GenBronnen

maas

Oijen (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Dreumel (gld) - 3 april 1735 - brief en schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Wuest ex Oijen district Den Bosch zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Sijbilla, Sijbilla dochter van Antonius; en

Aldegondis van der Dijck parochiane van Dreumel dochter van Maria, Maria dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Antonius.

Pastoor noemt in deze brief op 25 maart ontvangen dispensatie voor: Gerardus Claessens en Petronilla Theodori van Wichem.

RHCL Maastricht (13-1735-41 - foto 5838a+b)

 

Oijen - 5 december 1735 - brief van Willardt pastoor in Oijen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Crielen en Elisabetha weduwe van Joannis Febast.

RHCL Maastricht (13-1735-60 - foto 3131) 

 

Oijen (nb) - 25 oktober en 12 november 1746 - brief en schema van Christophorus van Heumen pastoor in Oijen en bedienaar van parochie Alphen

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Aertse Hol zoon van Arnoldus Hol, Arnoldus zoon van Arnoldus Hol, Arnoldus zoon van Coen Hol; en

- Dorothea Verbruggen dochter van Elizabeth Goossens, Elizabeth dochter van Maria van der Linden, Maria dochter van Joanna Coenen, Joanna

                                              dochter van Coen Hol.

RHCL Maastricht (18-1746-103 - foto 3336a+b+c+d+e)