GenBronnen

maas

st. Anthonis (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wanroij (nb) - januari 1678 - brief en schema van Joannes van Schuijl pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ottonis geboren in Wanroij, zoon van Otto Rudolphi, Rudolph zoon van Berthen Otten, Berthen dochter van Maria Reijnen; en

- Gertrudis Bernardi geboren in st. Anthonis, dochter van Aldegonda Hermens, Aldegonda dochter van Aldegonda Peters, Aldegonda dochter van

                                                     Petrus Reijnen.

Maria Reijnen en Petrus Reijnen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (1-1678-14 - foto 3116a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 31 juli 1678 - brief/schema van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Joannis Hermens zoon van Joannes Hermens, Joannes zoon van Joanna Petri, Joanna dochter van Petrus Jans; en

- Margareta Joannis Peters dochter van Joannes Peters en Cornelia Henrici, Cornelia dochter van Henricus Reijneri, Henricus zoon van Reijnerus Jans.

Petrus Jans en Reijnerus Jans zijn broers.

RHCL Maastricht (1-1678-56 - foto 3118)

 

st. Anthonis (nb) - 8 februari 1680 - brief/schema van Henricus Alars pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pauli zoon van Paulus Petri, Paulus zoon van Petrus Martini, Petrus zoon van Martinus Martens; en

- Jacomina Gerardi dochter van Gerardus Godefridi, Gerardus zoon van Godefridi en Maria Arnoldi, Maria dochter van Arnoldi en Hendrina Martens.

Martinus Martens en Hendrina Martens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (1-1680-4 - foto 3119)

 

st. Anthonis (nb) - mei 1685 - brief en schema van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Henrici weduwnaar van Arnolda Petri, Arnolda dochter van Petrus Joannis, Petrus zoon van Joannes Arnoldi, Joannes zoon van Arnoldi Peters; en

- Elisabetha Martens dochter van Martinus Hermanni, Martinus zoon van Hermannus Joans, Hermannus zoon van Elisabetae Peters.

Arnoldus Peters en Elisabeta Peters zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (2-1685-43 - foto 3120a+b+c)

 

st. Anthonis (nb) - 28 juni 1689 - brief/schema van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Godefridi zoon van Matthisina Willems, Matthisina dochter van Maria Aarts van Veestegh; en

- Maria Godefridi Elbers dochter van Godefridus Elbers, Godefridus zoon van Maria Aarts Peters.

Maria Aarts Peters en Maria Aarts van Veestegh verwant in 2e graad.

RHCL Maastricht (2-1689-31 - foto 4195)

 

st. Anthonis (nb) - 28 december 1704 - brief/schema van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Henrici zoon van Henricus Jacobs, Henricus zoon van Jacobus Henrix; en

- Joanna Andreae Hogarts weduwe, dochter van Andreas Hogardi, Andreas zoon van Hogardus Egberts.

Jacobus Henrix en Hogardus Egberts zijn broers.

RHCL Maastricht (2-1704-45 - foto 3122a+b)

 

Overloon (nb) - 14 juli 1705 - brief en schema van Andreas Knippenbergh pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Arts parochiaan van st. Anthonis, zoon van Petronellae Jans, Petronella dochter van Joannae Jans, Joanna dochter van Joannis Peters; en

- Arnolda Peters parochiane van Overloon, dochter van Petri Thunissen, Petrus zoon Annae Peters.

Joannes Peters en Anna Peters zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (5-1705-14 - foto 3123a+b+c)

 

st. Anthonis (nb) - 19 november 1709 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus Hermens en Anna Henrix.

RHCL Maastricht (5-1709-7 - foto 3169)

 

st. Anthonis (nb) - 12 mei 1710 - brief en schema van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Wilberts zoon van Willibrordus, Willibrordus zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Winandus; en

- Elisabetha Nillesen weduwe van Petrus, Petrus zoon van Winandus, Winandus zoon van Lambertus, Lambertus zoon van Winandus.

RHCL Maastricht (6-1710-103 - foto 3125a+b+c+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 10 december 1714 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Gerits en Gertrudis Jans.

RHCL Maastricht (7-1714-6 - foto 3127a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 28 december 1714 - brief en schema van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Wilberts eertijds getrouwd met Elisabeth, Elisabeth dochter van Anna, Anna dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Caspar Philippi; en

- Isabella Elberts dochter van Joanna, Joanna dochter van Catharina, Catharina dochter van Thomas, Thomas zoon van Caspar Philippi.

RHCL Maastricht (7-1714-5 - foto 3126a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 21 maart 1717 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henrici Heunen en Maria Huberti.

RHCL Maastricht (8-1717-5 - foto 3128a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 29 januari 1729 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Georgij Bueckers parochiaan van st. Anthonis in Oelbroeck en

Henrina Henrici Groene ex Angulo Sambecano.

RHCL Maastricht (11-1729-121 - foto 3130a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 19 december 1741 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis aan bisdom Roermond over:

Henricus Ebben uit parochie st. Anthonis die vele jaren geleden was vertrokken naar Holland en aldaar een niet katholieke huwelijk is aangegaan met

een niet katholieke vrouw genaamd Gertrudis N. waarmee minimaal 10 jaar een onwettig huwelijk. Nu hij terug is, wil hij graag katholiek trouwen en zij

wilt zich bekeren tot het katholiek geloof. Tot dan heeft de pastoor gevraagd dat ze niet met elkaar naar bed gaan, totdat hij van de bisschop dispen-

satie heeft gekregen. Op 26 december krijgen ze dispensatie van de afroepingen en van de gesloten tijd.

RHCL Maastricht (15-1741-103 - foto 3136a/c+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 27 juni 1746 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Arnoldus van Mil van st. Anthonis en

Joanna Jans parochiane van Wanroij.

RHCL Maastricht (18-1746-66 - foto 3140a+b+c)

 

Mill (nb) - 1 januari 1753 - brief en schema van J.W. Boonaerts pastoor van Mill als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jans van Gemert van st. Anthonis weduwnaar van Maria, Maria dochter van Mechtildis; en

- Barbara Jans Sluijs weduwe van Mill, dochter van Bertie, Bertie dochter van Jacoba.

Mechtildis en Jacoba waren zusters.

RHCL Maastricht (20-1753-42 - foto 3142a+b+c+d)

 

st. Anthonis (nb) - 2 mei 1753 - brief van C. Molmans pastoor en decaan van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Martens parochiaan van Sambeek en

Cornelia Matthiae van de Hulsbeeck parochiane van st. Anthonis.

RHCL Maastricht (20-1753-145 - foto 3143a+b+c)

 

Oploo (nb) - 12 april 1760 - brief en schema van A.H. Schmerling pastoor in Oploo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilbertus Thijssen weduwnaar van st. Anthonis parochie, zoon van Isabel, Isabel dochter van Joanna, Joanna dochter van Arnoldus Martens en Catharijn; en   

- Elizabetha Joannis Derixs dochter van Cathrijn Genighten, Cathrijn dochter van Jacomijn, Jacomijn dochter van Arndolus Martens en Catharijn.

Joanna en Jacomijn zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-151 - foto 3146a+b+c+d)

 

st. Anthonis (nb) - 30 augustus 1760 - brief van Rudolphi Lemmens in opdracht van de deken C. Molmans van st. Anthonis als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jordanus Thijssen en Antonia Havens parochianen van st. Anthonis in Oelbroeck.

RHCL Maastricht (20-1760-110/1 - foto 3144)

 

Rijkevoort (nb) - 19 juni 1764 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Jans parochiaan van st. Anthonis, zoon van Joanna Adams, Joanna dochter van Adam Aben; en

- Margareta Reijne parochiane van Rijckenvoort, dochter van Petronella Geurts, Petronella dochter van Godefridus Aben.

Adam Aben en Godefridus Aben zijn broers.

RHCL Maastricht (23-1764-120 - foto 3149a+b+c)

 

st. Anthonis (nb) - 29 september 1768 - brief van Rudolphi Lemmens pastor ind: als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Nelesen en Maria Hermens parochianen van st. Anthonis in Oelbroeck.

RHCL Maastricht (25-1768-39 - foto 3151a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 3 mei 1785 - brief van C. Molmans pastoor en decaan van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Conrardus Hoogers en Maria van den Biesen.

RHCL Maastricht (30-1785-6 - foto 3157a+b)

 

Oploo (nb) - 8 mei 1786 - brief van Joannes v.d. Heuvel pastoor in Oploo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Henr(ic)i van Hoenselaars parochiaan van Oploo en

Catharina Jacobi Lemmens parochiane van st. Anthonis.

RHCL Maastricht (30-1786-16 - foto 3159a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 16 juni 1790 - brief en schema van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Franssen zoon van Joannes en Maria, Maria dochter van Margarita Franssen.

- Joanna Thijssen dochter van Petronilla, Petronilla dochter van Petronilla Langis, Petronilla dochter van Antonia Langes.

RHCL Maastricht (31-1790-5 - foto 3160a+b)

 

st. Anthonis (nb) - voor 14 april 1793 - schema van [C. Molmans pastoor van st. Anthonis, herkenning handschrift] ter ondersteuning bij een aanvraag

 om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Thoonen ex st. Anthonis, zoon van Antonius Peters en Mechtilde Cornelese, Antonius zoon van Petrus Thenese en Maria Hendriks; en

- Henrica Wolters ex Rykenvort, dochter van Henricus Wolters en Judith Ansems, Henricus zoon van Henricus van Haps en Maria Theunese.

Ze zijn rk getrouwd in st. Anthonis (nb) op 14 april 1793.

Petrus Thenese en Maria Theunese zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (S-1793-89 - foto 6251a/b)

 

st. Anthonis (nb) - 30 maart 1804 - brief van J.F. Rijke pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Bardoel en Hendrina Jans parochianen in st. Anthonis in Oelbroek.

RHCL Maastricht (32-1804-1 - foto 3164a+b)

 

st. Anthonis (nb) - 24 mei 1804 - brief van J.F. Rijke pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Arts en Joanna Peters.

RHCL Maastricht (32-1804-10 - foto 3165)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

st. Anthonis (nb) - periode 1678-1704 - brief van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus Hermens weduwnaar parochiaan van st. Anthonis en

Joanna Arnoldi Mooren parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (S-?-77 - foto 3168)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Oploo (nb) - 27 februari 1779 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis waarmee een vlaamse pond schenkt voor bisschoppelijk seminarie bij

gelegenheid van het overlijden van de deken de heer Schmerborg.

RHCL Maastricht (28-1779-22 - foto 3155+TV)

 

Grave (nb) - 20 augustus 1783 - brief van pater de Vinck aan Casparus Molmans pastoor en deken in st. Anthonis, waarin hij hem mededeeld dat hij

vanwege ziekte van dhr. van Esch tijdelijk was aangesteld, maar nu is omgezet in een permanente aanstelling.

RHCL Maastricht (29-1783-54 - foto 5247a/b+TV) 

 

st. Anthonis (nb) - 10 januari 1786 - brief van C. Molmans deken over meerdere zaken 1) over een huwelijk in Cuijk wat lijkt te zijn afgehandeld, 2) over

een soldaat dia via de pastoor in Beers wilt trouwen maar er lijken wat problemen mee te zijn en 3) om op enkele zondagen missen te besteden in ge-

dachtenis aan Karl Friederich van Hohenzollern Sigmaringen heer van o.m. Boxmeer die was overleden op 20 december 1785.

RHCL Maastricht (30-1786-2 - foto 3158a/b+TV)