GenBronnen

maas

Reek (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


7 april 1780 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Vanderputten parochiaan van Herpen en

Maria Regina de Groot parochiane van Reek.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 2844)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Reek - 5 september 1793 - brief van pastoor Fibosen van Reek aan pastoor Berents in Escharen, waarin hij zijn verwondering uit dat hij en Berents

niet zijn toegestaan om wettige huwelijken af te sluiten, om onduidelijke redenen. Hij wilt verzoek doen om dat mogelijk te maken.

RHCL Maastricht (31-1793-8 - foto 3330a/b+TV)