GenBronnen

maas

Rekem (B) [ook wel Reckheim] huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Rome (I) / Rekem (B) / Beek - 30 december 1791, 3 februari en 24 augustus 1792 - brieven uit Rome, alsmede Delvaux pastoor van parochi st. Petrus

te Reckheim district Luik en J: Kerckhoffs pastoor in Beeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Tossanus ook Heijligerus Honof ook Honos gedoopt en parochiaan van Rekem (B) en

Agnetis Hertzeleer ook Hortzeleer van parochie Beek.

Er is al een kind verwekt maar nog niet geboren en op 30-12-1791 waren ze al niet-katholiek getrouwd maar ze zijn rk en na boete ondergaan willen

ze dispensatie voor hun rk huwelijk zodat ook het kind wanneer geboren rk kan worden gedoopt. Met een brief van 24-8-1792 heeft de huwelijk rk

plaatsgevonden en willen ze het kind rk dopen.

RHCL Maastricht (31-1792-27 - foto 3829a t/m e+TV)