GenBronnen

digitalisering

maas

Groeningen (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Vierlingsbeek (nb) - 21 mei 1741 - brief van Matthieus vanden Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Antonius Hugen ex Grunningen en

Jacoba seu Jacomijn Lemmen ex Holthees

Parochianen van Vierlingsbeek sinds 6 mei 1741, heeft wat bijzonderheden over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (15-1741-41 - foto 1409a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 augustus 1742 - brief van Petrus Jansen pastoor in Vierlingsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Martens ex Groeningen en

Jacomina Simons ex Buegen [= Beugen].

RHCL Maastricht (16-1742-50 - foto 473a+b)

 

Blerick - voor 23 december 1795 - brief van J. de Hu pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie [ontheffing van de 3 afroepingen] in verband

met voorgenomen huwelijk [in gesloten tijd] tussen:

Wilhelmus Anthonius Dassel katholiek, militair muzikant in 5e halve brigade in dienst van de Hollanders in vesting Groningen en

Hendrina Vervoort parochiane van Blerick.

Dispensatie verleend 23-12-1795. Ze zijn vervolgens getrouwd te Blerick 26-12-1795.

RHCL Maastricht (31-1795-8 - foto 129a+b+TV)