GenBronnen

maas

Mechelen (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weert - 24 november 1677 - brief van Joannes Wassenberch pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dielis van Mechelen (B) en

Joanna Jansen weduwe uit Weert.

RHCL Maastricht (1-1677-10 - foto 1935)

 

Leuth (D) / Lobberich (D) / Roermond - 9 juli 1690 en 10 augustus 1690 - brieven van Joannes Verhaer pastoor van Leuth en van Joannes Pulvermecher

pastoor in Lobberich en dispensatie van bisschop Reginaldus van bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Smits ex Lobberich (D) en

Margarita Schinck ex Leuth D).

Brief van Verhaer schrijft dat ze voorheen inwoner was van Mechelen.

Er was bezwaar tegen dit huwelijk ingebracht door Rutgerus Hijnes.

Er wordt dispensatie verleend voor de afkondigingen, ze trouwen 11 augustus 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-16 - foto 179a/d+TV)

 

Venlo - 4 mei 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Antonius Baert uit Mechelen in leger van de graaf van Pas Lingniere en

Catharina Henrina Vermaseren uit Venlo.

Ontheffing voor de 3 afkondigingen omdat zij kwaadsprekerij vrezen. Zijn getrouwd op 31 mei 1704.

RHCL Maastricht (4-1704-94 - foto 892+TV)

 

Roermond - 15 september 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ægidius Briè ook Prie weduwnaar, van het garnizoen, ter nakoming van de keizer-koning. Gregoriaans soldaat en

Margarita Leurs weduwe van Josephus Hoffert ook Hofflain, die toen hij nog leefde bij het cohort der invaliden van de keizer-koning in Belgie [Mechelen?] soldaat was.

Zij vragen om spoedige dispensatie voor de afkondigingen omdat ze in Roermond nog 6 of 7 dagen blijven en zij met haar nieuwe man mee reist.

Bruidegom heeft toestemming van zijn compagnie majoor gekregen om te trouwen.

Tevens uitreksel door Leopold de Facq kapelaan uit het register van overledenen van het Belgische cohort der invaliden d.d. 24 apr. 1775 dat is overleden

op 30 nov. 1774 Roermond, Anna Maria Brie geboren Burekardin dochter van een soldaat uit het Belgische cohort der invaliden, vrouw van Egidius Brie van

het 2e garnizoen legioen op de leeftijd van 23 jaar, begraven op 1 dec. op het Franciscare kerkhof.

RHCL Maastricht (28-1777-10 - foto 3020a+b+c+TV)


Hieronder degene uit supplement boek


Roermond - 1694/1727 - brief en schema van Joannes Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Ignatius Janssens parochiaan van Roermond, zoon van Catharina van der Coelen, Catharina dochter van Petrus van der Coelen; en

- Honorina Franscisca van Hamme van aartsbisdom Mechelen (B), dochter van Francisca van Himbeeck, Francisca dochter van Sibilla van der Coelen.

Petrus van der Coelen en Sibilla van der Coelen zijn broer en zus.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1694-1727? 

RHCL Maastricht (S-?-69 - foto 3108a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Mechelen (B) - 9 april 1743 - brief van fr. Martinus Minten over schrijven van pater Guardianus uit Roermond. Waarin ook De Haen wordt genoemd

als aanklager, over een serieus vergrijp waarvoor een tussentijdse vergadering van het kapittel is bijeengeroepen.

RHCL Maastricht (17-1743-68 - foto 6298+TV)