GenBronnen

maas

Asten (nb) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 15 augustus 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie van de 3 gebruikelijke afkondigingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ariens tot 4 jaar gevestigd in Asten [nb] weduwnaar zijn vrouw overleden in 1736 en

Joanna Hacken parochiane van Venlo.

Joannes heeft handel gedreven in verschillende provincies en heeft zodoende geen vaste woonplaats.

Ze zijn getrouwd op 12 augustus, achteraf aanvraag voor toestemming.

RHCL Maastricht (14-1740-113 - foto 1093a+b+TV)

 

Venray/Asten (nb) - 19 augustus 1753 - brieven van J. Timmermans pastoor van Venray en van Petrus Aerts pastoor in Asten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Verhoijsen parochiaan van Asten "majoratus Sylva ducensis" en

Jacoba Geurties alias Geurts parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (20-1753-111 - foto 1490a+b+c)

 

Roermond - 12 augustus 1780 - brief van A. van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Antonius Lomans parochiaan van Asten (nb) bisdom Den Bosch en

Maria Josepha Pellemans parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (29-1780-20 - foto 2258)