GenBronnen

maas

Sichem (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Luik en Averbode (B) - 21 en 25 november 1786 – dispensatie van kanunnik en aarts-deken Philippus Antonius Josephus de Fabry Beckers uit

cathedraal Luik [mede ondertekend door deken P.L. Tielens en correspondentie van F.L. Vanveulen "pastor familiae Averbodiensis" in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Claes parochiaan van Averbode (B) en

Maria de Hauwer parochiane van Sichem (B) aarts-bisdom Mechelen.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3533a t/m h)