GenBronnen

digitalisering

maas

Brussel (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 10 september 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan pastoor Sebastianus Antonius graaf Tanarius abt st. Maria

in Brussel apostolisch tussenpersoon in Belgie - nu graafschap "Burgundia" - vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Augustinus van Vucht en Elisabetha van Vucht.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in Brussel (B) omdat graaf Tanariuis abt was van st. Maria - volgens een brief bewaard gebleven van pastoor S.A. graaf

Tanarius, in klooster Sint-Gerlach Gerlach in Houthem (RHCL Maastricht - 14.D003).

RHCL Maastricht (1-1678-66 - foto 2200)

 

Venlo - 13 april 1690 - brief van Benedictus van der Engelen kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Bacqaradt "Bruxellensis" en Anna Maria Gens.

RHCL Maastricht (3-1690-48 - foto 860)

 

Roermond - 25 augustus 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Cranen Ruraemundensis en

Sophia Bollen "die Gabetk? patrius Talckenburgenus" in de buurt van Brussel.

Iemand die weet met welke plaats Gabetk wordt bedoeld?

RHCL Maastricht (4-1703-12 - foto 2302)

 

Roermond - 11 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus van Raij parochiaan van Roermond en

Anna Maria Maes van Brussel (B).

RHCL Maastricht (6-1710-42 - foto 2384)

 

Roermond - 2 januari 1726 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Weerens parochiaan van Roermond en

Maria Loven parochiane van Brussel (B).

RHCL Maastricht (10-1726-38 - foto 2685)

 

Brussel (B) - 19 oktober 1726 - brieven van A. De Vriese pastoor van st. Herugus en van Limboch pastoor van capella van b. m. v. over:

Josephus Louette of Louwette van stad en bisdom Roermond en

Juliana Kox of Kockx 16 maanden parochie van kapel heilige maagd Maria te Brussel [B] aartsbisdom Mechelen.

De verloving had plaatsgevonden in Brussel [zonder tussenkomst van een priester] naar Mechels kerkelijk recht, echter Juliana is vertrokken

naar Roermond. Er wordt getwijfeld over de rechtsgeldigheid van de verloving. Blijkbaar zou de verloving opnieuw dienen plaats te vinden in

Roermond ten overstaan van een priester. Er werden geen andere beletselen gevonden.

Ze vragen aan bisdom Roermond on hun aldaar te trouwen.

RHCL Maastricht (10-1726-6 - foto 2684a+b+c+TV)

 

Roermond - 13 juli 1729 - briefje van J. Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ludovicus Coenen van Roermond en

Maria Elisabetha Cnops van Brussel (B).

RHCL Maastricht (11-1729-8 - foto 2721)

 

Roermond - 18 mei 1740 - brief van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond aan bisdom Roermond aanhalend de brief van J. van Heijdonck pastoor

van Brussel in parochie van de heilige maagd Maria waarin laatstgenoemde erkent dat Joanna op Somener eens zijn parochiane was en handelingsvrij

is om een huwelijk aan te gaan met Joannes Janssen. Er is geen ander beletsel en ze vragen om dispensatie van de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (14-1740-20 - foto 2815a+b+TV)

 

Roermond - 30 juni 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van der Bergh parochiaan van Roermond en

Albertina de Wauthier parochiane van "capelle dicta Bruxellis" bisdom Mechelen.

RHCL Maastricht (23-1761-37 - foto 2949)

 

Brussel (B) - 3 november 1763 - dispensatie van Thomas Maria Ghilini aartsbisschop Rhodos aan bisschop van Roermond vanwege 2e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maes en Anna Sybilla Ingelbergh.

Zij trouwen rk te Venlo op 15 november 1763.

RHCL Maastricht (23-1763-1 - foto 4630)

 

Roermond - 8 januari 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Matthias Nusseling "schrijnenwercker" en

Henrica ook Hendrina de Rees parochiane van st. Catharina kerk te Brussel (B).

Erbij een zg. "losbrief" d.d. 22-12-1766 van G. Steenkist, pastoor van st. Catharina te Brussel.

En een brief d.d. 1-1-1767 van M.A. de Saint Remij geboren Kroonenbroeck uit Brussel (B) verklarende dat Henrica in haar dienst was en dat zij vrij was.

RHCL Maastricht (24-1766-3 en 24-1767-32 - foto 2971a+b+c+d+e)

 

Roermond - 30 juli 1784 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Joannes Baptista de Bouge parochiaan van "diva gudula" Brussel (B) en

Joanna Maria Theresia Moss parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (30-1784-36 - foto 3062a+b)

 

Brussel (B) - 4 maart 1793 - dispensatie van Julius PIazza abt st. Georgius in Belgie etc. etc. aan de officiaal van Roermond vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gommans en Catharina Engels.

Onbekend tot welke parochie zij behoren??? Iemand die het weet?

RHCL Maastricht (31-1793-20 - foto 6085)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Brussel (B) - 23 januari 1679 - brief van J.A. Tanarus over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (1-1679-1 - foto 6052)

 

Brussel (B) - 19 april 1688 - brief door M. A. Ligiardi over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1688-3 - foto 6116)

 

Brussel (B) - 26 april 1688 - brief door M. A. Ligiardi over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1688-6 - foto 6119)

 

Brussel (B) - 13 december 1688 - brief door M. A. Ligiardi over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1688-5 - foto 6118)

 

Brussel (B) - 23 december 1688 - brief door M. A. Ligiardi over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1688-4 - foto 6117)

 

Brussel (B) - 3 januari 1689 - brief door M. A. Ligiardi over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1689-25 - foto 6121)

 

Brussel (B) - 20 april 1700 - brief van broeder Stephanus dat Joannes Zacharias Indermair van Strellburg [eigenlijk freiherr In der Mauer zu Strellburg]

oorlogscommissaris en gekozen baljuw van het hof afkomstig uit Tirol [Oostenrijk] van katholieke ouders heeft verklaard ongehuwd te zijn en vrij is om

een huwelijk aan te gaan. Daaronder verklaart J. D. Portmans pastoor van Roermond op 26 april 1700 dat ten aanzien van jonkvrouwe Hendrina Maria

van der Heijden er geen kanonieke beletselen bestaan. Op 28 april 1700 zijn zij in Roermond getrouwd.

RHCL Maastricht (3-1700-42 - foto 5717+TV)

 

Brussel (B) - 19 oktober 1726 - brieven van br. van Limborch pastoor de capella van Brussel over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (10-1726-6 - foto 2684a+b+c)

 

Brussel (B) - 4 juni 1772 - brief van bisdom Brussel (B) aan pastoor Canoij in Helden die hem uitlegt de procedure van het aanvragen van een dis-

pensatie. Zij vertellen hem dat zij toestemming hebben om dispensaties te verlenen boven de 2e graad bloedverwantschap. Zulke gevallen sturen

zij door aan de paus in Rome (I), de kosten ervan f 100 moeten van tevoren worden betaald. Verder schrijven zij dat de redenen van dispensatie

duidelijker omschreven moet worden. Waarom communicatie tussen parochie Helden [die feitelijk bij bisdom Roermond behoort] en bisdom Brussel

is ons onduidelijk, het zou kunnen dat op dat moment er een vacante bisschop zetel was in Roermond.

RHCL Maastricht (26-1772-1 - foto 564a+b+TV)

 

Brussel (B) - 19 juli 1779 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (28-1779-10 - foto 6058)

 

Brussel (B) - 5 november 1791 - franstalige brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1791-8 - foto 6082)

 

Brussel (B) - 25 november 1793 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1793-59 - foto 6060a/b)