GenBronnen

maas

Leuven (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Meijel - 28 oktober 1753 - brief van P. van Straelen pastoor in Meijel aan pastoor Merckelbach in Herzogenrode [= Herzogenrath-D] met antwoord 1 no-

vember 1753 dat er vanuit Herzogenrode geen belemmeringen zijn.

brief uit Meijel 9 november 1753 van pastoor van Straelen, aan bisschop van Roermond, met antwoord van 10 november 1753 (doorgezonden naar Leuven).

brief uit Leuven 17 november 1753 van D. Godts priester van stad Leuven, in Brabant, onder aartsbisdom Mechelen aan pastoor van Straelen.

brief uit Meijel 20 november 1753 van pastoor van Straelen aan de bisschop van Roermond, waarbij de brief uit Leuven wordt meegezonden, dat er vanuit

Leuven ook toestemming van Josephus zijn moeder is gegeven. Alles in verband met aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus de Majulij, in plaats van ontvanger, bijgenaamd Graaf, aanvrager van Leuven en

Dorothea van Lijshoudt bewoner van Meijell.

Herzogenrode brief geeft aan dat Josephus in Herzogenrode was.

In Leuven brief wordt gezegd dat aanvrager Josephus van Leuven is.

Josephus wordt Maiuli, de Majulij en de Maijulij genoemd.

RHCL Maastricht (20-1753-1 - foto 613a+b+c+d+e)

 

Roermond - 19 mei 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Lambertus Antonius Bertholdus de Rijckman parochiaan van Leuven (B) bisdom Mechelen en

Joanna Felicitas van der Vekene parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-19 - foto 2993)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Leuven (B) - 20 decmeber 1731 - brief van fr. Mich: Geurts over overwegingen in verband met een vervroegd huwelijk.

RHCL Maastricht (12-1731-3 - foto 6057a/b+TV)

 

Maaseik (B) / Roosteren / Echt - april 1782 - dossier met brieven en verklaringen van o.a. Leon. Coomans pastoor van Maaseik (B), M.J. Bongaerts

pastoor in Roosteren, H. Ghijsen pastoor en decaan in Echt, e.a. waarin de pastoors van Maaseik (B) en Roosteren conflict hadden over wie

eigenlijk de bevoegdheid zou hebben over bevestiging van op 2 april 1782 te Maaseik (B) reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

Joannes Henricus Eijckholt uit Roosteren zoon van Adrianus Eijckholt en dochter van dokter Eijckholt.

Waar dispensatie nodig voor was vanwege 2e graad bloed-verwantschap.

Die dispensatie werd verleend door de aartsdiaken of synode van Luik (B).

De bruidegom had gestudeerd in Luik (B) en Leuven (B).

Bleef nooit lang in Maaseik (B) en nam vrijwel altijd 's-avonds het veer terug naar Roosteren.

De pastoor in Maaseik (B) voert aan dat hij enkele jaren al pasen viert in parochie Maaseik (B).

Er was ook een bezwaar door vrouwe Everaerts uit Luik (B) maar onderzoek bleek dat de bruidegom nooit aan haar een verplichting had gedaan.

De bruid woont in Maaseik, de bruidegom heeft verklaart te zullen wonen in Maaseik (B).

RHCL Maastricht (29-1782-5 - foto 3941a t/m m+TV)