GenBronnen

digitalisering

maas

Velp (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Boxmeer - 14 april 1773 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheijen parochiaan van Boxmeer en

Anna Maria van Dalem parochiane van Velp bisdom Luik.

RHCL Maastricht (27-1773-96 - foto 3261) plus

 

30 april 1773 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheyen parochiaan van Boxmeer bisdom Roermond en

Anna Maria Vandalem parochiane van Velp (bij Grave) bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 795)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Velp (nb) - 7 april 1690 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (3-1690-42 - foto 3322)

 

Velp (nb) - 26 april 1743 - brief van NN over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (17-1743-61 - foto 1632a+b)