GenBronnen

maas

Hermalle (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Hermalle (B) - 3 januari 1685 - brief van pastoor J Hernianus van Hermalle (B) sub Argenteau als verklaring over Jacobus Conrard die wettelijke

zoon is van Petrus Conrard koster en Beatrix Corbelier, aldaar gedoopt en goede katholiek. Zulke verklaringen zijn meestal nodig omdat hij het

dorp ga verlaten en dan elders nodig zou hebben voor een huwelijk.

RHCL Maastricht (2-1685-59 - foto 6053+TV)