GenBronnen

digitalisering

maas

Hermalle (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Hermalle (B) - 3 januari 1685 - brief van pastoor in Hermalle (B) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1685-59 - foto 6053)