GenBronnen

digitalisering

maas

Hoei [= Huy] (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venlo - 6 juli 1741 - brief van A. van Boterdael vice-pastoor in Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus de Somer blijkbaar onwettig zoals hij heeft verklaard en

Elizabeth van der Linden dochter van een soldaat geboren in Hoei [B].

Zij hebben aanzienlijke tijd gezworven in Hollandse steden - en dus geen vaste woonplaats - maar ze willen zich vestigen in Venlo en trouwen om

een einde te maken aan hun twijfelachtig leven. Botendael stelt terecht dat hij hun niet kan helpen met voltrekken van de huwelijks rituelen zonder

vooraf bisdom toestemming te hebben gekregen om dit op juiste wijze te behandelen.

RHCL Maastricht (15-1741-78 - foto 1103+TV)