GenBronnen

maas

Wanssum vieringen/jaargetijden 1700-1763


Bron: RHCL Maastricht - Wanssum dtb blz. 200-204

 

[samenvatting: Wanssum vieringen/jaargetijden 1700-1763]

 

anniversaria ecclesiae parochialis

de Wansum in districtu Kesselensi

in suprema ducatu Geldriae prout

eadem notata inveni a(nn)o 1700

 

9 januarij eerstjaergetijdt voer Lenart Robben

18 dito Alitie Robben sijn huijsvrow als ook

15 voer Wijn Velckenaer Haedwijk sijn

16 huijsvrow 15 Peter Derx met sijn

huijsvrow 16 Derk Humberts en sijn kinderen

24 dito voer den eerw. hr. Jacobus Deckers pastoi[r]

dit gelt staet aan Neske Tijsen

25 dito voer den eerw. hr. Thomas Reijnders pastoir

26 dito voer Peter Heijnen Jenneke de huijsvrow

Hendrijck den soon .

tot laste van de erfgenaemen

6 maij Tonnis Segers Alitie huijsvrow Hen-

drick den soen Jenneke en Lijsbet dochte[rs]

24 maij voer Jacob Gertiens Gertien de huijs-

vrow Jacob den soen Derske de dochter

25 voer den eerw h: Wilhelmus van den

Smaeden. pastoir

1 junij voer Bielsen Biermans Gartien

sijn huijsvrow

15 junij voer Laurens Heijster

13 aug(us)ti voer Jan Verhagh Mercke sijn

huijsvrow Hendrick den soon

 

[blz. 201 links]

 

23 aug(us)ti voor Jan van Schelbergh Catharin

sijn huijsvrow

14 7ber voor Hendrick van Thijnraij en

Gertrudt Coenen.

18 7ber voor Peter Nabsen

26 7ber voor Derck Peijters en Perck huijsvrow

28 7ber voor Peter Tijsen Jenneke sijn huijs-

vrow Hendrick en Jan haer soonen

8 8ber voor Jan Kessels Jenneke sijn huijs-

vrow en Aerdt den soon

16 8ber voor Vitt Kessels

17 8ber voor Mewis Jacobs genant

den Pelser et Trincken huijsvrow

dit betaalt Guert Heijligers

26 8ber voer Peter Robben Tonniske sijn

huijsvrow 25 Derck van Rijsenbeck

Elizabet huijsvrow

27 8ber voor Jan Wijnen Jenneke Busser

de huijsvrouw Belke en Mers

sijne susteren

28 voor Hermen Hooghen

tot laste van de kerck

1 xber voer Geret van Berghen

2 Rob Aerts Alit de huijsvrow

 

[blz. 201 rechts]

 

7 xber voor Hillebrant van Baerlo

en joffrow Griet de huijsvrow

10 Derck den Rover met sijn kinde-

ren.

13 xber voor Gaert Hillen ende

Elizabeth de huijsvrow

ad 35 in dito

 

nb dat van alle de voors jaerge-

tijde de penninge ad 100 gl:

permissie gelt sijn staende tot

laeste van de kercke uijtgenoemen

 

het eerst jaregetijde van Herman

Hooghen daervan Claes Hooghen

als eerftgenaem van Verhaeghs aen

het capitael ten onderen is houden[de]

de betalende allein iar .....

den eersten an pastoir anderhalve

gulden de resterende deerde halve

gulden ad 4 par cent voer de

keerck van den steerft dagh van

Heerman Hooghen tot laeste van

Claes Hooghen sijne eerftgenaeme

 

[in de linkermarge:]

dus alhier

memorie

dit is voldaen

en te sien

in Raijsten

op ++ Hoogen

————

1742 den

10 xber voldaen

aen de kerck

door Claes Hoogen

 

[blz. 202 links]

 

[in linkermarge:] al de lampe

 

dus alhier memorie

vant gelijcken soo is het capitael

van het jaergetijde van Peter

Heijnen soo valt op den 26 jan-

uarij verbleven in de han-

den en tot laesten van d eerffge-

naemen als daer is Derck Deckers

ende Jan van den Bergh ende

betaelen jaerlix allein den pastor

en custer ad anderhalven guld(en)

de resterende deerde halven gul-

den voor den wijn en was sijn

alnoch verschult de voers eerft-

genaemen. zediert d aff brughuijs

van Peter Heijnen aen de kerck

te betaelen. dus achter memorie

 

3 9bris

debet pastor in Wansum legere missam

ter interesse officio aniversarij

Adam Schellaert in ecclesia parochialis

de Geijsteren unde Wehit quotannis

medium imperialem et solubijt

a domo nobijs.

 

[blz. 202 rechts]

 

1705 10 martij

fundatum est anniversarium

Hendrici Tonnissen et Helenae Kessels et dedit 100 flore-

nos hijpothisatis super communitatem

 

1705 12 junij

fundatum est anniversarium Petri

Pulskens alias Hubers et 100 florenos

expositi sunt apud Petrum Thijsen

scabinum in Wansum

 

1708 12 7ber

fundatum est anniversarium

Andreae Daemen et dedit centum

florenos supra communitatem

de Wansum

 

1685 4 feb.

fundatum est anniversarium pro

Jacobo Brurkens et Anna Verbeten

Agnete Urlans uxoribus iuxta testamen-

tum erectum per d(omi)num Jacobum Ge…

et fundavit oleum in lampade ante

sarratissimum sacramentum ut dici

noctuque arderit

[in linkermarge:] obijt maij 26 1691

 

21 maij 1710

Andreas Kessels fundavit anni-

versarium q. coecus et coelebs obijt

fundatum 100 florenos monetae

Venlonensis sup bona Huberti

Cremers et Elizabeta Kessels .....

[in linkermarge:] obijt

 

5 augusti 1709

fundatum est anniversarium Nicolai

Hoogen scabini et Gudulae uxoris ad 100

florenos super bona Hendrici Hooghen

prope sacellum p Leonardi

[hier aan toegevoegd in een ander handschrift,

zeer klein geschreven en laatste stuk alleen

fragmentarisch leesbaar:] dese boven-

staende nu tot laeste van de hor..........

 

[blz. 203 links]

 

martij 27 a(nn)o 1716 fundatum est anniversari-

um Gertrudis Daemen alias Tax.

 

12 junij a(nn)o 1717 obijt in Kevelaer frater Pe-

trus van Loon ordinis oratorij qui ante

aliquot annos fuerat custos in Wanssum

qui fundavit anniversarium pro Hen-

rico van Loon et Gertrude uxore paren-

tibus ill(ust)rus et pro f Petro van Loon

ad 100 flo capitalis

haec summa 100 flor. est exonerata a Jo(ann)a

van Loon sorore fratris relig. Petri van

Loon p.m. in Kevelaer et assumpta a

Paulo van der Vinne trimestri ante

festum s. Jo(ann)is Baptistae 1721. annue

solvendo ducatonem ac obligando mo

et immobilia sua.

hac 11a augusti 1721 filius sutor mihi

persolvit ducatonem

H Heurkens

pastor

[in een ander handschrift:]

dese bovenstaende 100 gl staen

nu tot laeste van Jan Hooghe gelijck

daer van is gemaeckt eene rendtbrief 1737

den 15 xber

 

[blz. 203 rechts]

 

29 meert 1730

Maria Buessers fundavit anniversarium

ad 100 florenos Ruraemundensis sup: bona

Joannis Timmermans et Agnetis

Buessers coniugum q(uo)d attestor P. van

Loon p:

 

10 aug:

anno 1738 obijt Joannes Timmermans

caelebs qui fundavit anniversarium

ad 100 florenos Ruraemundensis et

assumpta a Joanne Segers os annue

solvendo 4 flo. ac obligando mobilia

ac immobiliae sua.

 

3 9ber

anno 1738 obijt Hendrina van den Bergh

uxor Heijliger Heijligers, quae fundavit

anniversarium ad 100 florenos Ruraemundensis

super bona Heijliger Heijligers q(uo)d attestor

P. van Loon p: dese bovenstaende 100 gl: sijn

voldaen en getelt 30 9ber 1742 aen de kerck tot

Wanssum door Heijliger Heijligers

daer medt betaelt het landt dat de kerck heeft

aengecoght van Jan Hooghe erfgenaemen.

 

20 9ber

anno 1739 obijt Joannes Heijligers caelebs

qui fundavit anniversarium ad 100

florenos Ruraemundensis super bona

Heijliger Heijligers filij Michaelis Heijligers

q(uo)d attestor P. van Loon p: dese hondert gl.

sijn afegeleijdt 8 maij 1740 door de

erfgenaeme van Jan Heijligers sr: en staen

nu tot laste van Peter Hermans en Hilleke

Hooghen eheluijden

 

[blz. 204 links]

 

25 julij

anno 1752 obijt Hendricus Graes caelebs

qui fundavit anniversarium ad 100 florenos

Ruraemundensis supra communitatem

de Wanssum

 

20 julij

anno 1753 obijt Gerardus Mulders

qui fundavit anniversarium ad 100 gl:

Ruraemundensis hijpothisatos super commu-

nitatem de Wanssum.

 

12 meert

anno 1763 obijt Jo(ann)es van Natenbergh

qui fundavit anniversarium ad 100 gl:

Ruraemundensis, quos accepit ecclesia de

Wanssum