GenBronnen

maas

Teuven (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Brunssum - 26 februari 1729 - brief van Cornelius Hagen pastoor in "Bronssem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus Wilhelmus de Negri van parochie Brunssum en

[Maria Adriana Francisca] de Draeck geboren in Teuven (B).

RHCL Maastricht (11-1729-162 - foto 5536)

 

4 november 1791 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Gulpen parochiaan van Epen en

Maria Catharina von de Heyden parochiane van Teuven (B).

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3512)