GenBronnen

maas

Grave (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Grave (nb) - 19 maart 1678 - brief van fr. Servatius pastoor van Grave als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Franciscus Martini en Anna Fulgentia Blomaers.

RHCL Maastricht (1-1678-33 - foto 3283)

 

Grave (nb) - 18 juni 1706 - brief en schema van fr. Columbanus in Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Kempen "incola s[anc]ti Antonij et frater procuratrieis monialum graviensium" - zoon van Petrus, Petrus zoon van Reijnerus, Reijnerus

                                             zoon van Aldegondis; en

- Joanna Janssen "incola Fierlinxbeeck" dochter van Petronella, Petronella dochter van Petronella, Petronella dochter van Joannes.

Aldegondis en Joannes zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (5-1706-13 - foto 1402a+b+c)

 

Grave (nb) / Kapellen (D) - 5, 13 en 14 mei 1710 - brieven van fr. Jacobus kapelaan van Grave vanwege afwezigheid van fr. Columbanus pastoor van

Grave en Theodorus Nobben pastoor van "Cappellen" [= Kapellen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Laurensen burger en parochiaan van Grave en

Anna Libens parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (6-1710-51 - foto 5043a+b+c+d+e)

 

Grave (nb) - 26 oktober 1715 en 18 februari 1716 - brief van fr. Anselmus van Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptist van Wetten en Maria Magdalena Vinck.

RHCL Maastricht (7-1715-37 en 8-1716-7 - foto 3290a+b+c+d)

 

Grave / Roermond - 10 en 13 juli 1716 - brief van fr. Columbanus van Louen kapelaan in Grave aan dhr. Joannes de Quaije, wonende in het huis van

meester Hubert Boelij - schreijnwerker bij de minderbroeders - in de Baecker straet te Roermond, en doop attest van Columbanus, dat is gedoopt in

Grave 21 april 1783 Joannes Hermannus als zoon van Arnoldus de Quaije en Mechtildis Vergheest met doop getuigen Ludolphus de Quaije en Maria

Hermans en brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermanus de Quaij ex Grave en Maria Catharina Ballij.

RHCL Maastricht (8-1716-83 - foto 2627a+b+c+d+e)

 

Grave/Vierlingsbeek (nb) - 19 en 21 januari 1719 - brief van Columbanus pastoor in Grave, brief en schema van Matthieus van den Broeck pastoor in

Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Zelen parochiaan Vierlinxbeeck, zoon van Catharina Cuijpers, Catharina dochter van Joanna Heurckens, Joanna dochter van Joannes

                                          Heurckens, Joannes zoon van Reijnerus Heurckens en Alijdis; en

- Gertrudis Helena van den Broeck parochiane Graviensis, dochter van Elisabetha Verschaar, Elisabetha dochter van Arnolda Hijsen, Arnolda dochter

                                          van Theodorus Hijsen, Theodorus zoon van Arnoldus Hijsen en Alijdis.

Joannes Heurckens en Theodorus Hijsen zijn half broers.

RHCL Maastricht (9-1719-39 - foto 1405a+b+c+d+e+f)

 

Grave (nb) - 17 oktober 1721 - brief van fr. Anselmus van Grave als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Croos en Anna Naech weduwe van Bartholomeus Dolliers.

Hierin werd vermeld dat Anna met Bartholomeus was getrouwd op 26 oktober 1706 blijkbaar in Middelburg.

RHCL Maastricht (10-1722-3 - foto 3297a+b)

 

Grave (nb) - 1729? - brief van T. Donckers van Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hubertus van den Bogart en Petronella Janssen.

RHCL Maastricht (11-1729-12 - foto 3298a+b)

 

Grave (nb) - 9 januari 1742 - brief van P.V. Oldezee pastoor te Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Mommenhof weduwnaar en Petronella Haak.

RHCL Maastricht (16-1742-91 - foto 3302a+b+c+d+e)

 

Grave (nb) - 1743? - brief van fr. Galenus als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

W. van Es en E. Malingre burgers van Grave.

RHCL Maastricht (17-1743-70 - foto 3303)

 

Velp (nb) - 3 december 1743 - brief van broeder Guardiano aan bisdom Roermond, namens Joannes Odenhove uit Boxmeer bij zijn dispensatie aanvraag in

verband met zijn voorgenomen huwelijk met Aldegonda die ziek ligt, waarin hij overwegingen doorgeeft van capucijner Alexander Cortracenus in Brussel (B).

Het is een gevoelige zaak, want het moet via de paus in Brussel (B). De antwoord uit Brussel (B) laat op zich wachten. Lijkt mede te liggen aan het uitbreken

van een besmettelijke ziekte in een nabij gelegen vesting [de Schants bij Grave] waar verschillende soldaten zijn overleden zonder sacramenten.

Daarop volgt antwoord uit Roermond op 10 december 1743 die ook gericht is aan pastoor van Grave (nb) en 17 december aan Overasselt (gld).

Correspondentie gevonden bij 1743 correspondentie van Viersen (D).

RHCL Maastricht (17-1743-58b - foto 4699a/c+TV)

 

Weert - 18 januari 1749 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus Antonius de Linsingen kapitein Infanterie Baden Durlach ten dienste van Holland en Maria Anna de Brias.

Erbij verklaring 17 januari 1749 uit garnizoen Grave waarin van de zijde van de regiment toestemming werd gegeven aan kapitein Ernst Albrecht Anton van

Linsingen ongehuwd om te trouwen met Maria Anna de Brias [zij kwam blijkbaar uit Weert].

RHCL Maastricht (19-1749-20 en S-1749-52 - foto 2058 en 3317+TV)

 

Grave (nb) - 8 en 13 oktober en 17 november 1767 - brief van L.A. Geeten pastoor van Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Lijntjes weduwnaar van Elisabeth van der Voort, Elisabeth dochter van Joannes van der Voort en Elisabeth Brouwers, Elisabeth dochter

                                     van Gillis Brouwers en Elisabeth van Rijmsdijk, Elisabeth dochter van Gillis van Rijmsdijk en Alegonda van Os; en

- Ida van Haselenberg dochter van Joannes van Haselenberg en Alegonda Brouwers, Alegonda dochter van Joannes Brouwers en Maria van Rijmsdijk,

                                     Maria dochter van Gillis van Rijmsdijk en Alegonda van Os.

RHCL Maastricht (24-1767-3 - foto 3304a+b+c+d+e)

 

Grave (nb) - 13 januari 1777 - brief van J.F. Geeten pastoor van Grave als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van der Pol en Joanna Vinck.

RHCL Maastricht (28-1777-83 - foto 3305a+b)

 

Grave (nb) - 16 november 1805 - brief van fr. Gelissen over een anonieme zaak waarvan betrokkene wilt trouwen met de zus van zijn overleden

vrouw maar waarvan de broeder de beletsel van aanverwantschap had overzien, en dus dispensatie noodzakelijk.

RHCL Maastricht (32-1805-9 - foto 3314+TV)

 

Grave (nb) - 29 oktober 1805 - brief/schema van F.J.W. Gilissen dienstbaar in Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Friesen zoon van Joannes Friesen en Henrica van de Wijle, Henrica dochter van Gijsbertus van de Wijle en Catharina Raymakers; en

- Maria Helena Zantvoordt dochter van Lambertus van de Zantvoordt en Jacoba van de Wijle, Lambertus zoon van Henricus van de Zantvoordt en

                             Wilhelmina Raymaker.

RHCL Maastricht (32-1805-2 - foto 6241a/c)

 

Grave (nb) - 24 september 1813 - brief van H.M. Berents pastoor van Grave als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius van Gemert en Ida Berbers.

RHCL Maastricht (32-1813-1 - foto 3315a+b)


Hieronder degene uit supplement boek:


Cuijck – na 20-2-1717 - brief van Anselmus Verburght deken van Cuijck aan Dispa bisschop van Roermond met erbij "12 solidos" als betaling voor

dispensatie van 3 personen uit parochie Boxmeer inzake eten van vlees. Schrijft ook dat pastoor van Mill een tijdje geleden dispensatie aanvraag

had gevraagd voor Lambertus Peters en Catharina Jansen vanwege huwelijksbeletselen via pater Columbanus missionaris in Grave, maar dat zij tot

dusverre geen antwoord hebben ontvangen van de bisschop.

RHCL Maastricht (S-?-26 - foto 3316a+b+TV)


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Grave (nb) - 18 oktober 1689 - brief van fr. Columbanus kapelaan van Grave aan bisdom Roermond over de moeite om een dispensatie te krijgen,

waarvoor hij de aanvraag lang geleden aan Rome en Brussel [internuntius] had gedaan waarvoor de betrokkenen 13 imperialen moeten betalen.

Dat kunnen ze niet omdat ze arm zijn. Opnieuw zend hij bisdom Roermond een verklaring van armoede voor herberekening door de secretaris.

RHCL Maastricht (2-1689-48 - foto 3287a/b+TV)

 

Grave (nb) - 28 februari 1690 - brief van fr. Columbanus kapelaan van Grave over enkele 2e graad verwantschap dispensaties uit Rome, over

welke personen het gaat wordt helaas niet vermeld, ook de rk trouwboek van Graven brengt geen uitkomst.

RHCL Maastricht (3-1690-15 - foto 3288a/b+TV)

 

Grave (nb) - 3 september 1709 - brief van fr. Columbanus van Grave aan capucijner predikant Augustin de Gand in Roermond, over een partij kurken

wat volgens zijn opdracht is verzonden.

RHCL Maastricht (5-1709-40 - foto 3289a/b+TV)

 

Grave - 10 maart 1716 - brief van f. Anselmus pastoor van Grave over de problemen rondom de voorgenomen huwelijk van:

Hubertus Peters en Petronella Jans.

Bij de voorbereidingen kwam ene Martina uit Wanroij naar voren, die verbod plaatste op het voorgenomen huwelijk. Blijkbaar was hij met haar al ge-

trouwd in Nijmegen door een protestantse dominee en dus onwettig in ogen van de katholieken, ze hadden ook een kind. Martina wilt dan ook dat

nieuwe huwelijk van Hubertus verbieden zolang hij geen vergoeding betaalt en zij 3 jaar geleden Hubertus heeft aangewezen als vader van het kind.

Er wordt bepaald dat Hubertus absoluut genoegdoening moet geven aan Martina, en dat het nieuwe stel gescheiden leven tot het huwelijk.

Ze zijn uiteindelijk getrouwd te Overloon 24 oktober 1717.

RHCL Maastricht (8-1716-126 - foto 3291a/e+TV)

 

Grave (nb) - 13 december 1718 - brief van fr. Anselmus van Grave over niet met namen genoemde betrokkenen die de kosten voor een dispensatie

niet kunnen betalen omdat ze arm zijn.

RHCL Maastricht (8-1718-9 - foto 3292a/b+TV)

 

Grave (nb) - 24 maart 1719 - brief van fr. Anselmus van Grave aan onbekende, die hem vraagt de 12 imperialen terug te betalen aan Joannes Fran-

ciscus Bloomaerts uit Grave, filosoof van het seminari van Roermond, die blijkbaar uit een slecht begrepen brief van zijn moeder dat had betaald.

RHCL Maastricht (9-1719-113 - foto 3296+TV)

 

Grave (nb) - 20 augustus 1783 - brief van pater de Vinck aan Casparus Molmans pastoor en deken in st. Anthonis, waarin hij hem mededeeld dat hij

vanwege ziekte van dhr. van Esch tijdelijk was aangesteld, maar nu is omgezet in een permanente aanstelling.

RHCL Maastricht (29-1783-54 - foto 5247a/b+TV)