GenBronnen

digitalisering

maas

Reek (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


7 april 1780 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Vanderputten parochiaan van Herpen en

Maria Regina de Groot parochiane van Reek.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 2844)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen 

voor dispensaties, maar wel waren gevonden tussen die aanvragen,

gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Reek - 5 september 1793 - brief van pastoor van Reek over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1793-8 - foto 3330a+b)