GenBronnen

maas

's-Hertogenbosch (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Blerick - 30 juni 1703 - brief van Theodorus vanden Panhuijssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen tussen:

Servatius Faessen "buscoducensem" [= 's-Hertogenbosch] en Aldegonda Ingenriedt.

Zij trouwen rk Blerick op 2 juli 1703.

Ondertrouw 's-Hertogenbosch 7 juli 1703 [schepenbank].

Zij trouwen protestants 's-Hertogenbosch op 12 augustus 1703.

Hebben 9 kinderen in 's-Hertogenbosch [st. Pieterskerk] 1704-1718.

RHCL Maastricht (4-1703-4 - foto 72a+b+c+d)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1705 – brief van Joannes Baptista de Praedt "societis Jesu" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Assuerus Schatt uit Den Bosch weduwnaar van Maria van Burick met 6 kinderen en Catharina van Burick.

De vader van de overleden Maria van Burick en de vader van Catharina van Burick waren broers.

RHCL Maastricht (5-1705-28 – foto 5940a/b+TV)

 

Nijmegen - 28 juni 1715 - brief van f. Bernardus van Doren dat een dispensatie nodig is in verband met voorgenomen huwelijk vanwege 3e graad bloed-\

verwantschap tussen:

Cornelius Roelants uit Den Bosch en

Maria Elisabeth Sijde uit Nijmegen.

RHCL Maastricht (7-1715-85 - foto 3878)

 

Den Bosch / Maastricht / Roermond - 9, 18 en 19 oktober 1715 - briefjes van broeder Joannes van Ingen minderbroeder en missionaris in den Bosch,

Jacobus Buecken kanunnik st. Servaas en pastoor st. Mathias in Maastricht en van Joannes D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Cruchten parochiaan van st. Matthias kerk te Maastricht geboren in Roermond en

Barbara van Buel parochiane van Den Bosch geboren in Roermond.

Ontheffing van de 3 afkondigingen omdat ze voornemens zijn te reizen, beide ongebonden en voorzien van getuigschriften.

RHCL Maastricht (7-1715-137 en 7-1715-138 - foto 3879a+b+c+TV)

 

Venray - 23 april 1744 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Soest "Sylvaducensis" [='s-Hertogenbosch] en

Maria Swijen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (17-1744-24 - foto 1474a+b)

 

15 januari 1763 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Augustinus Andreas van Maussacker bisdom Buscodensi [= Den Bosch] en

Wilhelmina van Os parochiane van Herpen.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 480)

 

7 maart 1783 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vanderlanden van Den Bosch en

Maria Spirings parochiane van Uden.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 853)

 

22 mei 1783 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Anthonius Vandenbrock ex Den Bosch en

Agnetis Vandenheuvel parochiane van Uden.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 907)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Den Bosch - 5 maart 1703 - mededeling over Albertus Vogelvanger en Maria Elisabeth van Rijmsdijck.

Ze zijn rk getrouwd in Den Bosch op 5 maart 1703.

RHCL Maastricht (S-1703-129 - foto 6259a/b)

 

Linne - 29 augustus 1713 - brief van Paulus Vossen pastoor van Linne [aan Jolij van bisdom Roermond] over personen waarvan hij de namen niet noemt.

Zij is afkomstig van Linne maar 3 jaar geleden vertrokken, hij is uit 's-Hertogenbosch. Zij hebben buiten de streek gewoon in Holland en keren nu terug

om te trouwen. De pastoor wil dat doen na toestemming van de bisschop. Er zijn verder geen beletselen.

RHCL Maastricht (7-1713-26 - foto 3391a+b+TV)

 

Meijel - 11 september 1795 - brief van J.M.F. Frische pastoor in Meijel aan bisdom Roermond over Michael van den Eker geboren in Sevenum gehuwd

met Henrica Gerits geboren in Meijel, die kennelijk keizerlijk soldaat is geworden en toen hij militaire dienst had verlaten was teruggekeerd in zijn dorp

Sevenum aldaar ambtenaar werd in Meyel en na verblijf van enkele maanden heeft hij zich voorgesteld om ten overstaan van de pastoor van Meijel een

huwelijk aan te gaan met Godefrida Lenners, weduwe van Joannes Oomen. Waarop de pastoor hun zei van haar te ontvangen verklaring van vrijheid en

van hem verklaring van overlijden van zijn eerdere vrouw [Henrica Gerits]. Bruidegom heeft de pastoor een verklaring gegeven door zijn officier geschre-

ven maar zonder zegel waarin staat dat zijn vrouw overleden en begraven is in Roemenie. Later bleek die verklaring vals te zijn en kon Michael bij de

pastoor niets bewerkstelligen. Michael is inmiddels soldaat van Holland geworden. De pastoor heeft hem verwezen naar de vicarius-generaal waarop

Michael zei dat het hem was verboden door de Fransen. Inmiddels zijn de verloofden naar Den Bosch gegaan en aangezien hij Hollands soldaat is, zijn

ze aldaar ten overstaan van de vice-plebaan in huwelijk getreden. Nu zijn ze teruggekeerd in parochie Meijel, waarop de pastoor hun welgemeend heeft

gewaarschuwd, maar zonder effect omdat zij schandalig leven. De pastoor informeert de bisdom hierover opdat zij door hun waardige autoriteit worden

gestraft, als voorbeeld voor anderen en vraagt pastoor hem aan te geven wat te doen.

RHCL Maastricht (31-1795-52 - foto 630+TV)

 

Weert - 23 juli 1801 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als verzoek om raad aan bisdom Roermond. Petrus Hubers 36 jaar oud parochiaan van Weert

wilt trouwen met Cornelia Stultiens 26 jaar oud parochiane van Weert, maar zij krijgt geen toestemming van haar ouders. De reden wat zij daarvoor aanvoeren

is dat een nauwe kennis van hem een zwanger meisje heeft vermoord. Hij is zoon van Henricus Hubers en Mathia Gevers. Ze zijn getrouwd voor burgelijke

stand 18 augustus 1801 [let wel zij heeft feitelijk geen toestemming van haar ouders nodig aangezien zij meerderjarig was]. Uit deze correspondentie blijkt

dat N. Gevers [2e graad bloedverwant aan zijn moeder] de moordenaar was gepleegd in september 1800 in Den Bosch en nu opgesloten in Maastricht.

Als ps noemt de pastoor dat hij over een samenzwering tegen zijn broer niets meer heeft gehoord.

HCL Maastricht (32-1801-10 - foto 2123a+b+TV)