GenBronnen

digitalisering

maas

Overloon (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Overloon (nb) - 19 april 1685 - brief en schema van Antonius van Haren pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Peter Janssen ook Petrus Joannis Petri getrouwd geweest met Janneken Peters, Janneken dochter van Peter Thunise en Hylleken Willems, Hylleken

                                         dochter van Willem Hermens en Peterken Claes Deryckx, Peterken dochter van Claes Derickx en Henrisken; en

- Thuniske ook Antonia Jacobs dochter van Jacob Peters en Henrisken Derickx, Henrisken dochter van Derick Derix en Meeth Claes Derickx, Meeth

                                         dochter van Claes Derickx en Henrisken.

Peterken Claes Deryckx en Meeth Claes Derickx zijn zusters.

RHCL Maastricht (2-1685-21 - foto 3337a+b+c+d)

 

Overloon (nb) - 14 juli 1705 - brief en schema van Andreas Knippenbergh pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Arts parochiaan van st. Anthonis, zoon van Petronellae Jans, Petronella dochter van Joannae Jans, Joanna dochter van Joannis Peters; en

- Arnolda Peters parochiane van Overloon, dochter van Petri Thunissen, Petrus zoon Annae Peters.

Joannes Peters en Anna Peters zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (5-1705-14 - foto 3123a+b+c)

 

Venray - 18 april 1710 - brief van Matthias Roebroeck pastoor en deken van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baltis "overlonensis sub districta cuijckano" en

Joanna Reijnders parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (6-1710-126 - foto 1435)

 

Grave - 10 maart 1716 - brief van f. Anselmus pastoor van Grave over de problemen rondom de voorgenomen huwelijk van:

Hubertus Peters en Petronella Jans.

Heeft meer bijzonderheden over ??? [vertaling nodig] 

Ze zijn uiteindelijk getrouwd te Overloon 24 oktober 1717.

RHCL Maastricht (8-1716-126 - foto 3291a+b+c+d+e)

 

Venray - 26 december 1746 - brief van Jacobus Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bodenbergh parochiaan van Venray en

Willemina Heenen parochiane van de Loon [=Overloon].

RHCL Maastricht (18-1746-111 - foto 1480a+b)

 

Overloon (nb) - 5 maart 1753 - brief van pastoor Versleijen van Overloon als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Willems en Joanna Iansens.

RHCL Maastricht (20-1753-70 - foto 3338a+b+c)

 

Well - 1 november 1760 - brief van Godefridus Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Claessens ex Overloon land Cuijck soldaat en ruiter in dienst van Holland en

Lucia Knopker parochiane van Well.

RHCL Maastricht (22-1760-181 - foto 1695a+b+c+d)

 

Overloon (nb) - 22 april 1783 - brief en schema van S. Versleijen pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Henrici Mortels zoon van Henricus Mortels, Henricus zoon van Gertrudis Ians, Gertrudis dochter van Joannes Willems Hoffmans; en

- Paulina Hoffmans Rouwens dochter van Christianus Hoffmans Rouwens, Christianus zoon van Wilhelmus Hoffmans, Wilhelmus zoon van Joannes

                                                   Willems Hoffmans.

RHCL Maastricht (29-1783-15 - foto 3339a+b)

 

Overloon (nb - 4 mei 1803 - brief/schema van M.P. Creemers pastoor in Overloon als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hofmans zoon van Christian Hofmans en Jenneke Rouwens, Christian zoon van Wilhelmus Hofmans en Tijske Zeelen, Wilhelmus zoon van

                                                  Jan Hofmans en Gertruijt NN zijn 2e vrouw; en

- Christina Willems ook Werren dochter van Hendrik Werren en Gertruij Peeters, Hendrik zoon van Willem Werren en Gertruij Hofmans, Gertruij

                                                  dochter van Jan Hofmans en Gertruijt NN zijn 2e vrouw.

RHCL Maastricht (32-1803-7 - foto 3340)