GenBronnen

digitalisering

maas

Wessem dopen 1788


Wessem D1788-001   -   02-01-1788   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 6

op heden woensdag den 2. jan: 1788

is gedoopt Jo(ann)es gebooren tot Wessem

ten 9. uuren wettigen soon van

Gerardus Tijssen, ende Beatrix

Raemaekers, beijde woonagtig tot

Wessem : den peter is geweest Wilhel-

mus Tijssen, woonagtig opt

eijland bij s'Waarde; ende de meter

Anna Elisabeth Jessen woonagtig tot

Thorn : ende hebben den vader, den

peter ende de meter beneffens mij

pastoor getekent

[handtekeningen van: Gerardus Tijssen,

Welem Tijssen, Anna Jessen, R. Hollen

pastoor.]


Wessem D1788-002   -   22/23-02-1788   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 7

op heden saturdag den 23. feb: 1788.

is gedoopt Cornelia gebooren tot Wessem

den 22. deser ten ses uuren, wettige

dochter van Frans Roumen, ende

Angelina Verlinden beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Joannes Kerker woonagtig tot Grathem

ende de meter Joanna Willemen van

Wessem : ende hebben den vader den

peter ende de meter beneffens

mij pastoor getekent

[handtekeningen van: Frans Roumen,

Joannes Kerker, Janna Wilmn, R. Hollen

pastoor.]


Wessem D1788-003   -   23-03-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 1

op heden sondag den 23 meert

1788 is gedoopt Nicolaus gebooren

tot Wessem ten acht uuren smorgens

wettigen soon van Theodorus Bours

ende Ida Linsen beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Daniel Gare, ende de meter Catha-

rin Smeets ook beijde van Wessem

ende hebben den vader den peter

ende de meter schrijvens onhervaren

beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Derck Bours,

Daniel Garee, dit is (handmerk: onderstreept kruis)

van de meter, R. Hollen pastoor.]


Wessem D1788-004   -   22-04-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 2

op heden dijnsdag den 22. april 1788.

is gedoopt Bernardus gebooren tot Wessem

naar noen ontrent drij uuren wettigen

soon van Jacobus Walschot, ende

Gertrudis Schraegen : beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest Wilm

Dencken, ende de meter Gertudis Linsen

schrijvens onhervaren, namens Anna

Margarita Schraegen woonagtig tot Thorn

den vader is krank, ende hebben den

peter ende de meter beneffens mij pastoor

getekent.

[geen handtekeningen en/of -merken vermeldt]


Wessem D1788-005   -   11-05-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 3

op heden den 11. maij sondags 1788

is gedoopt Henricus gebooren tot Wessem

voor noen ontrent half elf wettigen

soon van den heer Jo(ann)es Mathias

Raemaeckers ontfanger alhier, ende jufr(ouw)

van Anna Catharina Strous woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Jo(ann)es Theodorus Guerts namens Henricus

Staelenbergh woonagtig tot Cleef :

de meter Christina Raemaeckers

woonagtig tot Wessem : ende hebben

den vader, den peter ende de meter

beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: JM Ramaekers,

Jo(ann)es Theodorus Geurts, Christijna

R(am)aeckers, R. Hollen pastoor]


Wessem D1788-006   -   20-05-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 4

op heeden dijnsdag den 20 maij 1788

om elf uuren s'middags is gebooren

tot Wessem Eva wettige dochter

van Cristiaan Morren en Ida Bae-

ten beijde woonagtig te Wessem en

den selven dagh gedoopt, sijnde den

peeter Willem Baeten woonagtig

tot Herten en Theresia Nelissen

woonagtig te Wessem en hebben den

vader, den peter en meter benef-

fens mij geteekent.

[handtekeningen van: dit is 't x

merck van Cristiaan Morren,

dit is 't v merck van Willem

Baaten, Tresia Nelisen, A: Mou-

wens vice pastor.]


Wessem D1788-007   -   30-05-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 5

op heden vrijdag den 30. meij 1788. is

gedoopt Lambertus, gebooren tot Wessem

sone van Catharina Conings naar noen

ten 4. uuren. den peter is geweest

Jo(ann)es Theodorus Geurts custer alhier

namens Joseph Conings grootvader

end de meter Teresia le Jeune

schrijvens onhervaren woonagtig tot

Wessem, ende hebben den peter ende

de meter beneffens mij pastoor geteekent.

[handtekeningen van: Jo(ann)es Theodorus

Geurts, dit is x van de meter, R. Hollen

pastoor.]


Wessem D1788-008   -   13-07-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 6

op heden sondag den 13. julij 1788, is

gedoopt Joannes wettigen soon van Louis Verheggen, ende

Joanna Garé beijde inwoonders van Wessem

gebooren tot Wessem ontrent drij uuren naar

noen : den peter is geweest Hermannus

Valckenborg, ende de meter Maria Helena

Dencken, ende hebben den vader den peter

ende de meter beneffens mij pastoor getekent

[handtekeningen van: Louis Verheggen,

Hermannus Valckenborg, Maria Helena

Dencken, R. Hollen pastoor.]


Wessem D1788-009   -   15-07-1788   -   boek 2 blz. 137/76 nr. 7

op heden dijnsdag den 15. julij 1788, is gedoopt Maria

Agnes wettige dochter van Michael Smits, ende

Anna Maria Pusttiens, beijde woonagtig tot Wessem

gebooren voor noen ontrent elf uuren, den peter

is geweest Martinus Winkelmeulen woonagtig

tot Panheell, ende Eva Reuten van Wessem

ende hebben den vader, den peter ende de meter

beneffens mij pastoor getekent

[handtekeningen van: Michiel Smeets,

Martinus Winkelmoele, Eeva Reuten,

R. Hollen pastoor.]


Wessem D1788-010   -   24-07-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 1

op heden donderdag den 24. julij

1788, is gedoopt Maria Margarita geboore

tot Wessem naar noen ontrent 4. uuren

wettige dochter van Andris Garé, ende

Eva van de Sande beijde woonagtig tot

Wessem : den peter is geweest Angelus

Garé, ende de meter Margarita Wolfhagen

ook beijde woonagtig tot Wessem : ende

hebben den vader, den peter ende de

meter beneffens mij pastoor getekent

[handtekeningen van: Andreas Garee,

An: Garee, M: W:, R. Hollen pastoor.]


Wessem D1788-011   -   07-08-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 2

op heden donderdag den 7. aug: 1788

zijn gedoopt Judith, ende de tweede

Eva Margarita gebooren tot Wessem

s morgens ten vier uuren; wettige dochters

van Jan Wolfhagen scheepen, ende van

Elisabeth Timmermans beijde woonagtig

tot Wessem : den peter van de eerste is

geweest Jo(ann)es Peter Timmermans, ende

de meter Elisabeth Wolfhagen, ende den

peter van de tweede Joannes Wolfhagen

den jongen, ende de meter Margarita

Valckenborgh schrijvens onervaren

alle woonagtig tot Wessem : ende hebben

den vader, de peters ende de meters

beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: J: Wolfhaegen schepen,

J: Wolfhagen, Johannus Peeter Tummermaner mans,

dit zijn de tekens van de meters x x, R. Hollen

pastoor]


Wessem D1788-012   -   10-08-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 3

op heden sondag den 10. aug: 1788.

is gedoopt Gertrudis, gebooren tot Wessem

s'middag ten twalf uuren, wettige dochter van

Christianus Bidlot, ende van Joanna Philippi

beijde woonagtig tot Wessem : den peter is

geweest Peter Joseph Jamar scholtis, ende

de meter Maria Philippi, ook beijde

woonagtig tot Wessem: ende hebben

den vader schrijvens onervaren, de peter ende

de meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: dit is 't + van den vader,

P:J: Jamars, Marie Philippij, R. Hollen

pastoor]


Wessem D1788-013   -   06-09-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 4

op heden den 6 september 1788 is

gedoopt Engel gebooren tot Wessem naar

middag ten halve ses uuren, wettigen

zoone van Leonardus Voogels en Elijsa-

betha Garee den peeter is geweest Mat-

thijs Voogels en de meeter Maria Garée

beijde woonagtig te Wessem en hebben den

vader, den peeter en meeter beneffens

mij geteekent.

[geen handtekeningen geschreven]


Wessem D1788-014   -   26-09-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 5

op heden vrijdag den 26. 7ber 1788 is

gedoopt Mathias gebooren tot Wessem

s morgens ten drij uuren : wettigen soon van

Joannes Deben, ende Maria van de Sande beijde

woonagtig tot Wessem : den peter is geweest

Switbertus van den Sande, ende de meter

Maria Deben, woonagtig tot Kesenich

schrijvens onervaren : ende hebben den

vader, den peter ende de meter beneffens

mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Joannes Dieben,

Sijbertus van de Sande, dit is 't x van de

meter, R. Hollen pastoor]


Wessem D1788-015   -   03-10-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 6

op heden vrijdag den derden 8ber 1788 is

gedoopt Joannes gebooren tot Wessem ontrent 5

uuren naar noen, naturelijken soon van

Catharina Mertens woonagtig tot Wessem

geboortig van Horn : den peter is geweest

Philippus Peulings van Wessem schrijvens

onervaren, ende de meter Judith Hillen

van Wessem ook schrijvens onervaren namens

Petronella Mertens woonagtig tot Horn : ende hebben

den peter ende de meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: dit is t Ø van den peter,

ende dit (handmerk: schep) van de meter, R. Hollen pastoor]


Wessem D1788-016   -   01/02-11-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 7

op heden sondag den 2. 9ber 1788. is

gedoopt Ludovicus gebooren tot Wessem den

1. deser ten tien uuren s'avonts wettigen

soon van Martinus de Neer, ende van Helena

Reuten beijde woonagtig tot Wessem : den

peteren is geweest Jo(ann)es Theodorus Geurts

custer namens Peter Reuten, ende de meter

Catharina Canters beijde woonagtig tot Wessem

namens Catharina Reijvers woonagtig tot

Grathem : ende hebben den vader, den peter

ende de meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: MDN, Jo(ann)es Theodorus

Geurts]

[geen handtekening van meter en pastoor geschreven]


Wessem D1788-017   -   21-11-1788   -   boek 2 blz. 138/77 nr. 8

op heden saturdag den 21. 9ber 1788. is

gedoopt Joannes gebooren tot Wessem ten

tien uuren wettigen soon van Lambertus

Dencken, ende Catharina Jansen beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Christiaan Ronckers, ende de meter

Eva Dencken beijde woonagtig tot

Wessem. ende hebben den vader, den

peter ende de meter beneffens mij

pastoor getekent.

[handtekeningen van: Lambertus Dencken,

Chrijstijan Ronckes, Eva Dencken,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1788-018   -   29-11-1788   -   boek 2 blz. 139/78 nr. 1

op heden saturdag den 29. 9ber 1788. is

gedoopt Theodorus gebooren tot Wessem ontrent

ses uuren s'morgens : wettigen soon van

van [sic] Joannes Aquarius ende Catharina Joosten.

den peter is geweest Godefridus Joosten

ende de meter Joanna Willemen alle woon-

agtig tot Wessem. de meter namens

Elisabeth Dencken woonagtig tot Bracht : ende hebben

den vader den peter ende de meter beneffens mij pastoor

getekent.

[handtekeningen van: Jo(ann)es Aquarius,

Goedefridus Joosten, Janna Wulmen,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1788-019   -   27-12-1788   -   boek 2 blz. 139/78 nr. 2

op heden saturdag den 27. xber 1788. is gedoopt

Jo(ann)es Franciscus gebooren tot Wessem s'morgens

ten vier uuren : wettigen soon van Franciscus

Garé ende Maria Helena Dencken van Wessem

den peter is geweest Jo(ann)es Franciscus

Dencken, ende de meter Joanna Garé ook

beijde van Wessem : ende hebben den vader

den peter ende de meter beneffens

mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Franciscus Garee, J. F.

Dencken, Joanna Garee, R. Hollen pastoor]