzoek gedaan en

inderdaad de bruidegom is verwant aan de bruid in de 3e graad. Vandaar dat pastoor verzoekt om dispensatie en aangeeft dat het paar schuldig was dit

te verzwijgen tijdens hun eerdere gesprekken. We kunnen niet nagaan of er daadwerkelijk een katholiek huwelijk in Vierlinsgbeek heeft plaatsgevonden

omdat blijkbaar de huwelijks register van Vierlingsbeek zijn verdwenen, gezien de doop in 1743 zal het wel goed zijn gegaan. 

RHCL Maastricht (15-1741-41 - foto 1409a/b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 1 april 1742 - brief van M. v.d. Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie om te trouwen zonder toestemming

van de kapitein, in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Roelen soldaat ex Veert (D bij Geldern) en

Maria Jans Eckers ex Vierlinxbeeck.

Ze hebben hun verloving gesloten bij de pastoor en willen hun afkondigingen doen ook in Veert, echter de pastoor in Veert schrijft dat hij het niet kan doen

omdat de bruidegom soldaat is van het legioen van Brandenburg in garnizoen in Wesel (D). En toestemming van zijn kapitein moet hebben, echter het le-

gioen is in Silezie [toen Duitsland, nu Polen], daardoor toestemming onmogelijk om die te krijgen. Hij vreest dat ze zullen uitwijken naar de protestanten.

RHCL Maastricht (16-1742-86 - foto 1410a/b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 augustus 1742 - brief van Petrus Jansen pastoor in Vierlingsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Martens ex Groeningen en

Jacomina Simons ex Buegen [= Beugen].

RHCL Maastricht (16-1742-50 - foto 473a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 5 juli 1746 - brief en schema van P. Jansens pastoor in Vierlingsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon van de Waeter zoon van Petrus, Petrus zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Catharina en Catharina dochter van Hermannus; en   

- Gertrudis Waermerskercken dochter van Agnes, Agnes dochter van Helena, Helena dochter van Joannes en Joannes zoon van Hermannus.

RHCL Maastricht (18-1746-39 - foto 42a+b+c+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 23 maart 1750 - brief van P. Jansens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Jansen en Maria Lemmen.

RHCL Maastricht (19-1750-13 - foto 1411a+b)

 

Venraij / Vierlingsbeek (nb) - 23 mei 1753 - brief van Godefridus Linders op commissie van de vice-pastoor in Venraij en schema van P. Janssens

pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Versleijen parochiaan van Venraij, zoon van Joanna, Joanna dochter van Anna, Anna dochter van Anna; en   

- Hermina Zeelen parochiane van Vierlinxbeeck, dochter van Joanna, Joanna dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes.

Joannes en Anna zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (20-1753-66 - foto 1412a+b+c)

 

Geijsteren / Vierlingsbeek (nb) - 6 en 7 juli 1760 - brieven van G. Poeijn pastoor in Geijsteren en P. Janssens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Ruloffen weduwnaar parochiaan van Geijsteren en

Henrica van de Ven parochiane van Vierlinxbeeck.

RHCL Maastricht (22-1760-142 - foto 1414a+b+c+d+e)

 

Vierlingsbeek (nb) - 29 juli 1760 - brief van P. Janssens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Bleuse een fransman gedeserteerd uit het leger en

Catharina Evers oorspronkelijk uit Venraij.

Beiden leven samen een schandalig leven in zonde van ontucht, ze hebben reeds een huwelijk gesloten tegenover een niet katholieke priester en hebben

vaste woonplaats in parochie van Sambeek maar nu hebben ze een woning geaccepteerd in parochie Vierlingsbeek. Ze hebben reeds in Sambeek een kind

verwekt en wellicht is een 2e onderweg. Nu willen ze ook nog gehoorzame kinderen worden van de katholieke kerk en vragen om dispensatie van de 3 afkon-

gingen zodat ze ook rk kunnen trouwen. Antwoord eronder van bisdom Roermond door secretaris C. C. van den Bock dat dispensatie niet kan worden ver-

leend omdat er geen handelings vrijheid van Thomas erbij zat, dat is namelijk bewijs dat Thomas al niet eerder was verbonden met iemand anders.

RHCL Maastricht (22-1760-40 - foto 1413a/c+TV)

 

Sambeek (nb) - 13 oktober 1767 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor in Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Kempen parochiaan van Vierlinxbeek, zoon van Jan van Kempen en Margarita Huijbers, Margarita dochter van Henricus Huijbers en

                                           Joanna Anssems, Henricus zoon van Hendrik Huijbers en Joanna van Os; en   

- Joanna van Els parochiane van Sambeek, dochter van Albertus van Els en Catharina Verhaard, Catharina dochter van Winand Verhaard en

                                           Wilhelmina van Os, Wilhelmina dochter van Henricus van Os en Aldegonda Hendrix.

Joanna van Os en Henricus van Os zijn blijkbaar zus en broer.

RHCL Maastricht (24-1767-5 - foto 1415a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 21 mei 1772 - brief en schema van Switbertus Creemers pastoor in Vierlingsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Martens zoon van Wilhelmus Martens en Mechtildis Hendrix, Mechtildis dochter van Henricus Peters en Margarita van Bom, Henricus zoon

                                       van Petrus Hendrickx en Joanna Jansen, Joanna dochter van Joannes Hermans en Catharina de Hoog; en   

- Joanna Deckers dochter van Joannes Deckers en Joanna van den Staeij, Joanna dochter van Henricus van den Staeij en Joanna Lamers, Joanna

                                       dochter van Joannes Lamers en Helena Jansen, Helena dochter van Joannes Hermans en Catharina de Hoog.

Joannes Hermans en Catharina de Hoog hadden alleen 2 dochters.

RHCL Maastricht (26-1772-125 - foto 1418a+b+c)

 

Oirlo - 21 december 1772 - brief en schema van Henricus Weijers pastoor in Oirlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Verberckt parochiaan van Vierlinghsbeeck, zoon van Matthaeus en Elizabeth, Matthaeus zoon van Gerardus en Petronel Fluerkens,

                                           Gerardus zoon van Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans; en   

- Joanna van Heijster, parochiane van Oirlo, dochter van Rut en Theodora van Heijster, Ruth zoon van Matthaeus Fluerkens en Helena, Helena

                                           dochter van Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans.

Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans hebben slechts 2 kinderen.

RHCL Maastricht (26-1772-25 - foto 1417a+b+c+d)

 

Sambeek (nb) - 21 april 1774 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor in Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Josephus Coppers parochiaan van Vierlinxbeek, zoon van Jacobus Coppers en Gertruij Huijbers, Gertruij dochter van Willem Huijbers en Margarita

                                       H...kens, Willem zoon van Hendrik Huijbers en Joanna van Osch; en   

- Petronella Verhaard parochiane van Sambeek, dochter van Wilhelmus Verhaard en Joanna Vermaasen, Willem zoon van Winand Verhaard en

                                       Wilhelmina van Osch, Wilhelmina dochter van Henricus van Osch en Aldegonda Jans.

Joanna van Osch en Henricus van Osch zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (27-1774-10 en S-1774-110 - foto 1420a+b+c)

 

Vierlingsbeek (nb) - 25 april 1774 - brief van Switbertus Creemers pastoor in Vierlingsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus van de Wollenbergh parochiaan van Vierlingsbeek en

Petronella van den Bosch parochiane van Maashees.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (27-1774-9 - foto 1419a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 28 maart 1777 - brief en schema van Switbertus Creemers "missionarius indig. in Vierlingsbeek" als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Brienen zoon van Hermanus en Joanna, Hermanus zoon van Joannes en Gertrudis, Gertrudis dochter van Henricus en Mathea,

                                         Henricus zoon van Gabriel Kerstjens en Clara; en   

- Joanna Adriaans dochter van Gerardus en Willemina, Willemina dochter van Alardus en Cunera, Alardus zoon van Gabriel Kerstjens en Clara.

RHCL Maastricht (27-1777-42 plus 27-1777-43 - foto 1421a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 25/26 september 1802 - brief en schema van J. Nelissen pastoor in Vierlinxbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Janssen parochiaan van Oploo, Joannes zoon van Petronella, Petronella dochter van Maria, Maria dochter van Ernestus en Mathia; en   

- Henrica Maria Martens parochiane van Vierlingsbeek, dochter van Anna Maria, Anna Maria dochter van Elisabetha, Elisabetha dochter van Ernestus en Mathia.

RHCL Maastricht (32-1802-3 - foto 1423a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Vierlingsbeek (nb) - 30 december 1713 - brief van pastoor Mathaeus van den Broeck als verklaring van vrijheid voor Anna Hendriks alias Caaters paro-

chiane van Vierlingsbeek, die aldaar vele jaren heeft gewoond en zich altijd netjes heeft gedragen. Zij was voor enkele jaren getrouwd met Joseph Reijgers

uit Beieren, maar na 5-6 maanden na het huwelijk was vetrokken naar Beieren met belofte terug te keren, echter aldaar was overleden. Deze verklaring

was nodig voor Anna om aan te geven dat zij vrij is om een 2e huwelijk aan te gaan.

RHCL Maastricht (7-1713-34 - foto 1403+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 15 november 1741 - brief van Math. van den Broeck deken district Cuijk en pastoor in Vierlingsbeek, waaruit blijkt dat H. Arts pastoor

van Overloon er verdacht van wordt het te doen met zijn huishoudster Anna Vlockhoven. Die pastoor weigert mee te werken aan een onderzoek door ken-

nelijk de huishoudster binnen te houden. Als maatregel belooft hij nooit meer te praten met Anna en verder staat nog een aanbeveling van dhr. Torsingh

eerder raadsman om een nieuwe pastoor te benoemen. Later blijkt deze zaak veel erger want een weduwe heeft dhr. Arts/Aerts ervan beschuldigd het ook

met haar te hebben gedaan, waaruit een kind waarin ze tijdens de pijn van de bevalling heeft volgehouden dat Arts [Aerts] de vader was. Dhr. Aerts was

weggezet als pastoor uit Overloon, en geplaatst bij de prior van st. Agatha (Cuijk). De nieuwe pastoor van Overloon S. Versleijen verklaart op 28 april

 1743 aan J. F. Dispa kanunnik vicaris generaal van bisdom Roermond, dat hij als simpel priester niet bevoegd is absolutie te verlenen aan Aerts vanwege

de zware misdaad,  en dat eigenlijk alleen de hogere priesters kan doen op deze aarde zoals de bisschop.

RHCL Maastricht (15-1741-106 en 17-1743-103 - foto 6291a/d+TV en 6349a/d+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 19 januari 1777 - verklaring geschreven door E. Roeffs pastoor van Vierlinxbeek en ondertekend door Catharina van den Hergraf

als moeder van de aanvrager, dat Christina Brienen en Gerit Briene zus en broer zijn.

RHCL Maastricht (28-1777-70 - foto 1416)

 

Vierlingsbeek (nb) - 22 maart 1797 - brief van J: Nelissen pastoor van Vierlingsbeek aan M.A. Sijben vicarius-generaal in Roermond over het "overlezen"

in periode 1795-1797 van aantal personen en hun bezittingen.

RHCL Maastricht (32-1797-7 - foto 1422a+b+c)