GenBronnen

maas

Groeningen (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Vierlingsbeek (nb) - 21 mei 1741 - brief van Matthieus van den Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Hugen [= Huijgens] ex Grunningen [= Groeningen/Groningen] en

Jacoba of Jacomijn Lemmen ex Holthees.

Beiden zijn parochianen van Vierlingsbeek en zijn op 6 mei 1741 in ondertrouw gegaan bij de pastoor van Vierlingsbeek en als 1e afroeping. Na de 2e af-

roeping kwam een goede vriend van de pastoor naar voren, die hem informeerde dat er een beletsel was. De pastoor heeft daarop onderzoek gedaan en

inderdaad de bruidegom is verwant aan de bruid in de 3e graad. Vandaar dat pastoor verzoekt om dispensatie en aangeeft dat het paar schuldig was dit

te verzwijgen tijdens hun eerdere gesprekken. We kunnen niet nagaan of er daadwerkelijk een katholiek huwelijk in Vierlinsgbeek heeft plaatsgevonden

omdat blijkbaar de huwelijks register van Vierlingsbeek zijn verdwenen, gezien de doop in 1743 zal het wel goed zijn gegaan. 

RHCL Maastricht (15-1741-41 - foto 1409a/b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 augustus 1742 - brief van Petrus Jansen pastoor in Vierlingsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Martens ex Groeningen en

Jacomina Simons ex Buegen [= Beugen].

RHCL Maastricht (16-1742-50 - foto 473a+b)

 

Blerick - voor 23 december 1795 - brief van J. de Hu pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie [ontheffing van de 3 afroepingen] in verband

met voorgenomen huwelijk [in gesloten tijd] tussen:

Wilhelmus Anthonius Dassel katholiek, militair muzikant in 5e halve brigade in dienst van de Hollanders in vesting Groningen en

Hendrina Vervoort parochiane van Blerick.

Dispensatie verleend 23-12-1795. Ze zijn vervolgens getrouwd te Blerick 26-12-1795.

RHCL Maastricht (31-1795-8 - foto 129a+b+TV)