GenBronnen

maas

Averbode (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Luik en Averbode (B) - 21 en 25 november 1786 – dispensatie van kanunnik en aarts-deken Philippus Antonius Josephus de Fabry Beckers uit

cathedraal Luik [mede ondertekend door deken P.L. Tielens en correspondentie van F.L. Vanveulen "pastor familiae Averbodiensis" in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Claes parochiaan van Averbode (B) en

Maria de Hauwer parochiane van Sichem (B) aarts-bisdom Mechelen.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3533a t/m h)

 

Averbode en Testelt (B) – 7 en 9 november 1787 – brief en schema van F.L. Vanveulen "pastor familiae Averbodiensis" en brief van T.S. Gentis

pastoor van Testelt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Baptista Milis parochiaan van Averbode behorend bij Luik, zoon van Paulus Milis, Paulus zoon van Joanna Catharina Jansen, Joanna

                                             Catharina dochter van Paulus Jansens; en

- Theresia Laermans weduwe en parochiane van Testelt bisdom Mechelen, dochter van Petrus Laermans, Petrus zoon van Helena Jansens,

                                             Helena dochter van Paulus Jansens.

Joanna Catharina Jansen en Helena Jansens zijn zusters.

Hierin wordt beschreven dat Theresia 2 kinderen had uit eerder huwelijk.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 & 1863 (foto 3378a t/m g + TV)