GenBronnen

maas

Maashees (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venray - 30 en 31 maart 1682 - brieven van Matthias Roebroeck pastoor van "Venradis" en Antonius Gieskens van Geijsteren als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mel(c)hior Aerts "maseesensis sub parochia de Geijsteren" en

Agnes van Cuijck parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (1-1682-65 - foto 1430a+b)

 

Geijsteren - 1 oktober 1710 - brief van Bertrandus Jolij kapelaan in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus Craen parochiaan van Venlo en

Gertruda Lijefkens ex Maeshees parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (6-1710-20 - foto 1715)

 

Well - 16 april 1741 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Beckers ex Maashees parochiaan in Geijsteren en

Petronella van den Hergraven weduwe Petrus van den Bergh parochiane van Well.

RHCL Maastricht (15-1741-25 - foto 177)

 

Geijsteren - 25 mei 1741 - brief en schema van Arn. Porten pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Francis Berntz ex Beeck, zoon van Gerit Berntz en Aleida Artz, Aleida dochter van Joannes Artz en Elisabeth van Rijswijk, Elisabeth dochter van

                        Frans van Rijswijk en Geretje, Frans zoon van Jasper van Rijswijk en Gertruijd; en

- Hendrin Andriessen ex Maeshees parochiane van Geijsteren, dochter van Joannes Andriessen en Jenneke Thijssen, Jenneke dochter van Peter

                        Thijssen en Jacoba Janssen, Jacoba dochter van Dries Janssen en Jenneke van Rijswijk, Jenneke dochter van Jasper van Rijswijk en Gertruijd.

RHCL Maastricht (15-1741-39 - foto 1719a+b+c)

 

Vierlingsbeek (nb) - 25 april 1774 - brief van Switbertus Creemers pastoor in Vierlingsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus van de Wollenbergh parochiaan van Vierlingsbeek en

Petronella van den Bosch parochiane van Maashees.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (27-1774-9 - foto 1419a+b)

 

Geijsteren - 12 november 1783 - brief van A. Vercampen pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Lenssen en Gertrudis Smits parochianen in Maeshees.

RHCL Maastricht (29-1783-35 - foto 1724)

 

Geijsteren - 6 december 1783 - brief van A. Vercampen pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janssen parochiaan van Broeckhuijsevorst en

Antonia ook Antonetta Lensen weduwe parochiane in Maeshees.

RHCL Maastricht (29-1783-1 - foto 1723)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond - 1 augustus 1720 - briefje bij een proefschrift [thesis] met als verdedigers Marcus J. Rutten uit Maashees en Mathias Lemmens

uit Spaubeek over de wet op de sacramenten in het algemeen en in bijzonder pauselijke en bisscoppelijke normen in de geest van de heilige

Thomas van Aquino onder voorzitter professor Rumoldus de Jan [seminarie bisdom Roermond].

RHCL Maastricht (14-1730-81 - foto 3327+TV)