GenBronnen

maas

Maaseik (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 2 oktober 1708 - brief van J.D. Portmans kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Antonius van Gestingen parochiaan van Maaseik (B) en

Elisabetha Fransen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-23 - foto 2354)

 

Echt - 25 oktober 1710 - brief van J.C. Oddaer pastoor in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Gelissen "Maseijckensi" [= Maaseik (B)] en

Francisca Crabben parochiane van Echt.

RHCL Maastricht (6-1710-121 - foto 4005a+b)

 

Echt - 30 oktober 1715 - briefje van J.C. Oddaer pastoor van Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus Schoonbroodt parochiaan van Echt en

Catharina Elisabetha Reinders parochiane van Maaseik (B).

RHCL Maastricht (7-1715-28 - foto 2603)

 

Echt - 6 november 1716 - brief van J.C. Oddaer pastoor in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Cuijpers parochiaan van Echt en

Gertrude Maesen inwoner van Maaseik (B).

RHCL Maastricht (8-1716-60 - foto 4017a+b)

 

Roermond - 7 juni 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Matthaei parochiaan van Maaseik (B) bisdom Luik en

Joanna Felicitate Nijssen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-8 - foto 2638)

 

Roermond - 6 september 1728 - briefje van J. Timmermans namens de afwezige J.A. Hoefs pastoor en kanunnik van Roermond als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dam burger van Roermond en

Joanna Catharina Smits parochiane van Maaseik (B) bisdom Luik. 

RHCL Maastricht (10-1728-44 - foto 2695a+b)

 

Roermond - 10 januari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Rutten burger van Maaseik (B) en

Catharina Gertrudis Dencken parochiane van Roermond

RHCL Maastricht (14-1740-61 - foto 2821)

 

Maaseik (B) - 21 juni 1747 - brief van Laurentius Meijers pastoor en kannunik "Mosaci"  [= Maaseik] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Swinckels parochiaan van Venlo en

Maria Elizabetha Schoonbroot parochiane van Maaseik (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (19-1747-24 - foto 5623)

 

Echt - 17/30 augustus 1760 - brieven van A.A. Vorster pastoor in Echt en H. Ghijsen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Wolfs en Theodora Seijfertin weduwe van Ludovicus Plas.

Ludovicus Plas was soldaat in een Beiers regiment en overleden te Metz. Zij heeft daarvan doodbrieven gekregen en gegeven aan de secretaris Tulleners

in Maaseik voor een verklaring, maar die brieven zijn tijdens zijn verhuizing zoekgeraakt. Tulleners en anderen werden als getuigen opgeroepen die

verklaren die brieven te hebben gezien en authentiek. Vandaar aanvraag aan de bisdom, omdat de pastoor vreest dat ze anders gaan trouwen door een

niet-katholieke bedienaar.

RHCL Maastricht (22-1760-108 - foto 4050a t/m 4050k+TV)

 

Weert - 27 augustus en 2 september 1760 - brieven van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Leo Jacobus Smets parochiaan van Maaseik (B) bisdom Luik en

Maria Anna Barbara de Costerius parochiane van Weert bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (22-1760-153 - foto 2072a+b+c+d+e+f+g)

 

19 november 1762 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Claesen parochiaan van "Mosaci" [= Maaseik (B)] en

Joanna Tulleners parochiane van Eisden.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 450)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Maaseik (B) - 28 juli 1702 - brief van Theodorus Cools dienstbaar in Maaseik aan bisdom Roermond, als suggestie voor een algemene uitspraak over de voor-

schriften voor en de bevoegdheid om soldaten in de echt te verbinden en is erop gericht misbruik en fraude te bestrijden. Zowel de vicaris van de legerplaats

als de pastoor van de bruid moeten afzonderlijk vaststellen dat de soldaat en de bruid katholiek en handelingsvrij zijn. Vervolgens geeft hij aan dat een zekere

pater Marianus Nolmans, aalmoezenier van het ziekenhuis in Roermond, hier tegen heeft gezondigd door op 21 juli 1702 het huwelijk te voltrekken tussen

Petrus Franciscus de Mouchij en Anna Helena Stalmans, zonder instemming van de moeder en zonder afroepingen. Mouchij verbleef daar op dat moment.

Dat had hij niet mogen doen, maar had de vicaris of aalmoezenier van het leger dat moeten doen.

RHCL Maastricht (4-1702-26 - foto 6129a/c+TV)

 

Maaseik (B) / Roosteren / Echt - april 1782 - dossier met brieven en verklaringen van o.a. Leon. Coomans pastoor van Maaseik (B), M.J. Bongaerts

pastoor in Roosteren, H. Ghijsen pastoor en deken in Echt, e.a. waarin de pastoors van Maaseik (B) en Roosteren conflict hadden over wie eigenlijk

de bevoegdheid zou hebben over bevestiging van op 2 april 1782 te Maaseik (B) reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

Joannes Henricus Eijckholt uit Roosteren zoon van Adrianus Eijckholt en dochter van dokter Eijckholt.

Waar dispensatie nodig voor was vanwege 2e graad bloedverwantschap.

Die dispensatie werd verleend door de aartsdiaken of synode van Luik (B).

De bruidegom had gestudeerd in Luik (B) en Leuven (B).

Bleef nooit lang in Maaseik (B) en nam vrijwel altijd 's-avonds het veer terug naar Roosteren.

De pastoor in Maaseik (B) voert aan dat hij enkele jaren al pasen viert in parochie Maaseik (B).

Er was ook een bezwaar door vrouwe Everaerts uit Luik (B) maar onderzoek bleek dat de bruidegom nooit aan haar een verplichting had gedaan.

De bruid woont in Maaseik, de bruidegom heeft verklaart te zullen wonen in Maaseik (B).

RHCL Maastricht (29-1782-5 - foto 3941a/m+TV)

 

Maaseik - 15 december 1792 - briefje van broeder Damasus uit Aalst van orde franciscaner minorieten aam Philippus Damianus van bisdom Roer-

mond presenteert als koster pater Paulinum uit Gelinden "als uitstekend toegerust".

RHCL Maastricht (31-1792-2 - foto 6328+TV)