GenBronnen

maas

Escharen (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Eesteren [= Escharen nb] - 28 juni 1696 - brief van Raijmundus de Bosschers pastoor in Eesteren/Esteren als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Bernardus van Lieberghe zoon van Aeltie Willems, Aeltie dochter van Clara Huberts, Clara dochter van Christina Jans; en

- Ariaentie Rutten van den Heuvel dochter van Ruth Huberts, Ruth zoon van Hubertus Rutten, Hubertus zoon van Christina Jans.

Clara Huberts en Hubertus Rutten zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (3-1696-18 - foto 1621a+b)


Escharen (nb) - 23 april 1703 - briefje van NN als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Meursen ex Mill en

Joanna Tijssen parochiane van Eesteren [= Escharen].

RHCL Maastricht (4-1703-42 - foto 1676)

 

Beers - 3 november 1716 - brief/schema van Gualterus de Valckenaer pastoor van Beers als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Reijnen parochiaan van Beers, zoon van Reijn Bungelaers, Reijn zoon van Hendrick Bungelaers, Hendrick zoon van N. Segers; en

- Maria Siberts parochiane van Eescharen, dochter van Sibert Jans, Sibert zoon van Jan Segers, Jan zoon van N. Segers.

RHCL Maastricht (8-1716-62 - foto 3185a+b)

 

Escharen (nb) - 30 april 1722 - brief van fr. Bernardus van Esscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Linders en Gertrudis Iansens.

RHCL Maastricht (10-1722-6 - foto 3201)

 

Escharen (nb) - 14 oktober 1729 - brief van J.F. Bloemarts pastoor in Eesscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Meijer weduwnaar parochiaan ex Mill en

Maria Jans parochiane de Eesscharen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-132 - foto 3211a+b)

 

Escharen (nb) - 11 april 1735 - brief van J.F. Bloemarts pastoor in Eesscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jaspers en Joanna Jans.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-76 - foto 3216a+b)

 

Escharen (nb) - 3 januari 1767 - brief en schema van J.F. Bloemarts pastoor van Eesscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adrianus Wolters, zoon van Wolteri Gerrits, Wolterus zoon van Henrica Gerrits; en

- Henrica Wilberts, dochter van Huberta Derriks, Huberta dochter van Joanna Jans.

Henrica Gerrits en Joanna Jans zijn [ws. half] zusters.

RHCL Maastricht (24-1767-9 - foto 3248a+b)

 

Escharen (nb) - 21 april 1777 - brief en schema van A. Reijers assistent van Esscharen met bevestiging van A. van Drueten pastoor van Linden als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Derks parochiaan van Linden, zoon van Theodorus Toonen, Theodorus zoon van Joanna Schamp, Joanna dochter van Hermanus Schamp

                                             en Petronella van Haeren; en

- Wilhelmina Peters parochiane van Esschare, dochter van Catharina Schamp, Catharina dochter van Joannes Schamp, Joannes zoon van Hermanus

                                             Schamp en Petronella van Haeren.

RHCL Maastricht (28-1777-32 - foto 3262a+b)

 

Escharen (nb) - 25 oktober 1784 - brief/schema's van H.M. Berents pastoor van Esscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Martinus Jans zoon van Joannes Martens, Joannes zoon van Henrica Peters, Henrica dochter van NN Peters, NN Peters kind van Petrus Lucassen; en

- Maria Gerrits dochter van Gerardus Jans, Gerardus zoon van Joannes Deenen, Joannes zoon van Daniel Peters, Daniel zoon van Petrus Lucassen.

2e schema:

- Martinus Jans zoon van Anna van de Wiel, Anna dochter van Margaretha Schamp, Margaretha dochter van Catharina Lauwense; en

- Maria Gerrits dochter van Gerardus Jans, Gerardus zoon van Margaritha Jans, Margaritha dochter van Helena Lauwense.

RHCL Maastricht (30-1784-15 - foto 3272)

 

Cuijck - 3 maart 1786 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Toonen soldaat en Aldegonda Visschers.

Zij trouwen rk in Cuijck op 12 maart als Jan Thoonen jm van Escharen soldaat in 2e bataillon van generaal Envie en Hillegonda Visschers jd geboortig

van Maastricht wonende te Cuijk.

RHCL Maastricht (30-1786-22 - foto 3308a/b)

 

Escharen (nb) - 8 mei 1796 - brief en schema van H.M. Berents pastoor van Esscharen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Daniel Gerrits zoon van Gerardus Jans, Gerardus zoon van Joannes Daniels, Joannes zoon van Daniel Jans; en

- Joanna Cuppen dochter van Henrica Jans, Henrica dochter van Joannes Theijssen, Joannes zoon van Cornelia Gerrits.

RHCL Maastricht (32-1796-76 - foto 3279)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Reek - 5 september 1793 - brief van pastoor Fibosen van Reek aan pastoor Berents in Escharen, waarin hij zijn verwondering uit dat hij en Berents

niet zijn toegestaan om wettige huwelijken af te sluiten, om onduidelijke redenen. Hij wilt verzoek doen om dat mogelijk te maken.

RHCL Maastricht (31-1793-8 - foto 3330a/b+TV)