GenBronnen

maas

Velp (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Boxmeer - 14 april 1773 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheijen parochiaan van Boxmeer en

Anna Maria van Dalem parochiane van Velp bisdom Luik.

RHCL Maastricht (27-1773-96 - foto 3261)

 

30 april 1773 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheyen parochiaan van Boxmeer bisdom Roermond en

Anna Maria Vandalem parochiane van Velp (bij Grave) bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 795)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Velp (nb) - 7 april 1690 - brief van NN pastoor over huwelijk van een edel vrouw uit Ravenstein en een protestantse man van een in aanzien staande

familie uit Velp met de vraag hem in te wijden in katholieke grond beginselen.

RHCL Maastricht (3-1690-42 - foto 3322+TV)

 

Velp (nb) - 26 april 1743 - kennisgeving van een zakelijke transactie tussen pastoor Oldenzee en de heer van de Gheest.

RHCL Maastricht (17-1743-61 - foto 1632a/b+TV)