GenBronnen

maas

Maarheeze (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Maarheeze (nb) / Venlo - 12 en 27 oktober 1690 - brieven van Godefridus Peten pastoor in Maarheeze en fr. Steph. van der Stegen pastoor in Venlo

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermes ex Maarheeze (nb) bisdom Den Bosch en

Maria Verboeckhorst parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (3-1690-18 - foto 859a+b)

 

Weert - 3 augustus 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franssen ex Maerhees [= Maarheeze nb] en

Catharina Maes parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-221 - foto 2029a+b)

 

Echt - 19 november 1741 - brief van A.A. Vorster pastoor in Echt, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Roijen parochiaan van Echt en

Maria Dirix van parochie Maarhees [= Maarheeze] vallend onder Den Bosch.

RHCL Maastricht (15-1741-147 - foto 4033a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Weert - 13 juli 1714 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert over Barbara Janssen parochiane van Weert die op 10 maart 1704 was getrouwd

met Jacobus Suppert in die tijd garnizoens soldaat in Weert. Nu is Barbara bij de pastoor gekomen dat zij wilt trouwen met een andere soldaat en bracht met

haar mee een brief door een sergeant uit Frankrijk die verklaard dat Jacobus Suppert in zelfde compagnie waar hij dient was overleden in zijn bed november

1713. Bisterveld vindt de brief verdacht om meerdere redenen zoals geen verklaring van een priester van zijn begraving en geen verklaring van compagnie

kapitein zoals gebruikelijk. Bisterveld stelde voor dat Barbara de kolonel schrijft, maar dat wilde zij niet doen. Dag daarna omdat soldaat toch katholiek was,

heeft Barbara zich gewend bij de predikant van Maarheeze [vlakbij Weert 2 uur lopen net over provincie grens in Brabant meijerij van Den Bosch. Brabant was

Staats en kon je zomaar bij een dominee trouwen] die hun daadwerkelijk in huwelijk heeft verbonden zonder voorafgaande afkondigingen.

Pastoor en deken Bisterveldt vraagt aan bisschop van Roermond of hij zijn autoriteit kan aanwenden bij de Staten van het Verenigd Belgie om zulk kwade

praktijken met schandaal en zonden tegen te gaan omdat mensen in onwettige huwelijken voortdurend in zonden leven.

RHCL Maastricht (7-1714-7 - foto 1979a+b+TV)