GenBronnen

maas

Namen (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 28 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Guilielmus Carolus Marchand uit Namen (B) en

Maria Kessel natuurlijke dochter van de heer Kessel ook Roffaert ex Baerlo.

De bruidegom is 3 jaar geleden uit Namen (B) gekomen, na 5 jaar in andere streken te zijn geweest [Italie, Frankrijk, Brabant] en ook de bruid was lange

tijd in Holland. Nu was de bruidegom bediende van Maria en zelfs van haar vader. Daarbij heeft hij Maria zwanger gemaakt en hebben ze Baarlo verlaten

om zich te vestigen en te trouwen in Venlo of Roermond, na verkregen toestemming van haar vader.

Ze trouwen rk Venlo op 1 mei 1689.

RHCL Maastricht (2-1689-4 - foto 844a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 20 februari 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Jacops residerende in Namen (B) en

Maria Dericx parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1727-9 - foto 2688)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Namen (B) - 25 september 1777 - franstalige brief van Maria Maximilienne le Brun die zoals ze schrijft "de pech had om me te laten ontmaagden" door de

weduwnaar Martin Antoine Cobus timmerman in de stad Namen (B) onder belofte van huwelijk waarop ze zwanger werd en bevallen van een zoontje die

nu is overleden. Zij heeft hem sterk onder druk gezet om zijn trouw beloften uit te voeren maar zonder resultaat, ze gaat verder erin via officiaal Namen,

synodale rechters en wereldlijke rechters. Ze schrijft bisdom Roermond hem te verhinderen huwelijk aan te gaan met iemand anders.

RHCL Maastricht (28-1777-138 - foto 6306a/d+TV)