GenBronnen

digitalisering

maas

Wessem huwelijken 1790-1797


Wessem H1790-001   -   09-02-1790   -   blz.341  nr. 1

op heden deijnsdag den 9den feb: 1790

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Peter Valckenborgh, ende Agnes

Boumans beijde woonagtig tot Wessem

schrijvens onervaren: de getuijgen zijn

geweest Hendrik Nelissen, ende Cornelia

Franquin, schrijvens onervaren ook beijde

van Wessem: ende hebben den contractanten

als ook de getuijgen beneffens mij pastoor

getekent    Peterus Valckenborgh

dit is t x van den bruijdt  schrijvens onervaren

                                          Henricus Neless

dit is t x van Cornelia         R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1790-002   -   18-05-1790   -   blz.340  nr. 2

anno 1790 dio 18. mensis maij factis tribus

bannis coram me infra scripto matrimonium

contraxerunt Jo(ann)es Theodorus Geurts custos

hujus parochiae, et Maria Agnes Smeets

ambo nati, et incolae Wessemij: testes fuerunt

Michael Geurts, et Maria Helena Smeets

ambo in colae.   Joannes Theodorus Geurts

Agnes Smeets               Michiel Geurts

Maria Helena Smeets               R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1790-003   -   15-06-1790   -   blz.340  nr. 3

anno 1790 die 15. mensis junij factis tribus

bannis coram me infra scripto matrimonium

contraxerunt Henricus Hoijmackers, et

Christina Raemackers nicolas sponsus natus Echte

sub parochia testes fuerunt Henricus

Majolets ex Berkelir, et Anna Maria Raemac-

kers habitans Antwerpiae

H Hoeijmakers     Chrijstina Raemaeckers

Hendrik Maiolic   Anna Maria Rackers

 

Wessem H1791-001   -   08-02-1791   -   blz.340  nr. 4

anno 1791 die 8va mensis februarij

factis tribus bannis coram me infra scripto

pastore matrimonium contraxerunt Stephanus

Leters, et Margarita Schragen incolae

testes fuerunt Joannes Heuvelmans

et Maria Leters qui una niecum pastore

sub scrip serunt              Stijpfanus Leters

Maria Margarita Schagen

Joannes Heuvelmans    Maria Leters

                                R. Hollen  pastor

 

Wessem H1791-002   -   07-06-1791   -   blz.341  nr. 2

anno 1791 die 7ma mensis junij factis tribus

bannis, et obtenta dispensatione ab excel: ac ill:

d(omi)no episcopo nostro in quarto gradu consanquitatis

collaterali aquali matrimonium contraxerunt

Godefridus Joosten, nauta, et Eva Hilkens famiula ambo

incolae: testes fuerunt Antonius Joosten et Catharina

Hilkens ambo Wessemienses qui una niecum pastore

subscrip serunt      Goedefridus Joosten      Eva Hilkens

Antonius Joosten   C. Hilkens       R. Hollen pastor

 

Wessem H1791-003   -   27-06-1791   -   blz.341  nr. 3

anno 1791 die 27 mensis junij factis tribus

bannis matrimonium contraxerunt Franciscus

Neuhaus habitans Wessemij natus in Relinhausen

prope Essendiam et Judith Hermans nata

Wessemij famulatis in Thorn: testes

testes fuerunt Andréas van de Sande ex Wessem

et Elisabeth Meuring ex Thorn qui omnes una

mecum pastore subscripserunt.

Frank Neuhaus      Judet Hermans

Andreas van de Sande      Elisabeth Mooringh

R. Hollen  pastor

 

Wessem H1792-001   -   24-01-1792   -   blz.342  nr. 1

anno 1792 die 24a januarii factis

tribus bannis et obtenta dispensatione

ab excell. et illustrissimus domino

episcopo nostro in quarto consanguini-

tatis gradu collaterali aequali matrimonium

contraxerunt Josephus Smeets et Helena

van de Zande incolae testes fuerunt Reinerus

Smeets et Helena Nelissen ambo Wessemiensis

qui una mecum subscripserunt

Joseph Smeets     Helena van de Sande

Reijnier Smeets     Helena Nelissen

M.S. Raemaeckers  deservitor

 

Wessem H1792-002   -   21-04-1792   -   blz.342  nr. 2

anno 1792 die 21a aprilis factis

tribus bannis matrimonium contraxerunt

Reinerus Willemen incola Wessemii

et Catharina van Zoeren ex Ittervoort

patria Thorensis famulans Wessemii

testes fuerunt Reinerus Smeets ex Wessem et

Maria van Zoeren ex Ittervoort qui

una mecum subscripserunt.

Reijnier Willemen

x van de bruijd schrijvens onervaeren

Reijneerus Smeets

x van Maria van Zoeren schrijvens onervaren

                      M.S. Raemaeckers  deservitor

 

Wessem H1792-003   -   06-05-1792   -   blz.343  nr. 1

anno 1792 die 6a maje visa dispensatione

in 3tio gradu consanguinisatis laterali aquali

et habita dispensatione in uno banno

matrimonium contraxerunt Petrus Laurensen

et Maria Helena Smeets ambo incolae

testes fuerunt Jacobus Scheepers et Maria

Elisabeth Smeets ambo in colae qui una mecum

subscripserunt

Petrus Laurensen

Maria Helena Smeets

Jacobus Scheepers

Maria Elisabeth Smeets

                        M.S. Raemaeckers  deservitor

 

Wessem H1792-004   -   08-05-1792   -   blz.342  nr. 3

anno 1792 die 8a maji factis tribus bannis

matrimonium contraxerunt Henricus Maessen

in cola et Cornelia Joachims ex Lin famulans

Wessemii testes fuerunt Leonardus Maessen

et Maria Elizabetha Smeets ambo incolae qui

una mecum subscripserunt

Henrijckes Maesen

x van de bruijd schrijvens onervaeren

x van Leonardus Maessen schrijvens onervaeren

Maria Elisabeth Smeets

                    M.S. Raemaeckers  deservitor

 

Wessem H1792-005   -   23-10-1792   -   blz.342  nr. 4

anno 1792 die 23a 8bris factis tribus

bannis matrimonium contraxerunt

Theodorus Valckenborgh in cola

et Cornelia Baeten famulans Wessemii

ex Herten testes fuerunt Henricus

Valckenborg, Hermannus Valckenborgh

Wessemienses et Helena Baeten ex Herten qui

una mecum subscripserunt.

hoc signum x sponsi scribere nescii

hoc signum x sponsae scribere nesciae

Henricus Valckenborgh

Hermanus Valckenborgh

Helena Baeten

M.S. Raemaeckers   deservitor

 

Wessem H1793-001   -   09-06-1793   -   blz.343  nr. 2

anno 1793 die 9a junii factis duobus

bannis matrimonium contraxerunt

Joannes Nijssen et Maria Vogels incolae

habita dispensatione in 4to et 3tio

mixto consanguinitatis graduet uno

banno testes fuerunt Petrus van de

Sande et Elisabeth Vogels ambo in colae

qui una mecum subscripserunt

Joannes Nijssen

Maria Vogels

Petrus van de Sande

Elisabeth Vogels

M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1793-002   -   25-08-1793   -   blz.343  nr. 3

anno 1793 die 25a aug. factis tribus

proclamationibus contraxerunt Sijbertus

van Buggenum et Maria Piels in cola

testes fuerunt Franciscus van Bugge-

num in cola et Cornelia Piels Thoresensis

qui una mecum subscripserunt

                    Sijbertus van Buggenum

                    Maria Pijls      nb finus

              Franciscus van Buggenum

hoc x signum Cornelia Piels scribere nesciae

  M.S. Raemaeckers   deservitor

 

Wessem H1794-001   -   17-08-1794   -   blz.344  nr. 1

anno 1794 die 17a augusti factis

tribus bannis matrimonium contraxerunt

Conrardus Valckenborgh et Cornelia

Sampers in colae testes fuerunt

Christianus Valckenborgh et Henricus

Valckenborgh et Barbara Dencken

oes in colae qui una me cum

subscripserunt    M.S. Raemaeckers  deservitor

Conrardus Valkenborgh

hoc w signum sponsae scribere nesciae

hoc x signum Christiani Valckenborgh scribere nesciae

Henricus Valckenborgh

hoc x signum Barbara Dencken scribere nesciae

 

Wessem H1794-002   -   16-09-1794   -   blz.344  nr. 2

anno 1794: die 16a 7bris factis tribus

bannis matrimonium contraxerunt

Josephus Vogels et Judith Francisca

Joosten in colae testes fuerunt

Wilhelmus Dencken et Christianus

Heuvelmans et Petrus Gerardus Joosten

Josephus Vogels

Judith Francisca Joosten

W. Dencken

C. Heuvelmans

Peeter Gerardus Joosten

                M.S. Raemaeckers  deservitor

 

Wessem H1795-001   -   10-04-1795   -   blz.345  nr. 1

anno 1795 die 10 aprilis factis tribus

proclamationibus matrimonium contraxe-

runt Henricus Midden ex Olre et

Joanna Golstein ex Pei propae Echt

testes fuerunt Cornelius Golstein et

Anna Golstein ambo ex Pei ut supra

Henderikus Midden

hoc Δ signum sponsae scribere nesciae

Cornelis Golsteijn

hoc □- signum Anna Golstein scribere

nesciae

                            M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1795-002   -   00-05-1795   -   blz.344  nr. 3

hac maji factis tribus bannis

matrimonium contraxerunt Petrus

Jöres natus in Kerkhoven s(anc)ti Huberti

et Maria Garée in cola testes fuerunt

Jo(ann)es van Boxtel et Maria Agnes

Smets in colae

Peter Joeres

Maria Garee

Joannes van Boxtel

Maria Agens [sic] Smeets

                  M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1795-003   -   16-08-1795   -   blz.344  nr. 4

16a augusti factis tribus proclamationibus

matrimonium contraxerunt Jacobus Franquin

et Anna Ronckers in colae testes fuerunt

Henricus Nelissen et Elisabeth Heijthuijsen

in colae         Jacobus Franckin

                     Anna Ronckers

                     Henricus Nelissen

                     Elisabeth Heijthuijsen

                                          M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1795-004   -   09-09-1795   -   blz.344  nr. 5

9na septembris factis tribus proclamationibus

matrimonium contraxerunt Franciscus Rubbergh

et Elisabeta Thijssen in colae testes fuerunt

Mathijs Heuvelmans et Cornelia Janssen

F. Rubbergh

signum sponsa scribere nesciae x

Matthijs Heuvelmans

Cornelia Jansen

                            G. Geradts  capell.

 

Wessem H1795-005   -   06-10-1795   -   blz.345  nr. 2

die 6a 8bris factis tribus bannis

matrimonium contraxerunt Leonardus Jo(ann)es Petrus

Busch ex Millen et Cornelia Janssen

in cola testes fuerunt Christianus

Werens [et] Cornelia Janssen in colae

hoc signum x sponsi scribere nescii

Cornelia Jansen     C. Werens

Cornelia Jansen

                         M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1796-001   -   26-04-1796   -   blz.346  nr. 1

1796: 11:  die 26a aprilis habita dis-

pensatione in 4to consanguinisatis

gradu collaterali aequali et factis

tribus bannis matrimonium contraxe-

runt Michael Geurts et Maria

Leters in colae testes fuerunt

Arnoldus Geurts et Elisabeth Vogels

in colae     Michiel Geurts

                 Maria Leteres

                 Arnoldus Geurts

                 Elisabeth Vogels

                        M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1796-002   -   30-06-1796   -   blz.346  nr. 2

30a junii habitis tribus bannis matri-

monium contraxerunt Daniel Driessen

in cola et Anna Catharina Geenen ex

Hertem testes fuerunt Hermannus Wolf

et Maria Janssen in colae

Daniel Driessen

Anna Cathrijna Geenen

Hermanus Wolff

Maria Janssen

                     M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1796-003   -   03-08-1796   -   blz.347  nr. 1

3a augusti habita dispensatione in

tribus bannis matrimonium contrae-

runt Joannes Wilhelmus Heijthuijsen

ex Maesbracht et Maria Joanna

Joosten in cola testes fuerunt Petrus

Gerardus Joosten in cola et Gertrudis

Elisabetha Heijthuijsen ex Maesbracht

J.W. Heijthuijsen

M.A. Joosten       Peeter Gerardus Joosten

G.E. Heijthuijsen                  M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1796-004   -   17-08-1796   -   blz.347  nr. 2

17a habitis tribus bannis matrimoni-

um contraxerunt Henricus Schepers

ex Panheel et Maria Cath: van

Buggenum in cola testes fuerunt

Franciscus van Buggenum et Anna

van Buggenum in colae

Henricus Schepers    Marija Catha van Buggenum

Franciscus van Buggenum

Anna van Buggenum

                M.S. Raemaeckers    deservitor

 

Wessem H1797-001   -   07-02-1797   -   blz.346  nr. 3

7a febr. habitis tribus bannis

habitaque dispensatione in quarta

consanguinitatis tertio mixto gradu

matrimonium contraxerunt Petrus

van de Sande et Anna Verheggen in colae

testibus Andrea van de Sande et

Anna Catharina Joosten in colis

Petrus van de Sande

Anna Verheggen    Andreas van de Sande

Anna Catharin Joosten

                M.S. Raemaeckers    deserv.

 

Wessem H1797-002   -   26-04-1797   -   blz.346  nr. 4

26a aprilis matrimonium factis tribus

bannis: contraxerunt Gerardus Nijssens

ex Neerijtter et Anna Cath. Joosten in cola

testes fuerunt Maria Elisabetha Philippij

et Wilhelmus Verheggen in colae

Gerardus Nijssen

Anna Catharina Joosten

Wilhelmus Verheggen

Maria Elisabet Philippij

                   M.S. Raemaeckers  deservitor

 

finis