GenBronnen

maas

St. Truiden (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Luik (B) - 2 november 1719 - brief van secretaris Close van bisdom Luik aan bisdom Roermond, op klacht van de pastoor van St. Truiden van diocees

Luik (B) die zich had beklaagd over het voorgenomen huwelijk van zijn parochianen door de pastoor Swalmen. Blijkbaar had de secretaris bijlagen

ingediend bij bisdom Roermond om daarmee te bewijzen dat de schuld bij de pastoor van Swalmen lag en ook dat ze dienen te trouwen in St. Truiden

alhoewel de bruid oorspronkelijk uit Swalmen schijnt te komen, kunnen zij zich blijkbaar er niet aan onttrekken. [huwelijk dient altijd te gebeuren in de

plaats waar de bruid was geboren, alleen onder bijzondere omstandigheden en met toestemming kan daarvan worden afgeweken]

RHCL Maastricht (11-1729-60 - foto 343a+b+TV)