GenBronnen

maas

Overloon (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Overloon (nb) - 19 april 1685 - brief en schema van Antonius van Haren pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Peter Janssen ook Petrus Joannis Petri getrouwd geweest met Janneken Peters, Janneken dochter van Peter Thunise en Hylleken Willems, Hylleken

                                         dochter van Willem Hermens en Peterken Claes Deryckx, Peterken dochter van Claes Derickx en Henrisken; en

- Thuniske ook Antonia Jacobs dochter van Jacob Peters en Henrisken Derickx, Henrisken dochter van Derick Derix en Meeth Claes Derickx, Meeth

                                         dochter van Claes Derickx en Henrisken.

Peterken Claes Deryckx en Meeth Claes Derickx zijn zusters.

RHCL Maastricht (2-1685-21 - foto 3337a+b+c+d)

 

Overloon (nb) - 14 juli 1705 - brief en schema van Andreas Knippenbergh pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Arts parochiaan van st. Anthonis, zoon van Petronellae Jans, Petronella dochter van Joannae Jans, Joanna dochter van Joannis Peters; en

- Arnolda Peters parochiane van Overloon, dochter van Petri Thunissen, Petrus zoon Annae Peters.

Joannes Peters en Anna Peters zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (5-1705-14 - foto 3123a+b+c)

 

Venray - 18 april 1710 - brief van Matthias Roebroeck pastoor en deken van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baltis "overlonensis sub districta cuijckano" en

Joanna Reijnders parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (6-1710-126 - foto 1435)

 

Grave - 10 maart 1716 - brief van f. Anselmus pastoor van Grave over de problemen rondom de voorgenomen huwelijk van:

Hubertus Peters en Petronella Jans.

Bij de voorbereidingen kwam ene Martina uit Wanroij naar voren, die verbod plaatste op het voorgenomen huwelijk. Blijkbaar was hij met haar al ge-

trouwd in Nijmegen door een protestantse dominee en dus onwettig in ogen van de katholieken, ze hadden ook een kind. Martina wilt dan ook dat

nieuwe huwelijk van Hubertus verbieden zolang hij geen vergoeding betaalt en zij 3 jaar geleden Hubertus heeft aangewezen als vader van het kind.

Er wordt bepaald dat Hubertus absoluut genoegdoening moet geven aan Martina, en dat het nieuwe stel gescheiden leven tot het huwelijk.

Ze zijn uiteindelijk getrouwd te Overloon 24 oktober 1717.

RHCL Maastricht (8-1716-126 - foto 3291a/e+TV)

 

Venray - 26 december 1746 - brief van Jacobus Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bodenbergh parochiaan van Venray en

Willemina Heenen parochiane van de Loon [= Overloon].

RHCL Maastricht (18-1746-111 - foto 1480a+b)

 

Overloon (nb) - 5 maart 1753 - brief van pastoor Versleijen van Overloon als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Willems en Joanna Iansens.

RHCL Maastricht (20-1753-70 - foto 3338a+b+c)

 

Well - 1 november 1760 - brief van Godefridus Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Claessens ex Overloon land Cuijck soldaat en ruiter in dienst van Holland en

Lucia Knopker parochiane van Well.

RHCL Maastricht (22-1760-181 - foto 1695a+b+c+d)

 

Overloon (nb) - 22 april 1783 - brief en schema van S. Versleijen pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Henrici Mortels zoon van Henricus Mortels, Henricus zoon van Gertrudis Ians, Gertrudis dochter van Joannes Willems Hoffmans; en

- Paulina Hoffmans Rouwens dochter van Christianus Hoffmans Rouwens, Christianus zoon van Wilhelmus Hoffmans, Wilhelmus zoon van Joannes

                                                   Willems Hoffmans.

RHCL Maastricht (29-1783-15 - foto 3339a+b)

 

Overloon (nb) - 4 mei 1803 - brief/schema van M.P. Creemers pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hofmans zoon van Christian Hofmans en Jenneke Rouwens, Christian zoon van Wilhelmus Hofmans en Tijske Zeelen, Wilhelmus zoon van

                                                  Jan Hofmans en Gertruijt NN zijn 2e vrouw; en

- Christina Willems ook Werren dochter van Hendrik Werren en Gertruij Peeters, Hendrik zoon van Willem Werren en Gertruij Hofmans, Gertruij

                                                  dochter van Jan Hofmans en Gertruijt NN zijn 2e vrouw.

RHCL Maastricht (32-1803-7 - foto 3340)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Vierlingsbeek (nb) - 15 november 1741 - brief van Math. van den Broeck deken district Cuijk en pastoor in Vierlingsbeek, waaruit blijkt dat H. Arts pastoor

van Overloon er verdacht van wordt het te doen met zijn huishoudster Anna Vlockhoven. Die pastoor weigert mee te werken aan een onderzoek door ken-

nelijk de huishoudster binnen te houden. Als maatregel belooft hij nooit meer te praten met Anna en verder staat nog een aanbeveling van dhr. Torsingh

eerder raadsman om een nieuwe pastoor te benoemen. Later blijkt deze zaak veel erger want een weduwe heeft dhr. Arts/Aerts ervan beschuldigd het ook

met haar te hebben gedaan, waaruit een kind waarin ze tijdens de pijn van de bevalling heeft volgehouden dat Arts [Aerts] de vader was. Dhr. Aerts was

weggezet als pastoor uit Overloon, en geplaatst bij de prior van st. Agatha (Cuijk). De nieuwe pastoor van Overloon S. Versleijen verklaart op 28 april

 1743 aan J. F. Dispa kanunnik vicaris generaal van bisdom Roermond, dat hij als simpel priester niet bevoegd is absolutie te verlenen aan Aerts vanwege

de zware misdaad,  en dat eigenlijk alleen de hogere priesters kan doen op deze aarde zoals de bisschop.

RHCL Maastricht (15-1741-106 en 17-1743-103 - foto 6291a/d+TV en 6349a/d+TV)