GenBronnen

maas

Haps (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Haps (nb) - 6 april 1730 - schema van F.C. Capiet pastoor en deken van Haps als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Willem de Bruijn zoon van Klaes Peters de Bruijn, zoon van Maria, Maria dochter van Truij van Dael; en

- Metje Jans van Dael dochter van Jan Ardts van Dael, Jan zoon van Ardt van Dael.

Truij van Dael en Ardt van Dael zijn zus en broer.

De brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

Zij trouwen in Haps op 30 april 1730.

RHCL Maastricht (12-1730-86/1 - foto 93)

 

Haps - 19 februari 1730 - brief van pastoor F.C. Capiet aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie om zonder afroepingen te mogen

trouwen en in de vaste tijd voor:

Philip baron d'Ameraga weduwnaar van vrouwe Anna Maria Ripperbant woonachtig te Haps en

freule Maria Johanna Josepha Theresia de la Faille woonachtig te Antwerpen.

Ze zijn ondertrouwd te Haps op 22 april 1730 en getrouwd [nh] te Cuijck op 21 mei 1730 als:

RHCL Maastricht (S-1730-78+83 - foto 311a/d+TV)

 

Haps (nb) - 13 augustus 1735 - brief en schema van Gerardus van Wanraij pastoor van Haps als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adrianus Godewarts van der Loght parochiaan van Haps, zoon van Godewardus van der Loght en Petronella Ruijs, Godewardus zoon van Joannes

                                      van der Loght en Maria Godewarts, Maria dochter van Godewardus Adriaans en Erentrudis Croegh; en

- Sibilla van den Heuvel parochiane van Beughen, dochter van Godewardus van den Heuvel en Gertrude Niele, Godewardus zoon van Adrianus van

                                      den Heuvel en Helena Nillisse, Adrianus zoon van Godewardus Adriaans en Erentrudis Croegh.

Zij trouwen in Haps op 4 september 1735 met als getuigen: Petrus Godewarts en Allegundis van den Heuvel.

RHCL Maastricht (13-1735-238 - foto 312a+b+c+d)

 

Haps (nb) - 21 april 1773 - brief en schema van Jos. van Els pastoor van Haps als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Willibrordus Aerts zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Maria en Maria dochter van Anna; en

- Cornelia Wilberts dochter van Agnes, Agnes dochter van Joannes en Joannes zoon van Petrus.

Anna en Petrus zijn zus en broer.

Zij trouwen in Haps op 9 mei 1773 met als getuigen: Joannes Theunisse en Joanna Wilberts.

RHCL Maastricht (27-1773-97 - foto 313a+b)

 

Sambeek (nb) - 11 juni 1779 - brief van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Hendrix parochiaan van Haps en

Petronella Peters parochiane van Sambeek.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

Zij trouwen in Haps op 4 juli 1779 met als getuigen: Reijnerus Wilberts en Maria Jans.

RHCL Maastricht (28-1779-8 - foto 314a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Haps (nb) - 10 april 1712 - brief van onbekende pastoor in Haps aan pastoor Bloemarts beide rechten licentiaat proost van Kessel en deken

van kathedraal Roermond over huwelijk van een paar maar waarvan een beletsel bestaat in de 4e graad. Er bestaat gevaar dat ze dat gaan

doen bij de protestanten, de pastoor pleit ervoor hun een gratis dispensatie te geven aangezien ze anders mogelijk verloren gaan voor het

katholisme. Achter aan staat nog Peeter Peeters, Jacomina Janssens, ex Habs, zou kunnen dat het om hun gaat.

RHCL Maastricht (12-1712-10 - foto 322a/b+TV)

 

Haps (nb) - 12 juni 1784 - brief van Jos. van Els pastoor van Haps aan onbekende pastoor die hem informeert hem dat:

Hubertus Jacobs en Elisabeth Peters zijn getrouwd.

RHCL Maastricht (30-1784-12 - foto 315)