GenBronnen

digitalisering

maas

Wessem dopen 1787


Wessem D1787-001   -   07/08-02-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 2

op heden donderdag den 8. feb:

1787 is gedoopt Maria Helena

geboore tot Wessem den 7. deses

s'avonts ontrent seven

uuren wettige dochter van Martinus

de Neer ende Helena Reuten, beijde

woonagtig tot Wessem : den peter

is geweest Ludovicus Verheggen

ende de meter Anna Gertrudis

Visschers ook beijde van Wessem

ende hebben den vader, den peter

ende de meter beneffens mij

pastoor getekent.

[handtekeningen van: Ludovicus Verheggen,

MDN, Anna Getri Vissers, R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-002   -   10-02-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 3

op heden saturdag den 10. feb: 1787

is gedoopt Margarita gebooren tot

Wessem s'morgens ten vier uuren

wettige dochter van Jan Garé, ende

Christina van Dijck beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Daniel Hillen, ende de meter Ida

Driessen namens Mechtildis Brabants

ook alle van Wessem. ende hebben den

vader, den peter ende de meter beneffens

mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: J: Garee, Daniel

Hillen, Ida Driessen, R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-003   -   24-02-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 4

op heden saturdag den 24. feb: 1787 is gedoopt Margarita

gebooren tot Wessem s'morgens ten drij uuren : wettige

dochter van Jo(ann)es Aquarius ende van Catharina

Joosten beijde woonagtig tot Wessem : den peter is

geweest Antonius Joosten, ende de meter Eva

Dencken ook beijde woonagtig tot Wessem :

ende hebben den vader, den peter ende de meter

beneffens mij pastoor getekent :

[handtekeningen van: Jo(ann)es Aquarius, Antonius

Joosten, R. Hollen pastoor, Eva Dencken]


Wessem D1787-004   -   05/06-04-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 5

op heden vrijdag den 6. april 1787 is gedoopt

Bernardus gebooren tot Wessem den 5. deser

s'naghs ten halver twalf wettigen soon van

Mathijs Heuvelmans ende Maria Valckenborgh

beijde woonagtig tot Wessem : den peter is

geweest Joannes Hermans ende de meter

Maria Willemen schrijvens onervaren ook

beijde van Wessem, ende hebben den vader, den

peter ende de meter beneffens mij

pa[s]toor getekent.

[handtekeningen van: Matthijs Heuvelmans, Jannus

Hermans, teken x van de meter, R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-005   -   16-04-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 6

op heden maendag den 16. april 1787

is gedoopt Margarita gebooren tot Wessem

s morgens ten tien uuren wettige dochter

van Jacobus Canters, ende van Elisabeth Renet

beijde woonagtig tot Wessem : den peter is

geweest Christiaan Valckenborgh schrijvens

onhervaren, namens Reijnier Renet

woonagtig tot Thorn, de meter Catharin

Daemen ook schrijvens onhervaren, ende

hebben den vader, den peter ende de

meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Jacobus Kanters,

dit is x van den peter, en dit x van de meter,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-006   -   30-04-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 7

op heden maendag den 30. april 1787 is

gedoopt Margarita gebooren tot Wessem

s morgens ten ses uuren wettige dogter van

Martinus Bours, ende Catharina Nijssen beijde

woonagtig tot Wessem : den peter is geweest

Gerardus Henckens van Wessem, ende de

meter Catharina Nijssen schrijvens

onhervaren woonagtig tot Pol.

ende hebben den vader, den peter ende

de meter beneffens mij pastoor

getekent.

[handtekeningen van: Martinus Bours, Gerardus

Henckens, dit is 't x teken van de meter,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-007   -   18-06-1787   -   boek 2 blz. 134/73 nr. 8

op heden maendag den 18. junij. 1787 is gedoopt

Guilielmus gebooren tot Wessem naar noen ontrent

ses uuren, wettigen soon van Joannes Segers, ende

Aldegondis Peulinx beijde woonagtig tot Wessem :

den peter is geweest Philip Peulinx van Wessem,

schrijvens onhervaren, ende de meter

Maria Ida Jongen namens Catharina Clerkx

woenagtig op aan gen Broek. ende hebben

den vader, den peter ende de meter beneffens

mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Joannes Segers,

dit is t x teken van den peter]

[verder geen handtekeningen en/of -merken]


Wessem D1787-008   -   30-06-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 1

op heden saturdag den 30 junij. 1787 is gedoopt

Jan Renerus gebooren tot Wessem

ten vier uuren naar noen wettigen soon

van Godefridus Garé, ende Maria Ida

Jongen beijde woenagtig tot Wessem :

den peter is geweest Joannes Garé

schepen, ende de meter Cornelia Ante

namens Joanna Goldstein woenagtig

tot Maeseijk : ende hebben den vader

den peter ende de meter schrijvens

onervaren beneffens mij pastoor

getekent.

[handtekeningen van: Goedefridus Garee,

J: Garee, dit is 't x van de meter,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-009   -   02-07-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 2

op heeden den 2 julij is gedoopt

Ludovicus gebooren tot Wessem

s' nachts naar twaalf uuren, wet-

tigen zoone van Matthijas Voo-

gels en Theresia Reuten, bijde

inwoonders tot Wessem, den

peter is geweest Ludovicus

Verheggen en de meter Elisa-

beth Garée bijde te Wessem

woonagtig, en hebben den vader

den peter en meter beneffens

mij geteekent.

[handtekeningen van: Matthijs Vogels, Ludovi-

cus Verheggen, Elisabeth Garee,

A: Fr: Mouwens capplaen.]


Wessem D1787-010   -   14-07-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 3

op heeden den 14 julij is gedoopt

Maria Helena gebooren te Wessem

smiddags ten 2 uuren, wettige doch-

ter van Godefridus Willemen en He-

lena Ramakers bijde inwoonders te

Wessem, den peter is geweest Wil-

helmus Dencken en [de meter is] Anna Catharina

Strous in plaatse van Maria Ra-

makers bijde van Wessem en hebben

den vader den peter en meter be-

neffens mij geteekent.

[handtekeningen van: Goedefridus Willemen,

Wulm Dencken, Anna Catharina Strous,

A: Fr: Mouwens capplaen.]


Wessem D1787-011   -   15/16-08-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 4

op heden sondag den 16. aug: 1787. is

gedoopt Joannes gebooren tot Wessem den

15. s'avonts ontrent ses uuren : wettigen

soon van Leonardus Willems, ende Barbara

Melle beijde woonagtig tot Wessem : den

peter is geweest Joannes Willems, ende de

meter Maria Melle schrijvens onervaren woonagtig tot Roggelen

ende hebben den vader den peter, ende de

meter beneffens mij pastoor geteekent.

[handtekeningen van: Leonardus Wilms,

dit is 't + van de meter, Jan Wilms,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-012   -   03-10-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 5

op heden woensdag den 3. 8ber 1787: is

gedoopt Godefridus, gebooren tot Wessem

smorgens ter negen uuren : wettigen soon

van Mathias van den Sande ende Barbara

Ex beijde woonagtig tot Wessem : den peter

is geweest Andris van den Sanden, ende de

meter Maria Koolen namens Agnes Ex

woonagtig tot Antwerpen : ende hebben den

vader, den peter, ende de meter beneffens mij

pastoor geteekent.

[handtekeningen van: Matthijs vande Sande,

Andreas vande Sande, Marija Coolen,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-013   -   06-10-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 6

op heden woensdag den 6. 8ber 1787:

is gedoopt Anna Maria geboore tot

Wessem den ontrent half twee naar noen

wettige dogter van Joannes Fabri,

ende Maria Garé beijde woonagtig tot

Wessem : den peter is geweest Mathijs

Verlack woonagtig tot Santvoort, ende

Elisabeth Garé van Wessem : ende hebben

den vader, den peter, ende de meter

beneffens mij pastoor geteekent.

[handtekeningen van: Joannes Fabrij,

Mattijs Verlaeck, Elzabeth Garée,

R. Hollen pastoor]


Wessem D1787-014   -   09-10-1787   -   boek 2 blz. 135/74 nr. 7

op heeden dijnsdag den 9 october

is gedoopt Margarita gebooren tot

Wessem s'nachts ten een uure wetti-

ge dochter van Andries Havermans

en Cristina Scheepers bijde woonagtig

te Wessem, den peeter is geweest

Matthias Heuvelmans en Margarita

Scheepers in plaats van Margarita

Smeets woonagtig tot Leijden en hebben

den vader, peter, en meter beneffens mij

ondergess. geteekent.

[handtekeningen van: Andriaes Havermans,

Matthijs Heuvelmans, Margate Scrers,

A: Fr: Mouwens capplaan.]


Wessem D1787-015   -   24-10-1787   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 1

op heden woensdag den 24. 8ber 1787.

is gedoopt Theodorus gebooren tot Wessem

ontrent s'morgens halfacht : wettigen

soon Arnoldus Leters ende van

Agnes Garé beijde woonagtig tot Wessem

den peter is geweest Theodorus Garé,

ende de meter Hendrina Leters namens

Elisabeth Wolfhagen alle van Wessem.

ende hebben den vader, den peter, ende

de meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Arnoldus Leters, dit ist

(hooivork) van den peter, Hendrijna Leters,

R. Hollen pastoor.]


Wessem D1787-016   -   10/11-11-1787   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 2

op heden sondag den 11. 9ber 1787 ://

is gedoopt Hermannus gebooren

tot Wessem den 10 s'avonts ontrent

tien uuren, wettigen soon van Bernar-

dus Valckenborgh, ende Catharina

Nelissen beijde woenagtig tot Wessem

den peter is geweest Mathijs Heu-

velmans, ende de meter Margarita

Nelissen beijde van Wessem : ende

hebben den vader, den peter, ende de

meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Bernardus Valckenborgh,

Matthijs Heuvelmans, Margrit Nelesen,

R. Hollen pastoor.]


Wessem D1787-017   -   23-11-1787   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 3

op heden den 23. 9ber 1787 is gedoopt

Joanna Maria gebooren tot Wessem

s'morgens ten tien uuren wettige dochter

van Wilhelmus Joosten, ende Maria Elisabeth

Keijers beijde woonagtig tot Wessem :

den peter is geweest Jo(ann)es Garé namens

Theodorus Joosten, ende de meter

Catharina Scheijmans woonagtig tot

IJtervoort ende hebben den vader, den

peter, ende de meter beneffens mij

pastoor getekent.

[handtekeningen van: W. Joosten, J. Garee,

Catharina Scheijmans, R. Hollen pastoor.]


Wessem D1787-018   -   13-12-1787   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 4

op heden donderdag den 13. xber

1787 : is gedoopt Petrus gebooren

tot Wessem s'naghs ten een uur

wettigen soon van Andreas Weren,

ende Gertrudis Loven beijde

woonagtig tot Wessem : den peter is

geweest Antonius Loven, ende de meter

Margarita Jansen ook beijde woonagtig tot

Wessem, ende hebben den vader, den peter

ende de meter beneffens mij pastoor gete-

kent.

[handtekeningen van: Andreas Werens,

dit is 't + van den peter, Magt Jansen,

R. Hollen pastoor.]


Wessem D1787-019   -   17-12-1787   -   boek 2 blz. 136/75 nr. 5

op heden maendag den 17. xber 1787.

is gedoopt Theodorus gebooren tot

Wessem s'morgens ten vijf uuren wettigen

soon van Franciscus Garé, ende

Maria Helena Dencken beijde woonagtig

tot Wessem : den peter is geweest

Theodorus Garé, ende de meter Margarita

Dencken ook beijde woonagtig tot Wessem.

ende beijde schrijvens onhervaren

ende hebben den vader, den peter ende de

meter beneffens mij pastoor getekent.

[handtekeningen van: Frans Garée,

dit is (handmerk: schep) van den peter, en dit x

van de meter, R. Hollen pastoor.]