GenBronnen

maas

Beugen (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Beugen (nb) - 20 mei en 1 juni 1678 - brieven en 3 schema's van Guilielmus Elshout pastoor van Beughem als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap en aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jo(o)rde Jans zoon van Jan Joordens en Jenneken Gerts, Jan Joordens zoon van Jorde Jans en Pierken (Petronilla) Thijssen, Pierken dochter van

                                                  Thijs Peeters uit zijn 1e huwelijk met Alitien Thijssen; en

- Maria Arts weduwe van (Mathias) Thijs Thijssen, Thijs Thijssen zoon van Thijs Coenen en Maria Thijssen, Maria Thijssen dochter van Thijs Peeters

                                                  uit zijn 2e huwelijk met Baet Thijssen.

RHCL Maastricht (1-1678-7 - foto 455a+b+c+d+e)

 

Beugen (nb) - voor 23 mei 1698 - schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beughen als ondersteuning bij de aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes [Huberti] zoon van Maria, Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Judith, Judith dochter van Henricus Graet en Barbara; en

- Joanna [Graet] dochter van Matthias, Matthias zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Henricus Graet en Barbara.

Joannes Huberti en Joanna Graet trouwen Beugen 23 mei 1698 met als getuigen: Gertrudis Snaters en Cornelia Graet.

RHCL Maastricht (S-1698-137 - foto 316a+b)

 

Beugen (nb) - 27 maart 1703 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beughen in het Land van Cuijck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Heurkens weduwnaar, parochiaan van Beugen, zoon van Aleidis Graet, Aleidis dochter van Jacobus Graet, Jacobus zoon van Arnoldus

                                           Graet en Catharina; en

- Gertrude Jans van Os ex Sambeeck, dochter van Margareta Graet, Margareta dochter van Barbara Graet, Barbara dochter van Arnoldus Graet

                                           en Catharina.

RHCL Maastricht (4-1703-5 - foto 457a+b+c)

 

Beugen (nb) - voor 18-11-1705 - schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beugen als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon Gerits zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Arnolda, Arnolda dochter van Martina, Martina dochter van Martinus Damiani en Nicola; en

- Catharina Jaspers dochter van Arnolda, Arnolda dochter van Joanna, Joanna dochter van Arnolda, Arnolda dochter van Martinus Damiani en Nicola.

Zij trouwen in Beugen op 18 nov. 1705.

RHCL Maastricht (S-1705-131 - foto 591)

 

Beugen (nb) - 3 april 1706 - brief en 2 schema's van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beughem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk:

1e schema bloed-verwantschap:

- Guilielmus Graet zoon van Mattias Graet, Mattias zoon van Jacobus Graet, Jacobus zoon van Arnoldus Graet; en

- Judith Ebben dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Judith Graet.

Arnoldus Graet en Judith Graet zijn broer en zus.

2e schema bloed-verwantschap:

- Guilielmus Graet zoon van Mattias, Mattias zoon Anna Heijskens, Anna dochter van Joannes Heijskens; en

- Judith Ebben dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Anna Heijskens, Anna dochter van Jo(ann)es Heijskens.

Joannes Heijskens en Joannes Heijskens zijn broers.

RHCL Maastricht (5-1706-3 - foto 458a+b+c)

 

Beugen (nb) - 13 april 1710 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beughen en Carmelites als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Graet zoon van Matthias Graet, Matthias zoon van Jacobus Graet, Jacobus zoon van Arnoldus Graet; en

- Anna Jacobi Ebben dochter van Jacobus Ebben, Jacobus zoon van Arnoldus Ebben, Arnoldus zoon van Judith Graet.

Arnoldus Graet en Judith Graet zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (6-1710-1 - foto 459a+b)

 

Beugen (nb) - 13 april 1710 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beugen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Bongaerts zoon van Maria, Maria dochter van Joannis, Joannis zoon van Maria, Maria dochter van Joannes aen de Heij; en

- Joanna Petri Simons dochter van Judith, Judith dochter van Casparus aen de Heij, Casparus zoon van Joannes aen de Heij.

Casparus aen de Heij en Maria zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (6-1710-2 - foto 460a+b)

 

Beugen (nb) - 13 april 1710 - brief van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beugen over een urgente geval van dispensatie die blijkbaar in stappen

moet gaan, waarschijnlijk een zwangerschap. De pastoor verzoekt zelfs de verlovingstijd op te schorten om tijd te winnen.

RHCL Maastricht (6-1710-40 - foto 461+TV)

 

Beugen (nb) - 12 januari 1715 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ebben zoon van Joannes Ebben, Joannes zoon van Elizabeta, Elizabeta dochter van Barbara Ebben; en

- Anna Ebben, dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Arnoldus Ebben.

Arnoldus Ebben en Barbara Ebben zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1715-71 - foto 462a+b)

 

Beugen (nb) - 26 januari 1716 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Robertus Godefridi zoon van Matthia, Matthia dochter van Lambertus, Lambertus zoon van Judith; en

- Henrica Henrici Fransen weduwe van Everardi Lennaers, Everardus zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Lamberta.

Lamberta en Judith zijn zusters.

RHCL Maastricht (8-1716-22 - foto 463a+b+c+d)

 

Beugen (nb) - 7 april 1716 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reinerus Heurkens zoon van Aleidis, Aleidis dochter van Jacobus; en

- Maria Simonis dochter van Simon, Simon zoon van Arnolda, Arnolda dochter van Henricus.

Jacobus en Henricus zijn broers.

RHCL Maastricht (8-1716-28 - foto 464a+b)

 

Beugen (nb) - 27 april 1717 - brief van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Sijmon van Mil zijn vorige vrouw Maria, dochter van Hermanna, Hermanna dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Joanna Sijmons; en

- Mechtildis Sijmons dochter van Petrus Sijmons, Petrus zoon van Anthonius Sijmons.

Joanna Sijmons en Anthonius Sijmons zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (8-1717-12 + deel 8-1717-13 - foto 465a+b)

 

Beugen (nb) - 27 juni 1718 - brief en 2 schema's van fr. M: van Baerll pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

en 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Joannes Heurkens weduwnaar, zoon van Aleidis, Aleidis dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Arnoldus Graet; en

- Gerarda Jans Ebben dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus, Henricus zoon van Judith Graet.

Arnoldus Graet en Judith Graet zijn broer en zus.

2e schema aanverwantschap:

- Joannes Heurkens weduwnaar van overleden Gertrudis, Gertrudis dochter van Margareta, Margareta dochter van Barbara, Barbara dochter van

                                              Arnoldus Graet; en

- Gerarda Jans Ebben dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus, Henricus zoon van Judith Graet.

Arnoldus Graet en Judith Graet zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (8-1718-22 - foto 466a+b)

 

Beugen (nb) - 30 juni 1719 - brief en schema van Maternus van Baerll pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ebbe(n) zoon van Maria Ebben, Maria dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Barbara Ebben; en

- Sibilla Ebben dochter van Maria, Maria dochter van Joannes Ebben.

Joannes Ebben en Barbara Ebben zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (9-1719-40 - foto 468a+b+c)

 

Beugen (nb) - 6 juli 1719 - brief van Maternus van Baerll pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thijssen en Gerarda Bouwmans.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (9-1719-37 - foto 467)

 

Beugen (nb) - 25 juli 1719 - brief en schema van Maternus van Baerll pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Huberti zoon van Petrus, Petrus zoon van Leonora; en

- Maria Petri Simons dochter van Judith, Judith dochter van Casparus aen de Heij.

Casparus aen de Heij en Leonora zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (9-1719-41 - foto 469a+b+c)

 

Beugen (nb) - 3 augustus 1719 - brief van Maternus van Baerll pastoor in Beugen aan de bisschop, die blijkbaar eerder zijn verzoek om dispensatie

voor bloedverwantschap in de 3e graad heeft afgewezen. Hij probeert opnieuw met volgende beweegredenen: 1) dat het bekend is in de gemeen-

schap en lijden onder laster, 2) dat ze allemaal leven onder heidenen en 3) dat in een klein dorp de families zo met elkaar vermengd dat het bijna

onmogelijk is te kunnen trouwen zonder enig verwantschap. Hij geeft aan dat de bruidegom 45 jaar is en geen huis heeft en zonder ouders.

Gezien de tijdstip zou het mogelijk om het paar van 25 juli kunnen gaan.

RHCL Maastricht (9-1719-41 - foto 470a/b+TV)

 

Beugen (nb) - 26 juni 1720 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Winandus van Mil zoon van Maria, Maria dochter van Everardus, Everardus  zoon van Jacoba, Jacoba dochter van Hubertus Cup en Joanna; en

- Gertrudis van Broeckum dochter van Hermanna, Hermanna dochter van Henricus, Henricus zoon van Berta, Berta dochter van Hubertus Cup en Joanna.

Jacoba en Berta zijn zusters.

RHCL Maastricht (9-1720-30 - foto 471a+b)

 

Beugen (nb) - 25 januari 1729 - brief van fr. M. Nielens van Beugem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Peters en Godefrida Reijnders.

RHCL Maastricht (11-1729-120 - foto 1873)

 

Beugen (nb) - 15 mei 1729 - brief van fr. M. Nielens van Beugem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen  huwelijk tussen:

Joannes Verdijck en Joanna Peters.

RHCL Maastricht (11-1729-102 - foto 1872)

 

Beugen (nb) - 24 mei 1729 - brief van fr. M. Nielens van Beugem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Heurkens weduwnaar en Helena Peskens.

RHCL Maastricht (11-1729-33 - foto 1871)

 

Beugen (nb) - 18 april 1735 - brief van fr. M. Nielens van Beugem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Aerts en Maria Bouwmans.

RHCL Maastricht (13-1735-33 - foto 1874)

 

Haps (nb) - 13 augustus 1735 - brief en schema van Gerardus van Wanraij pastoor van Haps als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adrianus Godewarts van der Loght parochiaan van Haps, zoon van Godewardus van der Loght en Petronella Ruijs, Godewardus zoon van Joannes

                                      van der Loght en Maria Godewarts, Maria dochter van Godewardus Adriaans en Erentrudis Croegh; en

- Sibilla van den Heuvel parochiane van Beughen, dochter van Godewardus van den Heuvel en Gertrude Niele, Godewardus zoon van Adrianus van

                                      den Heuvel en Helena Nillisse, Adrianus zoon van Godewardus Adriaans en Erentrudis Croegh.

Zij trouwen in Haps op 4 september 1735 met als getuigen: Petrus Godewarts en Allegundis van den Heuvel.

RHCL Maastricht (13-1735-238 - foto 312a+b+c+d)

 

Wanroij (nb) - 24 december 1741 - brief en schema van G. Liefkens pastoor van Wanroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Reijne parochiaan van Wanroij, weduwnaar van Joanna Reijne, Joanna dochter van Maria Ebben, Maria dochter van Elisabetha Jordens,

                                          Elisabetha dochter van Jordanus; en

- Margareta Jans ex Beugen, dochter van Joannes Lammers, Joannes zoon van Margareta Jordens, Margareta dochter van Jordanus.

RHCL Maastricht (15-1741-101 - foto 472a+b)

 

Beugen (nb) - 27 november 1741 - brief van Osw. Alb. Braber pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk

tussen:

Petrus Gerits en Helena Peskens.

RHCL Maastricht (15-1741-139 - foto 1666a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 6 augustus 1742 - brief van Petrus Jansen pastoor in Vierlingsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Martens ex Groeningen en

Jacomina Simons ex Buegen [= Beugen].

RHCL Maastricht (16-1742-50 - foto 473a+b)

 

Beugen (nb) - 29 november 1746 - brief en schema van Oswaldus Albertus Braber pastoor in Beughen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Simons zoon van Catharina, Catharina dochter van Arnolda, Arnolda dochter van Godefridus; en

- Anna Graet dochter van Hubertus, Hubertus zoon van Godefridus.

RHCL Maastricht (18-1746-116 - foto 474)

 

Beugen (nb) - 6 november 1760 - brief en schema van Osw. Alb. Braber pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hendrix zoon van Henricus, Henricus zoon van Wilhelma; en

- Maria Linders dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Elisabetha.

Wilhelma en Elisabetha zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-60 - foto 542a+b)

 

[Beugen (nb)] - periode 1773-1795 vanwege pastoor J. N. van Bocholt - schema van J. N. van Bocholt pastoor, ter ondersteuning voor aanvraag voor

dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Hendrikx zoon van Joanna Geurtz, Joanna dochter van Derrik Geurtz; en

- Maria van der Heijden dochter van Jan Hendrikx, Jan zoon van Willimin Geurtz.

Iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd?

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Derrik Geurtz en Willimin Geurtz zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (31-1794-14 - foto 6231)

 

Beugen (nb) - 30 oktober 1773 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van de Voort zoon van Theodora Barten, Theodora dochter van Gerardus Barten; en

- Wilhelmina Nielen dochter van Bartholomaeus Nielen, Bartholomaeus zoon van Wilhelmina Qieben, Wilhemina dochter van Judith Barten.

Gerardus Barten en Judith Barten zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (27-1773-33 - foto 543a+b)

 

Beugen (nb) - 29 januari 1783 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Artz zoon van Wilhelmina; en

- Margaritha Jans dochter van Arnoldus Jans, Arnoldus zoon van Joannes Jans.

Joannes Jans en Wilhelmina zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1783-43 - foto 544a+b)

 

Beugen (nb) - 12 april 1783 - brief van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie in verband vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Derrikx en Gertrudis Graat.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (29-1783-178 - foto 546)

 

Beugen (nb) - 7 mei 1783 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van den Heuvel zoon van Cornelis van den Heuvel, Cornelis zoon van Peter van den Heuvel; en

- Joanna Huijbertz dochter van Catrin Bouwmans, Catrin dochter van Helena van den Heuvel, Helena dochter van Godewart van den Heuvel.

Peter van den Heuvel en Godewart van den Heuvel zijn broers.

RHCL Maastricht (29-1783-148 - foto 545a+b)

 

Beugen (nb) - 21 juni 1784 - brief van J.N. van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Heurkes en Judith Graat van parochie Beugen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden. 

RHCL Maastricht (30-1784-32/33 - foto 3899a+b)

 

Beugen (nb) - 26 mei 1786 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ebben parochiaan van Sambeek, zoon van Jan Ebben, Jan zoon van Geurt Ebben; en

- Dorothea Graat parochiane van Beugen, dochter van Jacob Graat, Jacob zoon van Enneke Ebben, Enneke dochter van Jacob Ebben.

Jacob Ebben en Geurt Ebben zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1786-15 en fiches 1755-28 - foto 548a+b)

 

Beugen (nb) - 1 oktober 1787 - brief en 3 schema's van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Hermanus Nielens zoon van Barte Nielens, Barte zoon van Willemin Barten; en

- Geertruij Graat dochter van Joanna Barten, Joanna dochter van Bart Barten.

2e schema:

- Hermanus Nielens zoon van Catrin Graat; en

- Geertruij Graat dochter van Joanna Barten, Joanna dochter van Geertruij Huijbertz.

3e schema:

- Hermanus Nielens zoon van Catrin Graat; en

- Geertruij Graat dochter van Arnold Graat, Arnold zoon van Arnold Graat.

RHCL Maastricht (30-1787-15 - foto 549a+b)

 

Beugen (nb) - 30 oktober 1787 - brief van Michiel Jansen scheepen en "casteleijn in de Swaan" te Beugen aan bisdom Roermond met verzoek om

dispensatie zodat hij kan trouwen. Schrijft dat hij 5 maanden bezig is, kosten nog moeite gespaard, om dispensatie te krijgen. Heeft zelfs met de hoog

moogende in Den Haag gesproken, alsmede monsieur in Keulen, zelfs bij de bisschop geweest op Eltenburg. En een expresse naar Rome gestuurd.

Hopende op goede antwoord en zal alles in dank voldoen. Daarbij wilt hij de bisschop geld d.i. "pistool" schenken voor gedane moeite.

Schrijft als ps dat hij zal bijsluiten brief van pastoor van "Uffelt" [= Oeffelt] en verzoekt dan de ontheffing te zenden aan zijn pastoor.

RHCL Maastricht (30-1784-22 - foto 547a+b+c)

 

Beugen (nb) - 24 oktober 1795 - brief en schema van J: N: van Bocholt pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Artz zoon van Antonius Artz, Antonius zoon van Antonia van Mill; en

- Wendelina Lemmes weduwe van Everardus van Mill, Everardus zoon van Joannes van Mill.

Antonia van Mill en Joannes van Mill zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (31-1795-9 - foto 551a+b)

 

Beugen (nb) - 4 januari 1804 - brief en schema van fr. I. Wilhelmus Gilissen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Janss zoon van Joannes Janss, Joannes zoon van Joannes Jansse; en

- Sijbilla Reijnders dochter van Henricus Reijnders, Henricus zoon van Joannes Reijnders.

Joannes Jansse en Joannes Reijnders zijn neven van zelfde vader.

RHCL Maastricht (32-1804-4 - foto 552a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

ws. Beugen ??? - datum ??? - schema vanwege de vele "Graet" geplaatst bij Beugen vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Hubertus Graet zoon van Godefridus Graet, Godefridus zoon van Arnoldus Graet; en

- Maria Graet dochter van Elizabeth Graet, Elizabeth dochter van Barbara Graet, Barbara dochter van Jacobus Graet.

Iemand die weet waar en wanneer getrouwd, als ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-126 - foto 3880)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wanroij - 18 oktober 1678 - brief van Joannes van Schuijl officieel van bisdom Roermond, aan de bisschop van Roermond [als waarschijnlijke

interne notitie] over dispensatie aangelegenheden in land van Cuijck voor een parochiaan van Beugen, waarvoor een dispensatie was afgegeven

door een priester van Beugen. De pastoor van Beers heeft Roermondse officiaal nog mondelijk uitgelegd, vervolgens heeft de Roermondse

officiaal ook een Gelre officiaal om onderzoek gevraagd. Ook werd genoemd de koster van [Vierlings]Beek. Blijkbaar wilt de officiaal de parochiaan

naar Roermond sturen zodat de bisschop zelf een beslissing kan maken.

RHCL Maastricht  (1-1678-53 - foto 456a+b+TV)

 

ws. Roermond - ws. 1698 - brief in het Duits van NN [onderste deel van brief met datum weggescheurd] aan de heer Jansen kastelein in Beugen,

waarin hij zijn verbazing uitspreekt dat Jansen nog niet is getrouwd, oorzaak zou kunnen zijn dat de bisschop niet heeft kunnen doen omdat het

buiten zijn ambtsgebied valt.

RHCL Maastricht (3-1698-9 - foto 1640a/b+TV)