GenBronnen

maas

Gemert (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 24 januari 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan Angelus d'Ongnies bisschop van Roermond als aanvraag voor onthef-

fing van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Mons van parochie Gemert bisdom Den Bosch die een vrijbrief heeft van zijn pastoor en

Maria Agnes Cox parochiane van Roermond.

Getrouwd Roermond 25 januari 1706 met getuigen: Andreas Staels en Joannes Mons.

RHCL Maastricht (5-1706-42 - foto 2342a+b+TV)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 juni 1716 - brief van Matthieus vanden Broeck pastoor in Vierlingbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Willems van Gemert katholiek en

Joanna Catharina van Overscheij niet katholiek.

RHCL Maastricht (8-1716-118 - foto 1404a+b+c)

 

Straelen (D) - 20 november 1741 - brief van M: van Aefferden deken en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie, mede namens de pastoor

van Gemert, van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Bruins uit parochie Gemert en

Maria Raijmaeckers parochiane van Straelen (D).

Hij is in dienst bij de pastoor in Handel van de Duitse orde en zij is weduwe. Blijkbaar was er nogal wat tijd verloren gegaan in de communicatie met de

pastoor in Handel en nu loopt het ook dicht aan de gesloten tijd. De pastoor heeft geen enkel ander beletsel gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-145 - foto 1291a/b+TV)

 

Venray - 29 juli 1767 - brief van G. van der Crabben kapelaan van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bruni geboren in Venray en

Helena Tilemans geboren in Gemert in de meierij van Den Bosch.

Dit is een bijzondere zaak. Het gaat om een bejaard paar waarvan de vrouw ernstig ziek is en op overlijden staat. Zij heeft de pastoor geroepen en bekent

dat zij en haar man nooit zijn getrouwd en dat hun 4 kinderen dus onwettig zijn. Zij willen dat graag herstellen en vragen om dispensatie van de 3 afroepingen

omdat het anders te lang zou duren en om hun huwelijk thuis te doen. Gezien toestemming van het bisdom op 31 juli en haar overlijden op 4 augustus 1767

in Venray en geen huwelijks inschrijving is het duidelijk dat er onvoldoende tijd was om hun te trouwen.

RHCL Maastricht (24-1767-128 - foto 1506a+b+c+TV)