GenBronnen

maas

Sambeek (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Sambeek (nb) - 6 augustus 1677 - brief van fr. Christianus pastoor van Sambeek parochie st. Barbara in land Cuijck als aanvraag voor dispensatie vanwege

geestelijk verwantschap en 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus vanden Hooghen parochiaan van Sambeek weduwnaar en

Swana of Zwaantje alias Susanna Sweers uit Utrecht weduwe van Alardus Brouwers.

De moeder van Alard Brouwers bekend als Germans heeft verklaard dat er een beletsel bestaat in 3e graad verwantschap. Dat eerder Arnoldus eerder doop-

heffer was bij de dochter van Zwaantje Sweers en Alardus Brouwers en dus ook een geestelijk verwantschap.

Uit deze correspondentie blijkt dat Arnoldus soldaat was ook uit Holland en eerder getrouwd met een protestantse vrouw.

RHCL Maastricht (1-1677-5 - foto 3115a/b+TV)

 

Boxmeer (nb) - 16 juli 1678 - brief van Alardus Franciscus van ..deron uit Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Thonissen en Hester Hendrix g(e)n(aam)t van Helmont beide van Sambeek.

RHCL Maastricht (1-1678-25 - foto 3117a+b)

 

Sambeek (nb) - 6 november 1689 - brief van fr. Christianus vande Water pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Willems en Petronillae Pauwels weduwe.

RHCL Maastricht (2-1689-23 - foto 3121)

 

Beugen (nb) - 27 maart 1703 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beughen in het Land van Cuijck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Heurkens weduwnaar, parochiaan van Beugen, zoon van Aleidis Graet, Aleidis dochter van Jacobus Graet, Jacobus zoon van Arnoldus

                                           Graet en Catharina; en

- Gertrude Jans van Os ex Sambeeck, dochter van Margareta Graet, Margareta dochter van Barbara Graet, Barbara dochter van Arnoldus Graet

                                           en Catharina.

RHCL Maastricht (4-1703-5 - foto 457a+b+c)

 

Sambeek - 10 februari 1721 - brief van Theodorus Kerstiens pastoor van Sambeeck aan bisdom Roermond als verzoek voor dispensatie van 2 voor-

genomen huwelijken:

1) ten behoeve van Apolonia van de Graaff, kennelijk afkomstig van Vlaanderen. Zij is getrouwd geweest met een Jood die voorwendde over te zullen

     gaan naar het katholicisme, maar in werkelijkheid niet gebeurde waarop scheiding.

     Zij wil nu trouwen met een zekere Jacobus Claavereveldt die in Sambeek woont. Verzoek om ermee akkoord te gaan.

2) ten behoeve van Petrus van Dijck parochiaan van Berghen en Joanna Visschers parochiane van Sambeeck. Zij vragen om dispensatie van de

     afkondigingen omdat Petrus soldaat van de koning van Pruissen is en op korte termijn moet vertrekken.

     Doordat zij kinderen heeft [kennelijk was zij weduwe] kan zij haar toekomstig echtgenoot niet volgen.

RHCL Maastricht (15-1741-68 - foto 1665a+b+TV) 

 

st. Anthonis (nb) - 29 januari 1729 - brief van C. Molmans pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Georgij Bueckers parochiaan van st. Anthonis in Oelbroeck en

Henrina Henrici Groene ex Angulo Sambecano.

RHCL Maastricht (11-1729-121 - foto 3130a+b)

 

Sambeek (nb) - 21 juni 1729 - brief/schema van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Janssens zoon van Catharina, Catharina dochter van Joanna, Joanna dochter van Catharina, Catharina dochter van Joannes van Os; en

- Anna Vermasere dochter van Theodora, Theodora dochter van Joannes, Joannes zoon van Matthias, Matthias zoon van Joannes van Os.

RHCL Maastricht (11-1729-53 - foto 3129a+b)

 

Sambeek (nb) - 24 april 1740 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Ceup en Elisabetha van Os.

RHCL Maastricht (14-1740-98 - foto 3134a+b)

 

Sambeek (nb) - 29 november 1741 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Berren parochiaan van Sambeek en

Maria van Wijm parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (15-1741-99 - foto 3135a+b)

 

Sambeek (nb) - 21 april 1742 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus van Els zoon van Margareta, Margareta dochter van Sibilla, Sibilla dochter van Catharina, Catharina dochter van Wolterus Theunesen; en

- Catharina Verhaert dochter van Winandus, Winandus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Wolterus Theunesen.

RHCL Maastricht (16-1742-67 - foto 3137a+b)

 

Sambeek (nb) - 6 augustus 1743 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Geurts zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Jacoba, Jacoba dochter van Arnoldus Mooren; en

- Petronilla Arnoldesen dochter van Hermanna, Hermanna dochter van Maria, Maria dochter van Arndolus Mooren.

RHCL Maastricht (17-1743-77 - foto 3138a+b)

 

Sambeek (nb) - 4 januari 1744 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kerstens zoon van Henricus, Henricus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Daniel Blommers; en

- Agnes van Els dochter van Rudolphus, Rudolphus zoon van Agnes, Agnes dochter van Mathias, Mathias zoon van Daniel Blommers.

RHCL Maastricht (17-1744-33 - foto 3139a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 15 april 1750 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus van Os zoon van Matthias, Mathias zoon van Matthias, Mathias zoon van Joannes van Os; en

- Margareta Derix weduwe van Henricus, Henricus zoon van Joanna, Joanna dochter van Henricus, Henricus zoon van Joannes van Os.

RHCL Maastricht (19-1750-12 - foto 3141a+b+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 2 mei 1753 - brief van C. Molmans pastoor en decaan van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Martens parochiaan van Sambeek en

Cornelia Matthiae van de Hulsbeeck parochiane van st. Anthonis.

RHCL Maastricht (20-1753-145 - foto 3143a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 6 april 1760 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Martens zoon van Joanna, Joanna dochter van Hesijchius, Hesijchius zoon van Joannes van Os; en

- Anna Maria Vinck dochter van Anna, Anna dochter van Barbara, Barbara dochter van Joannes van Os.

RHCL Maastricht (22-1760-164 - foto 3147a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 29 juli 1760 - brief van P. Janssens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Bleuse een fransman gedeserteerd uit het leger en

Catharina Evers oorspronkelijk uit Venraij.

Beiden leven samen een schandalig leven in zonde van ontucht, ze hebben reeds een huwelijk gesloten tegenover een niet katholieke priester en hebben

vaste woonplaats in parochie van Sambeek maar nu hebben ze een woning geaccepteerd in parochie Vierlingsbeek. Ze hebben reeds in Sambeek een kind

verwekt en wellicht is een 2e onderweg. Nu willen ze ook nog gehoorzame kinderen worden van de katholieke kerk en vragen om dispensatie van de 3 afkon-

gingen zodat ze ook rk kunnen trouwen. Antwoord eronder van bisdom Roermond door secretaris C. C. van den Bock dat dispensatie niet kan worden ver-

leend omdat er geen handelings vrijheid van Thomas erbij zat, dat is namelijk bewijs dat Thomas al niet eerder was verbonden met iemand anders.

RHCL Maastricht (22-1760-40 - foto 1413a/c+TV)

 

Sambeek (nb) - 2 september 1764 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wintjens sinds 2 jaar weduwnaar van Mechtildis van Luene, Mechtildis dochter van Goeswinus van Luene en Maria Pauwels, Maria dochter

                                           van Hermannus Pauwels en Antonia Schenk, Hermannus zoon van Hermannus Pauwels en Joanna Remmen; en

- Paulina Teeuwen dochter van Joannes Teeuwen en Maria Jan Cupers, Maria dochter van Jan Hendrik Cupers en Paulina Aelders, Paulina dochter

                                           van Joannes Aelders en Joanna Pauwels, Joanna dochter van Hermannus Pauwels en Joanna Remmen.

RHCL Maastricht (23-1764-36 - foto 3148a+b)

 

Sambeek (nb) - 13 oktober 1767 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor in Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Kempen parochiaan van Vierlinxbeek, zoon van Jan van Kempen en Margarita Huijbers, Margarita dochter van Henricus Huijbers en

                                           Joanna Anssems, Henricus zoon van Hendrik Huijbers en Joanna van Os; en   

- Joanna van Els parochiane van Sambeek, dochter van Albertus van Els en Catharina Verhaard, Catharina dochter van Winand Verhaard en

                                           Wilhelmina van Os, Wilhelmina dochter van Henricus van Os en Aldegonda Hendrix.

Joanna van Os en Henricus van Os zijn blijkbaar zus en broer.

RHCL Maastricht (24-1767-5 - foto 1415a+b)

 

Sambeek (nb) - 23 april 1768 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus van Els zoon van Albertus van Els en Catharina Verhaart, Albertus zoon van Roelf van Els en Margarita van Os, Roelf zoon van Willem

                                           van Els en Ulitje Claessen; en

- Wilhelmina Deckers dochter van Joannes Deckers en Joanna Hoeben, Joannes zoon van Michiel Deckers en Ermken Claessen, Ermken dochter

                                           van Nelis Claessen en Munnisken Otten.

Ulitje Claessen en Nelis Claessen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (25-1768-55 - foto 3152a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 6 november 1768 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Peter Jansen zoon van Jan Jansen en Helena Tunnissen, Helena dochter van Peter Tunnissen en Elisabeth Schaasle, Peter zoon van Jan Tunnissen

                                           en Mechtildis Slippenbeek; en

- Aldegonda Clabbers dochter van Jasper Clabbers en Mechtildis Aelders, Mechtildis dochter van Andris Aelders en Aldegonda Peters, Aldegonda

                                           dochter van Claas Peters en Magriet Tunnissen, Magriet dochter van Jan Tunnissen en Mechtildis Slippenbeek.

RHCL Maastricht (25-1768-24 - foto 3150a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 29 september 1772 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus van de Weijer parochiaan van Oploo, zoon van Paulus van de Weijer en Maria Peters, Maria dochter van Petrus Arts en Joanna Willems,

                                       Joanna dochter van Wilhelmus Willems en Gertrudis Jans, Gertrudis dochter van Joannes Teuwsen en Catharina Gerrits; en

- Wendelina Vinck parochiane van Sambeek, dochter van Joannes Vinck en Catharina Teuwsen, Catharina dochter van Matheus Gossens en Joanna

                                       Jacobs, Matheus zoon van Gossewinus Jans en Maria Tunnissen, Gossewinus zoon van Joannes Teuwsen en Catharina Gerrits.

RHCL Maastricht (26-1772-79 - foto 3153a+b+c+d)

 

Sambeek (nb) - 21 april 1774 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor in Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Josephus Coppers parochiaan van Vierlinxbeek, zoon van Jacobus Coppers en Gertruij Huijbers, Gertruij dochter van Willem Huijbers en Margarita

                                       H...kens, Willem zoon van Hendrik Huijbers en Joanna van Osch; en   

- Petronella Verhaard parochiane van Sambeek, dochter van Wilhelmus Verhaard en Joanna Vermaasen, Willem zoon van Winand Verhaard en

                                       Wilhelmina van Osch, Wilhelmina dochter van Henricus van Osch en Aldegonda Jans.

Joanna van Osch en Henricus van Osch zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (27-1774-10 en S-1774-110 - foto 1420a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 14 mei 1777 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Wintjens zoon van Joannes Wintjes en Mechtildis van Luenen, Mechtildis dochter van Goswinus van Luenen en Maria Pauwels, Maria

                                       dochter van Hermannus Pauwels en Anthoneta Schenck, Hermannus zoon van Paulus Pauwels en Joanna Remmen; en

- Petronella Teuwen dochter van Joannes Teuwen en Maria Jans Cuppers, Maria dochter van Joannes Henrix Cuppers en Paulina Aelders, Paulina

                                       dochter van Joannes Aelders en Joanna Pauwels, Joanna dochter van Paulus Pauwels en Joanna Remmen.

RHCL Maastricht (28-1777-73 - foto 3154a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 11 juni 1779 - brief van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Hendrix parochiaan van Haps en

Petronella Peters parochiane van Sambeek.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

Zij trouwen in Haps op 4 juli 1779 met als getuigen: Reijnerus Wilberts en Maria Jans.

RHCL Maastricht (28-1779-8 - foto 314a+b)

 

Sambeek (nb) - 30 april 1783 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hesigius/Hees van Osch zoon van Arnoldus van Osch en Joanna van Bom, Joanna dochter van Joannes van Bom en Peternel Melsen, Peternel

                                              dochter van Arnoldus Melsen en Elisabeth Barthels; en

- Joanna Catharina Bouwmans dochter van Jan Bouwmans en Alegonde Jans, Alegonde dochter van Jan Jacobs en Catharien Melsen, Catharien

                                              dochter van Arnoldus Melsen en Maria Barthels.

 Elisabeth Barthels en Maria Barthels zijn blijkbaar zusters.

RHCL Maastricht (29-1783-9 - foto 3156a+b+c+d)

 

Beugen (nb) - 26 mei 1786 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ebben parochiaan van Sambeek, zoon van Jan Ebben, Jan zoon van Geurt Ebben; en

- Dorothea Graat parochiane van Beugen, dochter van Jacob Graat, Jacob zoon van Enneke Ebben, Enneke dochter van Jacob Ebben.

Jacob Ebben en Geurt Ebben zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1786-15 en fiches 1755-28 - foto 548a+b)

 

Sambeek (nb) - 22 januari 1793 - brief van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband  met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Mooren en Petronilla Jans.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1793-58 - foto 3161a+b)

 

Sambeek (nb) - 13 april 1795 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Heijliger Jans zoon van Hendrik Jans en Jacomijn de Wilt, Hendrik zoon van Jan Gerrits en Maria Stevens, Maria dochter van Steve Stevens; en

- Christina van de Staeij dochter van Jacobus van de Staeij en Willemin Stevens Willemin dochter van Peter Stevens en Hendrien Thomassen,

                                            Peter zoon Steve Stevens.

RHCL Maastricht (31-1795-38 - foto 3162a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 13 april 1797 - brief van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leopoldus Vinck zoon van Godefridus Vinck en Catharina van Bree, Godefridus zoon van Leopoldus Vinck en Anna Ebben, Anna dochter van

                                          Godefridus Ebben en Barbara van Osch; en

- Theodora Jans dochter van Peter Jans en Anna Verhaart, Anna dochter van Wilhelmus Verhaart en Joanna Vermasen, Wilhelmus zoon van

                                          Winandus Verhaart en Wilhelmina van Osch.

Barbara van Osch en Wilhelmina van Osch zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1797-31 en S-1797-135 - foto 3163a+b+c)

 

Sambeek (nb) - 13 april 1804 - brief en 2 schema's van Math: Ebben op mandaat van Jacobus Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad bloed-verwantschap:

- Cornelius van Kempen zoon van Joannes van Kempen en Joannae van Els, Joannes zoon van Joannes van Kempen en Margaritha Huijbers; en

- Hendrina Huibers dochter van Henricus Huibers en Alegondae Verhaert, Henricus zoon van Henricus Huijbers en Agnetis Kerstjens.

Margaritha Huibers en Henricus Huijbers zijn zus en broer;

2e schema 3e/4e graad bloed-verwantschap:

- Cornelius van Kempen zoon van Joannes van Kempen en Joanna van Els, Joanna dochter van Albertus van Els en Catharina Verhaert; en

- Hendrina Huibers dochter van Henricus Huijbers en Alegonda Verhaert, Alegonda dochter van Renirus Verhaert en Joannae van den Bongaert,

                                       Renirus zoon van Henricus Verhaert en Margaritha Biermans.

Catharina Verhaert en Henricus Verhaert zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (32-1804-11 - foto 3166a+b+c)