GenBronnen

maas

Rijkevoort (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Rijkevoort (nb) - 19 april 1729 - brief en schema van David Brouwers pastoor in Rijckevoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Gerets zoon van Gerardus Jans en Jacoba Huijberts, Jacoba dochter van Hubertus Jans en Elisabeth Jacobs, Elisabeth dochter van Jacobus

                                             Smits en Jacoba; en

- Aldegondis Peters dochter van Petrus Nelisen en Reijnera Peters, Reijnera dochter van Petrus Jacobs Smits en Maria, Petrus zoon van Jacobus

                                             Smits en Jacoba.

RHCL Maastricht (11-1729-41 - foto 3342a+b+c)

 

Rijkevoort (nb) - 19 juni 1764 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Jans parochiaan van st. Anthonis, zoon van Joanna Adams, Joanna dochter van Adam Aben; en

- Margareta Reijne parochiane van Rijckenvoort, dochter van Petronella Geurts, Petronella dochter van Godefridus Aben.

Adam Aben en Godefridus Aben zijn broers.

RHCL Maastricht (23-1764-120 - foto 3149a+b+c)

 

Rijkevoort (nb) - 17 april 1772 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Reijne weduwnaar parochiaan van Wanroij, zoon van Reijn Hermens, Reijn zoon van Jenneke Huijbers, Jenneke dochter van Huijbert Hermens; en

- Willemina Jans parochiane van Rijckenvoort, weduwe van Jan Nillese, Jan zoon van Aldegondis Jans, Aldegondis dochter van Jan Meuwse, Jan zoon

                                           van Meuws Hermens.

Huijbert Hermens en Meuws Hermens zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-138 - foto 3343a+b+c)

 

Rijkevoort (nb) - 6 april 1777 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reijnerus van Mill zoon van Everardus van Mill, Everardus zoon van, Margareta van Mill, Margarita dochter van Maria Elbers; en

- Hermiena Aerts dochter van Elbert Aerts, Elbert zoon van Aert Elbers, Aert zoon van NN Elbers.

Maria Elbers en NN Elbers zijn zusters.

RHCL Maastricht (28-1777-103 - foto 3344a+b)

 

Rijkevoort (nb) - 6 april 1783 - brief en schema van P. Cremers pastoor in Rijckenvoort als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Willems zoon van Maria Gerrits, Maria dochter van Peerke Peter Wijnties, Peerke dochter van Jacoba Aerts; en

- Aldegondis Tijsse dochter van Mathias Aerts, Mathias zoon van Arnoldus Elbers, Arnoldus zoon van Egbertus Aerts.

RHCL Maastricht (29-1783-25 - foto 3345a+b)

 

st. Anthonis (nb) - voor 14 april 1793 - schema van [C. Molmans pastoor van st. Anthonis, herkenning handschrift] ter ondersteuning bij een aanvraag

 om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Thoonen ex st. Anthonis, zoon van Antonius Peters en Mechtilde Cornelese, Antonius zoon van Petrus Thenese en Maria Hendriks; en

- Henrica Wolters ex Rykenvort, dochter van Henricus Wolters en Judith Ansems, Henricus zoon van Henricus van Haps en Maria Theunese.

Ze zijn rk getrouwd in st. Anthonis (nb) op 14 april 1793.

Petrus Thenese en Maria Theunese zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (S-1793-89 - foto 6251a/b)

 

Cuijck - 5 september 1801 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermannus Martens ex Rijkevoort en

Anna Maria van Duuren ex Wanroij.

RHCL Maastricht (32-1801-17 - foto 3310a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Rijkevoort? (nb) - 1702? - briefje van fr. Godefridus Bloemarts uit ??? over ontmoeting Brouwers en Crebber in Rijkevoort.

RHCL Maastricht (4-1702-31 - foto 3341+TV)