GenBronnen

digitalisering

maas

Doornik (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


-


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Doornik (B) - 27 april 1741 - briefje van kapitein J. B. Vollevens aan Willem van Gulpen drukker en boekverkoper in Maastricht, waarbij hem toestemming

wordt gegeven te trouwen op konditie dat dat gebeurt voor 1 juli.

RHCL Maastricht (15-1741-114 - foto 6189a/b]


Venlo - 30 juli 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor van Venlo aan bisdom Roermond om instructues en goedkeuring over een joods meisje met naam

Maria 18 jaar nooit getrouwd afkomstig uit Mosbach in de buurt van Mannheim uit joodse ouders. Zij is 6 maanden gevlucht met de bedoeling zich te vestigen

in katholieke gebieden waar geen joden zijn, om verder te worden ingewijd in het katholiek geloof. Zij heeft nu 6 weken de parochie van Venlo bezocht en

heeft instructies om de grondslagen van het RK geloof in openbaar en prive te volgen, zij heeft gevraagd om RK te worden gedoopt.

Op 5 augustus 1783 geeft de bisschop toestemming toelating van haar door middel van doop en belijdenis. Zij kreeg RK volwassen doop op 14 augustus

1783, uit die doop blijkt haar [joodse] ouders: Siccle von Mousbagh en Sara von Stein.

Ten 2e over de voortvluchtige Michael Josephus Desmoij gedoopt 20 december 1738 in parochie kerk van Lacelle bisdom Doornik goed in RK geloof en

weduwnaar van Anna Gertrudis Paris met wie hij was getrouwd in 3 maart 1765 door pastoor Deckers in Halsteren bij Bergen op Zoom diocees Antwerpen,

volgens getuigenisbrieven die hij bij zich had. Echter Anna Gertrudis is overleden en begraven in Tuitius (D bij Keulen) volgens verklaring op 4 maart 1783

gedaan door pastoor Meijer van parochie Tuitius [iemand die weet welke plaats, of nu deel van Keulen?].

Michael Josephus is van plan te trouwen met bovenstaande Maria van Mousbagh waarvoor zij toestemming kregen van de bisschop op 18 augustus 1783.

Op 9 september 1783 trouwen: Michael Josephus Desmorij et Maria Joanna Mousbagh.

RHCL Maastricht (29-1783-58 - foto 1196+TV)