GenBronnen

maas

Boxmeer (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - voor 31 oktober 1675 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Peters en Anna Wiilems.

Ze trouwen rk in Boxmeer op 31 oktober 1675 met als getuigen: Theodorus Peeters en Theodorus Willems.

RHCL Maastricht (S-1675-45 - foto 6244a/b)

 

Boxmeer (nb) - 16 juli 1678 - brief van Alardus Franciscus van ..deron uit Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Thonissen en Hester Hendrix g(e)n(aam)t van Helmont beide van Sambeek.

RHCL Maastricht (1-1678-25 - foto 3117a+b)

 

Boxmeer (nb) - 15 augustus 1682 - brief van fr. Christianus pastoor van Sambeek parochie st. Barbara in land Cuijck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hubertus Peeters zoon van Petrus Huberts en Thomasiana, Thomasiana dochter van Arnoldus Derix en Joanna, Joanna dochter van Joannes Reijnen

                                            en Maria Hendrix; en

- Hermanna Jans dochter van Laurentius en Judith Linders, Laurentius zoon van Joannes en Wendelina Hermers, Joannes zoon van Dein Jans en

                                            Mechtilda Hendrix.

Maria Hendrix en Mechtilda Hendrix zijn zusters.

RHCL Maastricht (1-1682-6 - foto 3170)

 

Boxmeer (nb) - 14 november 1682 - brief van fr. Stephanus pastoor van Boxmeer parochie st. Paulus als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Guilielmus ook Wilhelm Olieslagers zoon van Marie Peeters, Marie dochter van Lucie Jans, Lucie dochter van Jan Ebben, Jan zoon van Ebben van de Striep; en

- Aldegundae ook Alitien Mertens dochter van Griettien Wilhelms, Griettien dochter van Trien van Hos, Trien dochter van Griettien van Hos, Griettien

                                              dochter van Ebben van de Striep.

RHCL Maastricht (1-1682-48 - foto 3171a+b)

 

Boxmeer - voor 12 november 1689 - schema ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

- Wilhelmus Pauwels ook Willems, zoon van Wilhelmus Pauwels en Ida Jacops, Wilhelmus zoon van Hermannus Pauwels en Theodora Cris; en

- Petronilla Pauwels weduwe van Adrianus Cris, Adrianus zoon van Wilhelmus Cris en Theodora Nillesen.

Theodora Cris en Wilhelmus Cris zijn zus en broer, kinderen van Wilhelmus Cris en Maria Cris.

Adrianus Cris was overleden 5 mei 1689 in Boxmeer en was eerder op 28 oktober 1681 getrouwd met Petronilla Pauwels.

Op 12 november 1689 trouwden Wilhelmus Willems en Petronilla Pauwels te Boxmeer.

De aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (2-1689-46 - foto 6156a/d)

 

Boxmeer (nb) - 8 november 1696 - brief van F. Emanuel vice-pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Dijck en Magdalena Bussels.

RHCL Maastricht (3-1696-17 - foto 3175)

 

Boxmeer (nb) - 30 juni 1699 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Dijck en Wilhelma van Loon.

RHCL Maastricht (3-1699-12 - foto 3176)

 

Boxmeer (nb) - 27 maart 1703 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Joannes van Loon en Catharina Bennael.

RHCL Maastricht (4-1703-20 - foto 3178a+b)

 

Boxmeer (nb) - 10 mei [1703] - mededeling dat dispensatie was afgegeven voor de 3 roepen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Kortiens en Henrina van Oploo.

Ze trouwen rk in Boxmeer op 4 juni 1703 met als getuigen: Wilhelmus van Deijnsen en Goswinus van Oploo.

RHCL Maastricht (S-1703-91 - foto 5822a+b)

 

Boxmeer (nb) - 29 mei 1703 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Melchior Steenkamp weduwnaar ex Afferden en

Judith Joanna Ebben weduwe Boxmeer.

RHCL Maastricht (4-1703-21 - foto 3179a+b)

 

Boxmeer (nb) - 2 september 1704 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Hagens en Henrica de Beest.

RHCL Maastricht (4-1704-26-1/2 en 4-1704-25 - foto 884a+b+c+d)

 

Boxmeer (NB) - 30 december 1705 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer over Caius en Titia [fictieve namen] die onwettig verloving hebben aange-

gaan en ook beeindigd. Later heeft Caius een onwettige verloving aangegaan met Berta [fictief] de zus van Titia, en heeft haar zwanger gemaakt. Nu willen

ze een huwelijk aangaan maar er is een beletsel van goede zeden, en vragen via de pastoor aan de bisschop om dispensatie.

RHCL Maastricht (5-1705-19 - foto 3180a/b+TV)

 

Boxmeer (nb) - 7 maart 1709 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Deijnsen parochiaan van Boxmeer en

Sibilla Theunissen ex Lijnden [= Linden]

RHCL Maastricht (9-1720-17 - foto 3192a+b)

 

Boxmeer - 13 maart 1716 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hopmans weduwnaar ex Moock en

Maria Claessen dochter "Boxmerana".

RHCL Maastricht (8-1716-125 - foto 1626a+b)

 

Boxmeer - 22 april 1716 - brief van pastoor Philibertus van Boxmeer aan de secretaris van bisdom Roermond met de vraag of hij kan interveniëren bij

de bisschop om dispensatie te krijgen om te trouwen zonder afroepingen voor:

Caspar Loo uit Boxmeer en

Aldegonda Bloem uit Blijenbeek [= Afferden]

RHCL Maastricht (8-1716-42 - foto 3184+TV)

 

Boxmeer - 29 juni 1719 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Jans zoon van Joannes Jans, Joannes zoon van Joannes Gaspars; en

- Maria Peters dochter van Lindert Peters, Lindert zoon van Anna Daemen, Anna dochter van Damianus Gaspars.

Joannes Gaspars en Damianus Gaspars zijn broers.

RHCL Maastricht (9-1719-38 - foto 3189a+b+c)

 

Boxmeer - 7 oktober 1719 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael de Renlo en Catharina Henschenius.

RHCL Maastricht (9-1719-33 - foto 3627a+b)

 

Boxmeer - 27 november 1719 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Olijslaegers en Anna Peters.

RHCL Maastricht (9-1719-117 - foto 3191a+b)

 

Boxmeer - 12 juli 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Meijer weduwnaar en Helena Brunoe weduwe.

RHCL Maastricht (9-1720-41 - foto 3196a+b)

 

Boxmeer - 22 september 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Lob weduwnaar en Joanna Guerts.

RHCL Maastricht (9-1720-36 - foto 3193a+b)

 

Boxmeer - 3 december 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jansen lutheraan en Willemina Elsims parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (9-1720-40 - foto 3195a+b)

 

Boxmeer - 28 januari 1721 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Coenen en Willemina Buffle.

RHCL Maastricht (10-1721-5 - foto 3198a+b)

 

Boxmeer - 8 september 1721 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias van Lunen en Isabella de Cock.

RHCL Maastricht (10-1721-25 - foto 3200a+b)

 

Boxmeer - 15 mei 1726 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Harits en Petronella Hendrickx.

RHCL Maastricht (10-1726-36 - foto 3204)

 

Boxmeer - 19 mei 1726 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Arnoldt Selhuijsen en Gertrudis Praefaes.

RHCL Maastricht (10-1726-5 - foto 3203a+b)

 

Boxmeer - 11 april 1727 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Odenhoeven en Petronella Hooghers.

RHCL Maastricht (10-1727-8 - foto 3206a+b)

 

Boxmeer - 5 mei 1727 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Braber weduwnaar en Anna Genon.

RHCL Maastricht (10-1727-4 - foto 3205a+b)

 

Boxmeer - 3 januari 1729 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas van Ham en Maria Anna van Dijck.

RHCL Maastricht (11-1729-55 - foto 3208a+b)

 

Boxmeer - 11 februari 1729 - brief van Magdaleen du Bois aan bisschop van Roermond als aanvraag voor dispensatie aangaande Willem Hendricx

die bij zijn vrouw wijlen Christina Michiels 5 kinderen had, en dat hij een hulp bij de huishouding nam zijnde Petronella Jans die een nicht was van zijn

overleden vrouw, en haar heeft bezwangert. Zij schrijft tevens dat een broer van Willem is getrouwd met de zuster van Magdaleen.

RHCL Maastricht (11-1729-86 - foto 3210a+b+c)

 

Boxmeer - 11 juni 1729 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Nicolaus Lengel en Petronella Arts vanden Walschoet.

RHCL Maastricht (11-1729-5 - foto 3207a+b)

 

Venray - 17 september 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Hars ex Boxmeer en

Theodora Gudden parochiane Venray.

RHCL Maastricht (11-1729-79 - foto 1452)

 

Boxmeer - 18 april 1730 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Keerijckhof en Anna Peeters.

RHCL Maastricht (12-1730-90 - foto 3212)

 

Boxmeer - 14 januari 1735 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hebben weduwnaar en Maria Vermeulen.

Bij jaartal door 5 geschreven 4, zou dus ook 1734 kunnen wezen.

RHCL Maastricht (13-1735-92 - foto 3218)

 

Boxmeer - 12 april 1735 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Hermens en Helena Gerits.

RHCL Maastricht (13-1735-77 - foto 3217a+b)

 

Boxmeer - 31 mei 1735 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus ten Haeff en Petronella van den Bongaert.

RHCL Maastricht (13-1735-32 - foto 3214a+b)

 

Boxmeer - 24 november 1735 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Lense en Joanna Thomassen.

RHCL Maastricht (13-1735-71 - foto 3215a+b)

 

Boxmeer - 3 oktober 1736 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thijssen en Joanna Jacobs weduwe.

RHCL Maastricht (14-1736-5 - foto 3219a+b)

 

Boxmeer - 28 juli 1738 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jans en Gertrudis Wermeerkeercken.

RHCL Maastricht (14-1738-1 - foto 3220a+b)

 

Boxmeer - 14 april 1740 - brief van F. Lambertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus G en Gertrudis Huels.

RHCL Maastricht (14-1740-96 - foto 3221)

 

Boxmeer - 23 mei 1741 - brief van F. Lambertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Alders en Joanna Martens.

RHCL Maastricht (15-1741-42 - foto 3222a+b)

 

Boxmeer - 4 juli 1741 - brief van F. Lambertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gijsbertus Reijne en Wendelina de Wilt.

RHCL Maastricht (15-1741-73 - foto 3223)

 

Walbeck (D) - 10 november 1741 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie voor de 3 afroepingen in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

1) Matthias Eskens en Maria Holterbosch.

Alles moet in het geheim gebeuren vanwege mogelijke represailles van het leger waar Matthias zit. Tevens zit er een brief van de pastoor van Boxmeer bij

die verklaart dat er geen beletsel bestaat voor Mathias als bruidegom die daar 4 maanden had gewoond, maar daarvoor uit Goch (D) kwam.

En dispensatie voor ontheffing van artikel 18 [ons niet bekend] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

2) Derick Bergers en Agnes Bunnings.

Derick had, om Pruisische dienst te ontlopen, dienst genomen bij de Hollanders maar is daarvan gedeserteerd. Om die reden kan pastoor huwelijk niet uit-

voeren maar vraagt om dispensatie omdat de bruid zwanger is en het paar nogal arm zijn. 

RHCL Maastricht (15-1741-153 - foto 4380a/e+TV)

 

Sambeek (nb) - 29 november 1741 - brief van fr. Theodoricus Kerstiens pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Berren parochiaan van Sambeek en

Maria van Wijm parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (15-1741-99 - foto 3135a+b)

 

Boxmeer - 5 mei 1743 - brief van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Theonville en Petronilla Thomassen.

RHCL Maastricht (17-1743-13 - foto 3225a+b)

 

Boxmeer - 7 augustus 1743 - brief van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leopoldus Franciscus Deraet en Dorothea Ludovica Mallerr.

RHCL Maastricht (17-1743-78 - foto 3227a+b)

 

Boxmeer - 14 november 1743 - brief van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Verschulen en Catharina Brienen.

RHCL Maastricht (17-1743-57 - foto 3226a+b)

 

Velp (nb) - 3 december 1743 - brief van broeder Guardiano aan bisdom Roermond, namens Joannes Odenhove uit Boxmeer bij zijn dispensatie aanvraag in

verband met zijn voorgenomen huwelijk met Aldegonda die ziek ligt, waarin hij overwegingen doorgeeft van capucijner Alexander Cortracenus in Brussel (B).

Het is een gevoelige zaak, want het moet via de paus in Brussel (B). De antwoord uit Brussel (B) laat op zich wachten. Lijkt mede te liggen aan het uitbreken

van een besmettelijke ziekte in een nabij gelegen vesting [de Schants bij Grave] waar verschillende soldaten zijn overleden zonder sacramenten.

Daarop volgt antwoord uit Roermond op 10 december 1743 die ook gericht is aan pastoor van Grave (nb) en 17 december aan Overasselt (gld).

Correspondentie gevonden bij 1743 correspondentie van Viersen (D).

RHCL Maastricht (17-1743-58b - foto 4699a/c+TV)

 

Boxmeer / Roermond - 1 en 5 augustus 1744 - brieven van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer en van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Joannes Meijers parochiaan van Roermond en

Leopoldina Petronella Verheijen parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (17-1744-28 - foto 2866a+b+c+d)

 

Boxmeer - 10 augustus 1744 - brief van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weissenburgh en Helena Coffers.

RHCL Maastricht (17-1744-42 - foto 3228a+b+c)

 

Boxmeer - 7 november 1750 - brief van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cup en Dorothea Peeters.

RHCL Maastricht (19-1750-21 - foto 3233a+b)

 

Boxmeer - 9 augustus 1752 - brief van fr. Petrus vice-pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Smitmans weduwnaar en Elisabeth van der Valck.

RHCL Maastricht (19-1752-4 - foto 3235a+b+c)

 

Boxmeer / Geldern (D) - 27 en 28 april 1753 - brieven van f. Lambertus Bará pastoor van "Boxmeranus" [= Boxmeer] en van f. Libertus van s. Michaele

pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D]  als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Antonius de Freneau raadgever van Geldern (D) en

Maria Cornelia Schott parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (20-1753-6 - foto 3282a+b+c)

 

Boxmeer - 2 en 3 januari 1760 - brieven van fr. Petrus vice-pastoor van Boxmeer en Joannes Kuijpers pastoor van Mierlo, als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermans parochiaan van Boxmeer

en Margarita Cremers parochiane van Mierlo.

RHCL Maastricht (22-1760-14 - foto 3236a+b)

 

Boxmeer - 19 januari 1760 - brieven van fr. Petrus vice-pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Josephus Braber en Anna Catharina van der Clocken.

RHCL Maastricht (22-1760-92 - foto 3239)

 

Boxmeer - 23 april 1760 - brieven van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van den Bergh en Gertrudis van Gulijck.

RHCL Maastricht (22-1760-169 - foto 3240a+b)

 

Boxmeer / Venlo - 5 en 7 oktober 1760 - brieven van fr. Ambrosius uit Boxmeer en van Thomas A. Caenen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Soljaer of Solijer van Boxmeer en

en Sophia Janssen parochiaan van Venlo.

Daarbij verklaring te Venlo van Franciscus Solijer dat hij 20 jaar soldaat was en zijn paspoort heeft gekregen in 1749.

Zijn vorige vrouw is 15 maanden geleden overleden in het "kinder bedt" (in Boxmeer?) - hij is daarna komen wonen in Venlo op de Steenstraat.

RHCL Maastricht (22-1760-175 - foto 1165a+b+c+d+e+f)

 

Boxmeer - 18, 19 en 20 maart 1761 - brieven van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Willem Willems en Hendrina Thomasen.

RHCL Maastricht (23-1761-10 - foto 3241a+b+c+d+e)

 

Boxmeer - 18 maart 1761 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Coenen en Wendelina Simons.

RHCL Maastricht (23-1761-13 - foto 3242)

 

Boxmeer - 11 juli 1761 - brief van fr. Martinus vice-pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Verdijck en Anna Catharina Voegelsanck.

RHCL Maastricht (23-1761-44 - foto 3243)

 

Boxmeer - 11 januari 1764 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Remmen en Anna Maria Hendrickx.

RHCL Maastricht (23-1764-82 - foto 3246)

 

Boxmeer - 11 augustus 1764 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Willems zoon van Willem Peeters; en

- Antonetta Huggers dochter van Peeter Hugger.

Willem Peeters in rechte neef van Peeter Hugger.

RHCL Maastricht (23-1764-3 en 69 - foto 3245a+b+c+d)

 

Boxmeer - 9 mei 1767 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Watervoor en Hendrina Cup.

RHCL Maastricht (24-1767-7 - foto 3247)

 

Boxmeer - 13 januari 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Willems en Maria Clara van Dijck.

RHCL Maastricht (25-1768-45 - foto 3250)

 

Boxmeer - 8 april 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Dirickx en Petronella Gibe.

RHCL Maastricht (25-1768-59 - foto 3252)

 

Boxmeer - 15 april 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Ghijben en Margareta Ebben.

RHCL Maastricht (25-1768-56 - foto 3251)

 

Boxmeer - 15 juni 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van den Bruggen en Joanna van Wert.

RHCL Maastricht (25-1768-74 - foto 3254)

 

Boxmeer - 6 juli 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus van Beckum en Margareta Smits.

RHCL Maastricht (25-1768-70 - foto 3253)

 

Boxmeer - 7 september 1768 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Houtacker en Caecilia Vogelsanck.

RHCL Maastricht (25-1768-43 - foto 3249)

 

Boxmeer - 18 juli 1772 - brief van fr. Ambrosius van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus van der Blocken en Allegonda Zipkens.

RHCL Maastricht (26-1772-112 - foto 3258a+b+c)

 

Boxmeer - 11 september 1772 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Westerlaecken en Joanna Jansen.

RHCL Maastricht (26-1772-78 - foto 3257)

 

Boxmeer - 2 november 1772 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Nabbe parochiaan van Boxmeer en Anna Catharina Jansen.

RHCL Maastricht (26-1772-62 - foto 3256a+b)

 

Boxmeer - 14 april 1773 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheijen parochiaan van Boxmeer en

Anna Maria van Dalem parochiane van Velp bisdom Luik.

RHCL Maastricht (27-1773-96 - foto 3261)

 

30 april 1773 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Verheyen parochiaan van Boxmeer bisdom Roermond en

Anna Maria Vandalem parochiane van Velp (bij Grave) bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 795)

 

Boxmeer (nb) - 21 mei 1777 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wintjens weduwnaar en Maria van der Zanden.

RHCL Maastricht (28-1777-113 - foto 3266)

 

Boxmeer (nb) - 22 mei 1777 - brief van F. Leopoldus a s. Wilhelmus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Cornelius Adrianus van Dolhoff van Kessel en

Maria van Bodinckhuijsen van Boxmeer.

RHCL Maastricht (28-1777-112 - foto 758)

 

Roermond - 1 november 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Franciscus Antonius de Kölcken parochiaan van Roermond en

Mechtildis Anna van Wevelinckhoven parochiane van Boxmeer.    

RHCL Maastricht (28-1777-86 - foto 3026)

 

Boxmeer - 7 november 1777 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer en schema van O. de Raet als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Philippus Jacobus Hengst zoon van Petrus Hengst en Joanna van Wijssenburg, Joanna dochter van Jan van Wijssenburg en Cornelia Coeberg, Cornelia

                                              dochter van Jan Coeberg in zijn 2e huwelijk met Margarita de Haan, Jan zoon van Jan Coeberg en Cornelia van Ham; en

- Cornelia Theodora Catharina de Raet dochter van Oswald Anthoon de Raet en Joanna Barbara de Haert, Oswald zoon van Willem de Raet en Cornelia

                                              Margaretha Sam, Cornelia dochter van Peeter Sam en Cornelia Coeberg, Cornelia dochter van Jan Coeberg en Cornelia van Ham.

Jan Coeberg in 2e huwelijk met Margarita de Haan had ook een zoon Caspar Coeberg, die echter zonder kinderen is overleden.

RHCL Maastricht (28-1777-68 - foto 3264a+b)

 

Boxmeer (nb) - 22 november 1777 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 Gerebrandus Ignatius de Sasse en Maria Cornelia de Raet.

RHCL Maastricht (28-1777-69 - foto 3265)

 

Boxmeer (nb) - 10 april 1780 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wernerus Kessels en Wendelina Boumans.

RHCL Maastricht (29-1780-21 - foto 2259)

 

Boxmeer (nb) - 23 april 1783 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Clabbers weduwnaar en Anna Petronella Berens.

RHCL Maastricht (29-1783-132 - foto 3271)

 

Boxmeer (nb) - 22 oktober 1783 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Greef en Catharina Simons.

RHCL Maastricht (29-1783-22 - foto 3268)

 

Boxmeer (nb) - 4 november 1786 - brief van F. Leopoldus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Molmans zoon van Wilhelmus Molmans en Joanna Thomasen, Joanna dochter van Henricus Thomasen en Petronella Hubers, Henricus zoon

                                                            van Heriberto Thomasen en Henrica Alders; en

- Gertrudis Clabbers dochter van Caspar Clabbers en Mechtildis Alders, Mechtildis dochter van Andreas Alders en Aldegunda Claassens, Andreas zoon

                                                            van Joannes Alders en Margaretha N.

Joannes Alders en Henrica Alders zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (30-1786-30 - foto 3273a+b+c)

 

Boxmeer (nb) - 7 mei 1788 - brief van Leopoldus van der Valck pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Antonius Theonville en Joanna Martens.

RHCL Maastricht (30-1788-4 - foto 3274a+b)

 

ws. Boxmeer (nb) - 11 oktober 1792  - brief van NN van ws. Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptiste Antonius Beeckmans geboren en inwoner van Antwerpen (B) en

Joanna Catharina Nelesen geboortig van Boxmeer inwoner van Antwerpen (B).

RHCL Maastricht (31-1793-47 - foto 3276a+b)

 

Boxmeer (nb) - 30 november 1793 - brief van Norbertus Pullen van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Josephus Brinkman parochiaan van Kleef (D) en

Mechtildis Stans parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (31-1793-10 - foto 3275a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:


st. Anthonis (nb) - periode 1678-1704 - brief van Henricus Alarss pastoor van st. Anthonis als aanvraag voor dispensatie verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus Hermens weduwnaar parochiaan van st. Anthonis en

Joanna Arnoldi Mooren parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (S-?-77 - foto 3168)


Cuijck – na 20-2-1717 - brief van Anselmus Verburght deken van Cuijck aan Dispa bisschop van Roermond met erbij "12 solidos" als betaling voor

dispensatie van 3 personen uit parochie Boxmeer inzake eten van vlees. Schrijft ook dat pastoor van Mill een tijdje geleden dispensatie aanvraag

had gevraagd voor Lambertus Peters en Catharina Jansen vanwege huwelijksbeletselen via pater Columbanus missionaris in Grave, maar dat zij tot

dusverre geen antwoord hebben ontvangen van de bisschop.

RHCL Maastricht (S-?-26 - foto 3316a+b+TV)


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Boxmeer - 9 januari 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer aan bisdom van Roermond over Franciscus van der Vughten en Joanna Claessens

die met elkaar willen trouwen. Daartegen maken de ouders van de bruidegom bezwaar. Aan de kant van bruid, kennelijk afkomstig uit Venlo, zijn er geen

bezwaren. De pastoor vraagt aan bisdom of zij kunnen trouwen, waarop het bisdom positief op antwoord.

RHCL Maastricht (9-1720-37 en 9-1720-39 - foto 3194a/d+TV)

 

Boxmeer - 5 november 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer over vice kapitein Bruneed oorspronkelijk katholiek maar is getrouwd met een pro-

testantse vrouw. Na haar overlijden is hij een relatie aangegaan met een katholieke vrouw, waarmee hij in geheim het katholicisme beleeft. Dit kan niet open-

baar want dan zou hij zijn geld als militair voor het protestanse noorden verliezen. Pastoor vraagt dringend om advies wat te doen.

RHCL Maastricht (9-1720-42 - foto 3197a/c+TV)

 

Boxmeer - 15 februari 1723 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer waarin hij dispensatie vraagt voor de heer Ripperbant een 80-jarige leider met

mevrouw van Kessel dat zij vlees eten gedurende vasten tijd en dat zij soep verstrekken voor de zieken en armen in Bosmeer.

RHCL Maastricht (10-1723-18 - foto 3202a/b+TV)

 

Boxmeer - 8 juni 1729 - brief van broeder Gisbertus st. Timotheo prior Carmelieten in Boxmeer aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt om

biechtelingen in gevallen waarbij de absolutie is voorbehouden, toch van absolutie te mogen voorzien.

RHCL Maastricht (11-1729-59 - foto 3209a/b+TV)

 

Boxmeer - 12 april 1733 - brief van broeder Leopoldus st. Alberto prior Carmelieten in Boxmeer aan bisdom Roermond, over zuster Esther a st. Anthonis

in het convent van de Carmelitessen van Boxmeer die gaat intreden, waarin hij vraagt dat iemand kan worden aangewezen die haar examineert volgens

de concilie van Trente, aangezien Leopoldus op punt van verhuizing staat en niet in staat is tot enig vervanging.

RHCL Maastricht (12-1733-3 - foto 3213+TV)

 

Boxmeer - 9 sept. 1745 - briefje waar H. Hubers pastoor van Beers toestemming krijgt van de aanwezigen om naar de jaarlijkse raad vergadering te gaan.

RHCL Maastricht (7-1715-2 - foto 3325b+TV)

 

st. Anthonis (nb) - 10 januari 1786 - brief van C. Molmans deken over meerdere zaken 1) over een huwelijk in Cuijk wat lijkt te zijn afgehandeld, 2) over

een soldaat dia via de pastoor in Beers wilt trouwen maar er lijken wat problemen mee te zijn en 3) om op enkele zondagen missen te besteden in ge-

dachtenis aan Karl Friederich van Hohenzollern Sigmaringen heer van o.m. Boxmeer die was overleden op 20 december 1785.

RHCL Maastricht (30-1786-2 - foto 3158a/b+TV) 

 

Boxmeer - 19 december 1795 - brief van fr. Norb: Pullen over aan bisdom Roermond, als aanvulling op eerder verzoek om dispensatie [voor vrijstelling van

de afroepingen en gesloten tijd] geeft de pastoor de namen van de betrokkenen het zijn Theodorus Albri en Wilhelmina Jansen. Die nog tegenover de pas-

toor en getuigen hebben verzekerd van hun vrijheid om te trouwen. Reden voor de haast is duidelijk, 6 weken erna werd een dochter geboren.

RHCL Maastricht (31-1795-6 - foto 3277a/b+TV)